Tuesday, February 27, 2018

အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလႏွင့္ ေရခဲတံုးေအာက္က အာဏာမ်ား

The Voice Daily.
24-Feb-2018 

ေရေပၚမွာျမင္ေနရေသာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္း

ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရးကာလ စစ္ဘက္ - အရပ္ဘက္က အာဏာခြဲေဝေရးကိုေျပာတဲ့အခါ တပ္မေတာ္ဘက္ကေန လႊတ္ေတာ္ထဲ အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူထားတာနဲ႔ အစိုးရအဖြဲ႔အတြင္း ဝန္ႀကီးေနရာ ၃ ခုယူထားတာကိုသာ လူေတြက ေျပးျမင္ေလ့ရွိပါတယ္။ တကယ္က အဲဒီလိုလူအမ်ားျမင္သာတဲ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုထဲကအတိုင္း ျပင္ပေနရာယူမႈထက္ လူေတြရဲ႕အတြင္းစိတ္ထဲ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀ နီးပါး တပ္မေတာ္ (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတိုင္) က စြဲကပ္ေနရာယူထားျခင္းက ပိုအေရးႀကီးတယ္လို႔ စာေရးသူက ထင္ပါတယ္။


ဆိုလိုတာက ၁၉၄၈ မွာ လြတ္လပ္ေရးရခဲ့တဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီအုပ္ခ်ဳပ္ေရးကို ၁၀ ႏွစ္ေလာက္ပဲ က်င့္သံုးခဲ့ဖူးၿပီး ၁၉၆၂ ကေန ဒီေန႔အထိ ႏွစ္ေပါင္း ၅၀ ေက်ာ္လံုးလံုး စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တစ္ပိုင္းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေတြ နဲ႔သာ ရင္းႏွီးလာခဲ့ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတိုင္၊ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြးအေခၚေတြက ျမန္မာလူထုၾကား အျမစ္တြယ္စြဲကပ္ေနၿပီး ဒါေတြကို အရပ္သားအစိုးရသက္တမ္း ၅ ႏွစ္အတြင္း ေခ်ဖ်က္ပစ္ဖို႔မလြယ္ေသးပါ။

တပ္မေတာ္နဲ႔ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတိုင္ဆိုတာ အစိုးရတပ္မေတာ္တစ္ခုတည္းကို ဆိုလိုတာမဟုတ္ပါ။ လက္နက္ကိုင္ထားတဲ့အဖြဲ႔ေတြ အားလံုးကို ဆိုလိုပါတယ္။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြနဲ႔ပတ္သက္ရင္ လည္း လက္နက္ကိုင္အေပၚမူတည္ၿပီး အဲဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ ဩဇာအရွိန္အဝါကို သတ္မွတ္ေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အဲဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြတြင္းမွာေတာင္ ေ႐ြးေကာက္ခံပါတီဥကၠ႒ထက္ တပ္ကိုကိုင္ထားတဲ့ တပ္မွဴးေတြက ပိုဩဇာရွိေနတတ္ပါတယ္။ 

ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ယဥ္ေက်းမႈတစ္ခုျဖစ္ေနၿပီလား။ လက္နက္ကိုင္အင္အားရွိမွ ႏိုင္ငံေရးဩဇာရွိမွာလား။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးခ်င္ရင္ လက္နက္ကိုင္အင္အားမ်ားမ်ား စုထားဖို႔လိုေနၿပီလား။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီစနစ္ဆီ အသြင္ေျပာင္းတဲ့အခါ ဒီလိုစဥ္းစားပံုေတြနဲ႔ အလုပ္ျဖစ္ပါ့မလား။ 

သမၼတနဲ႔ တပ္ခ်ဳပ္/ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ နယ္-လံု

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ဗဟိုအစိုးရမွာ သမၼတက အာဏာအျမင့္ဆံုး ျဖစ္သလို ျပည္နယ္-တိုင္း အစိုးရေတြမွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က အာဏာအျမင့္ဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔ ေန႔စဥ္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈယႏၲရား တကယ္လည္ပတ္ေနပံုကိုၾကည့္ရင္ စာအုပ္ထဲကအတိုင္း ဟုတ္မဟုတ္ဆိုတာ လူတိုင္းသိႏိုင္ပါတယ္။


သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ အစိုးရေအာက္မွာ ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုရွိၿပီး ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ေအာက္မွာ ၃ ခုသာ (အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ဆိုင္တဲ့ ကာကြယ္ေရး၊ ျပည္ထဲေရးနဲ႔ နယ္စပ္ေရးရာကို တပ္မေတာ္က ယူထားၿပီး ႏိုင္ငံျခားေရးတစ္ခုကိုပဲ အရပ္သားအစိုးရအားေပးထား) ရွိပါတယ္။ အလားတူ ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသႀကီး အသီးသီးမွာလည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ရွိသမွ်ဝန္ႀကီးဌာနအားလံုးကို အရပ္သားဝန္ႀကီးေတြက ယူထားၿပီး နယ္-လံုတစ္ခုကိုသာ တပ္မေတာ္ဘက္က ယူထားပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအုပ္ခ်ဳပ္ေရးပံုစံကို အရပ္သားႀကီးစိုးတဲ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးလို႔ ေယဘုယ်ဆိုႏိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ တပ္မေတာ္က ကိုင္ထားတဲ့ ဝန္ႀကီးဌာန ၃ ခုက အရပ္ဘက္ဝန္ႀကီးဌာန ၂၁ ခုထက္ ပိုဩဇာရွိေနပါတယ္။ ျပည္နယ္-တိုင္းေဒသႀကီးေတြမွာလည္း ရဲ၊ ေထြ-အုပ္ေတြကို ကိုင္ထားတဲ့ နယ္-လံု က က်န္ဝန္ႀကီးေတြအားလံုးထက္ ပိုဩဇာႀကီးေနပါတယ္။ နယ္ခရီးစဥ္ေတြအတြင္း ျမင္မိသေလာက္ကေတာ့ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္နဲ႔ နယ္-လံုဝန္ႀကီးေတြေလာက္မွာပဲ လက္နက္ကိုင္လံုၿခံဳေရးအေစာင့္ပါၿပီး က်န္ပင္နီဝတ္ဝန္ႀကီးေတြမွာ ဘာလံုၿခံဳေရးမွ မေတြ႔မိပါ။ ပင္နီဝတ္ သာမန္အမတ္ေတြဆို ပိုေဝးေပါ့။ 

ေနာက္တစ္ခ်က္က အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ။ ျပည္နယ္-တိုင္း ဝန္ႀကီးအမ်ားစုက ဆရာဝန္ေတြ၊ ေက်ာင္းဆရာေတြ၊ က်ဴရွင္ဆရာေတြ၊ သာမန္အရပ္သားေတြကေန လာတာဆိုေတာ့ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေတြ႔အႀကံဳ ဘာမွမရွိပါ။ နယ္-လံုဝန္ႀကီးကေတာ့ ဗိုလ္မွဴးႀကီးဆိုရင္ တပ္ရင္းမွဴး၊ ဗိုလ္မွဴးဆိုရင္ တပ္ခြဲမွဴးေလာက္ျဖစ္ခဲ့ဖူးတာမို႔ တစ္စံုတစ္ရာ လက္ေတြ႔ တပ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိခဲ့ဖူးတဲ့အျပင္ စစ္တကၠသိုလ္မွာလည္း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပညာကို တစ္စံုတစ္ရာ သင္လာခဲ့ဖူးသူျဖစ္ေနပါတယ္။

ဒီလိုေနာက္ခံအခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ အစိုးရႏွစ္ရပ္ရွိေနတယ္ဆိုၿပီး ႏိုင္ငံတကာမီဒီယာေတြက ၫြန္းဆိုေလ့ရွိပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ ႏိုင္ငံတကာအစိုးရေခါင္းေဆာင္ေတြ ျမန္မာႏိုင္ငံဆီလာရင္လည္း သမၼတနဲ႔ ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္အျပင္ တပ္ခ်ဳပ္ကိုပါ မပ်က္မကြက္အေလးထား ေတြ႔ဆံုေနတာ ေတြ႔ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ႔ေတြဘက္မွာလည္း လက္နက္အင္အားကို ဦးစားေပး

ဒါက ေနျပည္ေတာ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္က အာဏာလည္ပတ္ပံု အခင္းအက်င္းပါ။ ေနျပည္ေတာ္ရဲ႕ အျပင္ဘက္ရွိ လက္နက္ကိုင္တပ္ေတြရဲ႕ နယ္ေတြကို လွမ္းၾကည့္ဦးမလား။ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၃ ေသာင္းေက်ာ္ ရွိတယ္ဆိုတဲ့ “ဝ” UWSA နယ္ကိုပဲ အရင္ဆံုး ဥပမာေပးရပါလိမ့္မယ္။ တ႐ုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ထိုင္းနယ္စပ္က သူတို႔ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့နယ္ေျမမွာ အစိုးရတပ္နဲ႔ အစိုးရဝန္ထမ္းေတြအားလံုး “ဝ” အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲ ဘာမွလုပ္ခြင့္မရွိပါ။ ဒါဟာ “ဝ”အဖြဲ႔မွာ လက္နက္ကိုင္အင္အား ၃ ေသာင္း ေက်ာ္ရွိေနလို႔၊ တစ္နည္း အားျဖင့္ တျခားသူပုန္အဖြဲ႔ေတြထက္ “ဝ” အဖြဲ႔ က လက္နက္ကိုင္ပိုမ်ားေနလို႔ အစိုးရဘက္က လိုက္ေလ်ာေနရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။


“ဝ” နယ္ကို နည္းနည္းေက်ာ္ၿပီး ၾကည့္လိုက္မယ္ဆိုရင္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ႔ဆိုတာကို ေတြ႔ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ရဲ႕ စစ္အင္အား ဘယ္ေလာက္ရွိသလဲဆိုတာကိုေတာ့ ၂၀၁၆ ေႏွာင္းပိုင္းကျဖစ္ပြားခဲ့တဲ့ တ႐ုတ္နယ္စပ္ ကုန္သြယ္ေရးလမ္းေပၚက တိုက္ပြဲေတြကိုၾကည့္ရင္ သိႏိုင္ပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႔ထဲမွာ KIA (ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္မေတာ္)၊ TNLA (တအာင္း အမ်ိဳးသားလြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္)၊ MNDAA (ကိုးကန္႔တပ္မေတာ္)၊ AA (ရခိုင့္တပ္မေတာ္) တို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ ဒါက အဲဒီကာလတိုက္ပြဲအတြင္း ပါဝင္ခဲ့တဲ့တပ္ေတြကို ေျပာတာပါ။ အခုေနာက္ပိုင္းမွာေတာ့ “ဝ” UWSA မိုင္းလား၊ SSPP (ရွမ္းျပည္တိုးတက္ေရးပါတီ) တို႔ပါ ပါဝင္လာတဲ့အတြက္ အင္အားအေတာင့္တင္းဆံုး အဓိကသူပုန္မဟာမိတ္အဖြဲ႔ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ 

ဆိုလိုတာက လက္နက္ကိုင္အင္အားေတာင့္မွ၊ မိမိအင္အားနဲ႔ နယ္ေျမကို တိုးခ်ဲ႕ႏိုင္မွ တစ္ဖက္ရန္သူက အေလးထားၿပီး ႏိုင္ငံေရးအရ တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးလာလိမ့္မယ္ဆိုတဲ့ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္နဲ႔ ဒီလိုအင္အားေတြ တိုးခ်ဲ႕၊ နယ္ေျမေတြတိုးခ်ဲ႕၊ မဟာမိတ္ေတြဖြဲ႔ၿပီး လုပ္လာေနၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရး ႏွစ္ ၇၀ ကာလ လက္နက္ကိုင္အင္အားေပၚ အေျခခံတဲ့ ေဆြးေႏြးပြဲေတြရဲ႕ အစြန္းထြက္ျပႆနာေတြပါပဲ။

အဲဒီတပ္ေတြ ဒီလို အင္အားခ်ဲ႕ေနတာ၊ နယ္ေျမခ်ဲ႕ေနတာ၊ မဟာမိတ္ဖြဲ႔ေနတာကို အျပစ္ေျပာဖို႔ခက္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆို လက္နက္ကိုင္ အင္အားနည္းတဲ့ သူပုန္အဖြဲ႔ငယ္ေတြကို အစိုးရတပ္ဘက္က ေနရာမေပးတဲ့အျပင္ နည္းမ်ိဳးစံုနဲ႔ ေခ်မႈန္းျပေနတာ အားလံုးအျမင္ပဲမဟုတ္ပါလား။ ဒီေတာ့ တိုင္းရင္းသားတိုင္းက လက္နက္ကိုင္တပ္ထူေထာင္ၿပီး မဟာမိတ္အျမန္ဖြဲ႔ရမလို ျဖစ္လာေနပါတယ္။ “လက္နက္ကိုင္တပ္ရွိေနလို႔ ငါတို႔လူမ်ိဳးေတြ ဒီေလာက္ခံေနႏိုင္တယ္။ လက္နက္ကိုင္တပ္သာမရွိရင္ အမ်ိဳးပါေပ်ာက္သြားမလားမသိဘူး”ဆိုတဲ့ တိုင္းရင္းသားအေရး သုေတသနလုပ္ေနသူ တစ္ဦးရဲ႕မွတ္ခ်က္ကလည္း စဥ္းစားစရာပါပဲ။

လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္မွ ဒီမိုကေရစီႏိုင္ငံေတာ္သစ္ဆီသို႔ 

ဒီလိုလက္နက္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမယ္ဆိုတဲ့ အေတြးအေခၚေပၚအေျခခံၿပီး ႏွစ္ ၇၀ ေက်ာ္ ျဖတ္သန္းလာတဲ့ လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုကို ၂၁ ရာစုဟာ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လူ႔အခြင့္အေရးနဲ႔ ဒီမိုကေရစီေခတ္ေရာက္ေနၿပီ၊ က်ည္ဆန္ရွိဖို႔ထက္ ပိုက္ဆံရွိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္၊ တင့္ကားရွိဖို႔ထက္ ဘတ္စ္ကားရွိဖို႔က ပိုအေရးႀကီးတယ္ဆိုၿပီး ေျပာင္းရတာ သိပ္ေတာ့မလြယ္လွပါ။တစ္ေလာကေတာ့ စစ္သံုးစရိတ္ဘတ္ဂ်က္ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ပညာေရးဘတ္ဂ်က္တိုးေပးဖို႔ ေက်ာင္းသားေတြဆႏၵျပတဲ့သတင္း ၾကားလိုက္ရပါတယ္။ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ေတြရဲ႕ ဖိအားေတြၾကားပိတ္မိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ၊ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြ မေျပာရဲဘဲျဖစ္ေနတာကို ေက်ာင္းသားေတြက ထေျပာေပးတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္သင့္ပါတယ္။ ေက်ာင္းသားေတြရဲ႕ တင္ျပခ်က္ ခ်က္ခ်င္းျဖစ္လာဖို႔မလြယ္ေသးေပမယ့္ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္ကို ဒီေန႔လူငယ္ေတြက လက္မခံေတာ့ဘူးဆိုတာကိုေတာ့ ႏိုင္ငံေရးသမားေတြ သတိထားမိလာေစပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ မူလအေျခအေန (စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးနဲ႔ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးတဲ့အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္) ကို လိုလားသူေတြကေတာ့ ေျမာက္ပိုင္းမွာ တိုက္ပြဲေတြရွိေနဆဲျဖစ္တာမို႔ စစ္အသံုးစရိတ္ေလွ်ာ့ခ်ဖို႔ မျဖစ္ႏိုင္ေသးဘူး။ တစ္ခါ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ - ျမန္မာနယ္စပ္ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ (ႏိုင္ငံတကာအေခၚ ႐ိုဟင္ဂ်ာ) ဘဂၤါလီျပႆနာမ်ိဳးမွာဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကသာ အခ်ိန္မီဝင္မထိန္းရင္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာ သာသနာကိုပါ ထိခိုက္ႏိုင္တာမို႔ စစ္အသံုးစရိတ္ ပိုေတာင္းေရးနဲ႔ စစ္တပ္ႀကီးစိုးေရးဟာ လိုအပ္ေနဆဲလို႔ ေထာက္ျပၾကပါတယ္။

လတ္တေလာအေနအထားအရ ဒါကို ျငင္းဖို႔ခက္ေပမယ့္ ဒါဟာ လံုေလာက္တဲ့ဆင္ေျခမ်ိဳးေတာ့ မဟုတ္ပါ။ ဒီကိစၥကို ေထာက္ျပၿပီး၊ ဒါမွမဟုတ္ ဒီလိုကိစၥေတြရွိေနေအာင္ တမင္ဖန္တီးထားၿပီး စစ္အသံုးစရိတ္နဲ႔ စစ္တပ္လႊမ္းမိုးေရးကို ဆြဲဆန္႔ထားမသင့္ပါ။ ဒီကိစၥ ၂ ခု အျမန္ဆံုးေျပလည္ေအာင္ အင္အားစုအားလံုး ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာသင့္ပါတယ္။ ျပည္တြင္းစစ္မရွိေတာ့ဘူးဆိုရင္ တပ္မေတာ္ကလည္း စစ္တန္းလ်ားဆီျပန္မယ္လို႔ ကတိေပးထားတဲ့အတြက္ ဒီကိစၥေျပလည္ေရးကို အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္သင့္ပါတယ္။

တစ္နည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆိုရင္ေတာ့ ဒီေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲေတြမွာ အႀကိတ္အနယ္ျငင္းခံုေနၾကတဲ့ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးလုပ္ၿပီးတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္ေတြကို ဘယ္လိုလက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းလဲ၊ စကားလံုးလွေအာင္ေျပာရမယ္ဆိုရင္ “လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေရးကိစၥ” DDR (Disarmament, Demobilization, Reintegration) ကို ေဆြးေႏြးဖို႔လိုသလို တိုင္းရင္းသားတပ္ေတြ လက္နက္ျဖဳတ္သိမ္းၿပီးရင္ တပ္မေတာ္ကလည္း ႏိုင္ငံေရးကစြန္႔ခြာၿပီး စစ္တန္းလ်ားဆီ ဘယ္လိုျပန္မယ္ဆိုတာကို အခ်ိန္ဇယားနဲ႔ ေဆြးေႏြးဖို႔လိုေနပါတယ္။ 

၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအရ ၂၀၁၀ ေ႐ြးေကာက္ပြဲက်င္းပေတာ့ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္လိုပဲ ပထမပိုင္းမွာ ပါလီမန္အတြင္း အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းယူၿပီး အစိုးရသက္တမ္း ၅ ႏွစ္တစ္ခါ တျဖည္းျဖည္းခ်င္း ေလွ်ာ့ခ်သြားလိမ့္မယ္လို႔ အကဲခတ္ေတြက နားလည္ခဲ့ၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အခု ဒုတိယသက္တမ္းကုန္ခါနီးတဲ့အထိ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းကေန ေလွ်ာ့ခ်မႈမရွိတဲ့အျပင္ စစ္သံုးစရိတ္ေတာင္ ထပ္ေဆာင္းေပးဖို႔ ေတာင္းဆိုလာေနပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ဟာ အင္ဒိုနီးရွားတပ္မေတာ္စတိုင္ ႏိုင္ငံေရးခြာစစ္ပံုစံကေန ထိုင္းတပ္မေတာ္စတိုင္ ႏိုင္ငံေရးမွာ ဩဇာရွိေရးဘက္ဆီ ေ႐ြ႕လ်ားစျပဳလာေနၿပီလို႔ ေဝဖန္သူေတြက ေထာက္ျပလာေနပါတယ္။

ဒါဟာ ေကာင္းတဲ့အလားအလာမဟုတ္ပါ။ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ကေန ဒီမိုကေရစီကိုအသြင္ေျပာင္းတဲ့အခါ ပထမပိုင္းမွာ စစ္တစ္ပိုင္း အရပ္သားတစ္ပိုင္းျဖစ္ေနတာကို နားလည္ေပးလို႔ရႏိုင္ေပမယ့္ အစိုးရသက္တမ္း ၂ ႀကိမ္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္းမွာေတာ့ စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈ တျဖည္းျဖည္းေလ်ာ့က်လာၿပီး အရပ္ဘက္အုပ္ခ်ဳပ္မႈ တျဖည္းျဖည္းအားေကာင္းဖို႔ လိုအပ္ပါတယ္။ အခု ျမန္မာႏိုင္ငံမွာႀကံဳေနရတဲ့အေျခအေနက ၾကာေလ စစ္ဘက္လႊမ္းမိုးမႈက ပိုမ်ားလာေလျဖစ္ေနပါတယ္။ စစ္ဘက္ကို အားနည္းသြားေအာင္ လုပ္မိ၊ ေျပာမိရင္ပဲ တိုင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာနဲ႔ အမ်ိဳးဘာသာသာသနာကို ထိခိုက္ေစသူ၊ မ်ိဳးခ်စ္စိတ္မရွိသူဆိုၿပီး တံဆိပ္ကပ္တဲ့ ေခတ္ေနာက္ျပန္ဆြဲတဲ့ အေတြးအေခၚေတြဝင္လာေနတာဟာ အေတာ္ဆိုးပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ျမန္မာ့ဒီမိုကေရစီအသြင္ကူးေျပာင္းမႈဟာ အမ်ားျမင္သာတဲ့ လႊတ္ေတာ္ထဲက အမတ္ေနရာ ၂၅ ရာခိုင္ႏႈန္းနဲ႔ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံု ျပင္ဆင္ေရးသာမက အမ်ားမျမင္သာတဲ့ ေရေအာက္မွာျမဳပ္ေနဆဲ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ စစ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးစတိုင္လႊမ္းမိုးမႈ၊ တပ္မေတာ္အင္အားရွိမွ တိုင္းျပည္အင္အားရွိမယ္ဆိုတဲ့ လက္နက္ႏိုင္ငံေတာ္ေခတ္ အေတြးအေခၚ လႊမ္းမိုးမႈေတြကိုပါ တစ္ၿပိဳင္တည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔လိုေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုက္ရပါတယ္။ ။


Thursday, February 22, 2018

Video editing test

Test 1 (ဗီြဒီယုုိ အက္ဒစ္ ေလ့က်င့္ခန္းအတြက္)
....
test 2


....

Test 3


...Test 4


...

Abu Dhabi Tour ပဲြ ပထမေန႔ Kristoff အနုုိင္ရ...။ Cavendish က ပဲြမစခင္မွာ လဲျပိဳျပီး ထြက္လုုိက္ရ...။

Abu Dhabi Tour ပဲြ ပထမေန႔ Kristoff အနုုိင္ရ...။ Cavendish က ပဲြမစခင္မွာ လဲျပိဳျပီး ထြက္လုုိက္ရ...။
...
အာဘူဒါဘီမွာ ဒီေန႔စတင္တဲ့ Abu Dhabi Tour ပဲြ (ေဖ ၂၁ မွ ၂၅ အထိ) ပထမေန႔ (Madinat Zayed - Madinat Zayed) 189 km မွာ ေနာ္ေ၀ တာတုုိဘုုရင္ Alexander Kristoff (Nor) UAE Team Emirates က 4:48:24 နာရီနဲ႔ ပထမ ရသြားပါတယ္။ဒါဟာ အိမ္ရွင္ UAE အသင္းဆီေျပာင္းျပီး အိမ္ရွင္နုုိင္ငံမွာ ပထမ ဆုုံးအနုုိင္ ရတာမုုိ႔ အထူး၀မ္းသာမိတယ္လိုု႔ ခရစ္စေတာ့ကေျပာပါတယ္။ တကယ္ဆုုိ သူဟာ Lead-out man ေပ်ာက္ျပီး လမ္းေၾကာင္းပိတ္ေနရာကေန အီ၀မ္ရဲ့ ေနာက္ဘီးမွာ ကပ္ပါလာနုုိင္ခဲ့ျပီး အခုုလုုိ ပထမ ရသြားတာပါ။
2 Andrea Guardini (Ita) Bardiani CSF 
3 Caleb Ewan (Aus) Mitchelton-Scott 
4 Elia Viviani (Ita) Quick-Step Floors 
5 Daniel McLay (GBr) EF Education First-Drapac p/b Cannondale 
6 Niccolo Bonifazio (Ita) Bahrain-Merida 
7 Michael Bresciani (Ita) Bardiani CSF 
8 Danny van Poppel (Ned) LottoNL-Jumbo 
9 Rudy Barbier (Fra) AG2R La Mondiale 
10 André Greipel (Ger) Lotto Soudal။
...
နာမည္ၾကီး ကစ္တဲလ္ကေတာ့ ဒီေန႔မွာလဲ လမ္းေၾကာင္းပိတ္မိျပီး ပထမ မရျပန္ဘူး။ ၁-၁၀ ထဲေတာင္ မ၀င္ပါဘူး။ သူ႔ထက္အေျခအေနပုုိဆုုိးသူက ေတာ့ ျဗိတိန္ တာတုုိဘုုရင္ ကာဗင္းဒစ္ပါပဲ။ သူဟာ ပဲြမစခင္ နယူထရယ္ဇုုံ neutralized zone မွာစီးေနတုုန္း ဒုုိင္လူၾကီးကားအရွိန္ေလ်ာ့ လုုိက္စဥ္ ေနာက္ကေန၀င္တုုိက္မိတဲ့အုုပ္ထဲပါျပီး လဲျပိဳခဲ့ပါတယ္။
နယူထရယ္ဇုုံဆုုိေတာ့ အရွိန္မရွိပါဘူး။ တခါတခါ အရွိန္မရွိပဲ လဲတာက ပုုိဆုုိးသလားမသိပါ (စာေရးသူ လက္က်ဳိးတုုန္းကလုုိမ်ဳိး)။ ကားဗင္းဒစ္ဟာ တျခားစက္ဘီးသမား ၁၀ ဦးခန္႔နဲ႔အတူ လမ္းေပၚျပဳတ္က်ခဲ့ပါတယ္။ တျခား လူေတြဘာမွမျဖစ္ေပမဲ့ သူကေတာ့ အရင္ (ျပီးခဲ့တဲ့ ဇူလုုိင္ တုုိးဒီဖရင့္ ၄ ရက္ေျမာက္ေန႔က ဆာဂန္နဲ႔တုုိ္က္မိလဲျပိဳစဥ္ က်ဳိးထားတဲ့ ပခုုံး) တုုိးဒီဖရင့္ တုုန္းက က်ဳိးထားထဲ့ ပခုုံးရံုုးဖက္နဲ႔ေျမၾကီးေပၚ က်သြားခဲ့တယ္ဆုုိပါတယ္။
ခ်က္ခ်င္းထျပီး ျပန္လုုိက္ေပမဲ့ ေနာက္ထပ္ ၅ ကီလိုုခန္႔စီးျပီးခ်ိန္မွာ အရုုိး ထပ္က်ဳိးသြားပုုံရလိုု႔ ပဲြကေန ထြက္လုုိက္ရပါတယ္။ ဒီဒဏ္ရာက သူ႔ရဲ့ ၂၀၁၈ အစီစဥ္ေတြကိုု ဘယ္လုုိထိခုုိက္ေစ မလဲ မသိေသးပါ။
...
(အခုုေနာက္ဆုုံးသိရတဲ့သတင္းေတြအရ အာဘူဒါဘီပဲြမွာသုုံးတဲ့ ဒုုိင္ကားေတြဟာ ေအာ္တိုုဘ ေရ့စင္စတန္ဆင္ထားတာမုုိ႔ စက္ဘီးသမားေတြက ကားေနာက္သိပ္ကပ္တဲ့အခါ the sensor က ေအာ္တုုိဖမ္းျပီး ကားက အလုုိလုုိ ဘေရ့အုုပ္လုုိက္တယ္ဆုုိပါတယ္။ ကံဆုုိးခ်င္ေတာ့ အဲဒီလုုိ ေအာ္တုုိဘေရ့အုုပ္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကားဗင္းဒစ္ဟာ ကားေနာက္မွာေရာက္ေနျပီးလဲျပိဳခဲ့ပါတယ္။ လဲျပိဳစဥ္ ေဘးမွာလဲေနသူရဲ့ စက္ဘီးေနာက္ဘီးေပၚ ေခါင္းနဲ႔ေဆာင့္မိေသးတယ္ဆိုုပါတယ္။
ခ်က္ခ်င္းေဆးရံုုတင္ျပီး စစ္ေဆးမႈေတြလုုပ္ေပးတယ္ေျပာေပမဲ့ အေသးစိပ္မသိရေသးပါ။ လည္ ပင္းမွာနဲနဲနာသြားေပမဲ့ စုုိးရိမ္စရာမရွိဘူးလုုိ႔ ဒါမင္ရွင္ဒါတာ အသင္းဆရာ၀န္ကေျပာပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေရွ႔လစမဲ့ အီတလီက ကလစစ္ပဲြေတြျဖစ္တဲ့ Tirreno-Adriatico and Milan-San Remo မွာ သူ၀င္ျပိဳင္နုုိင္မနုုိင္ မသိရေသးပါ။ ေလာ ေလာဆယ္ေတာ့ ပဲြစီစဥ္သူေတြဖက္က သုုံးေနတဲ့ ကားေတြမွာ ေအာ္တုုိဘေရ့ထည့္ထားတဲ့ အေပၚ ေ၀ဖန္မႈတုုိးေနပါတယ္။
ပဲြစီစဥ္သူ RCS Sport ဖက္က ေနာက္ဆုုံးထုုတ္ေျပာခ်က္အရေတာ့ ေအာ္တုုိဘေရ့ စင္စတန္ ကိုု deactivate ျပန္လုုပ္မယ္လိုု႔ ကတိေပးေၾကာင္းနဲ႔ လဲျပိဳျပီးထြက္လုုိက္ရတဲ့ ကားဗင္းဒစ္ဆီကုုိလဲ RCS Sport တာ၀န္ရွိသူေတြ သြားေရာက္ေတြ႔ဆုုံအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သိရပါတယ္)။
...
မနက္ဖန္မွာေတာ့ ဒုတိယေန႔အျဖစ္ (Yas Mall - Yas Beach) 154 km ကုုိ ဆက္လက္ယွဥ္ ျပိဳင္ဖိုု႔ရွိေနပါတယ္။ ေျမျပန္ပဲြမုုိ႔ စပရင့္တာေတြပဲရမွာေသခ်ာပါတယ္။ ေမးစရာက်န္တာက ဘယ္စပရင့္တာလဲ။...ဒူဘုုိင္းပဲြကေန အခုုထိ ပထမ မရေသးတဲ့ ကစ္တဲလ္ မနက္ျဖန္မွာ ပထမ ရနုုိင္မလား။ ဒီေန႔တင္တာေစာသြားတဲ့ အီ၀မ္ပဲရမလား။ Lead out အားေကာင္းလွတဲ့ ကြိစတက္အသင္းက ဗီဗာနီကုုိ ပထမရေအာင္ လုုပ္ေပးနုုိင္ဦးမလား...။ ။
...

...

...

Wednesday, February 21, 2018

ေဆာင္းခုုိလူရဲ့ ဥေရာပေတာင္ပုုိင္းခရီးစဥ္


ေဆာင္းခုုိ လူ

ျပီးခဲ့တဲ့သတင္းပတ္က တပတ္လုုံးနီးပါး နွင္းမုုန္တုုိင္းက်လုုိ႔ ရထားေတြ၊ ဘတ္စ္ေတြ အခ်ိန္မွန္ မေျပးနုုိင္ခဲ့ဘူး။ နွင္း ေတြက ဒူးေလာက္ရွိျပီး ကားေတြလမ္းေခ်ာ္ေနတာ၊ လမ္းပိတ္လုုိ႔ ထရပ္ကားနဲ႔လာဆြဲေပးေနတာေတြ အိမ္ေပၚကေန လွမ္းျမင္ေနရပါတယ္။ ကုုိယ္ကေတာ့ အဲဒီအပတ္က အလုုပ္လဲမရွိ၊ ေက်ာင္းလဲမရွိဆုုိေတာ့ အျပင္မထြက္ပဲ အိမ္ေပၚ ကေနပဲ နွင္းေတာၾကီးကိုု ေငးၾကည့္ေနမိေပါ့။

(ဆီးနွင္းေတြဖုုံးေနတဲ့ ေအာ္စလုုိျမိဳ့ျပင္က ရြာေလးတရြာ)

ဒီလုုိေငးရင္းနဲ႔ ဒီနွစ္ေဆာင္းရာသီေဟာလီးေဒး ဘယ္ကုုိသြားရင္ေကာင္းမလဲ စဥ္းစားမိပါတယ္။ မနွစ္ကေတာ့ အ ထူးေလ်ာ့ေစ်းရလုုိ႔ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခက ဆုုိကေရတီးတုုိ႔၊ ပေလတုုိတုုိ႔ရဲ့ရြာ ဂရိနုုိင္ငံ ေအသင္ျမဳိ႔ဆီ သြားျဖစ္ခဲ့ ပါတယ္။ ဒီနွစ္ေတာ့ အခုုခ်ိန္ထိ အေလ်ာ့ေစ်းမေတြ႔ေသးလုုိ႔ ဘယ္မွသြားျဖစ္မယ္မထင္။ ဒီလုုိစဥ္းစားရင္းနဲ႔ ထူထဲစြာ က်ေနတဲ့ နွင္းထုုကိုုေငးျပီး လြန္ခဲ့တဲ့ ၉ နွစ္ ဒီလိုုအခ်ိန္မွာ သြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဥေရာပအေနာက္ပုုိင္း ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းေျခရွိ စပိန္နုုိင္ငံ ဘာစီလုုိးနားနဲ႔ ေပၚတူဂီက လစ္ဘြန္းျမိဳ့ကမ္းေျခေတြဆီ ေရာက္သြားပါတယ္။

ေက်ာင္းသားဘ၀တုုန္းက ေဆာင္းခုုိငွက္ ေတြအေၾကာင္း စာအုုပ္ထဲဖတ္ဖူးေပမဲ့ သိပ္သေဘာမေပါက္ပါ။ ဥေရာပက ေရခဲျပင္ကိုုေရာက္မွပဲ ဒီလုုိဆီးနွင္းေတြၾကားမွာ ငွက္ေတြ ဘယ္လုုိရွင္သန္နုုိင္မလဲဆုုိျပီး စဥ္းစားမိပါတယ္။ ဒီေတာ့ နုုိ၀င္ဘာေနွာင္းပိုုင္းေရာက္ျပီဆိုုတာနဲ႔ ငွက္အမ်ဳိးအစားအေတာ္မ်ားမ်ားက ေျမထဲပင္လယ္ကုုိျဖတ္ျပီး ဥေရာပကေန အာဖရိကဆီ ခရီးရွည္ခ်ီတက္ၾကတာေပါ့။ ခင္ေမာင္တုုိးရဲ့ ‘’ဂ်ဳိးၾကာငွက္တုုိ႔ရဲ့ မုုိင္ေထာင္ခ်ီခရီး’’ ဆုုိတာ ဒါမ်ဳိးျဖစ္မယ္ ထင္ပါရဲ့။

တခ်ဳိ႔ငွက္ေတြကေတာ့ အာရွဖက္သြားတယ္ထင္ပါတယ္။ ျမန္မာနုုိင္ငံက မုုိးယြန္းၾကီးအင္းတိုု႔၊ အင္းေတာ္ၾကီးတုုိ႔မွာ ေဆာင္းခုုိငွက္ေတြမ်ားတဲ့အေၾကာင္း သတင္းေတြထဲဖတ္ရပါတယ္။ ဒါက ဗီဇာမလိုု၊ ခရီးစရိတ္မကုုန္ပဲ ‘’ေတာင္ ပံပါ ရင္ မင္းဆီသုုိ႔’’ ဆုုိျပီး ၾကိဳက္တဲ့အခ်ိန္ ထသြားနုုိင္တဲ့ ငွက္တုုိ႔ရဲ့ ထူးျခားခ်က္ေပါ့။

လူေတြေကာ ဘယ္လိုုေနၾကသလဲ။ လူက ငွက္လုုိမပ်ံနုုိင္ေတာ့ ေလယဥ္ဖုုိးေတာ့ ရွာရတာေပါ့။ ဗီဇာအတြက္က ေတာ့ ဥေရာပသားေတြကိုု နုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားက ဗီဇာကင္းလြတ္ခြင့္ေပးထားတယ္ မဟုုတ္ပါလား။ ဒါေပမဲ့ အမ်ား စုုက အာဖရိကအထိမသြားပဲ ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခက စပိန္ေတာင္ပုုိင္း၊ အီတလီေတာင္ပုုိင္းက ကြ်န္းေတြဆီ သြားေလ့ရွိပါတယ္။ ထား၀ယ္ပင္လယ္ကေန တနသာၤရီရိုုးမကုုိေက်ာ္ျပီး ထုုိင္းပင္လယ္ ဟြာဟင္ဖက္ေရာက္သြား သလုုိမ်ဳိးနဲ႔တူမယ္ထင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဥေရာပမွာက ေနာ္ေ၀ပင္လယ္ (အႏၱလန္တိတ္သမုုဒရာ) နဲ႔ ေျမထဲပင္လယ္ က အပူခ်ိန္ခ်င္းအေတာ္ကြာပါတယ္။

ေနာ္ေ၀မွာ အခုု အနႈတ္ ၁၀ ဒီဂရီစင္တီဂရိတ္ေလာက္ရွိျပီး ဆီးနွင္းေတြ တေပေလာက္ထူေနေပမဲ့ ေျမထဲပင္လယ္ ကမ္းေျခက ျပင္သစ္ေတာင္ပုုိင္း၊ အီတလီေတာင္ပုုိင္း၊ စပိန္ေတာင္ပုုိင္း၊ ေပၚတူဂီနဲ႔ ဂရိနုုိင္ငံေတြမွာ အပူခ်ိန္က အ ေပါင္း ၁၅ ေလာက္ရွိျပီး ေနသာေနတတ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အေနာက္ဥေရာပသားအေတာ္မ်ားမ်ားလဲ ေဆာင္းခုုိငွက္ ေတြလိုု ေနာ္ေ၀ပင္လယ္ကေန ေျမထဲပင္လယ္ဆီ ပ်ံသန္းၾကတာေပါ့။ အထူးသျဖင့္ ေနာ္ေ၀က ပင္စင္စားေတြဆုုိ စပိန္ေတာင္ပုုိင္းမွာ အိမ္၀ယ္ျပီး တေဆာင္းလုုံး အဲဒီမွာ သြားေနၾကပါတယ္။


ေျမထဲပင္လယ္ကမ္းေျခက ဘာစီလုုိးနားျမိဳ့သုုိ႔…

ဒါေတြက အခုုေနာက္ပုုိင္း ဟုုိသြားဒီသြား၊ ဟုုိဖတ္ဒီဖတ္နဲ႔သိလာတာေတြပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္နွစ္နီးပါး ၂၀၀၉ ခုုနွစ္ ေဖေဖၚ၀ါရီခရီးစဥ္တုုန္းကေတာ့ ဘာမွကိုုၾကိဳဖတ္ထားတာမရွိပါဘူး။ ၆ လတၾကိမ္က်င္းပေနၾက ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာ့ဒီမုုိကေရစီ အင္အားစုုေတြရဲ့ေဆြးေနြးပဲြနဲ႔ ျမန္မာ့အေရးကူညီေနတဲ့ ဥေရာပအေျခစုုိက္ NGO ေတြရဲ့ နွစ္ပတ္ လည္ေဆြးေႏြးပဲြေတြ ဘာစီလုုိနားမွာက်င္းပဖိုု႔ရွိတယ္။ အဲဒီပဲြမွာ စကားေျပာဖုုိ႔ (၂၀၀၈ ဒီဇင္ဘာမွာထုုတ္ေ၀တဲ့ Far from Home: 20 Years in Exile စာအုုပ္ေၾကာင့္) ဖိတ္ၾကားခံရတာေၾကာင့္ ေရာက္သြားျခင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

(ဘာစီလုုိးနားမွာက်င္းပတဲ့ ဥေရာပေရာက္ ျမန္မာမ်ားအစည္းေ၀း)

အခုုခ်ိန္မွာ ျပည္ပေရာက္ အင္အားစုုေတြရဲ့အသံ အေရးမပါေတာ့ေပမဲ့ အဲဒီေခတ္ကေတာ့ ျပည္တြင္းမွာ ဘာမွ လုုပ္ခြင့္၊ ေျပာခြင့္မရေတာ့ ျပည္ပေရာက္ေတြက ျပည္တြင္းရဲ့ရင္ခုုန္သံကုုိ နုုိင္ငံတကာက ၾကားခြင့္ရေအာင္ အား သြန္ခြန္ စုုိက္ၾကိဳးပန္းေနၾကတဲ့ကာလေပါ့။ အဲဒီလုုိ ၆ လတၾကိမ္ေဆြးေႏြးပဲြေတြကိုုတက္ရင္း၊ သတင္းယူရင္းနဲ႔ ဥေရာပနုုိင္ငံ အေတာ္မ်ားမ်ားဆီ စာေရးသူေရာက္ဖူးခဲ့တယ္ဆုုိရင္လဲ မမွားပါဘူး။ ဥေရာပအလယ္ပုုိင္းနုုိ္င္ငံေတြ ျဖစ္တဲ့ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ နယ္သာလန္၊ ဘလဂ်ီယံ၊ ဆြင္ဇလန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမဏီ၊ ျဗိတိန္နုုိင္ငံေတြဆီ ေရာက္ဖူးျပီးျဖစ္ေပမဲ့ စပိန္က ဘာစီလုုိးနားကိုုေတာ့ ဒါ ပထမ ဆုုံးေရာက္ဖူးျခင္းပါ။

ေအာ္စလိုုမွာ အနႈတ္ ၁၀ ေလာက္ရွိေနခ်ိန္မွာ ဘာစီလုုိနားမွာ အေပါင္း ၁၀ နီးပါးရွိေနပါတယ္။ ျပီးေတာ့ အပူပုုိင္းေဒသမွာသာျမင္ရေလ့ရွိတဲ့ ဆီအုုန္းပင္ေတြ၊ ေပပင္ေတြပါျမင္ရေတာ့ အေတာ္အံ့ၾသသြားပါတယ္။ လမ္းေတြက က်ယ္ ျပီး ျမိဳ့ကလဲ အေတာ္လွပါတယ္။ ပင္လယ္ကမ္းေျခလဲရွိ၊ ေတာင္ကုုန္း ေတာင္တန္းေတြ လဲရွိျပီး အဲဒီေတာင္တန္းေပၚ ကေန ျမိဳ့ထဲကိုုျပန္ၾကည့္ခြင့္ရတ့ဲ့ ဆည္းဆာခ်ိန္ဟာ အလွပဆုုံးလုုိထင္ပါတယ္။ အပူခ်ိန္က ၁၅ ေလာက္ရွိတယ္ဆုုိ ေတာ့ ကမ္းေျခသြားျပီး ဘာဘီက်ဳးကင္တဲ့လူေတြေတာင္ရွိေသး။

ကုုိယ္ေတြက တုုိးရစ္အျဖစ္ လာလည္တာမဟုုတ္ပဲ အစည္းေ၀းကတဖက္ရွိေနတယ္ဆုုိေတာ့ အစည္းေ၀းျပီးတဲ့ အခ်ိန္မွ Tourist Bus စီးျပီးေလ်ာက္လည္တာပါ။ တုုိးဘတ္စ္ စီးတုုိင္းသတိရတာက မိတ္ေဆြတေယာက္ေ၀ဖန္ေလ့ ရွိတဲ့ စကား။ အစီစဥ္ၾကိဳဆဲြမထားသူေတြသာ တုုိးဘတ္စ္စီးေလ့ရွိျပီး အစီစဥ္ဆဲြထားသူေတြက ကုုိယ့္အစီစဥ္နဲ႔ ကုုိယ္ သြားေလ့ရွိတယ္တဲ့။ သူေျပာတဲ့အတုုိင္းပါပဲ။ ဘာစီးလုုိးနားကိုုေရာက္ရင္ ဘယ္ေနရာေတြကိုု အဓီကဦးစား ေပးေလ့လာမယ္ဆုုိျပီး ဇယားဆဲြထားတာမ်ဳိးမရွိပါ။ တုုိးဘတ္စ္ကျပတဲ့အတုုိင္း နာမည္ၾကီးေနရာေတြကိုုေလ်ာက္ ၾကည့္တာပါပဲ။ အဲဒီထဲမွာမွ ရုုိနယ္ဒင္ဟုုိတုုိ႔၊ မက္ဆီတုုိ႔ေျခစြမ္းျပေနတဲ့ Camp Nou ကုုိေရာက္ျပီးမွ အထဲမ၀င္ျဖစ္ပဲ ျပန္လာခဲ့ရတာကိုု နွေမ်ာေနမိပါတယ္။

ျမိဳ့လယ္က ဘုုရားေက်ာင္းေတြ၊ ျပတုုိက္ေတြလဲ အဲလုုိပါပဲ။ အျပင္ကေနပဲ ဓာတ္ပုုံရုုိက္ျပီး အထဲ မ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါ။ ရာသီဥတုုကပူေႏြးတယ္ဆုုိေတာ့ ဒီလုုိ ေဆာင္းတြင္းမွာေတာင္ ေမာ္ေတာ္ဆုုိင္ကယ္ေတြက အေတာ္မ်ားသား။ ဘာစီလုုိးနားရဲ့ လမ္းေထာင့္ေတြ (လမ္းေထာင့္ရွိ တုုိက္ခန္း) တည္ေဆာက္ထားပုုံက ေလးေထာင့္မဟုုတ္ပဲ နဲနဲ ထူးျခားေနပါတယ္။ အဲဒီေထာင့္ ကြက္လပ္ေတြမွာ ေမာ္ေတာ္ဆုုိင္ကယ္နဲ႔ စက္ဘီး ရပ္ဖုုိ႔ေနရာေတြလုုပ္ေပးထား ပါတယ္။

ေဆြးေႏြးပဲြျပီးတဲ့ရက္မွာ ျမန္မာကုုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔အတူ ကာတာလုုိးနီးယားပါလီမန္ ဆီေရာက္သြားပါတယ္။ ဘာ စီလုုိးနားဟာ ကာတာလုုိနီးယား ကိုုယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသရဲ့ျမိဳ့ေတာ္ျဖစ္တဲ့အတြက္ သီးျခားပါလီမန္ရွိပါတယ္။ ေဆြးေနြးမႈအတြင္း ပါလီမန္ဥကၠဌက ျမန္မာ့ဒီမုုိကေရစီအေရးကုုိေထာက္ခံေၾကာင္းေျပာခဲ့ပါတယ္။ တေလာက ေတာ့ အဲဒီပါလီမန္ကေန ကာတာလုုိးနီးယားကုုိ သီးျခားလြတ္လပ္တဲ့ျပည္နယ္တခုုအျဖစ္ေၾကျငာလုုိက္လုုိ႔ ျပသာနာ ေတြတက္ခဲ့တာ ၾကားလုုိက္ရပါေသးတယ္။


ဥေရာပ ေတာင္ဖက္စြန္းက လစ္စဘြန္းျမိဳ့ဆီသုုိ႔...

ဘာစီလုုိးနားမွာ အလုုပ္ကိစၥျပီးေတာ့ ခြင့္တပတ္ယူျပီး ေပၚတူဂီနုုိင္ငံဆီ သြားလည္ဖုုိ႔စိတ္ကူးထားပါတယ္။ စိတ္ကူး တာနဲ႔ အစီစဥ္ဆဲြတာ နဲနဲကြာမယ္ထင္ပါတယ္။ ေရွ႕ပုုိင္းမွာအစီရင္ခံခဲ့တဲ့အတုုိင္း အဲဒီကာလခရီးသြားမႈေတြဟာ ဘာမွၾကိဳတင္အစီစဥ္ဆဲြထားတာမရွိ။ စိတ္ကူးေပၚလာတဲ့အတုုိင္း ထလုုပ္ျခင္းသာျဖစ္ေလ့ရွိတာမုုိ႔ ေပၚတူဂီဆုုိတာ (ေက်ာင္းသမုုိင္းစာအုုပ္ထဲသင္ခဲ့ဖူးတဲ့) ငဇင္ကာတုုိ႔နုုိင္ငံဆုုိတာထက္ပုုိျပီး ဘာမွမသိထားပါ။


(လစ္စဘြန္းျမိဳ့ ကမ္းေျခတေနရာ)

ဘယ္လုုိသြားရင္ေကာင္းမလဲဆုုိျပီး ဟုုိတယ္မွာစုုံစမ္းေတာ့ ေလယဥ္နဲ႔သြားပါ။ အဲဒီကေန ေအာ္စလိုုကိုု ျပန္ရင္ ေစ်း သက္သာမယ္တဲ့။ ကုုိယ့္မွာက ကင္မရာအထုုပ္အပုုိးေတြနဲ႔၊ လက္မွတ္ကလည္း ေအာ္စလုုိ-ဘာစီလုုိးနား အသြား-အျပန္၀ယ္ထားျပီးသားဆုုိေတာ့ အဲဒိအစီစဥ္နဲ႔မျဖစ္ေသး။ ဒီလုုိဆုုိ အခုု၀ယ္-အခုုသြား အျမန္ရထားစီးပါတဲ့။ လက္ တန္းလုုပ္ေလ့ရွိတဲ့ ထုုံးစံအတုုိင္း ဟုုိတယ္မွာ ကင္မရာနဲ႔အထုုပ္အပိုုးေတြကိုုအပ္၊ ခရီးေဆာင္အိတ္ငယ္တလုုံးကိုု ယူျပီး ဘူတာမွာ လက္မွတ္၀ယ္ေတာ့ ဘာစီလုုိးနားကေန မက္ဒရစ္ကိုု ယူရြန္ ၈၀ တဲ့။ မတတ္နုုိင္ဘူး။ ဘာမွၾကိဳ ျပင္မထားေတာ့ ဒီနည္းကိုုပဲ ေရြးလုုိက္ရပါတယ္။

အျမန္ရထားဆုုိတာ ရန္ကုုန္-မႏၱေလးလုုိ အျမန္မဟုုတ္ဘူး။ ကီလုုိ ၆၀၀ ေက်ာ္ကုုိ ၂ နာရီခြဲပဲၾကာပါတယ္။ ဥေရာပရဲ့ အျမန္ရထားလုုိင္းတဲ့၊ က်ဥ္ဆံရထားလုုိ႔ေခၚရမလားမသိပါ။ တခ်ဳိ႔ေနရာေတြဆုုိ အျမန္နႈန္းက ကီလုုိ ၃၀၀ ေက်ာ္ ပါ တယ္။ အျမန္ရထားလမ္းေတြကုုိသီးျခားေဖာက္ထားျပီး လမ္းတေလ်ာက္လုုံး ျခံစည္းရံုုကာထားပါတယ္။ မကာလုုိ႔ မရ။ တနာရီ ကီလုုိ ၃၀၀ နႈန္းေမာင္းေနစဥ္မွာ တခုုခုု ခလုုတ္တုုိက္တာနဲ႔ ရထားေမွာက္နုုိင္တယ္ မဟုုတ္ပါလား။ ရထားက သိပ္ျမန္ေနေတာ့ ျမင္ကြင္းကုုိ ေကာင္းေကာင္းၾကည့္ခြင့္မရခဲ့ပါ။ ေရဘူယ်အားျဖင့္ကေတာ့ ျမင္ကြင္းဟာ ေနာ္ေ၀ဖက္ကျမင္ကြင္းနဲ႔မတူပဲ အာရွဖက္ ဒါမွမဟုုတ္ အပူပုုိင္းေဒသေတြနဲ႔ ပုုိတူေနတယ္ေျပာရမလားပါပဲ။

၂ နာရီခဲြပဲစီးရတယ္ဆုုိေတာ့ ေန႔လည္ တနာရီေလာက္မွာ မက္ဒရစ္ဘူတာၾကီးဆီေရာက္လာပါတယ္။ ေပၚတီဂီျမိဳ့ ေတာ္ လစ္စဘြန္းသြားမဲ့ရထားကိုုေမးၾကည့္ေတာ့ ည ၈ နာရီမွထြက္မွာတဲ့။ ေပၚတူဂီရထားကေတာ့ ရန္ကုုန္-မႏၱ ေလးရထားလုုိျဖစ္သြားျပီ။ ဟုုိဖက္မွာ အျမန္ရထားလမ္းမရွိေသးပါ။ ေစ်းကလည္း တညလုုံး အိပ္စင္နဲ႔စီးမွ ယူရြန္ ၄၀ တည္းရယ္။ ဒါေပမဲ့ ည ၈ နာရီမွထြက္မွာဆုုိေတာ့ ၆ နာရီေလာက္ မက္ဒရစ္ကိုု လည္ပတ္ခ်ိန္ရေသးတာေပါ့။ ထုုံးစံ အတုုိင္း အစီစဥ္ၾကိဳဆဲြထားတာမရွိေလေတာ့ ဘာစီလုုိးနားကအတုုိင္း နီးစပ္ရာ တုုိးဘတ္စ္ပဲ တက္စီးရတာေပါ့။ အဲ မက္ဒရစ္က ဘာစီလုုိးနားထက္ေတာင္ ေစ်းသက္သာေနေသးတယ္။ ၂၄ နာရီအတြက္ ၂၀ ယူရုုိတဲ့။ ဘာစီလုုိးနား မွာ ၂၂ ေတာင္ေပးခဲ့ရပါတယ္။

၅ နာရီေလာက္ပဲ လည္ခြင့္ရတာဆုုိေတာ့ ကားေပၚကေတာင္ မဆင္းျဖစ္ပါဘူး။ တုုိးရစ္ေတြလည္ေလ့ရွိတဲ့ ေနရာ ေတြကိုု ေလ်ာက္ၾကည့္ျပီး ဘူတာမွာရထားေစာင့္ေပါ့။ ရန္ကုုန္လုုိ ဘူတာက တခုုတည္းရွိတာမဟုုတ္။ လစ္ဘြန္း သြားမဲ့ရထားက ေနာက္ဘူတာဆုုိလုုိ႔ ကမန္းကတန္း ေျမေအာက္ရထားနဲ႔ ထပ္ေျပးလုုိက္ရပါေသးတယ္။ ရထားက မဆုုိးပါဘူး။ ဘန္ေကာက္-ခ်င္းမုုိင္ ရထားနဲ႔ခပ္ဆင္ဆင္တူပါတယ္။ အိပ္စင္နဲ႔ ၄ ေယာက္ခန္းျဖစ္ေပမဲ့ ခရီးသြား နည္း လုုိ႔လားမသိပါ။ တညလုုံး ကိုုယ္တေယာက္တည္း။ တခါမွ မသြားဖူးတ့ဲခရီးမွာ တေယာက္တည္းဆုုိေတာ့ အထီးက်န္ သလုုိေတာ့ျဖစ္သား။ ဒါေပမဲ့ တေနကုုန္ပင္ပမ္းထားလုုိ႔ ရထားထြက္ကတည္းက အိပ္ေပ်ာ္သြားလုုိက္တာ ေၾကာက္ဖုုိ႔ အခ်ိန္ေတာင္ မရလုုိက္ပါဘူး။

တေရးနုုိးလာေတာ့ မုုိးလင္းစျပဳေနျပီ။ ေပၚတူဂီက စပိန္ထက္ အခ်ိန္တနာရီေနာက္က်သလုုိ အေျခခံအေဆာက္ဦ ေတြ၊ လူေနမႈပုုံစံေတြ၊ ၀င္ေငြေတြပါ နည္းနည္းေနာက္က် က်န္ေနခဲ့တယ္ထင္ပါတယ္။ ဘူတာၾကိီးမွာ ခဏထုုိင္ျပီး သြားရမ့ဲ့ဟုုိတယ္လိပ္စာကုုိ ကြန္ျပဴတာဖြင့္ရွာေတာ့ လူေတြ ၀ုုိင္းအုုံၾကည့္ေနပုုံက တမ်ဳိးၾကီး။ ေရပုုလင္းက အစ၊ မုုန္႔ ေတြ၊ တျခားပစၥည္းေတြလည္း စပိန္ထက္ ေစ်း ၅ ပုုံတပုုံေလာက္ သက္သာေနပါတယ္။ တုုိးဘတ္စ္ဆုုိရင္ ဘာစီလုုိး နားမွာ ၂၂ ယူရြန္ေပးရေပမဲ့ လစ္စဘြန္းမွာ ၁၆ ယူရြန္တည္းရယ္။

ဘာစီလုုိးနားကေန ထြက္မလာခင္ေလးကမွ ကမန္းကတန္း ဘုုတ္ကင္လုုပ္လုုိက္တဲ့ ဟုုိတယ္က လစ္စဘြန္းျမိဳ့ထဲ မွာမဟုုတ္ပဲ မီနစ္ ၄၀ နီးပါး ရထားထပ္စီးရတဲ့ ဟုုိပင္လယ္ကမ္းေျခမွာျဖစ္ေနပါတယ္။ ဘာစီလုုိနားက ဘာရုုပ္မွ မေပါက္တဲ့ ျမိဳ့လယ္ကဟုုိတယ္ခန္းအတြက္ ယူရြန္ ၁၂၀ ေပးရေပမဲ့ ဒီမွာက ပင္လယ္ကမ္းေျခရွိ ၾကယ္ ၄ ပြင့္အဆင့္ ဟုုိတယ္ေတာင္ ၆၀ ယူရြန္ပဲေပးရပါတယ္။ အပူခ်ိန္ကလည္း ၁၇ တဲ့။ ေအာ္စလုုိက ေႏြရာသီမွာ ကမ္းေျခတခုုဆီ ေရာက္ေနသလုုိပါပဲ။

ဥေရာပသားေတြက ေက်ာက္တုုံးခင္းလမ္းကိုု အေတာ္ၾကိဳက္တဲ့လူေတြ။ ေအာ္စလိုုမွာဆုုိ နန္းေတာ္ေရွ႔က ဂါရုုိဟန္ လမ္းမၾကီးတခုုလုုံးကိုု ေက်ာက္တုုံးခင္းထားသလုုိ တျခားေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥေရာပျမိဳ့ေတာ္ အေတာ္မ်ားမ်ားမွာလဲ အဲဒီ လုုိ ခင္းထားၾကတာေတြ႔မိပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္က ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ေတြသာေတြ႔ရင္ ေက်ာက္တုုံးေတြအကုုန္ခြါျပီး ကြန္က ရစ္လမ္း ခင္းပစ္မယ္ထင္ပါတယ္။ လစ္စဘြန္းကလဲ ဥေရာပထဲကျမိဳ့ေတာ္တခုုဆုုိေတာ့ ဒီျမိဳ့ရဲ့အေရးပါတဲ့လမ္းေတြမွာ ေက်ာက္တုုံးေတြ ခင္းထားေလရ့ဲ။

ဟုုိတယ္ေရွ႔က ကမ္းေျခမွာ တုုိးရစ္တခ်ဳ႔ိေရကူးေနေပမဲ့ ကုုိယ္ကေတာ့ မကူးရဲေသး။ ေနစာလႈံရင္း ကမ္းနား တ ေလ်ာက္လမ္းသလားရံုုမွ်သာ။ ျမန္မာေတြရဲ့့ထုုံးစံအတုုိင္း ေရာက္ေလရာအရပ္မွာ ျမန္မာနုုိင္ငံသားေတြ မ်ားရွိမလားဆုုိျပီး စနဲနာေပမဲ့ တေယာက္မွမေတြ႔ပါ။ ဘာစီလုုိးနားမွာလဲျမန္မာေတြကုုိ မေတြ႔မိပါဘူး။ အရင္ေရာက္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဥေရာ ပနုုိင္ငံအားလုုံးမွာ ျမန္မာေတြနဲ႔ေတြ႔ေနက်ဆုုိေတာ့ ဒီျမိဳ့မွာ တခုုခုုလုုိေနသလုုိ။

ဒါေပမဲ့ ျမန္မာ့အိမ္နီးခ်င္း ထုုိင္းေတြ ကုုိေတာ့ ဘာစီးလုုိးနားမွာေရာ၊ ဒီျမိဳ့မွာေတြ႔ရပါတယ္။ ျမန္မာစာမရလဲ ထုုိင္းစာစားမယ္ဆုုိျပီး ထုုိင္းစားေသာက္ဆုုိင္ တခုုဆီ၀င္သြားျပီး တုုံ႔ယန္ကူးနဲ႔ ဖတ္ကေပါင္ကုုိင္ (ပုုဇြန္ဟင္းခ်ုုိ နဲ႔ ၾကက္သားေၾကာ္) မွာလုုိက္ပါတယ္။ ဥေရာပသြားျပီး အေရွ႔ေတာင္အာရွဆီ လြမ္းေနသူတဦးလုုိ႔ေျပာရေလ မလား။

ေနာက္တေန႔မနက္မွာေတာ့ ျမိဳ့နဲ႔ခပ္လွမ္းလွမ္းရွိ ေတာေတာင္ေတြထဲက သဘာ၀ပန္းျခံေတြ၊ ရဲတုုိက္ေတြဆီ သြား လည္ပတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေအာ္စလိုုမွာနွင္းက်ေနဆဲျဖစ္ေပမဲ့ ဒီမွာကေတာ့ ေနြရာသီလုုိျဖစ္ေနျပီး ေနရာတုုိင္းစိမ္းစိုုလွပ၊ သစ္ပင္ေတြ၊ ပန္းေတြပြင့္ေနျပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုုိယ္က ေဆာင္းခုုိငွက္မဟုုတ္။ ေဆာင္းခုုိလူဆုုိေတာ့ ေဆာင္း တြင္း ၃ လစလုုံး ဥေရာပေတာင္ပုုိင္း အာဖရိကနယ္စပ္မွာ ေနလုုိ႔ ဘယ္ျဖစ္မလဲ။ ငဇင္ကာတုုိ႔ရြာမွာ နွစ္ညပဲအိပ္ျပီး လာလမ္းအတုုိင္း လွည့္ျပန္ခဲ့ရပါေတာ့တယ္။       ။
...


...


Monday, February 19, 2018

စုုိင္းခမ္းလိတ္အေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း။

ရွမ္းအႏုပညာရွင္ ထူးခၽြန္ဆုရ ေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလိတ္

(ေဖစ္ဘုုတ္ေပၚေတြ႔လုုိ႔ ကူးယူေဖာ္ျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္)
သူ႔ကို ကေလာင္ဆရာဝန္လုိ႔ ေခၚတယ္။ ေနာက္ၿပီး မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းတစ္ေယာက္လဲ သူပါပဲ။
`ကေလာင္သြားဟာ လံွသြား ဓါးသြား၊ လက္နက္သြားထက္ ထက္တယ္` လုိ႔ ဆုိ႐ုိး ရွိတယ္။ လက္နက္ကုိင္တဲ့သူ တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ ကေလာင္သြားက လူကုိ ထုိးသတ္ ႏုိင္တာမွ မဟုတ္တာ၊ ငါတုိ႔ လက္နက္ ကသာလွ်င္ လူကုိ ေသေအာင္ လုပ္ႏုိင္တယ္လုိ႔ ဆုိေကာင္း ဆုိမယ္။ လက္နက္သြားက အစဥ္ထာဝရ မပစ္ခတ္၊ မသတ္ျဖတ္ႏုိင္ပါဘူး။ လက္နက္ကုိင္တဲ့သူ လည္း အသက္ တစ္ရာ အထိ သက္တမ္း မရွည္ႏုိင္ဘူး။


ကေလာင္သြား ကေတာ့ သေဘာတရားတစ္ခု စာရြက္ေပၚ ခ်ျပ သြားခဲ့ရင္ အဲဒီ စာသား အတုိင္း ေဆြစဥ္မ်ဳိးဆက္မ်ားစြာ လက္ခံ က်င့္သံုး သြားႏုိင္တယ္။ အကယ္၍ ကေလာင္သြား တစ္ခုက အဲဒါ မင္းတုိ႔ရဲ႕ ဘုိးဘြားပုိင္ေျမေတြ လုိ႔ ဆုိထားခဲ့ရင္ ေနာင္လာ ေနာက္သားေတြက အဲဒီ နယ္ေျမကုိ ျပန္လည္ လုယူမႈ တုိက္ယူမႈေၾကာင့္ ကမၻာခ်ီ စစ္ပဲြႀကီးေတာင္ ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကေလာင္သြားကုိ ဘယ္သူကမွ အထင္မေသးဝံ့ပါ။

ကေလာင္ ဆရာ၀န္

တကယ္ေတာ့ ဆရာဝန္ဆုိရင္ ေဆးထုိးအပ္ကုိင္ရမွာပါ။ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္က ေတာ့ ကေလာင္ကုိင္တဲ့ ဆရာ၀န္ လုိ႔ ဆုိရမွာပဲ။ ဒါလည္း မ်ဳိး႐ုိးေၾကာင့္ ထင္ပါရဲ႕။ ေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလိတ္တုိ႔ရဲ႕ ဖခင္ လံုးခမ္းကာတုန္ဟုန္းဟာ ရွမ္းစာေပလကၤာ ေရးဖဲြ႕တတ္တဲ့သူ တစ္ ေယာက္ျဖစ္တယ္။ မိခင္က ေဒၚနန္းစိန္ဥကေတာ့ မိခင္ေကာင္း တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး ေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလိတ္ေလာင္းလ်ာကုိ ၁၉၄၉ ခု ဧၿပီလ ၂၇ ရက္၊ ဗုဒၶဟူးေန႔မွာ ေမြးဖြားခဲ့တယ္။ ဇာတိက ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္း သိႏၷီပါ။
ေမြးခ်င္းမ်ား
စုိင္းတုမ္ခမ္း၊ စုိင္းခမ္းလိတ္၊ စုိင္းခမ္းသီ၊ နန္းအြမ္ခမ္း ဆုိၿပီး ေမြးခ်င္း ေလးေယာက္ရွိ တယ္။ သူတုိ႔ ညီအစ္ကုိ သံုးေယာက္စလံုး ဖခင္ရဲ႕အႏုပညာအေမြကုိ ရရွိတဲ့ သူေတြပါ။ အစ္ကုိႀကီး စုိင္းတုမ္ခမ္းက ရွမ္းေခတ္သစ္ သီခ်င္းေတြကုိ ေရးသားတဲ့သူ ျဖစ္တဲ့ အျပင္ သူ တတ္သမွ် သိသမွ် ညီျဖစ္သူ စုိင္းခမ္းလိတ္ကုိ သင္ေပးခဲ့သူပါ။ သီခ်င္း စာသား မ်ားဟာ ေရးစပ္သူရဲ႕ စိတ္ထားကုိ တစြန္းတစ ေဖၚျပစၿမဲပါ။ စုိင္းတုမ္ခမ္း ေရးသားတဲ့ ရွမ္းသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကေတာ့ ဒုိ႔အမ်ဳိးသား တာ၀န္မုိ႔ ေရွာင္လုိ႔ မရပါ သီခ်င္း အရ သူဟာ အမ်ဳိးသားေရး အတြက္ တာဝန္ကုိ ဦးလည္မသုန္ ယူတတ္သူ ျဖစ္ေၾကာင္း ျပသလွ်က္ပါ။ စုိင္းခမ္းလိတ္လည္း စုိင္းတုမ္ခမ္းထံက ေဝါဟာရ အသစ္အဆန္း ရွာေဖြနည္းကုိ ရယူခဲ့ သည့္အျပင္ သံစဥ္ရွာနည္း၊ အေတြးအေခၚ အယူအဆ ယူနည္း မ်ားကုိ ေကာင္းစြာ ရရွိ ခဲ့တယ္။
ေက်ာင္းသားဘ၀
ဖခင္ျဖစ္သူက တာဝန္အရ သိႏီၷကေန နမၼတူၿမိဳ႕ကုိ ေျပာင္းလာ ရတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ သူတုိ႔ ညီအစ္ကုိလည္း နမၼတူကုိ ေရာက္လာတယ္။ ၁၉၅၄ ကတည္းက စုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ နမၼတူ မူလတန္းေက်ာင္းကို ပန္ဟုိင္း (နမၼတူ) မွာ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား နာမည္က ေတာ့ Louvis Kham လူးဗစ္ခမ္း တဲ့။
နမၼတူမွာ သတၱမတန္းကုိ ေအာင္ျမင္ ျပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၆၃ ခုမွ ျပင္ဦးလြင္ (ယခင္ေမၿမိဳ႕) St. Albert High School (ယခု ျပင္ဦးလြင္ အမွတ္ ၂) မွာ အ႒မတန္း တက္ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ တဲြဖက္ေကာင္းျဖစ္တဲ့ ေက်ာင္းသူ မႏဲြ႕ႏြဲ႕တင္နဲ႔ စတင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့တာပါ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ဦးရဲ႕ ေတြ႕ဆံုမႈ ဇာတ္လမ္းဟာ လူအမ်ား စိတ္ဝင္စားျခင္း ခံခဲ့ရပါတယ္။
ႏဲြ႕ႏြဲ႕တင္ကေတာ့ စာေတာ္တဲ့သူ ျဖစ္ၿပီး အတန္းထဲမွာ ပထမေနရာ ယူခဲ့တဲ့သူပါ။ အ႒မတန္း တံုးက လူရည္ခၽြန္အျဖစ္ အေရြးခံ လုိက္ရေသးတယ္။ လူရည္ခၽြန္ ျဖစ္ရင္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက လူရည္ခၽြန္ေမာင္မယ္မ်ားကုိ ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတရေစရန္ ျမန္မာျပည္ထင္ရွားတဲ့ ေဒသမ်ား စက္႐ုံမ်ား၊ ငပလီ အပမ္းေျဖကမ္းေျခ စတာေတြကုိ ေခၚသြားတယ္။ ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္းမွာေတာ့ အင္းေလး မွာေတာ့ ေခါင္တုိင္လူရည္ခၽြန္စခန္း တစ္ခု ယခင္က ရွိခဲ့ဖူး တယ္။ လူရည္ခၽြန္အေရြးခံရတဲ့ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူဟာလည္း ထက္ျမက္တဲ့ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသား အျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရတယ္။
လူရည္ခၽြန္ျဖစ္ဖုိ႔အတြက္ ဉာဏအားလည္း ေကာင္းရသလုိ၊ က်န္းမာေရးလည္း ေကာင္းရမယ္၊ ၿပီးေတာ့ စာလည္း ေတာ္ရမယ္၊ ဘက္စံု ထူးခၽြန္ရမယ္ေပါ့။ လူရည္ခၽြန္ အင္တာဗ်ဴးမႈ တစ္ခုကေတာ့
`မင္း ေရႊတိဂုံေစတီေတာ္ကုိ ဖူးဘူးသလား`
`ဖူးဘူးပါတယ္`
` ေစတီရင္ျပင္ေတာ္ အေရာက္ ေလွခါး ဘယ္ႏွစ္ထစ္ ရွိသလဲ` စသျဖင့္ ေမးတတ္တာ ေပါ့။ သာမန္လူ ဆုိရင္ ဘယ္သူက ေလွခါးထစ္ေတြကုိ ေရတြက္ ထားမလဲ။ သုိ႔ေသာ္ လူရည္ခၽြန္ ျဖစ္မယ့္ ေက်ာင္းသား ကေတာ့ ဒီလုိ အေျဖေပးလုိက္တယ္။
`ကၽြန္ေတာ္ ဓါတ္ေလွခါးနဲ႔ တက္ခဲ့တာပါ ဆရာ` တဲ့။ အဲဒါ ကေတာ့ ဉာဏ္ရည္ကုိ စမ္း တာပါ။ ဥပမာ ေကာင္းကင္ေပၚမွာ မုိးေရ ကလဲြလုိ႔ ဘာအရည္ေတြ ထပ္ရွိေသးသလဲ လုိ႔ေမးရင္ ခ်က္ခ်င္း မေျဖတတ္ၾကဘူး။ လူရည္ခၽြန္ေလးေတြကေတာ့ ဒီလုိေျဖၾကတယ္။
`အုန္းရည္၊ ထန္းရည္ ပါဆရာ`တဲ့။
လူရည္ခၽြန္ျဖစ္တဲ့ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ ကေတာ့ ရုပ္လွတယ္။ စာေတာ္တယ္။ အဲဒီေခတ္တံုးက ေက်ာင္းမွာ စူပါစတားေပါ့။ ေက်ာင္းသားေတြ အားလံုး ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ကုိ အားက်သလုိ စုိင္းခမ္းလိတ္ တစ္ေယာက္လည္း သူမ်ား နည္းတူ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ကုိ အားက်မိသူပါ။
လူရည္ခၽြန္
သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ပဲြဦးထြက္ ဇာတ္လမ္း တစ္ပုုဒ္ကေတာ့ ေက်ာင္းနံရံကပ္စာေစာင္ ကေန စခဲ့တယ္။ နံရံကပ္စာေစာင္ ဆိုတာက စာေပဝါသနာပါတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ လြတ္လပ္ စြာ ကဗ်ာ၊ ေဆာင္းပါး၊ ဝတၳဳတုိေတြ ေရးၿပီး ဆရာဆရာမမ်ားက ေရြးခ်ယ္ၿပီး ေကာင္းတဲ့ဟာ ေတြကုိ ေက်ာက္သင္ပံုးမွာ လွပစြာ ျပန္လည္ ကပ္ထားေပးတယ္။ ေက်ာင္းသူေက်ာင္းသား ေတြက ဝုိင္းၾကည့္ၾကတာေပါ့။ အဲဒီ နံရံကပ္ စာေစာင္မွာ စုိင္းခမ္းလိတ္က ကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ ေရးကာ သြား ကပ္ထား လုိက္တယ္။ သူ႔ရဲ႕ ခံစားခ်က္ကုိ တင္ျပတာပါ။ ဒါေပမယ့္ သူတင္ျပခ်က္ ကေတာ့ အသြား ႏွစ္ဖက္ ရွိတဲ့ ကဗ်ာေလးပါ။ ကဗ်ာေခါင္းစဥ္ ကိုက လူရည္ခၽြန္ကုိ ရေအာင္ယူမည္ တဲ့။ ေက်ာင္းသားေတြ အဲဒီ ကဗ်ာေလးကုိ ဖတ္ၿပီးေတာ့ ဟုိးေလးတေက်ာ္ ျဖစ္သြားတာ ေပါ့။ လူသတင္း လူခ်င္းေဆာင္ ဆိုသလုိ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္လည္း ၾကားသိ သြားတယ္။ 
စံုစမ္းၾကည့္ေတာ့ ေရးတဲ့သူက စုိင္းခမ္းလိတ္ျဖစ္ေနေတာ့ ဆရာဆရာမေတြ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူေတြ အားလံုး အဲဒီ အေၾကာင္းကုိ စိတ္ဝင္စား ေနၾကတယ္။ ႏြဲ႕တင္ကေတာ့ မိန္းမသား တစ္ေယာက္ အေန နဲ႔ သူမကုိ ယခုလုိ ေစာင္းလား ခ်ိတ္လား တင္စီးၿပီး ေရးထား တာကုိ ျမင္ရေတာ့ မခံခ်င္တာ အမွန္ပါ။ ဒီေက်ာင္း တစ္ေက်ာင္းလံုးမွာ သူမ တစ္ေယာက္ထဲသာ လူရည္ခၽြန္ ျဖစ္ေနေလေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က သူမကုိ ရည္ရြယ္ၿပီး တမင္ သက္သက္ ေရးတဲ့အေၾကာင္း ေက်ာင္းအုပ္ဆရာႀကီးကုိ သြားတုိင္ ပါေလေရာ။ ဒီကိစၥကုိ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ကုိယ္တုိင္ စုိင္းခမ္းလိတ္ကုိ ရံုးခန္းမွာ ေခၚေတြ႕တယ္။ စုိင္းခမ္းလိတ္က ၿပံဳးၿပံဳးနဲ႔ပဲ အေျဖေပးလုိက္တယ္။
`ကၽြန္ေတာ္ သူမလုိ လူရည္ခၽြန္ ျဖစ္ခ်င္လုိ႔ လူရည္ခၽြန္ကုိ ရေအာင္ယူမယ္လုိ႔ ေရးတာဟာ ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ပါ` တဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ျပႆနာလည္း ေျပလည္ သြားတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္လည္း ခင္မင္ရင္းနီး သြားတယ္။ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္းအစ လူရည္ခၽြန္ကလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။
ရည္ရြယ္ခ်က္ရွိတဲ့အတုိင္း နဝမတန္း ေရာက္ေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္လည္း လူရည္ခၽြန္ အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ခံခဲ့ရတယ္။ ႏြဲ႕တင္ကလည္း လူရည္ခၽြန္ ႏွစ္ထပ္ကြမ္း ျဖစ္ျပန္တယ္။ (ဒႆမတန္းလည္း ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္က လူရည္ခၽြန္ သံုးထပ္ကြမ္းအျဖစ္ ထပ္မံ ေရြးခ်ယ္ခံရျပန္တယ္) ေမၿမိဳ႕ လူရည္ခၽြန္အေနနဲ႔ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ လူရည္ခၽြန္ ခရီးအျဖစ္ အတူတူ သြားလာ ၾကရလုိ႔ ပုိၿပီး ခင္မင္ရင္းနီး လာပါေတာ့တယ္။
ေမၿမိဳ႕မွာ ေက်ာင္းတက္ ကတည္းက စုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ကဗ်ာ မ်ားကုိ ေရးစပ္ႏိုင္ခဲ့တဲ့သူပါ။ ၁၉၆၅ ခု မွာေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က နမၼတူမွာ ဒႆမတန္း ျပန္လာ တက္ရတယ္။ ဖခင္ျဖစ္သူ လံုးခမ္းကာလည္း သူ႔သား ဝါသနာပါတဲ့ စာေပ အႏုပညာကုိ အားေပးခဲ့တယ္။ ညီျဖစ္သူ စုိင္းခမ္းသီလည္း အစ္ကုိကုိ ဂစ္တာတီးဖုိ႔ သင္ေပး လုိက္ျပန္ေတာ့ ဂီတာတီးကာ (ဟတ္ႏုိင္းဖန္ = အိပ္မက္ထဲကအခ်စ္) ဆုိတဲ့ ရွမ္းသီခ်င္းကို စပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့တယ္။

ဘာေၾကာင့္ သီခ်င္းေရးျဖစ္တာလဲ

ဘာမဆုိ အေၾကာင္းရွိမွ အက်ဳိး ျဖစ္ေပၚလာ စၿမဲပါ။ စုိင္းခမ္းလိတ္ သီခ်င္းေရးျဖစ္တာက ဒီလုိပါ . . .
ဝါတြင္းကာလ ဥပုသ္သည္မ်ား အတြက္ လူပ်ဳိ အပ်ဳိမ်ားက ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းမွာ ေဝယ်ာဝစၥ သြားလုပ္ၾကတယ္။ ဆြမ္းေတာ္ ျပင္ဆင္ၾကရသလုိ ဥပုသ္သည္ အတြက္လည္း ထမင္းဟင္းေတြ ခ်က္ၾကတယ္။ အဖိတ္ညမွာ ထမင္း ခ်က္ၿပီးတဲ့ေနာက္ လူပ်ဳိေတြက ဆြမ္းစား ေက်ာင္းမွာ ညအိပ္ေစာင့္ ၾကရတယ္။ တခ်ဳိ႕ ကေတာ့ ဂစ္တာယူလာၿပီး သီခ်င္း ဆုိၾက ေပ်ာ္ၾက တာေပါ့။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ ရွမ္းေခတ္သစ္သီခ်င္း ႏွစ္ပုဒ္ သံုးပုဒ္ ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္။ အဖိတ္ေန႔ တုိင္း အဖဲြ႕ေတြ စံုတုိင္း သီခ်င္းေဟာင္းေတြ ကုိပဲ ဆုိေနေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က ေမးတယ္ `ရွမ္းသီခ်င္း အသစ္ မရွိေတာ့ဘူးလား` သူတုိ႔ကလဲ `ဒါပဲရွိလုိ႔ ဒါပဲ ဆုိေနတာေပါ့` တဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ စုိင္းခမ္းလိတ္က ရွမ္းသီခ်င္းေတြ ျဖစ္လာဖုိ႔ အေကာင္အထည္ ေဖၚၾကည့္ ေတာ့တယ္။
ေမၿမိဳ႕မွာေနတံုးက The Beatles, Shadows, Bob Dylan, Elvis Presley, The Rolling Stones, Elton John, Pink Floyd, Eric Clapton, CCR စတဲ့ နာမည္ႀကီး အဂၤလိပ္ သီခ်င္းေတြ နားေထာင္ဖူးတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ရွမ္းစာသားေတြနဲ႔ အဂၤလိပ္သံစဥ္မွာ ထဲ့လုိက္ရင္ ပရိသတ္ေတြ ႀကိဳက္ၾကမွာပဲ ဆုိၿပီး ေကာ္ပီ သီခ်င္း အပုဒ္ (၂၀) ေလာက္ စပ္လုိက္တယ္။ ၿပီးေတာ့ ဂစ္တာ တီးၿပီး သူငယ္ခ်င္းေတြကုိ ဆုိျပတယ္။ ဘယ္အပုဒ္ပဲ ဆုိျပ ဆုိျပ သူငယ္ခ်င္း ေတြရဲ႕ တံု႔ျပန္မႈက `ေကာင္းပါတယ္` ေျပာၿပီး ဒီအတုိင္းပဲ တန္႔ေနေတာ့တယ္။ ဘယ္သူမွလဲ အဲဒီ သီခ်င္းေတြကုိ ယူၿပီး မဆုိၾကဘူး။
စုိင္းခမ္းလိတ္က စဥ္းစား သေဘာေပါက္မိတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ ေကာ္ပီ သံစဥ္နဲ႔ ရွမ္းသီခ်င္း ေရးစပ္တာ အသံက ကြက္တိ မျဖစ္ဘူး။ အသံ မပီျပင္ဘူးေပါ့။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္လဲ ျဖစ္ေအာင္ အသံလည္း ပီျပင္ေအာင္ တစ္ေယာက္တည္း ႀကံစည္ေနေတာ့တယ္။ ေကာ္ပီ သံစဥ္ကုိ လံုးဝ အသံုးမခ်ဖုိ႔ ဆံုးျဖတ္လုိက္တယ္။
၁၉၆၆ မွာေတာ့ နမၼတူကေန ဒသမတန္းကုိ ႐ူပေဗဒ ဂုဏ္ထူးနဲ႕ ေအာင္ျမင္ခဲ့ၿပီး ေက်ာက္မဲ ၿမိဳ႕နယ္မွာ ပထမရကာ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပုိင္းမွာ အမွတ္အမ်ားဆံုးရတဲ့ ထူးခၽြန္ ေက်ာင္းသား ျဖစ္ခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ မႏၱေလး ေဆးတကၠသုိလ္ကုိ တက္ခြင့္ ရတယ္။
ေဆးေက်ာင္းသားဘ၀ ႏွင့္ တာဝန္
ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္လည္း ဆယ္တန္းကုိ ဂုဏ္ထူးနဲ႔ေအာင္ၿပီး မႏၱေလး ေဆးတကၠသုိလ္ကုိ တက္ခြင့္ ရေလေတာ့ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ မန္းေျမ MC မွာ ျပန္လည္ဆံုေတြ႕ဖုိ႔ ဖန္လာျပန္တယ္။ ဝါသနာဆုိတာ တားလုိ႔မရပါ ဆုိတဲ့အတုိင္း အႏုပညာဝါသနာပါတဲ့ စုိင္းခမ္းလိတ္ ကေတာ့ ေဆးေက်ာင္းသားဘဝ ေရာက္ေနေသာ္လည္း သီခ်င္း ေရးေနဆဲ၊ ကဗ်ာစပ္ေနဆဲ၊ သီခ်င္းဆုိ ေနဆဲ။ ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ အတြက္လည္း မေလွ်ာ့ေသာဇဲြနဲ႔ အားထုတ္ ေနဆဲပါ။
သီခ်င္းေရးတဲ့ေနရာမွာ ပရိသတ္အႀကိဳက္ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ျဖစ္လာဖုိ႔ မလြယ္ပါဘူး။ မလြယ္ဘူး ဆုိေပမယ့္ စုိင္းခမ္းလိတ္ကေတာ့ အခက္အခဲကုိ ေၾကာက္ရြံ႕သူ မဟုတ္ေခ်။ ႀကိဳးစားရင္ ဘာမဆုိ ျဖစ္လာမယ္ဆုိတဲ့ ခံယူခ်က္ သူ႕ရင္မွာ အၿမဲ ကိန္းေအာင္း ေနေလေတာ့ တစ္ေယာက္တည္း ႀကိဳးစားခဲ့ရာ ၁၉၆၈ ခုႏွစ္ေရာက္မွ ရွမ္းလူငယ္မ်ား သေဘာေခြ႕ မေနာ ေတြ႕တဲ့ (ဟုိက္မီးစုိင္ဟတ္ေခး = မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ဓါတ္ရွိပါေစ) နဲ႔ (ေလာင္ယဥ္ေင့တုိင္း ဟုိက္ခြတ္ ပန္ = ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ေခတ္မီပါေစ) ဆုိတဲ့ သီခ်င္းႏွစ္ပုဒ္ကုိ ေအာင္ျမင္စြာ စပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့တယ္။
သီခ်င္းစာသားမ်ားဟာ ေရးစပ္သူရဲ႕ အတြင္းသေဘာကုိ ေဖာ္ေဆာင္ေနျခင္းပါ။ စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ သီခ်င္းထဲမွာ ရွမ္းလူငယ္မ်ားကုိ အမ်ဳိးသားဝတ္စံု ဝတ္ဖုိ႔ ျမတ္ႏုိးဖုိ႔ တုိက္တြန္း ထားသလုိ သူ ကုိယ္တုိင္လည္း အၿမဲတမ္း ရွမ္းေဘာင္းဘီ ရွမ္းတုိက္ပံုနဲ႔ပဲ ေဆးေက်ာင္းၿပီးခဲ့တဲ့ သူပါ။ 
တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားဘဝတံုးကလည္း ရွမ္းတကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦး ေဆာင္ၿပီး ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ လုပ္ငန္းမ်ားကုိ အမ်ဳိးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္အေနျဖင့္ အစဥ္ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့တယ္။ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈရဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး တာဝန္ကုိလည္း ယူခဲ့တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ၁၉၆၉ ခုႏွစ္မွာ မႏၱေလး တကၠသုိလ္ ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈ ကုိယ္စားလွယ္အျဖစ္နဲ႔ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕မွာ က်င္းပတဲ့ ရွမ္းစာေပ ေဆြးေႏြးပဲြကုိ တက္ ေရာက္ခဲ့ၿပီး လင္းေခးသား စုိင္းထီးဆုိင္နဲ႔ ဆံုေတြ႕ခဲ့တယ္။
ေတာင္ႀကီးမွာ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ သိစတံုးက ႐ုိး႐ုိးပဲခင္မယ္လုိ႔သာ ထင္ခဲ့တယ္။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ ခင္မင္ၾကၿပီး ယခုလုိ အႏုပညာ စင္ျမင့္မွာ အတူ တက္လွမ္း ၾကရလိမ့္မယ္လို႔ မထင္ ထားခဲ့ မိဘူး။ အစတံုးကေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က စုိင္းဖုန္းေက်ာ္ (ေခၚ) စုိင္ခမ္းမတ္ (တန္႔ယန္း) ရဲ႕ အသံကုိ သေဘာက်ခဲ့တယ္။ ဒါေပမယ့္ ထင္ခဲ့တဲ့ အတုိင္း ျဖစ္မလာခဲ့ဘူး။ စုိင္းထီးဆုိင္ ဆယ္တန္းေအာင္ၿပီး ဒႆနိကေဗဒ ယူေတာ့ မႏၱေလးတကၠသုိလ္ လာတက္ရင္း စုိင္းခမ္းသီနဲ႔ ခင္မင္ခဲ့ ၾကတယ္။ ညီေလးရဲ႕ သူငယ္ခ်င္း ဆုိေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ပုိမုိၿပီး ခင္မင္ ရင္းနီးလာေတာ့တယ္။ စုိင္းခမ္းသီလည္း အႏုပညာပါရမီ ရွိသူ တစ္ေယာက္ ျဖစ္တဲ့အတုိင္း သီခ်င္းေကာင္းေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ေရးစပ္ ႏုိင္ခဲ့တယ္။
အဲဒီအခ်ိန္ကေတာ့ ေခတ္လူငယ္ေတြ ဂီတာကုိ စတင္ ဝါသနာပါလာခ်ိန္ပဲ။ တီးဝုိင္းေတြလဲ တစ္ဖြဲ႕ၿပီး တစ္ဖဲြ႕ ေပၚလာစပါ။ ၁၉၇၃ ခုမွာေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္၊ စုိင္းထီးဆုိင္၊ ခြန္မ်ဳိးလြင္၊ ေစာသိိမ္းဝင္းတုိ႔ရဲ႕ အဖဲြ႕ The Outsiders နဲ႔ စုိင္းခမ္းသီ၊ ေစာဂၽြန္ဆင္၊ ေစာေဂ်ာ္နီတုိ႔ရဲ႕ အဖဲြ႕ The Highlanders ေပါင္းမိၾကၿပီး ျမန္မာျပည္မွာ နာမည္ႀကီးလာတဲ့ The Wild Ones အဖဲြ႕ ျဖစ္လာေတာ့ တာပါပဲ။ 
စုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားဘဝမွာ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈ တာဝန္မ်ားကုိ ထမ္းေဆာင္သည့္အျပင္ သီခ်င္းေရးစပ္မႈ၊ သံစဥ္ အသြားအလာမ်ား ကုိလည္း ဉာဏ္မီသမွ် ေလ့လာခဲ့သည္။ အသိဉာဏ္ ႂကြယ္ဝဖုိ႔ အတြက္ အေတြးအေခၚ စာေပမ်ား ကုိလည္း ေလ့လာ ဖတ္႐ႈခဲ့တယ္။ ေဆးတကၠသုိလ္ တက္ေသာ္လည္း တကၠသုိလ္ပညာရပ္ တစ္ခုထဲ ကုိသာ ေလ့လာခဲ့သည္ မဟုတ္၊ ဗဟုသုတမ်ဳိးစံုကုိ ေလ့လာ ဆည္းပူး ခဲ့တယ္။
ေလးနက္တဲ့ သီခ်င္းကုိ ေရးသားႏုိင္ဖုိ႔ အတြက္ ကမၻာေက်ာ္ ေတးသီခ်င္းမ်ားကုိလည္း နားေထာင္ၿပီး မွတ္သား နည္းယူ ခဲ့သူပါ။ ဒီ့အျပင္ ၿမိဳ႕မၿငိမ္း၊ ေရႊျပည္ဧ၊ ဦးဗုိလ္ခင္၊ ဦးအံ့ႀကီး၊ ဦးေက်ာ့မွဴးစတဲ့ ျမန္မာ အႏုပညာရွင္မ်ားရဲ႕ သီဆုိ ဖဲြ႕ဆုိမႈ ကုိလည္း ေသခ်ာစြာ ေလ့လာ ခဲ့ေသးတယ္။ ကဗ်ာ၊ ဝတၳဳ၊ အဆုိအမိန္႔ေတြပါ မက်န္ ဖတ္ႏုိင္သမွ် မွတ္ႏုိင္သမွ် အခ်ိန္လုၿပီး ေလ့လာ ခဲ့တယ္။ ကမၻာေက်ာ္ပုဂိၢဳလ္မ်ားျဖစ္ၾကတဲ့့ Rabindernath Tagore, Robert Frost, Omar Khayyam, Shakespeare, George Bernard Shaw, Ibsen, Leo Tolstoy, Somerset Mangham, Mark Twain, Albert Camus, Henry David Thoreau, Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Mao Zedong, Jesus Christ, The Buddha တုိ႔ရဲ႕အေၾကာင္း သူတုိ႔ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အဆုိအမိန္႔မ်ားကုိ ေလ့လာခဲ့တယ္။
သီခ်င္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ျဖစ္လာဖုိ႔အတြက္ အသိပညာၾကြယ္ဝရမယ္၊ အေတြးအေခၚ သူမ်ားထက္ သာရမယ္။ အေတြးအေခၚ ရွိဖုိ႔အတြက္ စာေကာင္း ေပမြန္မ်ားကုိ ေလ့လာမွတ္ သားႏုိင္ရမယ္။ စုိင္းခမ္းလိတ္ ကေတာ့ အဂၤလိပ္စာေပမ်ားကုိ ေလ့လာ လုိက္စား႐ံုတင္မက ျမန္မာစာေပမ်ားကုိလည္း မ်ားစြာ ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့တယ္။ ရွင္မဟာရ႒သာရ၊ ရွင္မဟာသီလဝံသ၊ လက္ဝဲသုႏၵရ၊ အနႏၱသူရိယ၊ နဝေဒး၊ နတ္သွ်င္ေနာင္၊ ဦးၾကင္ဥ၊ စေလဦးပုည၊ သခင္ကုိယ္ ေတာ္မႈိင္း၊ ေဇာ္ဂ်ီ၊ ေမာင္စြမ္းရည္၊ ဒဂံုတာရာ၊ ေမာင္သာႏုိး၊ သိပံၸေမာင္ဝ၊ တကၠသုိလ္ဘုန္းႏုိင္၊ လူထုေဒၚအမာ၊ ေအာင္သင္းတုိ႔ရဲ႕ စာေပမ်ားကုိလည္း စုိင္းခမ္းလိတ္ ျမတ္ျမတ္ႏုိးႏုိး ဖတ္႐ႈခဲ့တယ္။
တခ်ဳိ႕ပုဂိၢဳလ္ဟာ သူတစ္ပါးရဲ႕ စာေပကုိ တတ္ေျမာက္ၿပီး မိမိရဲ႕ စာေပကုိ ေမ့ေမ့ေပ်ာက္ေပ်ာက္ ျဖစ္တတ္ၾကေသာ္လည္း စုိင္းခမ္းလိတ္ ကေတာ့ အဲဒီ အမ်ဳိးအစား ထဲက မဟုတ္ပါဘူး။ သူေရးတဲ့ ရွမ္းသီခ်င္းေတြထဲက သူ႔ရဲ႕ မ်ဳိးခ်စ္စိတ္ကုိ ေဖာ္ညႊန္း ေနတာ မ်ားစြာေတြ႕ရပါမယ္။ ရွမ္းစာေပ ေဝါဟာရ ၾကြယ္ဝဖုိ႔ စဝ္ကန္းေဆ၊ လံုးခြန္မဟာ၊ လံုးတန္းေကး၊ ဆရာဦးစုိင္းေအာင္ ထြန္းတုိ႔ရဲ႕ စာေပမ်ားကုိလည္း ဖတ္႐ႈေလ့လာခဲ့ေသးတယ္။ လူဆုိတာ စာဖတ္မ်ားရင္ အသိ ဉာဏ္လည္း မ်ားလာတာပါပဲ။ အသိဉာဏ္မ်ားလာရင္ အေတြးအေခၚလည္း ေကာင္းလာမယ္၊ အေျပာအဆုိ အေရးအသားေတြလည္း ေကာင္းလာမယ္။ ဘာေၾကာင့္ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ ေရးသားတဲ့ စာသားေတြ အဆင့္ျမင့္သလဲဆုိတာ စာဖတ္သူတုိ႔ နားလည္မွာပါ။
စုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ ဘယ္သူကမွ သူ႕ကုိ အသိအမွတ္ မျပဳခင္ ကတည္းက သီခ်င္းကုိ ေရးစပ္ခဲ့ တာပါ။ အခုမွသာ သူေရးတဲ့ သီခ်င္းစာသားေတြ ခန္႔ညားေၾကာင္း က်ဳပ္တုိ႔ သိရေပမယ့္ သူ သီခ်င္းေရးစပ္ သီကုံးေနခ်ိန္မွာ သီခ်င္းသံစဥ္ ရွာေနခ်ိန္မွာေတာ့ ဘယ္သူကမွ သူ႕ကုိ သတိထားမိမွာမဟုတ္ဘူး။
သူသီခ်င္းေရးတဲ့ေနရာကေတာ့ အရွိန္အဝါႀကီးတဲ့ လွ်ပ္စစ္မီးေအာက္မွာ မဟုတ္ဘဲ မီးမလင္းထိန္တဲ့ ဖေယာင္းတုိင္ အလင္းေရာင္ေအာက္မွာ၊ တစ္ခါတစ္ေလ လေရာင္ေအာက္မွာသာ ေရးစပ္ခဲ့ တာပါ။ သူထုိင္ၿပီး သီခ်င္းေရးခဲ့တဲ့ ထုိင္ခံုကေတာ့ ေမြ႕ယာဆုိဖာ ထုိင္ခံုေတြ မဟုတ္ဘဲ သင္ျဖဴးဖ်ာစုတ္ နဲ႔ ေပါက္ၿပဲေနတဲ့ က်မ္းခင္း အဝါေရာင္သမ္းေေနတဲ့ ျမက္ေခ်ာက္ေတြပါ။ သူ႕သီခ်င္းေရးတဲ့ ေဖာင္တိန္ ကလည္း ေရႊကေလာင္မဟုတ္၊ ခဲတံတုိေလး ဒါမွမဟုတ္ မၾကာခဏ မွင္စိမ့္ထြက္ေနတဲ့ ေဖာင္တိန္စုတ္ပါ။ သံစဥ္ေတြကုိ ရွာေနတဲ့ သူ႕ရဲ႕ ဂီတာကလည္း လွ်ပ္စစ္ဂီတာမဟုတ္ဘဲ ႀကိဳးျပတ္ေနတဲ့ ဂီတာစုတ္ပါ။ သူ႔ရဲ႕ သီခ်င္းေရးတဲ့ စာရြက္ကလည္း ျဖဴလြင္ေနတဲ့ ေလွ်ာက္လႊာ စာရြက္မဟုတ္ဘဲ သူမ်ား လြင့္ပစ္ထားတဲ့ ရည္းစာ ေရးထားတဲ့ စာရြက္ေဟာင္းေတြပါ။ သူသီခ်င္းေရး ေတးသံစဥ္ရွာေနတဲ့ အခ်ိန္ သူ႕အနားမွာ လာထုိင္ၿပီး အားေပးေနတာကေတာ့ လွပ ေက်ာ့ရွင္းတဲ့ သူေဌးသမီးမဟုတ္။ သူ႕အနားမွာ အၿမဲတမ္း ရစ္သီ ေနတာကေတာ့ ျခင္နဲ႔ ယင္ေကာင္ေတြပါ။ စည္းနဲ႔ဝါး သံစဥ္ရွုာဖုိ႔အတြက္ Drum Set မဟုတ္ဘဲ လက္မနဲ႔ လက္ခလယ္ ကိုသာ အသံုးျပဳ ခဲ့တယ္။ အဲဒါကေတာ့ နာမည္ႀကီး သီခ်င္းေရးဆရာ မျဖစ္ခင္က သူ႔ဘဝရဲ႕ သေႏၶေအာင္းတဲ့ ကာလလုိ႔ ဆုိရပါမယ္။ သူ႔ရဲ႕ ရွမ္းကဗ်ာေလး တစ္ပုဒ္ ကလည္း ဒီလုိ ဆုိထားတယ္။
ဒုိ႔တေတြ
ေဆြးေႏြးတုိင္ပင္တဲ့ေနရာကေတာ့ အေမွာင္ထုထဲ
တီးတုိးစကား ေျပာတဲ့ေနရာကေတာ့ သူမ်ားမၾကားတဲ့ေနရာ
နက္ျဖန္ရဲ႕ တစ္ေန႔ေန႔မွာ
ဒုိ႔တေတြ အလင္းေရာင္ထဲမွာ ရယ္ရယ္ေမာေမာ ရွိႏုိင္မယ္။ (၁၉၇၆)

အႏုပညာ ေျခလွမ္း

အစကေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က ရွမ္းသီခ်င္းေတြပဲ ေရးျဖစ္တာပါ။ ျမန္မာသီခ်င္း ေရးျဖစ္တဲ့ အေၾကာင္းကေတာ့ ဒီလုိတဲ့။ တစ္ေန႔ လက္ဘက္ရည္ဆုိင္မွာ သြားထုိင္ေနတံုး သီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကုိ ၾကားရေတာ့ နားထဲမွာ အဲဒီသံစဥ္က အင္မတန္ ရင္းနီးေနတယ္။ 
သီခ်င္းကေတာ့ ကုိေလးလြင္ေရးၿပီး လားရႈိးသိန္းေအာင္ (ဂ်င္မီဂ်က္) ဆုိထားတဲ့ `လယ္သူမေလးခ်စ္သူ` ျဖစ္တယ္၊ အဂၤလိပ္စာသား နဲ႔ပါ အတူ ဆုိထားေတာ့ မူရင္း အဂၤလိပ္သီခ်င္းလုိ႔ ထင္ေနရတယ္။ အဲဒီမွာ သူငယ္ခ်င္းေတြက ေျပာလာတယ္။ စုိင္းခမ္းလိတ္ ေရးတဲ့ သီခ်င္းက သူမ်ားရဲ႕ သံစဥ္ကေန ရွမ္းသီခ်င္း ေရးထား တာပါတဲ့။ အမွန္မွာေတာ့ အဲဒီ လယ္သူမေလးခ်စ္သူ သံစဥ္က စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ ရွမ္းသီခ်င္း (ယိင္းအြန္ဟတ္စုိင္း) သံစဥ္ကုိ ယူၿပီး လုပ္ထားျခင္းျဖစ္တယ္။ 
အဲဒီကစၿပီး စုိင္းခမ္းလိတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ တစ္ခု ခ်လုိက္တယ္။ ငါလည္း ဗမာသီခ်င္း ေရးႏုိင္ပါတယ္။ ေရးကုိ ေရးရမယ္. . . တဲ့။ ဒီလုိနဲ႔ ဗမာသီခ်င္း စေရးျဖစ္ခဲ့တာပါ။ (ယိင္းအြန္ဟတ္စုိင္း) ရွမ္းသီခ်င္းကုိ ဗမာလုိ ျပန္ေရး တဲ့အခါ လူႀကိဳက္မ်ားတဲ့ ဟုိတံုးက မေတြ႕မိရင္ ကုိယ္တုိ႔ ဇာတ္လမ္းေလးဟာေလ တစ္မ်ဳိးျဖစ္ခဲ့မယ္ ဆုိတဲ႔ “အခ်စ္ကုိဦးစားေပး“သီခ်င္းပါပဲ။
စာေရးဆရာ သီခ်င္းေရးဆရာေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ ကေတာ့ သူမ်ားဖတ္ဖုိ႔ နားဆင္ဖုိ႔ပါ။ စုိင္းခမ္းလိတ္လည္း မိမိေရးသားတဲ့ သီခ်င္းေတြ အမ်ားျပည္သူ နားဆင္ႏုိင္ဖုိ႔ ႀကိဳးစားခဲ့ တယ္။ ဂီတာနဲ႔ တီးၿပီး ေခတ္သစ္သီခ်င္း တစ္ေခတ္ စတင္ေျပာင္းတဲ့ အခ်ိန္ကာလ ျဖစ္ေနလုိ႔ ပရိသတ္ေတြ ခ်က္ခ်င္း လက္မခံႏုိင္လုိ႔ တစ္ခါတစ္ေလ စိတ္ဓါတ္က်မႈ ျဖစ္ခဲ့ပါရဲ႕။ ဒါေပမဲ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က သူမ်ားနဲ႔ မတူခဲ့ဘူး။ သူမ်ားက မေကာင္းဘူး ေျပာရင္ ေကာင္းေအာင္ ငါ ႀကိိဳးစားမယ္၊ အဖန္တစ္ရာမက ႀကိဳးစားမယ္ ဆုိတဲ့ စိတ္ဓါတ္ အျပည့္အဝ ရွိတယ္။ သူ႔သီခ်င္း ထဲမွာလည္း ရွိတယ္ေလ `တစ္ခါလဲရံုနဲ႔ အၿပီးထုိင္လုိက္ေတာ့မွာလား အက်ဳိးရယ္မွ မဟုတ္ေသးပဲ` တဲ့။
ပရိသတ္မ်ား လက္ခံလာေအာင္ နည္းမ်ဳိးစံု ႀကဳိးစားခဲ့တယ္။ ပထမဦးဆံုး ထြက္တဲ့ `ခ်စ္တဲ့ရွမ္း႐ုိးမ` ေခြကို ရန္ကုန္က ေတးသံသြင္းေတြ လက္မခံခဲ့ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုိေတာ့ ႏုိင္ငံျခား သံစဥ္နဲ႔ ျမန္မာစာသား ကုိေတာင္ ျမန္မာပရိသတ္က လက္မခံ ႏုိင္ေသးတဲ့အခ်ိန္မွာ စုိင္းခမ္းလိတ္တုိ႔က ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္နဲ႔ ရွမ္းတုိင္းရင္းသားက ျမန္မာလုိ ဆုိထားတယ္ဆုိေတာ့ ဘယ္ လက္ခံ ႏုိင္ဦးမွာလဲ။ အဲဒီေခြကုိ ေတာင္ႀကီး မွာပဲ စတင္ျဖန္႔ခဲ့တယ္။
ေနာက္ပုိင္း အဆုိေတာ္မ်ားကေတာ့ စုိင္းထီးဆုိင္၊ စုိင္းခမ္းသီ၊ စုိင္းခမ္းမတ္၊ ေစာသိမ္းဝင္း၊ စုိင္းေဆးေနာ္၊ ဆြန္က်ဲအုိတုိ႔ ပူးေပါင္းၿပီး စီးရီးေတြ ထုတ္လာ ခဲ့ၾကတယ္။ ပရိသတ္ေတြလည္း အေတာ့္ကုိ လက္ခံလာခဲ့တယ္။ သုိ႔ေသာ္ ဘယ္သူ႕ကုိ ပုိမုိ လက္ခံသလဲ ဆုိတာ မသဲကြဲေသး ပါဘူး။ အဲ . . မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းတစ္ေယာက္ စီးရီးေခြကေတာ့ ေပါက္ေခြလုိ႔ ဆုိရပါလိမ့္မယ္။ ကက္ဆက္ လည္း ေပါလာတယ္။ နားေထာင္သူေတြလည္း ျမန္မာျပည္ တစ္ျပည္လံုး မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္း တစ္ေယာက္ မဖြင့္တဲ့ေနရာ မရွိသေလာက္ ျဖစ္သြားတယ္။
အဆုိေတာ္ေတြဟာ ေနာက္ပုိင္းမွာ မိမိကုိယ္တုိင္ စီးရီးတစ္ေခြ ထုတ္ခ်င္ၾက တတ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုိင္းခမ္းသီလည္း တစ္ေခြ သီးသန္႔ ထုတ္ၾကည့္တယ္။ ေစာသိမ္းဝင္းလည္း ထုိ႔အတူပဲ။ ဒါေပမယ့္ သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အေခြက မျပန္႔ခဲ့ဘူး။ စုိင္းထီးဆုိင္ ထုတ္တဲ့အေခြ ေတြက်ေတာ့ ပရိသတ္က လက္ခံၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုိင္းခမ္းလိတ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းေတြဟာ စုိင္းထီးဆုိင္ဆုိဖို႔ အတြက္ ျဖစ္လာေတာ့တယ္။ စုိင္းထီးဆုိင္လည္း အႏုပညာပါရမီ ထူးသူ ျဖစ္ေၾကာင္း စုိင္းခမ္းလိတ္က အဲဒီလုိ ေျပာဖူးတယ္။
“စုိင္းထီးဆုိင္ကေတာ့ သူ႔ကုိ ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ေတြ သင္ေပး လုိက္တာနဲ႔ သူခ်က္ခ်င္း သေဘာေပါက္လြယ္တယ္။ ေျပာျပတဲ့အတုိင္း သူ လုိက္ဆုိႏုိင္တဲ့ အႏုပညာပါရမီရွင္ တစ္ဦးပါ“
သီခ်င္းေရးတဲ့ သူက သီခ်င္းေတြ ဘယ္လုိ အေရးေကာင္းေပမယ့္ ဆုိတဲ့သူ မေကာင္းဘူး ဆုိရင္ အဲဒီ သီခ်င္းက ေကာင္းတဲ့ သီခ်င္း ျဖစ္မလာႏုိင္ဘူး။ စုိင္းခမ္းလိတ္ ေရးတဲ့ သီခ်င္းေတြ စုိင္းထီးဆုိင္ မဆုိခင္က တျခား အဆုိေတာ္ေတြ ဆုိၾကပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီ သီခ်င္းေတြ မေပါက္ခဲ့ၾကဘူး။ အဲဒီသီခ်င္းေတြ စုိင္းထီးဆုိင္ ျပန္ဆုိမွပဲ သီခ်င္းေကာင္းေတြ ျဖစ္သြား ၾကကုန္ေတာ့တယ္။ စုိင္းထီးဆုိင္ရဲ႕ အသံဟာ စုိင္းခမ္းလိတ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းနဲ႔ အလုိက္ဖက္ဆံုး လုိ႔ ဆုိရမွာ ျဖစ္တယ္။ ၁၉၇၃ ကစၿပီး စုိင္းထီးဆုိင္ရဲ႕ စီးရီးေတြ ဆက္တုိက္ ထြက္လာေတာ့ သလုိ ေတးေရးဆရာ စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ နာမည္လည္း တဟုန္ထုိး တက္လာေတာ့တာပါပဲ။
ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ သီခ်င္းေကာင္းေတြ၊ စာသား လွလွေတြ ေပၚထြက္လာဖုိ႔ အဓိက အိပ္မက္လွလွ ေပးတဲ့သူ ကေတာ့ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ပဲျဖစ္တယ္။ ဗမာသီခ်င္း အပုဒ္ ၆၀၀ ေက်ာ္ ထဲမွာ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ကုိ ပတ္သက္တဲ့ အခ်စ္အေၾကာင္းေတြ အမ်ားႀကီး ေတြ႕ရပါတယ္။ အထင္ရွား ဆံုးကေတာ့ “ သိပ္သိပ္ခ်စ္ရတဲ့ ႏဲြ႕တင္“ နဲ႔ “ ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္“ ပဲျဖစ္တယ္။ အဲဒါက လူရည္ခၽြန္ကုိ ရေအာင္ယူမယ္ဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က စခဲ့တာ။
သူတို႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ ဇာတ္လမ္း ကေတာ့ ရွစ္တန္းေက်ာင္းသား ဘဝက စခဲ့တယ္။ ကုိးတန္း ေရာက္ေတာ့ အတူတူ လူရည္ခၽြန္ ျဖစ္ၿပီး ေဒသႏၱရ ဗဟုသုတ အတူတူ သြားခဲ့ရလုိ႔ ပုိမုိ ရင္းနီးခဲ့တယ္။ ဆယ္တန္း ေရာက္ေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္က နမၼတူကုိ ျပန္သြား ရတယ္။ သုိ႔ေသာ္ ေဆးတကၠသုိလ္ တက္ေတာ့ မန္းေျမမွာ ျပန္ဆံုခဲ့ ၾကတယ္။ ဆရာတူ တပည့္ဘဝနဲ႔ အတူ ေက်ာင္းေနဘက္မွာ ခင္ခဲ့ၾကတဲ့ ခင္မင္မႈဟာ အျခား ေက်ာင္းသားေတြ အၾကားကုိ ေရာက္သြား ရင္ ပုိမုိၿပီး အေလးအနက္ ရွိလာ တတ္ၾကတယ္။ ဒါေၾကာင့္ စုိင္းခမ္းလိတ္နဲ႔ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္တုိ႔ရဲ႕ ခင္မင္မႈ ဟာလည္း ရင္းနီးမႈကုိ ပုိၿပီးေတာ့ ျဖစ္ေစခဲ့တယ္။
ေက်ာင္းသားဘဝဆုိတာလဲ မူလတန္း၊ အလယ္တန္း၊ အထက္တန္း တံုးက ဆရာ ဆရာမေတြရဲ႕ အစစအရာရာ ထိမ္းသိမ္းမႈေအာက္မွာ ေနၾကရတယ္။ တကၠသုိလ္ ေရာက္လာတဲ့ အခါက်ေတာ့ သိတတ္တဲ့ အရြယ္ျဖစ္ၿပီလုိ႔ သေဘာထားတဲ့ အတြက္ ဆရာဆရာမေတြ မ်က္စိ ေဒါက္ေထာက္ ၾကည့္ရႈမႈ မရွိေတာ့လုိ႔ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းသားေတြ ေအာက္ေျခလြတ္ၿပီး တကၠသုိလ္က ေပ်ာ္ဖုိ႔ေကာင္းလုိက္တာလုိ႔ ဆုိၾကတယ္။ အမွန္မွာေတာ့ တကၠသုိလ္ဆုိတာ စာေတြလည္း မ်ားလာတယ္။ အဆင့္ ျမင့္လာတယ္။ ေပါ့ေပ့ါေရာ့ေရာ့ေန ေပ်ာ္ခ်င္သလုိေပ်ာ္ ေနတဲ့သူေတြ အတြက္ ပ်က္စီးတတ္ၾကတယ္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေယာက်ာ္းေလးေတြပါ။
စုိင္းခမ္းလိတ္လည္း ေယာက္်ားသား ေပမုိ႔ ေပ်ာ္တတ္ပါတယ္။ သုိ႔ေသာ္ မိမိရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကုိေတာ့ အပ်က္မခံ ခဲ့ပါဘူး။ သူေက်ာင္းပ်က္လုိ႔ အတန္း မတက္ခဲ့ရင္ သူ႕ကုိ ကူညီ ေပးခဲ့တဲ့သူက ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ပဲျဖစ္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ မွတ္စုစာအုပ္ေတြဟာ မ်ားေသာ အားျဖင့္ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ရဲ႕ လက္ေရးေတြသာ မ်ားပါတယ္။ 
လူတစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ခင္ရင္းနီးဖုိ႔ ဆုိတာ (၁) ေရွးဘဝတံုးက ေမတၱာေရစက္ရ ရွိခဲ့ၾကတယ္။ (၂) ဒီဘဝမွာ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ကူညီေဖးမခဲ့ၾကတယ္။ ဒီအေၾကာင္း ႏွစ္ခုေၾကာင့္ တစ္ေယာက္ကုိ တစ္ေယာက္ ခ်စ္ႀကိဳက္သြားၾကတာပဲ။ သူတုိ႔ ႏွစ္ေယာက္ကေတာ့ ႏွစ္ခုစလံုးေၾကာင့္ ထင္တယ္။ စုိင္းခမ္းလိတ္လည္း လူရည္ခၽြန္ကုိ ရေအာင္ယူမယ္ ဆုိတဲ့ သူ႔ ရည္ရြယ္ခ်က္ အတုိင္း ၁၉၇၃ ခုႏွစ္မွာ လူရည္ခၽြန္သံုးထပ္ကြမ္း ျဖစ္တဲ့ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္နဲ႔ လက္ထပ္ လိုက္ၾကတယ္။
သူတုိ႔ႏွစ္ေယာက္ ညားသြားၾက တာကုိ တခ်ဳိ႕ အမ်ဳိးမ်ဳိး ေဝဖန္ၾက ေလကန္ၾကတယ္။ အမ်ားဆံုး အေမးခံရတဲ့ ေမးခြန္းတစ္ခု ကေတာ့ စုိင္းခမ္းလိတ္ ဘာေၾကာင့္ ရွမ္းမကုိ မယူသလဲ တဲ့။ သူ ကုိယ္တုိင္လည္း ရွမ္းမေလးမ်ားကုိ ႀကိဳက္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အဲဒီတံုးက ရွမ္းမေတြက သူ႕ကုိ လက္မခံခဲ့ဘူး။ သူကုိယ္တုိင္ ကလည္း အၿမဲတမ္း ရွမ္းေဘာင္းဘီ ဝတ္ၿပီး တကၠသုိလ္ တက္ခဲ့တာကုိ တခ်ဳိ႕ပ်ဳိေမေတြက (တုိက္ေဂါ = ေတာဂုိက္) လုိ႔ေတာင္ ဆုိေသးတယ္။ တခ်ဳိ႕လည္း ရွမ္းမ်ဳိးခ်စ္ရူးလုိ႔ေတာင္ ဆုိေသးတယ္။ စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ သေဘာ ကေတာ့ အေပးအယူ သီခ်င္းထဲကလုိ မင္းလာမယ္ဆုိရင္ ကုိယ္ခင္းေပးပါ့မယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီလမ္းကုိ မင္းထာဝရ ေလွ်ာက္ရမယ္ . . . ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ေနာက္ဆံုး ခင္းေပးတဲ့ လမ္းေပၚ ထာဝရေလွ်ာက္ မယ့္ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ကုိပဲ လက္ထပ္ခဲ့ပါေတာ့တယ္။
အိမ္ေထာင္ျပဳဖုိ႔အတြက္ စုိင္းခမ္းလိတ္တစ္ေယာက္ အေတြးေတြ မ်ားစြာနဲ႔ မုိးလင္း ခဲ့ေပါင္း မနဲေတာ့ပါ။ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳတဲ့ကိစၥကို သူ႕ရဲ႕ သီခ်င္းျဖစ္တဲ့ `ဒုိ႔ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ အခ်စ္“သီခ်င္းကုိ ခံစားၾကည့္ရင္ နားလည္ၾကမွာပါ။ သူနဲ႔ မဆံုျဖစ္ခဲ့တဲ့ ရွမ္းမင္းသမီးမ်ား အတြက္လည္း ရွမ္းသီခ်င္းအခ်ဳိ႕ စုိင္းခမ္းလိတ္ေရးထားတာ ရိွပါတယ္။ အဓိပၸါယ္အခ်ဳိ႕ကေတာ့ “ တစ္ညလံုး ႏိုးခဲ့ေသာ္လည္း အိပ္ယာက မထဘဲနဲ႔ မုိးလင္းတဲ့အခါ ငါ့ကုိ မွတ္မိရင္လည္း မေခၚနဲ႔ေတာ့“ တဲ့။
ေနာက္တစ္ပုဒ္ကေတာ့ `လြယ္ဆမ္ဆစ္` သီခ်င္း ပါ။ အိမ္ေထာင္ျပဳၿပီဆုိရင္ အမ်ဳိးသားက အိမ္ေထာင္ဦးစီး တာဝန္ကုိ ဦးလည္မသုန္ ထမ္းရြက္ ရ မွာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီတာဝန္ကုိ ေက်ျပြန္ေအာင္ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ ထမ္းေဆာင္ခဲ့လုိ႔ သူေရးတဲ့ `ဒီေတာင္ကုိ ေမာင္ၿဖိဳပါ့မယ္` ဆုိတဲ့ သီခ်င္းက ေပၚလြင္ေစခဲ့တယ္။
ေနာက္ၿပီးေတာ့ သူမ်ားရဲ႕ သမီးပ်ဳိကို လက္ထပ္ယူၿပီး မိမိရဲ႕ ၾကင္ယာအေပၚ ကတိ သစၥာ မရွိခဲ့ရင္၊ အိမ္ေထာင္ေရးတာဝန္ မေက်ျပြန္ခဲ့ရင္ `အလကားလူ` ဆုိၿပီး အမ်ားရဲ႕ ကဲ့ရဲ႕မႈကုိ ခံရမယ္။ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္လဲ သူ႔အခ်စ္ဟာ သူမ်ားထက္ မေလွ်ာ့ေၾကာင္း `မႏၱေလးေရာက္ ရွမ္းတစ္ေယာက္`သီခ်င္းက `မန္းပ်ဳိျဖဴတစ္ေယာက္ကုိ ရွမ္းခ်စ္လည္း ဗမာထက္ မေလွ်ာ့တာ တကယ္တမ္းျပခဲ့တယ္` လုိ႔ ဆုိထားတယ္ေလ။
ဒါကေတာ့ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ ျဖစ္စဥ္ တခ်ဳိ႕ကုိ ေဖၚျပျခင္းပါ။ လူတုိင္း လူတုိင္းဟာ မိမိတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ ရမည့္ တာဝန္ရွိပါတယ္။ ရွမ္းလူငယ္မ်ား လူမ်ဳိးျခားေတြနဲ႔ အိမ္ေထာင္ျပဳသြားတာကုိ ေရွးေရစက္မုိ႔လုိ႔ ဆုိရမလား။ ဒါေပမယ့္ အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ဖုိ႔ေတာ့ ဆရာႀကီး ဦးစုိင္းေအာင္ထြန္းရဲ႕ စကားနဲ႔ လက္ေဆာင္ပါးပါရေစ။
“ငါတုိ႔ ရွမ္းေတြဟာ ေတာေတာင္ သွ်ဳိေျမွာင္ သစ္ပင္ေတြအၾကား၊ လယ္ေတာ ယာေတာေတြ အၾကား အမ်ဳိးအႏြယ္ကုိ ေစာင့္ေရွာက္ရင္း ေနထုိင္ လာခဲ့ၾကတာ ႏွစ္ေပါင္း ၄၀၀၀ ေက်ာ္ခဲ့ ေသာ္လည္း ငါတုိ႔ အမ်ဳိးအႏြယ္ မေပ်ာက္ပ်က္ခဲ့ဘူး။ ယေန႔တုိင္ တည္ရွိေနတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေနာင္အနာဂတ္မွာ ေတာေတာင္သစ္ပင္ေတြ လယ္ယာေတြ ေပ်ာက္ပ်က္ကုန္ၿပီး ငါတုိ႔တေတြ လူမ်ဳိးျခားေတြရဲ႕ အၾကားမွာ ေနထုိင္သြားၾကရမယ္။ ဒါေၾကာင့္ လူမ်ဳိးျခား အၾကားမွာ ေနရမယ့္အခ်ိန္ ငါတုိ႔ အမ်ဳိးအႏြယ္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ဘယ္လုိ ေနထုိင္သြားရမွာလဲ။ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ နည္းလမ္းသစ္ ရွာရမွာပဲ“ တဲ့။
ရွမ္းပညာရွင္တစ္ေယာက္ရဲ႕ စကားလည္း မွတ္သားစရာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒါက ေတာ့ “ရွမ္းသားသမီးတုိင္း ရွမ္းမိခင္ဖခင္ ျဖစ္ေအာင္ ႀကဳိးစားရမယ္၊ ရွမ္းဖုိးဖုိး ရွမ္းဖြားဖြား ျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားရမယ္“ တဲ့ ဒီစကား ကေတာ့ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သားေျမးေတြ ရွမ္းျဖစ္ရင္ မိမိတုိ႔ လည္း ရွမ္းေဖေဖ ရွမ္းေမေမ ရွမ္းဖုိးဖုိး ရွမ္းဖြားဖြားျဖစ္သြားမွာပါ။
ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္မွာ သူ႔ရဲ႕ မ်ဳိးဆက္သစ္အျဖစ္ ထြန္းကားခဲ့တာကေတာ့
(၁) နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္ ၁၉၇၄
(၂) နန္းခမ္းဥလိတ္ ၁၉၇၉
(၃) နန္းခမ္းဟန္လိတ္ ၁၉၈၃
(၄) စုိင္းခမ္းစုိးလိတ္ ၁၉၈၇ တုိ႔ျဖစ္တယ္။
လူဆုိတာ ေလာကဓံ အေကာင္းအဆုိးကုိ မလြတ္ႏုိင္ပါ။
ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္လည္း ေလာကဓံ အမ်ဳိးမ်ဳိးကုိ ခံရေသာ္လည္း သူ႔ရဲ႕ရည္ရြယ္ခ်က္ ဦးတည္ခ်က္ကုိေတာ့ မေျပာင္းလဲ ေစခ့ဲဲပါဘူး။ သူေရးသားခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြထဲမွာ သဘာဝတရား နိယာမတရားေတြကုိ ပီျပင္စြာ ေဖၚညႊန္းတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ လူအမ်ား လက္ခံ လာၾကတယ္။ ေနာက္တစ္ခ်က္ကေတာ့ ကုိယ္ပုိင္သံစဥ္ ျဖစ္လုိ႔ ပုိၿပီး တန္ဖုိး ထားၾကတယ္။
လူဆုိတာက ခ်ီးမြမ္းျခင္း ကဲ့ရဲ႕ျခင္း အၾကား ကေန အသက္ရွင္ ႀကီးျပင္း လာခဲ့ျခင္းပါ။ ေတးေရးဆရာ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္လည္း မလႊတ္ႏုိင္ခဲ့ပါဘူး။ သူေရးခဲ့တဲ့ သီခ်င္းေတြ ထဲမွာ အေတြးအေခၚေတြ ေကာင္းမြန္ၿပီး သံစဥ္စာသားေတြ ေလးနက္ ႏုညက္ေပမယ့္ ကဲ့ရဲ႕ အျပစ္ရွာတဲ့ သူေတြလည္း မရွားပါဘူး။ ရွမ္းစကားပံုတစ္ခုကေတာ့ “ အကဲ့ရဲ႕လြတ္ရင္ မုိးႀကိဳး ပစ္တတ္တယ္တဲ့“ ဒါေၾကာင့္ ကဲ့ရဲ႕တဲ့ သူေၾကာင့္ ဒုိ႔တေတြ မုိးႀကိဳး အပစ္မခံရလုိ႔ သူတုိ႔ ကုိေတာင္ ေက်းဇူးတင္ရမလုိ ျဖစ္ေနတယ္။
စုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ အေဝဖန္ခံရဆံုး သီခ်င္းစာသားတစ္ပုိဒ္ကေတာ့ “ ေမာေတာ့ ေမာတာေပါ့ ဒါေပမယ့္ မေမာဘူး“ဆုိတဲ့ဟာပါ။ (အက်ယ္ကုိ ရွမ္းအႏုပညာရွင္ ထူးခၽြန္ဆုရ စုိင္းထီးဆုိင္ အေၾကာင္းမွာ ဖတ္႐ႈပါရန္)
ကုိယ္တုိ႔ခ်စ္တဲ့ဘီး၊ ဘီးနံပါတ္ OK 0122L စတဲ့ စက္ဘီးနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သီခ်င္းေတြ ကေတာ့ ကာတြန္း တစ္ခုကုိ စာေရးသူ ဖတ္မိတယ္။ သူခုိးတစ္ေယာက္ လက္ဖက္ရည္ဆုိင္က ဖြင့္တဲ့ သီခ်င္းကုိ နားေထာင္မိၿပီး စိတ္ညစ္ ေနတဲ့ပံုပါ။ သူခုိး နားပိတ္ၿပီး ညီးညဴ ေနတာကေတာ့ “သီခ်င္းေရးဆရာရဲ႕စက္ဘီးကုိ မသိလုိ႔ ခုိးမိခဲ့တာပါ. . . အခုေတာ သီခ်င္းနဲ႔ လူကိုႏွိပ္စက္ ေနပါလား“ တဲ့။
၁၉၇၉ တံုးက ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္က ေမၿမိဳ႕ေဆးရံုမွာ တာဝန္က်ခဲ့တယ္။ ၁၉၈၃ ခုမွာေတာ့ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ ရန္ကုန္ မဂၤလာဒံု ေဆးတကၠသုိလ္ ၂ မွာ M.Med.Sc (Anatomy) တက္ခဲ့ၿပီး ၁၉၈၉ မွာ M.Med.Sc (Anatomy) ဘဲြ႕ကုိ ရခဲ့ျပန္တယ္။
၁၉၉၁ ခု မႏၱေလးတကၠသုိလ္မ်ား ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠ႒ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ရတယ္။ သူတုိ႔ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားေခတ္ အတြင္း ေႏြရာသီ ေက်ာင္းပိတ္ရက္မွာ ရွမ္းစာေပ အသံုးလံုးကုိ ရွမ္းရြာေတြမွာ သြားသင္ၾကားပုိ႔ခ်ေပးခဲ့တယ္။ ရွမ္းစာေပ မူသစ္ သေႏၶတည္ခဲ့တာ ကေတာ့ ဒုတိယကမၻာစစ္ ျပီးတဲ့ ေနာက္ပုိင္း ဆရာေတာ္ ဦးဝိဇယနႏၵ၊ စဝ္ဆုိင္မိန္း (က်ဳိင္းတံု) တုိ႔က စတင္ မ်ဳိးေစ့ခ်ခဲ့တာပါ။ ဆရာႀကီး ဦးစုိင္းေအာင္ထြန္း လက္ထက္မွာေတာ့ အဲဒီရွမ္းစာေပ မ်ဳိးကုိ စတင္ပြားေပးခဲ့တယ္လုိ႔ ဆုိရမယ္။ အဲဒီေနာက္ ဦးစုိင္းဖက ရန္ကုန္၊ မႏၱေလး၊ ပ်ဥ္းမနား၊ ျမစ္ႀကီးနား၊ လား႐ႈိး၊ ေတာင္ႀကီး စတဲ့ တကၠသုိလ္ေက်ာင္းသားမ်ားကုိ ဦးေဆာင္ၿပီး ရွမ္းေခတ္သစ္စာေပ မ်ားကုိ ေနရာအႏွံ႔ သင္ၾကား ပုိ႔ခ်ခဲ့တယ္။
ရွမ္းစာေပသင္တန္းမွာ သီဆုိဖုိ႔ စာေပဆုိင္ရာသီခ်င္းမ်ားကုိလည္း ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္က ေရးသားေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းဆရာမ်ား ေက်ာင္းသားမ်ား အတြက္ ေပ်ာ္ရြင္မႈကုိျဖစ္ ေစတဲ့အျပင္ အားေဆး တစ္ခြက္ဆုိရင္လည္း မမွားပါဘူး။ ရွမ္းစာေပ သင္တန္းေက်ာင္းလည္း မရွိသလုိ၊ ရွမ္းဆရာဆရာမ အတြက္လည္း လခ ဆုိတာ မရွိခဲ့ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ အားလပ္တဲ့ ေႏြရာသီမွာ ရက္တုိ သင္တန္းပဲ ဖြင့္ႏုိင္ခဲ့တယ္။ စာသင္တဲ့ အခ်ိန္ကလည္း ရြာသားေတြ အဖုိ႔ ေန႔လည္ပုိင္း မအားတဲ့ အတြက္ ညပုိင္းမွသာ သင္တန္း ဖြင့္ခဲ့ရတယ္။ 
ဒါေၾကာင့္ စုိင္းခမ္းလိတ္ ရဲ႕ ရွမ္းသီခ်င္းတစ္ပုဒ္က အဲဒီလုိ ဆုိထားတယ္။ ညအခ်ိန္ဟာ အိပ္ဖုိ႔ပဲလား. . . တဲ့။ ဆုိလုိတာ က ညဆုိတာ အိပ္ဖုိ႔သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ မိမိတုိ႔ရဲ႕ စာေပမ်ားကုိ ေလ့လာ သင္ယူရမယ္။ မိသားစု အလုိက္ သင္ေပး သြားရင္လည္း လြယ္ကူစြာနဲ႔ ေရးတတ္ဖတ္တတ္ သြားၾကမွာပါ။ တကၠသုိလ္ ေက်ာင္းသားမ်ား နယ္ဆင္းၿပီး ရွမ္းစာ သင္ၾကားမႈ ေလွ်ာ့ပါး လာတဲ့အခ်ိန္ သံဃာေတာ္မ်ားက ရွမ္းဗုဒၶဘာသာ ယဥ္ေက်းမႈကုိ ႏွစ္စဥ္ ပုိ႔ခ်လွ်က္ပါ။
၁၉၉၀ မွာေတာ့ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ မႏၱေလးေဆးတကၠသုိလ္ ခႏၶာေဗဒမွာ ကထိက အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္တယ္။ အရင္တံုးက ေက်ာင္းသား ျဖစ္ခဲ့ေပမယ့္ ယခုေတာ့ ဆရာအျဖစ္ တကၠသုိလ္ကုိ ျပန္ေရာက္လာျခင္းပါ။ ၁၉၉၂ ခု ၄၂ (စိန္ေက်ာ္ေကြ႕) လမ္းမွာရွိတဲ့ အိမ္ေဟာင္းက ေန ၆၉ လမ္း ၄၁/၄၂ လမ္းၾကားရွိ မုိင္ဆံုေဂဟာကုိ ေျပာင္းေရႊ႕လာေတာ့တယ္။
၁၉၉၃ ခု မႏၱေလး တကၠသုိလ္မ်ား ရွမ္းစာေပယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠ႒ တာဝန္ကုိ မယူေတာ့ဘဲ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ကုိေတာ့ ဆက္လက္ယူေနခဲ့တယ္။ ၁၉၉၅ ခုေတာ့ က်န္းမာေရး အေျခအေနေၾကာင့္ (ခါးရုိးနာ) ကထိက တာဝန္ကုိ အနားယူ လုိက္တယ္။ ၁၉၉၅ ခုမွာေတာ့ ျမန္မာျပည္ တကၠသုိလ္ ရွမ္းစာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ ဥကၠ႒အျဖစ္ တာဝန္ေပးျခင္းခံရ တယ္။ 
အရွင္ဓမၼသာမိ (ေကလဏီယ်တကၠသုိလ္၊ ကုိလံဘုိ၊ သီရိလကၤာ)နဲ႔ အရွင္သုခမိႏၵ (ႏုိင္ငံေတာ္ပရိယတိၱသာသနာ့တကၠသုိလ္၊ ရန္ကုန္) တုိ႔ကုိလည္း နာယက အျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ထား တာကုိလည္း ေတြ႕ရတယ္။ ၁၉၉၅ ခု ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ ဦးေဆာင္ၿပီး တကၠသုိလ္လူငယ္မ်ား က်န္းမာရႊင္လန္းေစဖုိ႔၊ ခင္မင္ ရင္းနီးေစဖုိ႔ အတြက္ မႏၱေလးနဲ႔ ေတာင္ႀကီး ရွမ္းလူငယ္ ေဘာလံုး အသင္းကုိ ဖြဲ႕စည္းေပးခဲ့ၿပီး ၿပဳိင္ပဲြမ်ား က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ၿပီးေတာ့ အင္းေလးေဖာင္ ေတာ္ဦး ဘုရားဖူးရင္း ဝက္သားကင္ေက်ာင္းကို ေရာက္သြားတဲ့ အခ်ိန္ ဘုရားရွိခုိး ဆုိင္ရာ သီခ်င္းေရးဖုိ႔ အေတြးသစ္ တစ္ခုရလာခဲ့ကာ ၁၉၉၇ ခုတြင္ စီးရီး တစ္ေခြစာ အျဖစ္ အေကာင္အထည္ ေဖၚႏုိင္ခဲ့တယ္။ စီးရီးေခါင္းစဥ္ကေတာ့ “ ဘုရားတရားသံဃာနဲ႔ ဗုဒၶဝင္အက်ဥ္း“ ျဖစ္ျပီး နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္ ဆိုထားတာပါ။
၁၉၉၈ ခု သမီးျဖစ္သူ နန္းခမ္းဥလိတ္က ျပင္ဦးလြင္ အထက (၂) (ယခင္ စိန္အဲဘတ္) မွာ ဂုဏ္ထူး (၄) ဘာသာနဲ႔ ေအာင္ျမင္ ခဲ့တဲ့ အတြက္ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ အဲဒီ ပညာရည္ခၽြန္ ဆုေပးပဲြကုိ တက္ေရာက္ခဲ့တယ္။ သူ႔သမီး အတြက္ Let Your Light Shine သီခ်င္းေရးစပ္ ေပးၿပီး စုိင္းဆုိင္စြမ္ဖက ကီးဘုတ္တီး၊ နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္နဲ႔ နန္းခမ္းဥလိတ္တုိ႕က အဲဒီဂုဏ္ျပဳပဲြ မွာ သီဆုိခဲ့ၾကတယ္။
၁၉၉၉ ဧၿပီလ ၂၇ ရက္ေန႔မွာ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ရဲ႕ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတု ေမြးေန႔ပဲြကုိ မႏၱေလး တကၠသုိလ္မ်ား ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ အဖဲြ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး မႏၱေလးတကၠသုိလ္မွာ က်င္းပေပးခဲ့တယ္။ ည ေပ်ာ္ပဲြရႊင္ပဲြ ကုိေတာ့ မႏၱေလး ရွမ္းလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားက ရွမ္းသာေရးနာေရးအသင္းမွာ က်င္းပေပးသြားခဲ့တယ္။
တစ္ကမၻာလံုး ခရစ္ ၂၀၀၀ ျပည့္ကုိ ႀကဳိဆုိတဲ့ အခ်ိန္ ေတးေရးဆရာ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္က ရွမ္း၊ ျမန္မာ၊ အဂၤလိပ္ ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ကုိ ေရးစပ္ၿပီး ႀကိဳဆုိခဲ့ေသးတယ္။ အဲဒါကေတာ့
အိပ္မက္လြန္ေနရာ
မွန္းတာ ညီမွ်ျခင္း ျဖစ္တာ၊
အတၱေတြး ဆံုးထိ လုိက္ရွာ၊
မ်ားသတၱဝါအတြက္ ျဖစ္လာ။
A place beyond dream,
Where what seems is what has been;
A thought for oneself pursued,
Turns out for all living things.
၂၀၀၀ ျပည့္ႏွစ္မွာ ေဒါက္တာ ႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္က က်ဳိင္းတံုေဆးရံုမွာ တာဝန္က်လုိ႔ စုိင္းခမ္း လိတ္လည္း က်ဳိင္းတံုကုိ အတူ လုိက္သြား ခဲ့တယ္။ သီခ်င္းေရးဆရာ ကေတာ့ ဘယ္မွာ ေရာက္ေရာက္ ဘာကုိ ေတြ႕ေတြ႕ ခံစားခ်က္နဲ႔အညီ ေတးေတြ စီျဖစ္သြားတတ္ၾကတာပဲ။ က်ဳိင္းတံု မွာေတာ့ (က်ဳိင္းတံုစံအိမ္) ဆုိတဲ့ သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ ေရးျဖစ္ခဲ့ ေသးတယ္လုိ႔ဆုိတယ္။ အဲဒီႏွစ္မွာ ေဒါက္တာဓမၼသာမိနဲ႔ က်ဳိင္းတံုမွာ ဆံုေတြ႕ခဲ့ၿပီး ပုဂိၢဳလ္ႏွစ္ဦးရဲ႕ စကား မွတ္တမ္း တခ်ဳိ႕က ဒီလုိပါ
(လိတ္) အခုလုိ အရွင္ဘုရားတုိ႔ ႏုိင္ငံျခားမွာ စာေတြေအာင္လာတာ ေတြ႕ရေတာ့ တပည့္ေတာ္ ဝမ္းသာ ဂုဏ္ယူပါတယ္ဘုရား။
(အရွင္) အခုလုိ ဘုန္းဘုန္းတုိ႔ ေအာင္ျမင္လာခဲ့တာကလည္း ဒကာႀကီးတုိ႔ အဂၤလိပ္စာ တတ္တာကုိ အားက်လုိ႔ ႀကိဳးစားၿပီး အဲလုိျဖစ္လာတာပါ . . . တဲ့။
၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ ရန္ကုန္ ရွမ္းစာေပ ယဥ္ေက်းမႈအဖဲြ႕က ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္အား ရွမ္းစာေပထူးခၽြန္ဆုကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္။ ကုိးမုိင္ရွမ္းေက်ာင္းမွာ က်င္းပတဲ့ ၂၀၉၅ ရွမ္း ႏွစ္သစ္ကူး အခ်ိန္မွာ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တာပါ။
၂၀၀၃ ခု သား စုိင္းခမ္းစုိးလိတ္က ဆယ္တန္းကုိ ဂုဏ္ထူး ေျခာက္ဘာသာနဲ႔ ေအာင္ၿပီး မႏၱေလးတုိင္းမွာ နံပါတ္တစ္၊ ျမန္မာတစ္ျပည္လံုးမွာ ဒုတိယ ရလုိ႔ ရန္ကုန္၊ ပညာေရးဝန္ႀကီး ဌာနက က်င္းပတဲ့ ဂုဏ္ျပဳပဲြကုိ ဖခင္ျဖစ္သူ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ သြားတက္ေရာက္ခဲ့တယ္။
၂၀၀၄ ခု မႏၱေလး ရွမ္းစာေပႏွင့္ ယဥ္ေက်းမႈ နာယကျဖစ္ၿပီး ယခုတုိင္ တာဝန္ယူ လ်က္ပါ။ ၂၀၀၇ ခု မႏၱေလး ဂီတအစည္းအရံုးမွာ ဒုတိယဥကၠ႒ အျဖစ္ ခန္႔အပ္ျခင္းခံရတယ္။ ယခုတုိင္ အဲဒီတာဝန္ကုိ ယူေနဆဲပါ။ ဒီ ၂၀၀၇ မွာပဲ ေဒါက္တာဓမၼသာမိ ဖိတ္လုိ႔ လန္ဒန္ကုိ ေရာက္သြားၿပီး ရွမ္းယဥ္ေက်းမႈ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြမွာ စာတမ္းဖတ္ခဲ့တယ္။ အဆုိေတာ္စုိင္းထီးဆိုသ္၊ နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္၊ ေဒါက္တာစုိင္းစံအုိက္တုိ႔လဲ လုိက္ပါ သြားၾကတယ္။ ရွမ္းႏွစ္သစ္ကူး ကုိလဲ အဲဒီမွာပဲ ဆင္ႏြဲခဲ့တယ္။
၂၀၀၈ ခု ေမလ ၁၇ ရက္ ပင္လံုၿမိဳ႕၊ ပိဋကတ္ရွမ္းဘာသာျပန္အဖဲြ႕ခ်ဳပ္၊ ပရိယတိၱ သဒၶမၼပါလစာပဲြေတာ္ ႏွစ္ (၅၀) ျပည့္ ေရႊရတုသဘင္မွာ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္အား ေတးေရးဆရာ ရွမ္းအႏုပညာရွင္ ထူးခၽြန္ဆုကုိ ခ်ီးျမွင့္ခဲ့တယ္။ ဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္၊ တံဆိပ္နဲ႔ က်ပ္ေငြ ဆယ္သိန္းပါ။ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ ယခုလုိ ရွမ္းအႏုပညာရွင္ ထူးခၽြန္ဆု ရတာကုိ ျမင္ေတြ႕ရလုိ႔ ပရိသတ္ေတြ အားလံုး ဝမ္းသာ မဆံုး ျဖစ္ၾကရတယ္။ အမ်ဳိး ဘာသာ သာသနာ အတြက္ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မေနမနား ႀကိဳးစားလာလုိ႔ ဒီဆုကုိ ထုိက္ထုိက္တန္တန္ ရရွိတဲ့အတြက္ ဆုယူခ်ိန္မွာ လက္ခုပ္သံေတြဟာ မုိးထက္ညံသြားပါေတာ့တယ္။
ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ကုိယ္တုိင္ ပင္လံုပရိယတိၱသဒၶမၼပါလ ႏွစ္ (၅၀) ေရႊရတုသဘင္ကုိ လာေတြ႕ရေတာ့ မ်ားစြာ စိတ္စြမ္းအားေတြ တက္လာခဲ့ ျပန္တယ္။ မိမိရဲ႕ ေနာက္မွာ ပရိ သတ္ေတြ အမ်ားႀကီးရွိလုိ႔ ပုိမုိ အားရွိလာေၾကာင္းပါ။ အဲဒီပဲြတံုးက ဇနီးေဒါက္တာေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္၊ သမီးနန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္တုိ႔လည္း လုိက္လာခဲ့ၾကတယ္။ ေရႊရတုပဲြေတာ္ အတြင္း ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္က ဘာသာေရးနဲ႔ ဆုိင္တဲ့ ေခတ္ရွမ္းသီခ်င္း တစ္ပုဒ္ကုိလည္း ေရးဖဲြ႕သြားႏုိင္ခဲ့တယ္။ (စြမ္းလန္ေစာ၀္ဖရား= ဘုရားရွင္ရဲ႕ ေနာက္ကုိလုိက္မယ္) တဲ့။
မ်ဳိးဆက္သစ္ ရွမ္းအႏုပညာရွင္မ်ားလည္း ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ကုိ ႀကိဳဆုိဂါရဝ ျပဳၾကတာ ေတြ႕ရတယ္။ အားလံုးဟာ အႏုပညာအင္အားေတြ ပုိမုိ လန္းဆန္း အားျပည့္လာ သလုိ ခံစားေနၾကရတယ္။ အႏုပညာသမား ဆုိတာ အားေပးသူရွိေလ အားျပည့္ေလ မဟုတ္လား။
ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ေရးဖဲြ႕ခဲ့တဲ့ စာေပ သီခ်င္းမ်ားကေတာ့-
- ရွမ္းသီခ်င္း အပုဒ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔
- ျမန္မာသီခ်င္း အပုဒ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔
- အဂၤလိပ္သီခ်င္း အပုဒ္ေပါင္း ၃၅ ခန္႔
- ကဗ်ာေပါင္း အပုဒ္ေပါင္း ၂၀၀ ခန္႔
- ဘာသာျပန္ကဗ်ာ ၃၀၀ ခန္႔
- ခုနစ္လံုးကဗ်ာ ၁ ပုဒ္
- ဘာသာျပန္ဝတၳဳ ၃ ပုဒ္
- ကုိယ္တုိင္ေရးဝတၳဳ ၁ ပုဒ္
- ဘာသာျပန္အဆုိအမိန္႔ ၂၀၀ ပုဒ္
စုိင္းခမ္းလိတ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းကုိ သီဆုိသူ (ရွမ္း)
စုိင္းထီးဆုိင္၊ စုိင္းဆုိင္ေမာဝ္၊ ဆခဟ၊ စုိင္းဆုိင္စြမ္ဖ၊ စုိင္းေအာင္ထီးခမ္း၊ စုိင္းဆုိင္စြမ္ေမာဝ္၊ စုိင္းအုိက္ဆြန္၊ စုိင္းေဖာင္း(န္)ေမာဝ္၊ နန္းေမြႏြမ္ေဖာင္၊ နန္းခမ္းႏဲြ႕လိတ္၊ ပုစြန္၊ နန္းခမ္းခင္၊ နန္းခမ္းေနာင့္၊ နန္းဆာရာ။
စုိင္းခမ္းလိတ္ေရးတဲ့ သီခ်င္းကုိ သီဆုိသူ (ဗမာ)
စုိင္းထီးဆုိင္၊ စုိင္းခမ္းသီ၊ စိုင္းဆုိင္ေမာဝ္၊ ေစာသိမ္းဝင္း၊ စုိင္းေဆးေနာ္၊ ခင္ေမာင္တုိး၊ ေက်ာ္ဟိန္း၊ ဆက္ေမာ္၊ စုိးသူ၊ ရင္ဂို၊ မ်ဳိးေက်ာ့ၿမိဳင္၊ ေဆာင္းဦးလႈိင္၊ အဲလက္စ္၊ စည္သူလႊင္၊ ဘုိျဖဴ၊ အက္စစ္၊ ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္၊ ဟန္ထူးလြင္၊ ကုိင္ဇာတင္မုန္း၊ ေမဆြိ၊ အယ္လ္ခြန္းရီ၊ ေကဇင္လတ္၊ မီမီဝင္းေဖ၊ နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္၊ ရတနာဦး၊ ဆုန္သင္းပါရ္၊ ေႏြညီအစ္မမ်ား။
အခု ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္ဟာ မႏၱေလး၊ မုိင္ဆံုေဂဟာမွာ ဇနီးသားသမီးတုိ႔နဲ႔ အတူ ေနထုိင္ၿပီး ဝါသနာအရ သီခ်င္းေတြ ေရးေနဆဲပါ။ ဇနီးေဒါက္တာေဒၚႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ကေတာ့ ကေလး အထူးကုေဆးရံုမွာ တာဝန္ထမ္းလာခဲ့ၿပီး ဒီ ၂၀၁၀ မွာေတာ့ ပင္စင္ယူၿပီး အျပင္ ေဆး ခန္းမွာပဲ အလုပ္လုပ္ေတာ့တယ္။ 
သမီးႀကီး နန္းခမ္းႏြဲ႕လိတ္ကေတာ့ B.E (Civil) ဘဲြ႕ယူၿပီး ၂၀၀၉ ခုအတြင္း လန္ဒန္မွာ ေက်ာင္းသြားတက္ကာ ေမာင္ဆန္းညႊန္႔နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ခဲ့တယ္။ နန္းခမ္းအုလိတ္ကေတာ့ M.B.B.S ဘဲြ႕ရ၊ နန္းခမ္းဟန္လိတ္ကေတာ့ B.A (English) ဘဲြ႕ရကာ ကုိကုိေမာင္နဲ႔ အိမ္ေထာင္က်ကာ ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလိတ္အတြက္ ေျမးႏွစ္ေယာက္ရေစသူပါ။ သားငယ္ စုိင္းခမ္းစုိးလိတ္ကလည္း M.B.B.S ပါ။ သားသမီးမ်ား အားလံုးကုိ ဘဲြ႕ရျဖစ္ေအာင္ စြမ္းေဆာင္ေပးႏုိင္ခဲ့တဲ့ ဖခင္ေကာင္း ေဒါက္တာစိုင္းခမ္းလိတ္နဲ႔ မိခင္ေကာင္း ေဒါက္တာႏြဲ႕ႏြဲ႕တင္ ကေတာ့ သားသမီးအတြက္ ပညာအေမြ ေပးခဲ့ေလၿပီ။
ရွမ္းအႏုပညာရွင္ ထူးခၽြန္ဆုရ ေဒါက္တာစုိင္းခမ္းလိတ္တစ္ေယာက္ ဇနီး သားသမီး ေျမးျမစ္ေတြနဲ႕ အတူ ေပ်ာ္ရႊင္ခ်မ္းေျမ့ပါေစ၊ အမ်ဳိးဘာသာ သာသနာအတြက္ ေတးသီခ်င္းမ်ား ဆက္လက္ ေရးသား ႏုိင္ပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေတာင္းအပ္ပါတယ္။
laisaitai
မွီျငမ္း-
(၁) စုိင္းေအာင္မိန္း (မုိတုိင္း)ေရးတဲ့ “ရွမ္းအႏုပညာရွင္ထူးခၽြန္ဆုရ ေဒါက္တာ စုိင္းခမ္းလိတ္၏ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္း“ ကုိ မွီျငမ္းသည္။
(၂) စာေရးသူ၏ ကိုယ္ေတြ႕။၂၀၀၉ ခု ေရႊရတုပံုရိပ္ မဂၢဇင္းမွ ရွမ္းစာေရးဆရာ ဟုိင္းေဆခုိင္၏ ရွမ္းစာမူကုိ ဆီေလွ်ာ္ေအာင္
ဘာသာျပန္ထားသည္။
Credit to
White Dreams blog
THURSDAY, MAY 3, 2012

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More