Saturday, December 31, 2016

နွစ္သစ္ကူး ေဟာလီးေဒးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ

The Voice Daily, 29,Dec, 2016.

ေဟာလီးေဒး အမ်ဳီးမ်ဳီး

ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ သၾကၤန္ ၁၀ ရက္ကုုိ နွစ္သစ္ကူးေဟာလီးေဒးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသလုုိ ဥေရာပမွာလည္း ခရစ္စမတ္နဲ႔ နွစ္သစ္ကူးကာလအျဖစ္ သတင္းတပတ္ခန္႔ ေဟာလီးေဒးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဗုုဒၵဘာသာနွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္မွာ ေဟာလီးေဒးယူသလုုိ ခရစ္ယန္နွစ္သစ္ကူး ဒီဇင္ဘာမွာ လည္း ေဟာလီးေဒးယူလုုိက္တာပါပဲ။ ဒီလုုိနဲ႔ ဒီဇင္ဘာေဟာလီးေဒးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ၊ နွစ္သစ္ကုုိ ဘယ္လိုုၾကိဳရင္ေကာင္းမလဲဆုုိျပီး ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိလာေနပါတယ္။


တနွစ္လံုုး ပင္ပမ္းထားသမွ် နွစ္သစ္ကူးမွာ - ရက္ေလာက္ ခရီးထြက္ျပီး အနားယူအပန္းေျဖ သင့္တာေပါ့။ လူတုုိင္း ခရီးထြက္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသတင္းတပတ္စာအတြက္ ၀င္ေငြကိစၥကုုိ ဘယ္လုုိေျဖရွင္းမလဲ။ လစာမဲ့လား။ လစာအျပည့္နဲ႔ ေဟာလီးေဒးလား။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ျမန္နုုိင္ငံက လစာေပးစနစ္နဲ႔ အေနာက္တုုိင္းလစာေပးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး Holiday money ေပးတဲ့စနစ္ ကြာသြားမယ္ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုုိင္ငံအလုုပ္သမားဥပေဒမွာ Holiday money ေပးတဲ့စနစ္ မရွိေသးဘူးလုုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီနုုိင္ငံေတြ မွာေတာ့ တနွစ္မွာ တလ (သတင္း ပတ္) အလုုပ္သမားတုုိင္း ေဟာလီးေဒးယူခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ပတ္ ေဟာလီးေဒးသြားေနစဥ္ တနွစ္စာ၀င္ေငြရဲ့ ၁၂ ရာခုုိင္နႈန္း (တနွစ္စာရဲ့ ၁၂ ရာခုုိင္နႈန္းဟာ တလစာပုုံမွန္ ၀င္ေငြ ေလာက္ရွိပါတယ္) ကိုု အလုုပ္ရွင္က အလုုပ္သမားဘဏ္ထဲ ထည့္ေပးရပါတယ္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဥေရာပရဲ့ေႏြရာသီ ဇြန္လဆန္းမွာ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး၀င္ျပီး အခြန္ပုုိေငြ ျပန္အမ္းတာကုုိလည္း အဲဒီလမွာပဲ ရေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသီမွာ ဥေရာပသားေတြ မိသားစုုအလုုိက္ ခရီးထြက္ၾကတာကုုိ သတိထားမိၾကမွာ။ ဒါက ေနာ္ေ၀းေတြ အမ်ားစုုခရီးထြက္ေလ့ရွိတဲ့ ေႏြရာသီေဟာလီးေဒးအေၾကာင္း။ အခုုေျပာေနတာက ခရစ္စမတ္နဲ႔ နွစ္သစ္ကူး ေဟာလီးေဒးဆုုိေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ Holiday money ဘယ္ရေတာ့မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ အခြန္မျဖတ္တဲ့အတြက္ လစာအျပည့္ရပါတယ္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ အခြန္က ၂၅ ကေန ၃၅ ရာ ခုုိင္နႈန္းအထိျဖတ္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အရင္လေတြက သိန္းပဲရသူေတြဟာ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ၁၀ သိန္း အျပည့္ရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအပုုိေငြနဲ႔ နွစ္သစ္ကူးမွာ ခရီးထြက္ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုုတ္ ေႏြရာသီတုုန္းကရတဲ့ေဟာလီးေဒးေငြကိုု နည္းနည္း ခ်န္ထားျပီး နွစ္သစ္ကူးရတဲ့ေငြနဲ႔ေပါင္းကာ ခရီထြက္တယ္ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

နွစ္သစ္ကူူးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ

ဒါက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီး ခရီးထြက္တဲ့သူေတြကိုုေျပာတာပါ။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေႏြရာသီလည္းထြက္၊ ေဆာင္းရာသီလည္းထြက္ဆုုိေတာ့ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး ဘယ္က်န္ေတာ့မလဲ။ ဒီေတာ့ Credit Card (အေၾကြးယူနုုိင္တဲ့ ကတ္ျပား) သုုံးျပီး ခရီးထြက္ၾက။ ေနာက္မွ အရင္းနဲ႔အတုုိးေပါင္းျပီး ျပန္ဆပ္ၾကေပါ့။ ခုုနကေျပာတဲ့ ေဟာလီးေဒးမန္းနီးဆုုိတာက အနည္းဆုုံး နွစ္ဆက္တုုိက္အလုုပ္လုုပ္ျပီးသူ၊ အျမဲတန္း အလုုပ္ရွိသူေတြသာရတဲ့အခြင့္အေရးပါ။ ဒီေတာ့ ပုုံမွန္ လုုပ္မရွိသူနဲ႔ လူငယ္ေတြကေတာ့ အဆင္ေျပ သလုုိ ခရီးထြက္ရမွာေပါ့။


စာဖတ္သူေတြေကာ ဘယ္ကိုုခရီးထြက္ဖုုိ႔ျပင္ထားပါသလဲ။ ေနာ္ေ၀းက ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ဒီဇင္ဘာမွာ ျမန္မာနုုိင္ငံဆီျပန္လည္ၾကပါတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ေႏြရာသီတုုန္းက ျမန္မာနုုိင္ငံဆီ သြားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းမွာ ခရီးေ၀းသြားဖုုိ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိေတာ့ပါ။ ဒီေတာ့ စရိတ္သိတ္မကုုန္တဲ့ နီးနီးနားနား ဥေရာပထဲက ေျမထဲပင္လယ္၀န္းက်င္ရွိ ကြ်န္းေတြကိုုသြားရင္ေကာင္းမလား။ အဲဒီကြ်န္းေတြ ဟာ အခုု ဒီဇင္ဘာမွာေတာင္ အပူခ်ိန္က ၂၀ ဒီဂရီ၀န္းက်င္ရွိတာေၾကာင့္ (ေနာ္ေ၀းမွာက အနႈတ္ ေလာက္ရွိေနပါတယ္) ေနာ္ေ၀းအေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီဖက္ သြားေလ့ရွိပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေရခဲေတာင္ေတြေပၚတက္၊ Hytte လုုိ႔ေခၚတဲ့ အပန္းေျဖတဲေတြမွာ သြားေန၊ နွင္းေလ်ာစီး၊ ေတာထဲလမ္းေလ်ာက္ရင္း အနားယူၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေနသာတဲ့ အာရွနဲ႔ အာဖရိကဆီ ခရီးထြက္ေပါ့။ ဘယ္ကုုိ သြားရင္ေကာင္းမလဲဆုုိျပီး စရိတ္သက္သာမဲ့ခရီးစဥ္ေတြကိုုလုုိက္ရွာေတာ့ ကုုိယ့္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ကုုိက္တာ ဘာမွမေတြ႔မိ။ ေနာက္ဆုုံးေတာ့ ေနာ္ေ၀-ဒိန္းမတ္ ေျပးတဲ့ (ဇိမ္ခံသေဘာၤလုုိ႔ ေခၚနုုိင္ပါတယ္) သေဘာၤၾကီးကိုုပဲ စီးခဲ့ရ ျပန္ေပါ့။ ဒီသေဘာၤကိုု စီးဖူးေနတာ အေခါက္ေပါင္းမ်ာစြာရွိေနျပီျဖစ္ ေပမဲ့ ဒီတေခါက္က်မွ Spa ေခၚ ေရေႏြးစိမ္အ ပန္းေျဖတဲ့အခန္းနဲ႔ Sauna ေခၚ ေခြ်းထုုတ္တဲ့အခန္းထဲ ၀င္မိပါ တယ္။

ေနာ္ေ၀းမွာေနတဲ့ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဒီသေဘာၤကုုိ တနွစ္တေခါက္မကစီးဖူးခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာ အမ်ားစုုရဲ့ ထုုံးစံအတုုိင္း ဂ်ဳတီဖရီးဆုုိင္မွာ အရက္၀ယ္ဖုုိ႔နဲ႔ (ေနာ္ေ၀းမွာ အရက္နဲ႔ေဆးလိပ္က အေတာ္ ေစ်းၾကီးပါတယ္) မိတ္ေဆြေတြ၀ုုိင္းဖြဲ႔ေသာက္ဖုုိ႔ေလာက္သာစိတ္၀င္စားျပီး ေရေႏြးစိမ္အနားယူဖုုိ႔ တခါမွ မစဥ္းစားမိပါ။ spa ေတြ၊ sauna ေတြ သေဘာၤေပၚရွိေနမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ အခုုတေခါက္က်မွ မိတ္ေဆြတဦးရဲ့ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဒါကိုု ၾကိဳတင္လက္မွတ္၀ယ္ျပီး ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ကသြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖင္လန္ခရီးစဥ္အတြင္း (ေရခဲရဲတုုိက္နွင့္ အာတိတ္စက္၀ုုိင္းဆီခရီးသြားျခင္း ေဆာင္း ပါးထဲကလုုိ) အပူခ်ိန္ ၁၀၀ ဒီဂရီေလာက္ရွိတဲ့ ေဆာင္နာမွာေခြ်းထုုတ္၊ ျပီးရင္ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ ၂၀ ေလာက္က်ေနတဲ့ ေရခဲေရအုုိင္ထဲခုုန္ခ်၊ Shock ရုုိက္တဲ့ အရသာကုုိ က်ေနာ္မွတ္မိေနဆဲပါ။ အခုု ဒီသေဘာၤေပၚမွာ အဲဒီလုုိလုုပ္လုုိ႔ရတယ္ဆုုိေတာ့ အုုိေက ေပါ့။ ေခြ်းထုုတ္၊ ေရခဲေရထဲခုုန္ခ်တဲ့အျပင္ ေရေႏြးနဲ႔ နွိပ္ေပးတဲ့စက္ေတာင္ရွိလုုိက္ပါေသးတယ္။ ဒီနွစ္ ခရစ္စမတ္ရာသီမွာ သေဘာၤစီးရတာ သိပ္တန္သြားတယ္ ဆုုိပါေတာ့။

နွစ္သစ္ကုုိ ဘယ္လိုုၾကိဳမလဲ

နွစ္သစ္မွာေတာ့ သေဘာၤထပ္စီးလုုိ႔မျဖစ္ေတာ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိ နွစ္သစ္ကူးည သေဘာၤေစ်းက ေျမထဲ ပင္လယ္က ကြ်န္းေတြဆီသြားတဲ့စရိတ္ထက္ပုုိမ်ားေနလုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရင္နွစ္ေတြကလုုပ္ေနၾက အတုုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ညသန္းေခါင္မတုုိင္ခင္ေလးမွာ အိမ္နီး၀န္းက်င္က ဆီးနွင္းေတြခဲေနတဲ့ ေတာင္ကုုန္းေပၚတက္၊ မီးရႈးမီပန္း ေတြလႊတ္၊ Happy New Year သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာ္ေ၀းလုုိ Godt Nytt År လုုိ႔ေအာ္ျပီး နွစ္သစ္ကုုိၾကိဳရမွာေပါ့။


ဒါက က်ေနာ္တိုု႔လုုိ ခရီးေ၀းထြက္ဖုုိ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိသူေတြကုုိေျပာတာပါ။ ေငြပိုုေငြလွ်ံလည္းရွိမယ္။ Romantic လည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုုိတဲ့လူေတြကေတာ့ ဟုုိးေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုုိင္း၊ ဖင္လန္ေျမာက္ပုုိင္းက ေရခဲဟုုိတယ္ေတြဆီသြားျပီး ေျမာက္ပုုိင္းေရာင္ခ်ည္ (Northern Light) ကုုိၾကည့္ကာ နွစ္သစ္ကုုိ ၾကိဳေလ့ရွိ တယ္ဆုုိပါတယ္။

စာေရးသူ ထုုိင္းမွာေနစဥ္တုုန္းကေတာ့ နွစ္သစ္ရဲ့ ပထမဆုုံးေန႔ ေနထြက္ခ်ိန္ Sunrise ကုုိ ျမင္ခြင့္ရဖုုိ႔ဆုုိျပီး ထုုိင္း အလယ္ပုုိင္းရွိ သဘာ၀ဥယဥ္ေတာတန္းထဲက ေတာင္ေပၚမွာ တဲထုုိးျပီး ညအိပ္ေစာင့္ဖူးပါတယ္။ ကုုိယ့္လုုိပဲ ရြက္ဖ်င္ တဲငယ္ေတြထုုိးျပီး နွစ္သစ္ကုုိေစာင့္ေနသူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခက သဲ ေသာင္ျပင္မွာ ရြက္ဖ်င္တဲထုုိးျပီးေစာင့္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ အခုုေတာ့ ျမန္မာနုုိင္ငံက လူငယ္ေတြ (လူလတ္ေတြ လည္းပါ ပါတယ္) လည္း ထုုိင္းကလူငယ္ေတြလုုိပဲ ေတာင္ေပၚနဲ႔ ကမ္းေျခေတြဆီသြားျပီး ရြက္ဖ်င္တဲထုုိးကာ နွစ္သစ္ ကုုိၾကိဳဖုုိ႔ျပင္ေနတဲ့ ဓတ္ပုုံေတြကိုု Fcaebook မွာ ျမင္ေနရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ညဟာ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ နွစ္သစ္ကူးပဲြဆုုိေပမဲ့ အခုုေတာ့ တကမၻာလုုံးရဲ့ နွစ္သစ္ကူးပဲြ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ျမန္မာအပါ၀င္ တကမၻာလုုံးနီးပါးမွာ ခရစ္နွစ္နဲ႔ ခရစ္ျပကၡဒိန္ကုုိ ကမၻာ့ျပကဒိန္ အျဖစ္ အသုုံးျပဳၾကေနျပီ မဟုုတ္ပါလား။ မနက္ျဖန္ နွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ကုုိ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလ ရက္ေန႔လုုိ႔ေျပာတာကိုုက ခရစ္နွစ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔လက္ခံထားတဲ့သေဘာ၊ grobalization ထဲ က်ေနာ္တုုိ႔ အားလုုံး ေရာက္သြားတဲ့သေဘာပဲ မဟုုတ္ပါလား။ 


ဘယ္လုုိပုုံစံနဲ႔ပဲ နွစ္သစ္ကုုိၾကိဳၾကိဳ၊ အေရးၾကီးတာက Happy New Year! လုုိ႔ ေအာ္ၾကတဲ့အတုုိင္း နွစ္သစ္ မွာ နွစ္ေဟာင္းထက္ပုုိျပီး  Happy ျဖစ္ဖုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ အလုုပ္အကုုိင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြ၊ နုုိင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ပုုိေကာင္းလာဖုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ရင္း ၂၀၁၇ ကုုိ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ရပါတယ္။      

http://thevoicemyanmar.com/travel-log/4894-ntk

Monday, December 26, 2016

ျပည္တြင္းစစ္မွာ အရံႈးအနုုိင္ မရွိပါ

The Voice Daily, 24 Dec, 2016.

စစ္ပဲြကုုိ ေထာက္ခံသင့္ မသင့္

NLD အစိုုးရသစ္လက္ထက္ အထင္ရွားဆုုံးေတြ႔ရတဲ့ ဒီမုုိကေရစီအခြင့္အေရးတခုုကိုု ျပပါဆုုိရင္ လြတ္လပ္စြာ ဆႏၵထုုတ္ေဖၚခြင့္လိုု႔ ေျဖရမယ္ထင္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိ ရန္ကုုန္ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ႔ကေန (ေနျပည္ေတာ္မွ အပ) ဟုုိးေက်းလက္ေဒသေတြအထိ ဆႏၵျပပဲြေတြေန႔စဥ္ရွိေနတယ္ မဟုုတ္ပါလား။ ကမၻာ့နုုိင္ငံအသီးသီးမွာလည္း အလားတူဆႏၵျပပဲြေတြကုုိ ျမင္ေနရတယ္ဆုုိေတာ့ ဒါဟာ ကမၻာ့ဒီမုုိကေရစီ ေရစီးထဲ ျမန္မာေတြ ၀င္ေရာက္လာတဲ့သေဘာေပါ့။


ဒါေပမဲ့ တျခားနုုိင္ငံအေတာ္မ်ားမ်ားမွာ စစ္ဆန္႔က်င္ေရးဆႏၵျပပဲြေတြပဲေတြ႔ဖူးျပီး ျမန္မာနုုိင္ငံမွာက်မွ စစ္တုုိက္ေရးကိုု ေထာက္ခံတဲ့ဆႏၵျပပဲြျဖစ္ေပၚလာတာကေတာ့ ထူးျခားခ်က္လုုိ႔ ဆုုိရပါလိမ့္မယ္။ စစ္မ်ားမ်ားတုုိက္ပါ၊ သူပုုန္ေတြကိုု အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းပါဆုုိျပီး ေထာက္ခံလုုိက္မိတာေၾကာင့္ အရွိန္ေလ်ာ့စျပဳလာေနတဲ့ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ၂၁ ပင္လုုံ ျငိမ္း ခ်မ္းေရးညီလာခံေတြ ဘယ္အေနအထားအထိ ေနာက္ျပန္ဆုုတ္သြားမလဲ ဆုုိတာကုုိေတာ့ အဲဒီဆႏၵျပပဲြမွာ ပါ၀င္သူေတြ စဥ္းစားမိဟန္မတူပါဘူး။ ဆႏၵျပပဲြကိုုခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့တဲ့ အစိုုးရအာဏာပုုိင္ေတြဖက္ကေကာ ဒါကိုု ထည့္သြင္း စဥ္းစားမိပါရဲ့လား။ 

တရားေသာစစ္၊ မတရားေသာစစ္ စသျဖင့္ ဘယ္လုုိပဲ နာမ၀ိေသသနေတြတပ္ထားပါေစ၊ တကယ္ေတာ့ စစ္ပဲြဆုုိတာ လူသတ္တဲ့ပဲြပါပဲ။ Kill or Die သေဘာတရားအရ သူ႔ကိုုကုုိယ္က အရင္ဦးေအာင္မသတ္နုုိင္ရင္ သူကကုုိယ့္ကုုိ ျပန္သတ္မွာဆုုိေတာ့ အရင္ဦးေအာင္သတ္နုုိင္ေရးဟာ စစ္သားေတြရဲ့တာ၀န္ပါ။ ဒီေတာ့ စစ္ျဖစ္ျပီဆုုိတာနဲ႔ နွစ္ဖက္ စစ္သားေတြေသမယ္၊ ေဒသခံျပည္သူေတြရဲ့ အသက္၊ အုုိးအိမ္ ဆုုံးရံႈးမယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ပ်က္စီး၊ တုုိင္းပည္ ဘ႑ာေငြေတြဆံုုးရံႈး စသျဖင့္ ဘာတကြက္မွေကာင္းတာမရွိပါဘူး။ 

ဒါေၾကာင့္ပဲြ စစ္ပြဲေတြရပ္ပါ။ စစ္အတြက္ကုုန္က်မဲ့ေငြေတြကိုု စာသင္ေက်ာင္းေတြ၊ ေဆးရံုုေတြအတြက္ သုုံးပါဆုုိျပီး တကမၻာလုုံး ဆႏၵျပေနၾကတယ္မဟုုတ္ပါလား။ ျမန္မာနုုိင္ငံက်မွ စစ္ပဲြရပ္ဖုုိ႔မေျပာပဲ စစ္ပဲြေအာင္ပါေစဆုုိျပီး ဆႏၵျပေနၾကတယ္ဆုုိကေတာ့ တခုုခုုလြဲေနျပီထင္ပါတယ္။ ဒီအလဲြက ဘယ္အထိ ဦးတည္သြားေစနုုိင္သလဲ။ အစိုုးရသစ္ရဲ့ ကတိက၀တ္ ခ်က္ထဲက (အျခား ခ်က္ကေတာ့ ဖြဲစည္ပုုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးနဲ႔ တရားဥပေဒစိုုးမုုိးေရး) ဓိက ဦးစားေပးလုုပ္ေနတဲ့ ျပည္တြင္းျငိမ္းခ်မ္းေရးၾကိဳးပန္း ခ်က္ကုုိ ပ်က္သြားေစနုုိင္သလား။


ျပည္တြင္းစစ္ကုုိ ဘယ္လုုိျမင္ၾကသလဲ

အားလုုံးသိတဲ့အတုုိင္း ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ ျပည္တြင္းစစ္ (အစုုိးရအေခၚ လက္နက္ကုုိင္ပတိပကၡ) ျဖစ္ေနတာ ၁၉၄၈ ခုုနွစ္ လြတ္လပ္ေရးရကတည္းကဆုုိေတာ့ နွစ္ ၇၀ ျပည္ဖုုိ႔ နွစ္ပဲလုုိပါေတာ့တယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီစစ္ပဲြ ဘာေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသလဲ။ ဘယ္လိုုေျပလည္ေအာင္ေျဖရွင္း ၾကမလဲဆုုိတာကိုု ေဆြးေႏြးသူ အေတာ္နည္းပါတယ္။ အရင္ စစ္အစိုုးရ ေခတ္အဆက္ဆက္က ေဆြးေႏြးခြင့္မရတာကုုိေတာ့ ထားလုုိက္ပါေတာ့။ အခုု လူထုုကေရြးခ်ယ္တင္ေျမာက္ထားတဲ့ NLD အစိုုးရလက္ထက္မွာ ဒါကိုုပြင့္ပြင့္ လင္းလင္းေဆြးေႏြးသင့္ပါတယ္။


၂၁ ပင္လုုံညီလာခံေတြ၊ အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြလုုပ္ေနေပမဲ့ အမ်ားျပည္သူၾကားမွာ၊ အထူး သျဖင့္ မ်ဳိးဆက္သစ္လူငယ္ေတြနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ ေက်ာင္းျပဌဏ္းစာအုုပ္ေတြမွာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ပတ္သက္ျပီး ဘယ္လိုုအသိေပးထားသလဲ။ အနာဂတ္ကိုုဦးေဆာင္မဲ့လူငယ္ေတြက ဒီေန႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္အေပၚ ဘယ္လိုုအျမင္ရွိၾကသလဲဆိုုတာဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ကုုိယ္ပုုိင္ျပဌဏ္းခြင့္၊ ကုုိယ္ပုုိင္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအတြက္ တုုိက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ ကုုိင္အဖြဲ႔ေတြကိုု ေသာင္းက်န္းသူေတြအျဖစ္သတ္မွတ္ျပီး တပ္မေတာ္က အျပစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းဖုုိ႔လုုိတယ္လိုု႔ အရင္စစ္ အစိုုးရေခတ္ကျပဌဏ္းခ်က္အတုုိင္း ဆက္သင္ေန မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ အေျဖမွန္ရဖုုိ႔ ခက္ပါလိမ့္မယ္။

၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးကုုိ ရာစုုနွစ္၀က္ေက်ာ္အထိ လုုပ္တာၾကာသြားရင္ အဲဒီ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးကိုု အမွန္ဆုုိျပီး ၀ါဒျဖန္႔ေန သူေတြကုုိယ္တုုိင္က ထင္လာနုုိင္ပါတယ္။ ျမန္မာနုုိင္ငံက လူမ်ားစုု ဒီ၀ါဒျဖန္႔ခ်ီေရးေအာက္မွာ မႈိင္းမိေနျပီလိုု႔ စာေရးသူက ထင္ပါတယ္။ မဆလ ေခတ္မွာလူျဖစ္လာတဲ့ စာေရးသူဟာ ေက်ာင္းစာအုုပ္ထဲမွာေရးထားတဲ့ အတုုိင္း စစ္သားေတြကိုု တုုိင္းျပည္ကြယ္ေရးအတြက္တုုိက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ သူရဲေကာင္းေတြအျဖစ္ျမင္ျပီး သူပုုန္ (လက္နက္ကုုိင္ေတာ္ လွန္ေရးသမား) ေတြကိုု လူဆုုိးေတြ၊ တုုိင္းျပည္ကိုု ဖ်က္ေနသူေတြ၊ ဟိုုနားဒီနား ဗုုံးေထာင္၊ တံတားဖ်က္၊ ဆက္ေၾကး ေကာက္ေနသူေတြအျဖစ္ ျမင္ခဲ့ဖူးပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ေလးလုုံးအေရးေတာ္ပုုံျဖိဳခြဲခံရျပီးေနာက္ပုုိင္း ေက်ာင္းသားေတြေထာင္နဲ႔ခ်ီ နယ္စပ္ေဒသရွိ သူပုုန္နယ္ထဲ ေရာက္လာတဲ့အခါမွာေတာ့ ေက်ာင္းစာအုုပ္ထဲကသူပုုန္နဲ႔ လက္ေတြသူပုုန္ အေတာ္ကြာ ျခားေနတာ ေတြ႔ရပါတယ္။ တံတားဖ်က္လုုိ႔၊ ဗုုံးေပါက္လုုိ႔ အမ်ားျပည္သူဒုုကၡေရာက္ရတဲ့ လက္တေလာ ျပသနာကိုုေက်ာ္ျပီး ဘာေၾကာင့္ ဒီလူေတြ ဒါကိုု လုုပ္ေနတာလဲ။ ဘာေတြကိုုမေက်မနပ္ျဖစ္ေနတာလဲ ဆုုိတာကုုိပါ စဥ္းစားဖုုိ႔လုုိလာပါတယ္။ ခဲလုုံးေနာက္ ကုုိခ်ည္းလုုိက္မေနပဲ ခဲလာရာကိုုေျခရာခံဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ 


ဘက္မလုုိက္တဲ့ Over View အျမင္ကိုု အရင္ရွာပါ

က်ေနာ္ဒီလုုိေရးလုုိက္လုုိ႔ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြက အားလုုံးေကာင္းျပီး ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က အားလုုံးဆုုိးေနတယ္လုုိ႔ မဆိုုလုုိပါ။ လူ႔သဘာ၀အတုုိင္း အေကာင္းနဲ႔အဆုုိးဟာ ေနရာတုုိင္းမွာ ဒြန္တဲြျပီး ရွိေနပါတယ္။ တပ္မေတာ္ထဲမွာလည္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုိခ်င္သူ၊ ဒီအခ်ိန္ဟာ စစ္တုုိက္ဖုုိ႔မလုုိေတာ့ဘူး။ အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံေတြကိုုအမီလုုိက္နုုိင္ဖုုိ႔ တည္ေဆာက္ေရးလုုပ္ဖုုိ႔လုုိေနျပီဆုုိတာကိုု နားလည္သေဘာက္ေပါက္သူ အမ်ားၾကီးရွိနုုိင္ပါတယ္။ နယ္စပ္မွာေနတဲ့ သူပုုန္ေတြက အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံေတြ နဲ႔နႈိင္းယွဥ္နုုိုု္င္တဲ့အျမင္ ပုုိေတာင္ရွိမယ္လိုု႔ထင္ပါတယ္။


ဒါေပမဲ့ သူတုုိ႔အားလုုံးဟာ စစ္သားေတြျဖစ္တာေၾကာင့္ နုုိင္ငံတကာနဲ႔နႈိင္းယွဥ္ေရးက ဒုုတိယ၊ စစ္အနုုိင္ တိုုိက္ေရး၊ ကိုုယ့္နယ္ေျမကိုုယ္ ထိမ္းခ်ဳပ္ထားနုုိင္ေရးက ပထမ လုုိ႔ခံယူတာကိုု မွားတယ္လုုိ႔ ေျပာဖိုု႔ခက္ပါ တယ္။ သူတိုု႔ကုုိမွားတယ္လိုု႔ေျပာဖိုု႔ခက္ေနရင္ ဘယ္သူေတြကိုုေျပာဖိုု႔လြယ္မလဲ။ ေလ့လာသူေတြ၊ ၾကား၀င္ ေစ့စပ္သူေတြ၊ သတင္းသမားေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားလွယ္ေတြ၊ အမ်ားျပည္သူအေပၚၾသဇာရွိသူေတြဟာ လက္နက္ကုုိင္ပတိပကၡမွာ ကိုုယ္တုုိုု္င္ပါ၀င္ေနသူေတြမဟုုတ္တဲ့အတြက္ ဖက္စလုုံးရဲ့အေျခအေနမွန္ကုုိ Over View အျမင္ရွိဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ 

တေန႔က ရန္ကုုန္ျမိဳ့ေတာ္ခန္းမေရွ႔ စစ္တုုိက္ေရးေထာက္ခံပဲြ ပါ၀င္သူေတြမွာ Over View အျမင္မရွိတာ ေသခ်ာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ဘက္တခုုကိုုေရြးျပီး ေထာက္ခံမိတာေပါ့။ ဒါျဖင့္ လူမ်ားစုုၾကီးက Over View အျမင္ရွိေနလုုိ႔ ဒီ ဆႏၵျပပြဲဆီ မလာၾကတာလား။ အဲဒီလုုိေျပာဖုုိ႔လည္းခက္ေနျပန္ပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိ လူမ်ားစုုရဲ့ ထုုံးစံအတုုိင္း နုုိင္ငံေရးနဲ႔ခပ္ေ၀းေ၀း၊ ေအးရာေအးေၾကာင္း ေနခ်င္သူေတြက မ်ားေနတယ္ မဟုုတ္ပါလား။ ဒါျဖင့္ ေလ့လာသူေတြ၊ သတင္းသမားေတြမွာေကာ Over View အျမင္ရွိရဲ့လား။ အမ်ားစုုမွာ လုုံေလာက္တဲ့အျမင္ရွိတယ္လုုိ႔ထင္ရေပမဲ့ ခ်ဳိ႔ေလ့လာသူေတြ၊ သတင္းသမားေတြကေတာ့ ဘက္တဘက္ ကိုုေရြးျပီး ေျပာေန၊ ေရးေနၾကဆဲျဖစ္တာေတြ႔ရပါတယ္။

ဒါဟာ သူရဲ့ ပရုုိဖက္ရွင္နယ္အလုုပ္နဲ႔ သူရဲ့နုုိင္ငံေရး၊ အမ်ဳိးသားေရး၊ ဘာသာေရး ရပ္တည္ခ်က္ေတြၾကား မျပတ္မသား ျဖစ္ေနတာ လုုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပတိပကၡေတြမွာ လူမ်ားစုု ဗုုဒၵဘာသာ ဗမာသတင္းသမားေတြ၊ ေလ့လာသူေတြက သူတိုု႔ဘာသာ၊ သူတုုိ႔လူမ်ဳိးဖက္ ဘက္လုုိက္ေရး တာ၊ ဘက္မလုုိက္ရင္ေတာင္ နဲနဲယိမ္းျပီး ေရးတာ၊ ေျပာတာေတြကုုိ ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ အခုု ေျမာက္ပုုိင္းမဟာမိတ္နဲ႔ တပ္မေတာ္ ၾကားျဖစ္တဲ့ စစ္ပဲြမွာလည္း ျမိဳ့ျပေနသတင္းသမားေတြနဲ႔ Facebook User အေတာ္မ်ားမ်ားက လူထုုဒုုကၡေရာက္ တာကုုိပဲေရွ႔တန္းတင္ေရးၾကျပီး ဒီျပသာနာဘာေၾကာင့္ျဖစ္ရ တယ္၊ ဘယ္လုုိေျဖရွင္းရင္ ေျပလည္နုုိင္တယ္ဆုုိတဲ့ Over View အျမင္ေရးသူ၊ ေျပာသူ အေတာ္နည္းေသး တာ သတိထားမိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ျဖစ္မယ္။ ပတိပကၡအေၾကာင္း သတင္းေရးမယ္၊ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈလုုပ္မယ္ဆုုိရင္ ဘယ္ဖက္မွ မပါတဲ့၊ ဘယ္ဖက္နဲ႔မွ မသက္ဆုုိင္တဲ့ ၾကားလူ။ ဥပမာ အားျဖင့္ နုုိင္ငံတကာ ပညာရွင္ေတြ၊ နုုိင္ငံတကာ သတင္းေထာက္ေတြ ေျပာတာ၊ ေရးတာက ပုုိျပီးသမာမသတ္က်ေလ့ရွိတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဥပမာအားျဖင့္ ကခ်င္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္ KIA ဌာနခ်ဳပ္ လုုိင္ဇာျမိဳ့နဲ႔ သူ႔ရဲ့ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမေတြကိုု ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က သြားတုုိက္တာကိုု က်ဳးေက်ာ္စစ္အျဖစ္ ျပည္ပရွိလြတ္လပ္သူေတြကျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ျမန္မာနုုိင္ငံထဲက လူမ်ားစုုကေတာ့ ဒါဟာ တပ္မေတာ္က ထမ္းရြက္ရမဲ့တာ၀န္ျဖစ္တယ္။ သူပုုန္စခန္းေတြကိုု ေခ်မႈန္းေရးဟာ တပ္မေတာ္ရဲ့အလုုပ္ျဖစ္တယ္လုုိ႔ျမင္ၾကပါတယ္။

ေျမာက္ပုုိင္းမဟာမိတ္တပ္ေတြက ကန္႔သတ္စစ္ဆုုိျပီး တုုိက္ပဲြေဖၚတာကုုိ တုုိင္းျပည္အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ ထိပါးတာလုုိ႔ ျမိဳ့ျပေဒသရွိလူမ်ားစုုကျမင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ နယ္စပ္ေဒသနဲ႔ ျပည္ပရွိေလ့လာသူေတြကေတာ့ တုုိင္းရင္းသားေတြဟာ တခ်ိန္လုုံး အစိုုးရတပ္ရဲ့ထုုိးစစ္ကိုုခံေနရသူေတြျဖစ္တယ္။ ဒါကိုုမခံနုုိင္လုုိ႔ အခုုလုုိ ခုုခံစစ္ျပန္ဆင္နြဲတာ ျဖစ္တယ္လိုု႔ျမင္ၾကပါတယ္။


ဘယ္လိုုအေျဖရွာမလဲ

နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္က်င့္သုုံးခဲ့တဲ့ အျမစ္ျပတ္ေခ်မႈန္းေရးနည္းနာကိုု ဆက္သုုံးမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဘယ္လုုိမွအေျဖ မရနုုိင္ပါ။ ဒီလုုိအေျဖမရနုုိင္မွန္းသိလုုိ႔ပဲ သမၼတဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရလက္ထက္မွာ NCA တနုုိင္ငံလုုံး အပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုုိေရးကိုု စတင္ခဲ့တယ္မဟုုတ္ပါလား။ အခုု NLD အစိုုးရလက္ထက္ မွာေတာ့ ၂၁ ပင္လုုံညီလာခံကုုိေခၚျပီး သူပုုန္ေတြနဲ႔ ေဆြးေႏြးေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ ဒီေဆြးေႏြးပဲြမွာ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔အားလုုံးပါ၀င္ခြင့္ရေအာင္ လမ္းဖြင့္ေပးျပီး အေျဖရတဲ့အထိ ဆက္လုုပ္သြားဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ 


ေျမာက္ပုုိင္းမွာျဖစ္ေနတဲ့ တုုိက္ပဲြေတြကိုု တေျဖးေျဖးအရွိန္ေလ်ာ့ခ်သင့္ပါတယ္။ စိတ္ခံစားခ်က္ေတြ၊ ကလဲ့စားေခ်ခ်င္တဲ့စိတ္ေတြကိုုျမိဳခ်ျပီး အနာဂတ္တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကုုိ ေရွ႔ရႈဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ တုုိုုက္ပဲြအတြင္း က်ဆုုံးသြားတဲ့ ဖက္စစ္သားေတြ၊ ေသဆုုံးသြား၊ ဒဏ္ရာရသြားတဲ့ ေဒသခံျပည္သူေတြ၊ ပ်က္စီးသြားတဲ့ တုုိင္းျပည္ရဲ့ အေျခခံအေဆာက္ဦေတြ၊ ဖက္တပ္ေတြကအသုုံးျပဳခဲ့တဲ့ တုုိင္းျပည္ဘ႑ေငြ ေတြကိုု စဥ္းစားဖိုု႔လုုိပါတယ္။ က်ေနာ္တိုု႔နုုိင္ငံမွာ ဒီလိုုအခ်င္းခ်င္းအေသအေၾကတုုိက္ခုုိက္ေနခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းနုုိင္ငံက စစ္သားေတြ၊ လူထုုေတြ ဘာလုုပ္ေနၾကသလဲဆုုိတာကိုုလည္း စဥ္းစားမိဖိုု႔လုုိပါတယ္။

ဒါက လတ္တေလာေဆာင္ရြက္ရမဲ့အေရးေပၚကိစၥပါ။ ဒီကိစၥေတြ ခပ္ျမန္ျမန္အေကာင္ထည္ေပၚ လာေရးအတြက္ NLD အစိုုးရဟာ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြနဲ႔ နီးနီးကပ္ကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ေတြကိုု ခဏထားဦး။ ၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုုိင္း မုုိးထဲေရထဲမွာ NLD အတူ ေထာင္က်ခံရပ္တည္ခဲ့တဲ့ SNLD ရွမ္းအဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ ALD ရခုုိင္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္၊ မြန္အဖြဲ႔ခ်ဳပ္ စသျဖင့္ CRPP (ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုုယ္စားျပဳေကာ္မီတီ) အဖြဲ႔၀င္ ပါတီေတြနဲ႔ မဟာမိတ္ဆက္ဆံေရး ထူေထာင္သင့္ ပါတယ္။

အနွစ္ခ်ဳပ္ေျပာရမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ NLD အစိုုးရဟာ စစ္တပ္နဲ႔ဆက္ဆက္ဆံေရးေျပလည္ေအာင္ ထူေထာင္ဖုုိ႔ လုုိသလုုိ တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ေျပလည္ေအာင္ ဆက္ဆံေရးထူေထာင္ဖုုိ႔ကိုုလည္း တျပိဳင္တည္း ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔လုုိေနပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြတုုန္းက တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြအစား NLD ကုုိ ဦးစားေပး မဲထည့္ခဲ့တဲ့ ျပည္နယ္- တုုိင္း အသီးသီးက တုုိင္းရင္းသားျပည္သူေတြရဲ့ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ကုုိ NLD အစိုုးရက ျဖည့္ဆည္းေပးဖုုိ႔လုုိေနပါတယ္။ တုုိင္းရင္းသားအေရးကိုု ဦးစားမေပးပဲ စစ္တပ္နဲ႔ေျပလည္ေရးကိုု သာ ဆက္ျပီးဦးစားေပးေနမယ္ဆုုိရင္ မၾကာခင္ လာေတာ့မဲ့ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပဲြနဲ႔ ၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပဲြေတြမွာ တုုိင္းရင္းသားေတြက တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြကုုိပဲ မဲေပးတာမ်ဳိး ျဖစ္သြားနုုိင္ပါတယ္။       

http://thevoicemyanmar.com/perspective/4734-pts

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More