Friday, June 5, 2015

သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေန႔မွာ ဘာလုုပ္ၾကရင္ေကာင္းမလဲ

Friday, June 5, 2015. The Voice Daily. 

လူဦးေရ ဆတုုိးလာေပမဲ့ ကမၻာၾကီးက ဆပုုိက်ယ္မလာပါ

ဇြန္လ ရက္ေန႔မွာက်ေရာက္တဲ့ ကမၻာ့သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေန႔အခမ္းအနားေတြ ကမၻာ့နုုိင္ငံအသီးသီးမွာ က်င္းပ ၾကသလုုိ ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ့ျမိဳ့ေတာ္သစ္ ေနျပည္ေတာ္မွာလည္း က်င္းပလိမ့္မယ္လုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ရပါတယ္။ ၁၉၇၂ ခုုနွစ္ ကတည္းက ကုုလသမဂၢက အခုုလုုိသတ္မွတ္ထားတာျဖစ္ျပီး အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ကမၻာေျမၾကီးနဲ႔ သဘာ၀တရားကိုု ကာကြယ္ေရးအတြက္ စဥ္းစားမိေစဖုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။


သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုုိတာဟာ ကမၻာၾကီးတခုုလုုံးနဲ႔ဆက္စပ္ေနတဲ့အတြက္ သူ႔ဧရိယာက က်ယ္၀န္းလွ ပါတယ္။ ကမၻာ့ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲျခင္း၊ စစ္ပဲြေတြနဲ႔ သဘာ၀ေဘးဒဏ္၊ ဓာတုုေဗဒစြန္႔ပစ္ပစၥည္းျပသာနာ၊ သဘာ၀အရင္း အျမစ္မ်ားကိုု အက်ဳိးရွိစြာအသုုံးခ်ျခင္း၊ ေဂဟစနစ္ကိုု စီမံခန္႔ခြဲျခင္း၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိုုစီမံခန္႔ခြဲျခင္း စသျဖင့္ က႑စုုံလွပါတယ္။

၂၀၁၅ အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ေန႔ ေဆာင္ပုုဒ္ကေတာ့ "Seven Billion Dreams. One Planet. Consume with Care’’ လူသားရယ္၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ရယ္၊ စီးပြါးေရးလည္ပတ္မႈေတြက ကမၻာၾကီးရဲ့ သဘာ၀အရင္း အျမစ္အေပၚ စနစ္တက် စီမံခန္႔ခဲြနုုိင္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္ေနပါတယ္။

၁၉၈၈ ၀န္းက်င္က နားေထာင္ခဲ့ဖူးတဲ့ ဘုုိဘုုိဟန္သီခ်င္းထဲမွာ ‘’ကမၻာမွာလူေတြ လူသားသန္းေပါင္း ေထာင္၊ အခ်စ္ဆုုံး တုုိ႔နွစ္ေယာက္ပါ၀င္တယ္’’ ဆုုိတာ အခုုစာသားေျပာင္းရပါေတာ့မယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာ လအတြင္း လူဦးေရ ဆနီးပါးတုုိးလာျပီး အခုု ၂၀၁၅ မွာ လူဦးေရး သန္း ေထာင္ေက်ာ္ေနပါျပီ။ သကၠရာဇ္ ၂၀၅၀ ဆုုိရင္ သန္း   ေထာင္ခဲြ အထိရွိလာမယ္လုုိ႔ ကြ်မ္းက်င္သူေတြကခန္႔မွန္းထားပါတယ္။

လူဦးေရက ဒီလုုိ ဆတုုိးလာေပမဲ့ ကမၻာၾကီးက ပုုိက်ယ္၀န္းမလာပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၁၀၀၊ နွစ္ ၁၀၀၀ က တုုိင္း ရွိျမဲရွိဆဲပါ။ ဒီေတာ့ ကမၻာၾကီးရဲ့ထုုတ္လုုပ္ေပးနုုိင္မႈ ပမာဏနဲ႔ တုုိးလာေနတဲ့ လူဦးေရရဲ့ စားသုုံးမႈ ပမာဏက မကာမိေတာ့ပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီကိစၥကုုိ အေလးထားစဥ္းစားျပီး သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြကိုု ေခြ်တာသုုံးၾကဖုုိ႔ ကြ်မ္း က်င္သူေတြက ဒီေန႔မွာ အထူးသတိေပး တုုိက္တြန္းေနပါတယ္။


စိမ္းလန္းတဲ့ေတာနဲ႔ေတာင္တန္းေတြ မရွိေတာ့ပါ

ကမၻာၾကီးပူေႏြးလာမႈေၾကာင့္ အာတိတ္စက္၀န္းမွာေရခဲေတြ အရည္ေပ်ာ္ျပီး ပုုိလာ၀က္၀ံေတြေနစရာ မရွိေတာ့တာ၊ ပင္လယ္ေရ မ်က္နွာျပင္ျမင့္လာတာ၊ အုုိဇုုန္းလႊာေပါက္တာ၊ ဓာတုု စြန္႔ပစ္ပစၥည္းေတြမ်ား လာတာ၊ ဖန္လုုံအိမ္ အာနိ သင္ ဘာ-ညာ ေတြကုုိ သာမန္လူေတြနားလည္ဖုုိ႔မလြယ္ပါ။ ဒါေပမယ့္ ကုုိယ္ရပ္ကိုုယ့္ရြာ၀န္းက်င္က သစ္ေတာ ေတြ ျပဳန္းသြားတာ၊ အရင္ကထက္ ရာသီဥတုုပုုိပူလာတာ၊ ေႏြမွာေရရွားျပီး မုုိးမွာေရလွ်ံမႈပုုိမ်ားလာတာေတြကိုုေတာ့ ျမန္မာနုုိင္ငံ ေက်းလက္ေဒသကလူေတြ ေကာင္းေကာင္းသတိထားမိမယ္ထင္ပါတယ္။


‘’ဒီနွစ္ေႏြက ပူလုုိက္တာ ေသေတာ့မယ္။ ရာသီဥတုုကလဲ လူေတြလုုိပဲ မမွန္ေတာ့ဘူးေလ။ တုုိင္းျပည္ အုုပ္ခ်ဳပ္ မင္းလုုပ္တဲ့လူေတြ အက်င့္သီလနဲ႔ျပည္စုုံမွ ရာသီဥတုုကမွန္မွာေလ’’ ဆုုိတဲ့ ေျပာဆုုိသံေတြကုုိ မနွစ္ေႏြက ရြာျပန္ ေရာက္တုုန္း က်ေနာ္ၾကားခဲ့ရပါတယ္။ ဒီစကားကုုိ ငယ္ငယ္ကတည္းက ၾကားဖူးေနၾကျဖစ္ေပမဲ့ အဓိပၺယ္ကိုုေတာ့  တခါမွ အေသခ်ာမစဥ္းစားျဖစ္ခဲ့ပါ။

တုုိင္းျပည္အုုပ္ခ်ဳပ္တဲ့မင္းေတြလုုိေျပာလုုိက္ရင္ ရာဇပုုလႅင္ေပၚမွာ သံလ်က္ကိုုင္ျပီး ထုုိင္ေနတဲ့ ရာဇ၀င္ထဲက သက္ဦး ဆံပုုိင္ ဘုုရင္ေတြကိုုသာ စိတ္ထဲျမင္မိပါတယ္။ အက်င့္သီလဆုုိတဲ့စကားလုုံးကုုိၾကားမိရင္လည္း ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္း သြားျပီး ဥပုုဒ္ေစာင့္တာကိုုသာ မ်က္စိထဲျမင္ေလ့ရွိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီတၾကိမ္မွာေတာ့ လူၾကီးေတြေျပာေနတဲ့ မင္း ဆုုိတာ ရာဇ၀င္ထဲကလူေတြတင္မဟုုတ္၊ လက္ရွိ ေနျပည္ေတာ္မွာရံုုးထုုိင္ေနတဲ့လူေတြလည္း အက်ဳံး၀င္တာပဲ။အက်င့္သီလဆုုိတာ ဘုုန္းၾကီးေက်ာင္းသြားျပီး တရားထုုိင္ေနတာမဟုုတ္။ အဲဒီ ေနျပည္ေတာ္ကလူေတြ လာဘ္ စားတာ၊ အဂတိလုုိက္စားတာ၊ အက်င့္ပ်က္ေနတာေတြလဲ အက်ဳံး၀င္ေနတာပဲလုုိ႔ စဥ္းစားမိလာပါတယ္။

တကယ္ေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၃၀ ၀န္းက်င္အတြင္း ကမၻာ့လူဦးေရ ဆနီးပါးတုုိးလာသလုုိ ျမန္မာ့လူဦးေရ ကလည္း ပုုံ ပုုံနီးပါးတုုိးလာပါတယ္။ ၁၉၈၈ ၀န္းက်င္က သန္း ၄၀ ၀န္းက်င္သာရွိတဲ့ျမန္မာ့လူဦးေရဟာ အခုု ၂၀၁၅ မွာ သန္း ၆၀ နီးပါးရွိေနပါျပီ။ ဒီလုုိ လူဦးေရ ပုုံ ပုုံတုုိးလာေပမဲ့ ျမန္မာနုုိင္ငံအက်ယ္အ၀န္းက ပုုံ ပုုံ ပုုိက်ယ္မလာ ပါ။ ဒီေတာ့ ေတာင္ေတာင္ေတြကိုု ခုုတ္ထြင္ရွင္းလင္းျပီး ျမိဳ့ျပေတြတည္ေဆာက္၊ သစ္ေတာေတြျပဳန္း၊ ေရ၊ ေျမ၊ သဘာ၀ အေနအထားေတြ အေျပာင္းအလဲျဖစ္ခဲ့ေပါ့။

FAO ကုုလသမဂၢ စားနပ္ရိကၡာနွင့္ စုုိက္ပ်ဳိးေရးအဖြဲ႔က ထုုတ္ျပန္ထားတဲ့စာရင္းေတြအရ ၁၉၉၀ ကေန ၂၀၁၀ ခုုနွစ္ အတြင္း ျမန္မာ့သစ္ေတာဧရိယာ စတုုရန္းမုုိင္ ေသာင္းခန္႔ေပ်ာက္ဆုုံးသြားတယ္လိုု႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီ ၁၀ နွစ္တာ ကိုုေက်ာ္ျပီးၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ ၁၉၄၈ ခုုနွစ္လြတ္လပ္ေရးရစဥ္က ျမန္မာနုုိ္င္ငံ ဧရီယာရဲ့ ၇၀ ရာခုုိင္နႈန္းကိုု သစ္ေတာဖုုံး လႊမ္းေနျပီး ၂၀၁၀ ခုုနွစ္အေက်ာ္မွာေတာ့ ၄၀ ရာခုုိင္းနႈန္းသာက်န္ေတာ့တယ္လုုိ႔ ေထာက္ျပထားပါတယ္။


ဒါေတြဟာ လူဦးေရတုုိးလာလုုိ႔ သဘာ၀တရားအရ သူအလုုိလုုိျဖစ္သြားတာလား။ ေရွးလူၾကီးေတြေျပာသလုုိ တုုိင္း ျပည္အုုပ္ခ်ဳပ္မင္းလုုပ္တဲ့လူေတြ အက်င့္သီလေဖာက္ျပန္လုုိ႔လား။ 

၂၀၀၉ ခုုနွစ္ကထုုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ Global Witness အဖြဲ႔ရဲ့အစီရင္ခံစာအရဆုုိရင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ သစ္ေတာေတြကေန ခုုနစ္မီနစ္မွာ သစ္ကားတစီးနႈန္း တရုုတ္နုုိင္ငံထဲ ခုုိး၀င္ေနပါတယ္။ တစီးမွာ ၁၅ တန္၊ မီနစ္မွာတစီးနႈန္းနဲ႔ ၂၄ နာရီ ပတ္လုုံးသြားေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ တရက္တည္းမွာတင္ တန္ခ်ိန္ ၃၀၀၀ ခန္႔ တရား၀င္ခုုိးထုုတ္ေနတဲ့ သေဘာျဖစ္ ေနတယ္လိုု႔ေထာက္ျပထားပါတယ္။

အခုု ၂၀၁၅ မွာေကာ အေျခေနေတြတုုိးတက္လာျပီလား။ ျပီးခဲ့တဲ့မတ္လကုုန္ပုုိင္း ရန္ကုုန္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ထုုိးပဲြလုုပ္ေနစဥ္ ကခ်င္ဖက္မွာျဖစ္တဲ့တုုိက္ပဲြဟာ ‘’တရုုတ္ဖက္က ၀င္လာတဲ့ သစ္ခုုိးကားေတြကိုု ေလယဥ္နဲ႔ဗုုံးက်ဲ တာပါ’’ ဆုုိတဲ့ေျပာဆုုိခ်က္၊ အဲဒီမတုုိင္ေလးမွာတင္ တရုုတ္နုုိင္ငံသားေတြ ဒါဇင္နဲ႔ခ်ီပါတဲ့ သစ္ေမွာင္ခုုိဂုုိဏ္း ဖမ္းဆီးမႈ သတင္းေတြက တရုုတ္နယ္စပ္ရွိ သစ္ေမွာင္ခုုိလုုပ္ငန္း အရင္ထက္ေတာင္ ပိုုဆုုိးလာေနတယ္ဆုုိတာ သက္ေသျပ ေနပါတယ္။

ဒါက တရုုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ ကခ်င္ျပည္နယ္ကအေျခေနကုုိ ဥပမာအျဖစ္ေထာက္ျပထားတာပါ။ တျခားျပည္နယ္ တုုိင္းေတြမွာလည္း ဒီေလာက္အထိ အေျခအေနမဆုုိးရင္ေတာင္ ဒီထက္သိပ္မနည္းတဲ့ ပမာဏနဲ႔ သစ္ေတာေတြ ျပဳန္းသြားတယ္ဆုုိတာ လူတုုိင္းသိနုုိင္တဲ့ အခ်က္ေတြပါ။


ဒါျဖင့္ ဘာလုုပ္ၾကမလဲ၊ သင္ကုုိယ္တုုိင္ေကာ ဘယ္လုုပ္နုုိင္မလဲ

ေသခ်ာတာေတာ့ လုုပ္ေနၾကအတုုိင္း ဇြန္လ ရက္ေန႔မွာ သစ္ေတာ၀န္ၾကီးအပါ၀င္ လူတခ်ဳိ႔ သစ္ပင္ေတြ စုုိက္ၾကပါ  လိမ့္မယ္။ ဒါေပမယ့္ မနွစ္က ဒီေန႔မွာစုုိက္ခဲ့ဖူးတဲ့သစ္ပင္ေတြထဲက ဘယ္နွစ္ပင္ေသျပီး ဘယ္နွစ္ပင္ ဆက္လက္ရွင္ သန္ေနသလဲ။ စုုိက္တဲ့ပင္၊ ဆက္လက္ရွင္သန္တဲ့ပင္နဲ႔ ခုုတ္တဲ့အပင္ၾကား အေရအတြက္ ကာမိရဲ့လား၊ သစ္ခုုတ္မႈ ေတြကိုု တကယ္ပဲ တားဆီးနုုိင္ျပီလား ဆုုိတာေတြကေတာ့ ေမးခြန္းအျဖစ္ဆက္ရွိေနဆဲပါ။ 


ထူးျခားတာကေတာ့ ျမန္မာ့နုုိင္ငံ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဖက္မွာေဆာင္ရြက္ေနသူအမ်ားစုုဟာ သစ္ ေတာအရာရွိေဟာင္းေတြျဖစ္ေနျခင္းပါ။ ဒါ အစိုုးရဖက္မွာတင္မဟုုတ္၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ တြဖက္မွာ လည္း အတူတူပါပဲ။ ‘’သစ္ပင္ေတြေရာင္းစားလုုိ႔ကုုန္သြားေတာ့ သစ္ေတာအရာရွိေတြလဲ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္း သိမ္းေရးအရာရွိအျဖစ္ ဆုုိင္းဘုုတ္ေျပာင္းလုုိက္တာေပါ့’’ ဆုုိတဲ့စကားဟာ နယ္စပ္က သစ္ေတာနဲ႔နီးစပ္သူေတြၾကား လူသိမ်ားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဘာျဖစ္ျဖစ္ တနွစ္မွာ တရက္တာသစ္ပင္စုုိက္ျခင္းက ၃၆၅ ရက္စလုုံး မနားတန္း ခုုတ္ ေနတာနဲ႔စာရင္ ၾကဳိဆုုိသင့္ပါတယ္။ 

ဒါက ရာသီဥတုုေျပာင္းလဲေရးနဲ႔ဆုုိင္တဲ့ သစ္ေတာသစ္ပင္ကိစၥ။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းလွပဖုုိ႔ တျခားေကာ ဘာေတြလုုပ္နုုိင္ဦးမလဲ။ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းျပန္လည္အသုုံးခ်ေရးနဲ႔ ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ ညစ္ေထးမႈမျဖစ္ေအာင္ စနစ္တက် ေနထုုိင္ေရးေတြကလည္း အေရၾကီးမယ္ထင္ပါတယ္။

သစ္ခုုတ္သမားေတြ ၃၆၅ ရက္မွာ တရက္နားျပီး သစ္ပင္စုုိက္ၾကသလုုိ လမ္းေဘး ကြမ္းေသြးေထြးသူေတြ တရက္တာ ကြမ္းေသြးကုုိ ေတြ႔တဲ့ေနရာမွာမေထြးပဲနဲ႔ သတ္မွတ္ေနရာမွာ စနစ္တက် ေထြးျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္က်င္ မညစ္ေထးမႈကိုု ေလ်ာ့ခ်နုုိင္မလား။ လမ္းေဘးအမႈိက္ပစ္သူေတြ၊ အိမ္ေနာက္ေဖး လမ္းၾကားထဲအမႈိက္ပစ္သူေတြ ဒီေန႔မွာ အဲဒီလုုိမပစ္ပဲ စုုေပါင္းအမႈိက္ေကာက္တာကိုု လုုပ္ျခင္းအားျဖင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ သန္႔ရွင္းလာေအာင္ ကူညီေပးနုုိင္မလား။ 

ဒါက လူတုုိင္းလုုပ္နုုိင္တဲ့ကိစၥ။ ဒါေပမယ့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိမ္းသိမ္းေရးဆုုိတာ တနွစ္မွာ တရက္လုုပ္ရံုုနဲ႔ ဘယ္ ရပါ့မလဲ။ စနစ္တက်နဲ႔ေရရွည္လုုပ္နုုိင္မွ၊ မ်ဳိးဆက္အလုုိက္ လုုပ္နုုိင္မွ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈရွိမွာပါ။ ဒီအတြက္ လူ ငယ္ေတြရွိတဲ့ စာသခန္းေတြဆီ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိမ္းသိမ္းေရးဟာ ဘာသာရပ္တခုုအေနနဲ႔ ေရာက္လာသင့္ပါ တယ္။ ေက်ာင္းသားဘ၀မွာကတည္းက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္အေၾကာင္း စနစ္တက် ပညာေပးသင့္ပါတယ္။


အဲဒီလုုိအဆင့္ဆင့္ျဖစ္လာေစဖုုိ႔အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကုုိ စီမံခန္႔ခဲြပုုိင္ခြင့္ရွိသူေတြ၊ တုုိင္းျပည္ကုုိ စီမံခန္႔ခြဲပုုိင္ ခြင့္ရွိသူေတြရဲ့ အခန္းက႑က အေရးၾကီးလာပါတယ္။ ေရွ႔ပုုိင္းမွာလူၾကီးသူမေတြေျပာခဲ့တဲ့ အတုုိင္း တုုိင္းျပည္အုုပ္ ခ်ဳပ္ မင္းလုုပ္တဲ့လူေတြ အက်င့္သီလနဲ႔ျပည့္စုုံဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ သဘာ၀ အရင္းအျမစ္ေတြကိုု စနစ္တက်စီမံခန္႔ခဲြတတ္ဖုုိ႔ ေရရွည္အျမင္ လုုိလာေနပါတယ္။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More