Monday, March 28, 2016

တုုိက္ခုုိက္ေရးေခတ္မွ တည္ေဆာက္ေရးေခတ္သိုု႔ လွမ္းေမ်ွာ္ျခင္း

The Voice Daily, 28-03-2016.


ဒီနွစ္ တပ္မေတာ္ေန႔ ဘာထူးမလဲ

တပ္မေတာ္ေန႔လုုိ႔ေျပာလုုိက္တာနဲ႔ လက္နက္ၾကီး လက္နက္ငယ္ေတြကုုိင္ျပီး စစ္ေသြးစစ္သံအျပည့္နဲ႔ ခ်ီတက္လာတဲ့ စစ္ေၾကာင္းေတြကိုုသာ လူေတြကေျပးျမင္ေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ဆုုိတာ တုုိက္ခုုိက္ေရးခ်ည္း တခ်ိန္လုုံးလုုပ္ေနလုုိ႔ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရေအာင္လုုပ္ျပီး တုုိက္ခုုိက္ေရးအတြက္ ကုုန္က်မဲ့စရိတ္ေတြကိုု တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာသုုံးနုုိင္ေအာင္ စဥ္းစားဖုုိ႔လည္း လုုိေသးတယ္ မဟုုတ္ပါလား။အရင္စစ္အစိုုးရေခတ္၊ စစ္တပုုိင္းအစိုုးရေခတ္ေတြတုုန္းက မစဥ္းစားနုုိင္တာကုုိထားလုုိက္ေတာ့။ အခုုက နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္အတြင္း ပထမဆုုံးအၾကိမ္ လူထုုကေရြးေကာက္တင္ေျမာက္လုုိက္တဲ့ အရပ္သားအစိုုးရ တက္လာျပီဆုုိေတာ့ ဒါေတြကိုုစတင္စဥ္းစားဖုုိ႔ အခ်ိန္ေရာက္လာျပီလုုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔က်င္းပမဲ့ တပ္မေတာ္ေန႔အခမ္းအနား တပ္-ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းထဲမွာ စစ္ေသြးစစ္သံေတြ၊ ရန္သူကုုိအျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္း ရမယ္ဆုုိတာေတြအစား အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးေတြ၊ တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးမွာ တပ္က ဘယ္လုုိ ပူးေပါင္းပါ၀င္မယ္ဆုုိတာေတြ ပါေကာင္းပါလာနုုိင္တယ္လုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။

အေကာင္းျမင္လြန္းတဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ဆုုိျပီး အျပစ္တင္မေစာပါနဲ႔၊ အစိုုးရသတင္းစာေတြမွာေဖၚျပထားတဲ့ ၇၁ ၾကိမ္ေျမာက္တပ္မေတာ္ေန႔ ဦးတည္ခ်က္ ရပ္ထဲမွာ တနုုိင္ငံလုုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးတုုိ႔။ အစိုုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ တပ္မေတာ္တုုိ႔အၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတုုိ႔ဆုုိတာေတြကုုိ အတိအလင္ေဖၚျပထား တာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒါဟာ အရင္နွစ္ေတြနဲ႔မတူတဲ့ တပ္မေတာ္ရဲ့ေျခလွမ္းသစ္ေတြလုုိ႔ ယူဆနုုိင္ပါတယ္။

ဒါေတြက အေကာင္းဖက္ကိုုခ်ည္းေရြးျပီး ေတြးၾကည့္တာပါ။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာကေတာ့ ဦးတည္ခ်က္ထဲ ေရးထားသေလာက္အထိျဖစ္လာဖုုိ႔သိပ္မလြယ္ေသးပါဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိ လူေတြဟာ NLD အစိုုးသစ္နဲ႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္အပါ၀င္ အားလုုံးအေပၚ လြတ္လပ္စြာေ၀ဖန္ေထာက္ျပ ရဲလာၾကေပမဲ့ ေသနတ္ ကုုိင္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္အေပၚမွာေတာ့ ေ၀ဖန္ဖုုိ႔ တုုန္႔ဆုုိင္းဆုုိင္းျဖစ္ေနဆဲပါ။

တပ္မေတာ္က ပါလီမန္ထဲ (ဥပေဒျပဳေရး) ၂၅ ရာခုုိင္နႈန္းယူထားတာ၊ ၀န္ၾကီးေနရာ (အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး) ခုုယူ ထားတာ၊ ကာ-လုုံ ၁၁ ဦးမွာ ဦးေနရာ ယူထားတာ၊ လက္ရွိ အာဏာနဲ႔စီးပြားအေတာ္မ်ားမ်ားကုုိ တပ္မေတာ္က ဆက္ခ်ဳပ္ကုုိင္ထားတာေတြဟာ ဒီမုုိကေရစီနည္းလမ္းမက်ေပမဲ့ ဒါေတြကုုိ ပါလီမန္ အမတ္ေတြကိုုယ္တုုိင္က သိပ္မေ၀ဖန္ရဲကပါ။ သတင္းသမားေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးတက္ၾကြသူေတြ ကလည္း ခ်ိန္ခ်ိန္ဆဆနဲ႔ Self Censor လုုပ္ျပီးေျပာေနဆုုိေနရတာကိုု သတိထားမိပါတယ္။


တပ္မေတာ္ေန႔လား၊ ေတာ္လွန္ေရးေန႔လား

ဒါေတြက လတ္တေလာ အာဏာခဲြေ၀ေရးကိုုထိခုုိက္နုုိင္တာေၾကာင့္၊ အစိုုးရသစ္ရဲ့ ပြဲဦးထြက္ေျခလွမ္းေတြ ကိုုထိခုုိက္နုုိင္တာေၾကာင့္ မေ၀ဖန္ရဲဘူး၊ မေ၀ဖန္သင့္ဘူးဆုုိရင္လည္း ထားလုုိက္ပါေတာ့။ အစိုုးရသစ္ အာဏာခဲြေ၀ေရးနဲ႔ တုုိက္ရုုိက္မဆုုိင္တဲ့၊ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေပါင္း ၇၀ ခန္႔ကျဖစ္ေပၚလာတဲ့ တပ္မေတာ္ေန႔သမုုိင္းကုုိ ေ၀ဖန္မယ္ဆုုိရင္ေကာ အစိုုးရသစ္အတြက္ ကသိကေအာင့္ျဖစ္နုုိင္ပါသလား။ တပ္မေတာ္ဖက္ကေကာ စိတ္ဆုုိးနုုိင္ပါသလား။


၁၉၄၅ ခုုနွစ္၊ မတ္လ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့တယ္ဆုုိတာကုုိ သမုုိင္းေလ့လာသူတုုိင္းသိပါတယ္။ ေက်ာင္းသုုံးသမုုိင္းစာအုုပ္ေဟာင္းေတြကိုုျပန္လွန္ရင္လည္း အလြယ္တကူေတြ႔နုုိင္ပါတယ္။ ဒီေန႔ဟာ ဖက္ဆစ္ဂ်ပန္ေတြကိုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္နဲ႔ ျပည္သူတရပ္လုုံးပူးေပါင္းျပိး စတင္ေတာ္လွန္တဲ့ေန႔ပါ၊ အဲဒီကာလ တပ္-ခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳ႔ပ္ေအာင္ဆန္္းက ဖက္ဆစ္ေတာ္လွန္ေရးအတြက္ တပ္ထြက္မိန္႔ခြန္း ေျပာတဲ့ေန႔ပါ။

အဲဒီေန႔ကိုုအစြဲျပဳျပီး ေတာ္လွန္ေရးေန႔ဆုုိတာ ျမန္မာျပကၡဒိန္ေပၚေရာက္လာတာပါ။ အခုုေတာ့ အဲဒီသမုုိင္းေၾကာင္းေတြကုုိ ဘာမွမေျပာေတာ့ပဲ ၇၁ ၾကိမ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္ေန႔ဆုုိျပီး ျပကၡဒိန္မွာ သူ႔အလုုိလုုိေပၚလုုိ႔၊ တနုုိင္ငံလုုံးရွိ လူအမ်ားစုုကလည္း တပ္မေတာ္ေန႔ဆုုိျပီးေျပာၾကဆုုိၾကလိုု႔၊ ဒီမုုိကေရစီအင္အားစုုေတြအပါ၀င္ တုုိင္းရင္းသားအဖဲြေတြကလည္း တပ္မေတာ္ေန႔ စစ္ေရးျပခ်ီတက္ပဲြေတြ၊ ညစာစားပဲြေတြကိုု ေနျပည္ေတာ္အထိ တက္ေရာက္ ဆင္နဲြလုုိ႔။ 

သမုုိင္းစာအုုပ္ေတြရဲ့အဆုုိအရ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဦးေဆာင္တဲ့ ရဲေဘာ္သုုံးက်ိပ္၀င္ေတြဟာ ဂ်ပန္မွာ စစ္ပညာသင္ျပီးအျပန္ ျမန္မာျပည္ထုုိးစစ္ မစခင္ ၁၉၄၁ ခုုနွစ္ (ဒုုတိယ ကမၻာစစ္တြင္းကာလ) ဒီဇင္ဘာလ ၂၆ ရက္ေန႔မွာ ျမန္မာ့လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္ (BIA) ကုုိ ထုုိင္းနုုိင္ငံ ဘန္ေကာက္မွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ ပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ပုုိင္းမွာေတာ့ ျမန္မာ့ကာကြယ္ေရးတပ္မေတာ္ (BDA) ျမန္မာ့အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ (BNA) နဲ႔ အခုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ (BA) ျဖစ္လာတာလုုိ႔ ဆိုုပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ေန႔ဟာ အဲဒီတပ္မေတာ္ေတြ စတင္ဖြဲ႔စည္းတဲ့ေန႔တခုုခုုကိုုသာ ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္လိုု႔ သမုုိင္းဆရာေတြကေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အသစ္တက္လာတဲ့ NLD အစိုုးရသစ္ကေန တပ္မေတာ္ေန႔ကိုု အခုုသတ္မွတ္ထားတဲ့အတုုိင္း သေဘာတူပါတယ္ဆုုိရင္လည္း ဘာမွမတတ္နုုိင္။ အခုုအခ်ိန္မွာ အတိတ္က သမုုိင္းျဖစ္ရပ္ေတြအေပၚ အျငင္းပြားေနမဲ့အစား တပ္မေတာ္နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နုုိင္မွ တုုိင္းျပည္အက်ဳိးရွိ မယ္လိုု႔ အနုုိင္ရပါတီကုုိယ္တုုိင္က ေျပာထားတယ္ မဟုုတ္ပါလား။ 


ဖက္ဒရယ္နဲ႔ ဒီမုုိကေရစီ 

တပ္မေတာ္သမုုိင္းျပဳစုုသူေတြ၊ တပ္မေတာ္ၾသဇာခံအစိုုးရအဆက္ဆက္အတြက္ သမုုိင္းေရးသူေတြ ရဲ့ေျပာဆုုိခ်က္အရဆုုိရင္ေတာ့ ၁၉၆၂ ခုုနွစ္ မတ္လ ရက္ေန႔မွာ နုုိင္ငံေတာ္ၾကီးေခ်ာက္ထဲက်ဖုုိ႔ လက္တလုုံးသာလုုိေတာ့တဲ့အတြက္ မလြဲမေရွာင္သာပဲ နုုိင္ငံေတာ္အာဏာအရပ္ရပ္ကုုိ တပ္မေတာ္က သိမ္းလုုိက္ရတာလုုိ႔ဆုုိပါတယ္။


တခါ ၁၉၈၈ ခုုနွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၈ ရက္ေန႔မွာလည္း အလားတူအျဖစ္ဆုုိးမ်ဳိး ထပ္မံေပၚေပါက္လာ တဲ့အတြက္ မလြဲမေရွာင္သာ ထပ္မံသိမ္းရျပန္တယ္လိုု႔ဆုုိျပန္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ဖက္ကေျပာေျပာေနတဲ့ ေခ်ာက္ထဲက်ဖုုိ႔လက္ တလုုံးဆုုိတာ ဘာကိုုဆုုိလုုိမွန္း သိပ္မရွင္းလွပါ။ 

အၾကမ္းအားျဖင့္ကေတာ့ ပထမ အၾကိမ္ အာဏာသိမ္းစဥ္မွာ တုုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ဖက္ဒရယ္စနစ္ ေတာင္းဆုုိျပီး ျပည္မကေန ခြဲထြက္သြားနုုိင္တာေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကေန လက္ဦးမႈယူသိမ္းလုုိက္တာလုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးကိုုအေၾကာင္းျပ သိမ္းတယ္ဆုုိပါစိုု႔။ ဒုုတိယအၾကိမ္မွာေတာ့ တနုုိင္ငံလုုံးက လူထုုေတြ အုုံ႔ၾကြဆႏၵျပၾကျပီး မင္းမဲ့စရုုိက္ဆန္လာတာေၾကာင့္ သိမ္းရတယ္လုုိ႔ဆုုိပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ ဒိီမုုိကေရစီအေရးကိုုအေၾကာင္းျပ သိမ္းတယ္ဆုုိပါစုုိ႔။

ေနာက္တခါအာဏာသိမ္းခ်င္ရင္ေကာ ဘာကိုုထပ္အေၾကာင္းျပဦးမွာလဲ။ ဒါမွမဟုုတ္ အခုု အေၾကာင္းျပခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးျပသာနာ နွစ္ခုုကိုုသာ အစိုုးရသစ္ဖက္ကေျဖရွင္းေပးနုုိင္ရင္ စစ္တပ္က ေနာက္ထပ္အာဏာသိမ္းစရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူးလုုိ႔ ယူဆနုုိင္မလား။ ဒါမွမဟုုတ္ လက္ရွိဖြဲ႔စည္းပုုံအရ ပါလီမန္ထဲမွာေရာ၊ ၀န္ၾကီး အဖြဲ႔ထဲမွာပါ တပ္မေတာ္ကိုုခြဲတန္းေပးထားတာေၾကာင့္ အာဏာထပ္သိမ္း စရာအေၾကာင္းမရွိေတာ့ဘူးလုုိ႔ေျပာနုုိင္မလား။

ေသခ်ာတာကေတာ့ အထက္ေပၚျပပါ အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုုထဲက ဒီမုုိကေရစီဟာ အတုုိင္းအတာတခုု အထိရလာေနျပီလုုိ႔ဆုုိနုုိင္ပါတယ္။ လူထုုကေရြးေကာက္ထားတဲ့ အစိုုးရသစ္တရပ္ အမွန္တကယ္ စတင္ေပၚေပါက္လာေနျပီျဖစ္ တဲ့အတြက္ ဒီမုုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြဟာ တစတစတုုိးတက္လာမယ္ဆုုိ တာ သံသယရွိစရာမလုုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ဒုုတိယ အေၾကာင္းျပခ်က္ျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ကိစၥက မလြယ္ေသးပါ။ 

ဒီကိစၥကိုုေျဖရွင္းနုုိင္ဖုုိ႔ဆုုိရင္ နွစ္ေပါင္း ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ကိုု ခ်က္ခ်င္းရပ္ေအာင္ လုုပ္နုုိင္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ဒီလုုိလုုပ္နုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ ေရြးေကာက္ခံအစိုုးရတခုုနည္းနဲ႔မရ၊ တပ္မေတာ္ကုုိ စည္းရံုုးနုုိင္မွ ရပါလိမ့္မယ္။ နည္းအားျဖင့္ စစ္ရပ္စဲေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရးဆုုိတာဟာ အစိုုးရအာဏာထက္ တပ္မေတာ္အာဏာေပၚမွာ ပုုိျပီးမီတည္ေနတဲ့သေဘာမ်ဳိးျဖစ္ေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ကိုု မစည္းရံုုးနုုိင္ရင္ေတာ့ ျပီးခဲ့တဲ့ နွစ္တာကာလ သမၼတဦးသိန္းစိန္အစိုုးရလုုိပဲ အစုုိးရအဖြဲ႔က တုုိင္းရင္းသား လက္ကုုိင္ေတြနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြး၊ တပ္မေတာ္က တုုိင္းရင္းသားစခန္းေတြကိုု ထုုိးစစ္ဆင္ဆုုိတဲ့ အျဖစ္မ်ဳိးကိုု ေက်ာ္လႊားနုုိင္ဖိုု႔မလြယ္ေသးပါ။


ဂူတလုုံးနွင့္ ျခေသၤနွစ္ေကာင္ 

ေလာေလာဆယ္ျမင္ေနရသေလာက္အေနအထားအတုုိင္းကေတာ့ တပ္မေတာ္ဟာ နုုိင္ငံေရးကေန ခြာစစ္ဆင္မဲ့အစီစဥ္ အခုုအစိုုးရသက္တန္း နွစ္အတြင္း ရွိပုုံမရေသးပါ။ ပါလီမန္ခြဲတန္း ၂၅ ရာခုုိင္နႈန္းနဲ႔ ၀န္ၾကီးဌာနခဲြတန္း ခုုကုုိ တရား၀င္ယူထားတဲ့အျပင္ ကာ-လုုံ လုုိ႔ လူသိမ်ားတဲ့ ကာကြယ္ေရးနဲ႔ လုုံျခံဳေရးေကာင္စီ၀င္ ၁၁ ဦးမွာလည္း ဦး (ဒုု သမၼတ၊ ကာ-ခ်ဳပ္၊ ဒုု ကာ-ခ်ဳပ္၊ ကာ-၀န္၊ ျပည္ထဲ-၀န္နဲ႔ နယ္စပ္-၀န္) ကိုု တပ္မေတာ္က ယူထားျပန္ပါတယ္။


တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ့ အာဏာခဲြေ၀ပုုံဟာ ေရြးေကာက္ပဲြအနုုိင္ရ NLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းနဲ႔ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ပုုိင္းအၾကား၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ဒီမုုိကေရစီနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား  ၅၀/ ၅၀ စီခဲြယူရမဲ့သေဘာ၊ ျမန္မာစကားပုုံအတုုိင္းဆုုိရင္ ဂူတလုုံးထဲမွာ ျခေသၤ့နွစ္ေကာင္ ခုုိေအာင္းျပီး ညွိနႈိင္းေဆာင္ရြက္ရမဲ့သေဘာပါပဲ။

အကဲခတ္တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ျခေသ့ၤနွစ္ေကာင္မွာ တေကာင္ကလက္နက္ပါေနတဲ့အတြက္ တပန္းသာေနျပီးသား လုုိ႔ ဆုုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘယ္လုုိပဲ တပန္းသာေနေန အခ်င္းခ်င္းညွိနႈိင္းမႈမလုုပ္ပဲ ထကုုိက္ၾကရင္ေတာ့ တဦးကနုုိင္၊ တဦးကရံႈးတဲ့ပဲြျဖစ္မလာပဲ နွစ္ဦးစလုုံးရံႈးတဲ့ပဲြျဖစ္သြားနုုိင္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဒီ နွစ္အတြင္း အနည္းအက်င္း ပြတ္တုုိက္မႈရွိတာကလဲြရင္ အေသအေက် ထကုုိက္ၾကမဲ့သေဘာေတာ့ မရွိဘူးလုုိ႔ ခန္႔မွန္းနုုိင္ပါတယ္။

ဒါျဖင့္ ဘယ္ေနရာေတြမွာေခ်ာေမြ႔ျပီး ဘယ္ေနရာေတြမွာ ပြတ္တုုိက္မႈရွိနုုိင္သလဲ။ နုုိင္ငံတကာဆက္ဆံေရး၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စီးပြားေရး၊ သယ္ယူပုုိ႔ေဆာင္ေရး စသျဖင့္ အရပ္ဖက္ကိစၥေတြမွာ NLD အစိုုးရက သူ႔လက္သူ႔ေျခ လုုပ္နုုိင္ဘြယ္ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လုုံျခံဳေရးနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ စစ္ဆင္ေရးကိစၥ၊ နယ္စပ္ကိစၥ၊ လူ၀င္မႈ ၾကီးၾကပ္ေရး ကိစၥေတြကုုိေတာ့ တပ္မေတာ္ဖက္ကုုိ စိတ္ၾကိဳက္လုုပ္ခြင့္ ဆက္ေပးရမဲ့သေဘာမ်ဳိး ျမင္ေနရ ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ အစိုုးရနဲ႔ တပ္မေတာ္အၾကား အဓိက ပြတ္တုုိက္မႈျဖစ္မဲ့ေနရာဟာ  ျပည္ထဲေရးဌာနေအာက္မွာ ထည့္ထားတဲ့ ေထြ-အုုပ္ ေခၚ ေန႔စဥ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိစၥပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီပြတ္တုုိက္မႈကိုု နွစ္ဖက္ေခါင္း ေဆာင္ေတြက ဘယ္ ေလာက္အထိ ကြ်မ္းကြ်မ္းက်င္က်င္း ကုုိယ္တြယ္နုုိင္မလဲ၊ တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး အေပၚ ဘယ္ေလာက္အထိ သေဘာထားၾကီးၾကသလဲဆုုိတာက အဆုုံးအျဖတ္ေပးပါလိမ့္မယ္။

အနွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ဂူတဂူတည္းမွာ ျခေသံၤနွစ္ေကာင္ ေနလုုိ႔မရဘူးလုုိ႔ စကားပုုံရွိေပမဲ့လည္း လက္ရွိ လက္ခံထားတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံ အေျခခံဥပေဒအရ ဒိလုုိမေနလုုိ႔မျဖစ္ပါ။ ဒီလုုိေနရမယ္လုုိ႔ကုုိ အဲဒီဥပေဒက ျပဌဏ္းထားသလုုိျဖစ္ေနပါတယ္။ မေနနုုိင္ရင္ အဲဒီဥပေဒကုုိ အရင္ျပင္ဖုုိ႔လိုုပါလိမ့္မယ္။ ေလာေလာ ဆယ္ျပင္ဖုုိ႔ မတတ္နုုိင္ေသးတဲ့အတြက္ ခႏၱီပါရမီျဖည့္ျပီး သီးခံရံုုမွတပါး တျခားေရြးစရာမရွိပါ။ 


တနည္းအားျဖင့္ ျခေသၤ့နွစ္ေကာင္ အတူေနလုုိ႔မရဘူးဆုုိတဲ့ စကားပုုံကိုုေျပာင္းျပန္လွန္ျပီး ျခေသၤ့နွစ္ေကာင္ အျပန္အလွန္ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္နုုိင္ေၾကာင္း သက္ေသျပရပါလိမ့္မယ္။ အစိုုးရသစ္ဆီ အာဏာလြဲျပီးတာနဲ႔ တုုိက္ပဲြေတြ ခ်က္ခ်င္းရပ္သြားေအာင္လုုပ္နုုိင္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ဖက္က သက္ေသျပရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလုုိသက္ေသျပမဲ့ အရိပ္လကၡဏာေတြကိုု ဒီေန႔က်င္းပတဲ့ တပ္မေတာ္ေန႔ တပ္-ခ်ဳပ္ မိန္႔ခြန္းမွာ ၾကားရ ဘြယ္ရွိေနျပီး အဲဒီစကားလုုံးေတြအတုုိင္း မၾကာခင္မွာ လက္ေတြ႔အေကာင္ထည္ေပၚလာလိမ့္မယ္လိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္နိင္ပါတယ္။             
.....
(ဒီေဆာင္းပါး မတ္လ ၂၇ မတိုုင္မီ ၄ ရက္ေလာက္ကတည္းက ၾကိဳပိုု႔ထားတာျဖစ္ပါတယ္)။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More