Monday, June 15, 2015

ဧက၀ါဒမွ ဗဟုု၀ါဒယဥ္ေက်းမႈသစ္ဆီ အသြင္းေျပာင္းတဲ့အခါ

Tuesday, June 16, 2015. The Voice Daily. 

တပါတီအာဏာရွင္စနစ္မွ ပါတီစံုု ဒီမုုိကေရစီစနစ္သုုိ႔

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြေနာက္ပုုိင္း ျမန္မာနုုိင္ငံမွာျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျပာင္းအလဲေတြဟာ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီနစ္သုုိ႔ ေျပာင္းလဲျခင္း။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကဗ်ာစာဆုုိၾကိး ဒဂံုုတာရာရဲ့စကားလုုံးကုုိ ငွားသုုံးရမယ္ဆုုိရင္ ဧက၀ါဒယဥ္ေက်းမႈကေန ဗဟုု၀ါဒဆီ ယဥ္ေက်းမႈဆီ အသြင္းေျပာင္းလဲျခင္းလုုိ႔ ျမင္မိပါတယ္။


ျမန္မာနုုိင္ငံေရြးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ရဲ့ သမုုိင္းဆုုိင္ရာရႈျမင္ခ်က္အရ ၁၉၈၉ ကေန ဒီေန႔ ၂၀၁၅ အထိကုုိ ပါတီစုုံ ဒီမုုိကေရစီေခတ္လုုိ႔သတ္မွတ္ထားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေကာ္မရွင္နဲ႔အစုုိးရထဲပါ၀င္သူေတြမွအပ၊ အထူးသျဖင့္ ၁၉၈၈ အေရးေတာ္ပုုံနဲ႔ အဲဒီေနာက္ပုုိင္း ေတာ္လွန္ေရး၊ နုုိင္ငံေရးျဖစ္ဥ္အတြင္း ပါ၀င္ခဲ့သူေတြ ကေတာ့ ဒီအျမင္ကိုုလက္ခံဖုုိ႔ မလြယ္ပါ။ 

စာေရးသူတဦးတည္းရဲ့ အျမင္အရဆုုိရင္ ၁၉၈၉ ကေန ဒီေန႔ ၂၀၁၅ အထိ ၂၆ နွစ္တာစလုုံးကိုု ပါတီစံုု ဒီမုုိကေရစီစနစ္အျဖစ္ လက္မခံနုုိင္ပါ။ မလဲြမေရွာင္သာလက္ခံရမယ္ဆုုိရင္ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြကေန ဒီေန႔ ၂၀၁၅ ေရြး ေကာက္ပဲြအၾကား နွစ္တာ ကာလေလးေလာက္ကိုုသာ လက္ခံခ်င္ပါတယ္။ 

၁၉၉၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ပါတီေပါင္း ၉၀ ေက်ာ္၀င္ေရာက္ယွဥ္ျပိဳင္ခဲ့တဲ့အတြက္ အဲဒီကာလကိုု ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီေခတ္လိုု႔ေျပာမယ္ဆုုိ ျငင္းဖုုိ႔ခက္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လက္ေတြ႔အေျခအေနကေတာ့ အဲဒီေရြးေကာက္ပဲြျပီးကတည္းက စစ္တပ္က ၁၀၀ ရာခုုိင္နႈန္းအျပည့္နဲ႔အုုပ္ခ်ဳပ္လာတာ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြအထိပါပဲ။ 

၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပဲြမွာလည္း နုုိင္ေျခရွိတဲ့ အတုုိက္ခံ NLD ပါတီမပါပဲ ၾကံ့ခုုိင္ပါတီတခုုတည္းက ဦးေဆာင္ျပိဳင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ တျခားပါတီငယ္ေလးေတြလည္း ၀င္ျပိဳင္ခဲ့ၾကတာေၾကာင့္ ပါတီစုုံ ဒီမုုိကေရစီစနစ္ မဟုုတ္ဘူးလုုိ႔ ျငင္းဖိုု႔ခက္ျပန္ေရာ။

ထားေတာ့။ အဓိကေဆြးေႏြးခ်င္တာက ေရြးေကာက္ပဲြ၀င္ေရး မ၀င္ေရးကိစၥ မဟုုတ္ပါ။ တပါတီအာဏာရွင္ စနစ္ကေန ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီနစ္ဆီ အသြင္ေျပာင္းတဲ့အခါ ဘာေတြလုုပ္ဖုုိ႔လုုိအပ္သလဲ။ ဘာေတြေျပာင္းဖိုု႔လုုိအပ္သလဲ ဆုုိတဲ့အပုုိင္းသာျဖစ္ပါတယ္။

က်ေနာ္ေမးျမန္း၊ စကားေျပာခြင့္ရသေလာက္လူေတြရဲ့အဆုုိအရ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစံုုဒီမုုိကေရစီစနစ္ဆီ အသြင္ေျပာင္းတာကိုု ကန္႔ကြက္သူမရွိပါ။ အားလုုံးက ဒီမုုိကေရစီအခြင့္အေရးေတြ လုုိခ်င္ေနၾကတာ ထင္ရွားစြာေတြ႔ရပါတယ္။ အရွိန္အဟုုန္နဲ႔တုုိးတက္ေနတဲ့ ျပင္ပကမၻာကုုိ အမွီလုုိက္နုုိင္ဖိုု႔လည္း အားလုုံးကအစြမ္းကုုန္ ၾကိဳးစားခ်င္ေနၾကတာေတြ႔ရပါတယ္။


တဘာသာစနစ္မွ ဘာသာေပါင္းစုုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုုံ စနစ္သုုိ႔

နုုိင္ငံေရးအရ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီစနစ္ဆီသြားတာကိုု အားလုုံးက လုုိလုုိလားလားလက္ခံၾကေပမဲ့ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ယဥ္ေက်းမႈလြတ္လပ္ခြင့္ သိုု႔မဟုုတ္ ဘာသာေပါင္းစုုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုုံထြန္းကားေရးအေၾကာင္းေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ လူအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ဒီ ခုုကုုိတဲြျမင္ဖုုိ႔လုုိတယ္လုုိ႔ ထင္မထားၾကပါ။ တနည္းအားျဖင့္ နုုိင္ငံေရးစနစ္ေျပာင္းတဲ့အခါ လူမႈေရးစနစ္ေတြ၊ စဥ္းစားပုုံေတြ၊ လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒေတြ၊ ဘာသာၾကီး ၀ါဒေတြကိုုပါ ေျပာင္းဖိုု႔လုုိတယ္ဆုုိတာကိုု ဆက္စပ္စဥ္းစားမိသူ အေတာ္နည္းေနေသးတာ ေတြ႔ရပါတယ္။


ဧက၀ါဒကေန ဗဟုု၀ါဒကုုိေျပာင္းေတာ့မယ္လိုု႔ တကယ္ဆုုံးျဖတ္ျပီဆိုုရင္ေတာ့ နုုိင္ငံေရးစနစ္တင္မက လူ႔အဖြဲ႔အစည္းတခုုလုုံးရဲ့ စဥ္းစားပုုံေတြ၊ တန္ဖုုိးထားမႈေတြကိုုပါ ေျပာင္းလဲဖိုု႔လိုုမယ္ထင္ပါတယ္။ နုုိင္ငံေရးအရေတာ့ ပြင့္လင္းလြတ္လပ္တဲ့ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီစနစ္ကိုုေတာင္းဆုုိျပီး ဘာသာေရးအရေတာ့ ဗုုဒၵဘာသာကိုု နုုိင္ငံေတာ္ဘာသာ ျဖစ္ျပဌဏ္းဖုုိ႔ၾကိဳးစားမယ္၊ အမ်ဳိး၊ ဘာသာေစာင့္ေရွာက္ေရး ဥပေဒေတြကုုိ လႊတ္ေတာ္အမတ္ေတြက ထုုတ္ဖိုု႔ၾကိဳးစားမယ္ဆုုိရင္ ဒီအေျပာင္းအလဲဟာ ဟန္ခ်က္ညီေျပာင္းလဲမႈ မျဖစ္နုုိင္ပါ။

တကယ္ေတာ့ ဒီလုုိသေဘာထားရွိေနတာဟာ ဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခား လက္မခံေရးအတြက္ ဆႏၵျပပဲြ အၾကီးအက်ယ္လုုပ္ေနတဲ့အုုပ္စုုေတြထဲမွာ တင္မဟုုတ္။ ပါလီမန္ထဲကအမတ္မင္းေတြ၊ နုုိင္ငံေရးပါတီ အသီးသီးက ေခါင္းေဆာင္ေတြ၊ လူမႈေရးကိုုဦးေဆာင္ လမ္းျပေနတဲ့ သဃာၤေတာ္ေတြ၊ ေက်းလက္ေဒသအသီးသီးက ရပ္မိရပ္ဖေတြအထိ ဒီအျမင္ရွိေနတယ္လိုု႔ တြက္ဆမိပါတယ္။ 

ဘာေၾကာင့္ အျမင္ေဟာင္းေတြကိုု မစြန္႔လႊတ္နုုိင္ ျဖစ္ေနၾကတာလဲ။ နုုိင္ငံေရးအရေတာ့ ၂၁ ရာစုု ေနာက္ဆုုံး ေပၚ ပါတီစံဒီမုုိကေရစီစနစ္ကိုုလုုိခ်င္ျပီး ဘာသာေရးနဲ႔ အမ်ဳိးသားေရးၾကေတာ့ ၁၆ ရာစုု၊ အလယ္ေခတ္က ဘုုရားေက်ာင္းေတာ္ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးစနစ္ဆီ ဘာေၾကာင့္ ျပန္သြားခ်င္ေနၾကတာလဲဆုုိတာ ေမးခြန္း ထုုတ္ခ်င္စရာၾကီးပါ။


စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေအာက္ အထီးက်န္ကမၻာမွာ အေနၾကာသြားခဲ့လုုိ႔လား

ဘာသာေပါင္းစုုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုုံ အတူယွဥ္တြဲေနထုုိင္ေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး ျပီးခဲ့လအတြင္းက ေအာ္စလုုိမွာ ခဏတာ ေဆြးေႏြးခြင့္ရလုုိက္တဲ့ မႏၱေလးမွ သံဃာၤေတာ္ ပါးနဲ႔ ခရစ္ယန္ဆရာ ပါးရဲ့ အျမင္ကိုု ေကာက္နႈတ္တင္ျပခ်င္ပါတယ္။ 


‘’တကယ္ေတာ့ စစ္ဗုုိလ္ေတြတင္မကပါဘူး။ ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔လည္း အာဏာရွင္ျဖစ္မွန္းမသိ ျဖစ္ခဲ့တယ္ေလ’’ လုုိ႔ မႏၱေလးမွ သံဃာၤေတာ္တပါးကမိန္႔ပါတယ္။ ‘’ေက်ာင္းသားနွစ္ေယာက္ရန္ျဖစ္ျပီဆုုိရင္ ဘာမွေမးမေန ဘူး။ တေယာက္ ခ်က္စီေလာက္ ခပ္ျပင္းျပင္း အရင္ေဆာ္ထည့္လုုိက္တာပဲ’’ လုုိ႔ သူ႔အေတြ႔အၾကံဳ ကုုိေျပာျပပါတယ္။ အဲဒါ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ေလာက္က ကေမၻာဒီးယားနုုိင္ငံမွာလုုပ္တဲ့ Dialogue သင္တန္းတက္ျပီးမွ ဘာေၾကာင့္ျဖစ္လဲဆုုိတာကိုုလည္း မေမး၊ အေျဖရွာေပးဖုုိ႔လည္းမၾကိဳးစားပဲ အရင္တီးခဲ့တာေတြဟာ မွားခဲ့တယ္ဆုုိတာ သူသိလာတယ္လိုု႔ ဆရာေတာ္ကဆုုိပါတယ္။

၀ါေတာ္ ၃၀ ေက်ာ္ေနျပီျဖစ္တဲ့ ခရစ္ယန္ဆရာေတာ္ကေတာ့ သံဃာၤေတာ္အမ်ားစုုဟာ ဗုုဒၵဘာသာကလဲြျပီး တျခားဘာသာေတြအေၾကာင္းမေလ့လာဖူးတဲ့အတြက္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ အခ်င္းအခ်င္း အျပန္အလွန္ေလးစားစြာ ဆက္ဆံေရးကိုု နားလည္သူ အအေတာ္နည္းေသးတယ္လုုိ႔ေျပာပါတယ္။ ‘’(တျခားဘာသာေတြကိုု ပုုတ္ခတ္ေ၀ဖန္မႈ နဲ႔) မႏၱေလးမွာ အခုုနာမည္ၾကီးေနတဲ့ဆရာေတာ္ေလဗ်ာ။ သူ႔စာအုုပ္ လက္ေဆာင္ေပးမယ္၊ လာယူပါဆုုိျပီးဖိတ္လုုိ႔ သြားတာ။ ဟုုိလည္းေရာက္ေရာ့၊ သူ႔ကုုိ ဦးခုုိက္ကန္ေတာ့ရမယ္လုုိ႔ေျပာတယ္ဗ်ာ။ တကယ္ဆုုိ က်ဳပ္က သူထက္ ၀ါ ၾကီးတယ္ေလ’’ လုုိ႔ ခရစ္ယန္ဆရာက ဆုုိပါတယ္။

ဒီအျမင္ကုုိ တျခားဘာသာေတြအေၾကာင္းမေလ့လာဖူးတဲ့ မိရုုိးဖလာ ဗုုဒၵဘာသာ၀င္တဦးက နားလည္ဖုုိ႔ လြယ္မယ္ မထင္ပါ။ က်ေနာ္ကိုုယ္တုုိင္လည္း ၁၉၉၀ ၀န္းက်င္က ေတြ႔ဖူးတဲ့ဓာတ္ပုုံထဲမွာ KNU ကရင့္ေတာ္လွန္ေရးေခါင္းေဆာင္ (ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္) ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ျမနဲ႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရးရေအာင္ၾကား၀င္ေပးသူ လန္ဒန္မွ ဗုုဒၵဘာသာဆရာေတာ္ ဦးေရေ၀တၱတိုု႔ လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္ေနတဲပုုံကုုိ လက္မခံနုုိင္ျဖစ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ဘုုန္းၾကီးကုုိ လက္ဆဲြနႈတ္ဆက္စရာလားေပါ့။

YMCA မွဆရာတဦးကေတာ့ မႏၱေလးတုုိင္းထဲက နယ္ျမိဳ့တခုုမွာ ျမိဳ့နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးရဲ့ခြင့္ျပဳခ်က္နဲ႔ သူတုုိ႔အသင္းကေန စာသင္ေက်ာင္းေလးတခုု ဖြင့္ထားတာ လေလာက္ရွိေနျပီျဖစ္ၾကာင္း၊၊ ဒါေပမယ့္ တေလာကေတာ့ ျမိဳ့နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈးက သူ႔ကုုိေခၚျပီး ဒီေက်ာင္းကုုိပိတ္မွျဖစ္မယ္လိုု႔ ေျပာေၾကာင္းသိ ရပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိျပီးေမးေတာ့ ‘’ဘာသာျခားေတြကိုု လက္မခံဖုုိ႔ သံဃာၤေတာ္ေတြဆီက ကန္႔ကြက္စာေရာက္ေနလုုိ႔ ဆက္ဖြင့္ခြင္ေပးဖုုိ႔ မျဖစ္နုုိင္ေတာ့ဘူး’’ ဆုုိျပီး ျမိဳ့နယ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးမႈူး ကေျပာတယ္လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။

‘’အဲဒီေတာ့ ခင္ဗ်ားစဥ္းစားၾကည့္ဗ်ာ။ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးမႈတုုိ႔၊ လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းတုုိ႔အေပၚမွာ ဘာသာေရး အဖြဲ႔ေတြက ရွိေနတယ္ေလ၊ အစိုုးရကခြင့္ျပဳထားတဲ့ကိစၥကုုိ ဘာသာေရးအဖြဲ႔ကကန္႔ကြက္လုုိ႔ လက္မခံ နုုိင္ေတာ့ဘူးဆုုိတာ ဒီမုုိကေရစီေခတ္မွာ ျဖစ္သင့္သလား’’ လုုိ႔ သူက ေထာက္ျပခဲ့ပါတယ္။

ဒါေတြဟာ ဘာသာတခုုနဲ႔တခုုၾကားမွာ ဆက္သြယ္မႈမရွိခဲ့လုုိ႔၊ တနည္းအားျဖင့္ ကုုိယ့္ဘာသာျခံခတ္ျပီးေနခဲ့ တာ နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ၾကာသြားတာေၾကာင့္ျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။ မႏၱေလးကဆရာေတာ္ ေနာက္တပါးရဲ့ အေတြ႔အၾကံဳကုုိ ဆက္ဖတ္ၾကည့္ပါဦး။ ‘’၂၀၀၈ နာဂစ္မုုန္တုုိင္း၀န္းက်င္က မႏၱေလး MYCA ကေန ဘုုန္းဘုုန္းတုုိ႔အဖြဲ႔ကုုိ လူမႈေရးသင္တန္းအတြက္ လူနွစ္ေယာက္ေပးဖုုိ႔ေတာင္းပါတယ္။ ဆယ္တန္း ေအာင္ျပီသား အမ်ဳိးသမီး ဦးကိုုပုုိ႔ဖုုိ႔ျပင္ရင္း တညလုုံး ဘုုန္းဘုုန္းအိပ္မေပ်ာ္ပါဘူူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိေတာ့ ဗုုဒၵဘာသာ အမ်ဳိးသမီးေလးနွစ္ေယာက္ကိုု ခရစ္ယန္အသင္းကလုုပ္မဲ့ သင္တန္းဆီပုုိ႔လုုိ႔ သင့္ေတာ္ပါ့မလား။ ဘာသာျခားေတြနဲ႔ ဒီလုုိတဲြလုုပ္လုုိ႔သင့္ပါ့မလား’’ ဆုုိျပီး စုုိးရိမ္လြန္ သြားတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လိုု႔ ဆရာေတာ္က မိန္႔ပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ အဲဒီအခ်ိန္အထိ ဗုုဒၵဘာသာနဲ႔ ျမန္မာလူမ်ဳိးေတြဟာ အျခားဘာသာ အျခားလူမ်ဳိးေတြထက္ ပုုိျမင့္ျမတ္တယ္ဆုုိျပီး သူ႔စိတ္ထဲ ထင္ေနဆဲလုုိ႔လဲ ဆရာေတာ္ကဆုုိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ အခုုလုုိ တျခားဘာသာေတြနဲ႔ စတင္လက္တဲြေဆာင္ရြက္ရာကေန ဘာသာမတူ၊ လူမ်ဳိးမတူသူေတြၾကား အတူတကြရွင္သန္ေနထုုိင္ေရး အတြက္ interfaith dialogue အစီစဥ္ေတြကိုု သူတိုု႔ကုုိယ္တုုိင္ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနျပီလုုိ႔ ဆရာေတာ္ေတြက မိန္႔ ၾကားခဲ့ပါတယ္။


ဒီမုုိကေရစီနဲ႔ ဗဟုု၀ါဒယဥ္ေက်းမႈကိုု တကယ္ယုုံၾကည္သလား

ပါတီစံုုဒီမုုိကေရစီစနစ္ဆီ ခ်ီတက္ေနပါတယ္လုုိ႔ ကမၻာသိေၾကညာထားတဲ့လူေတြကိုု ဒီမုုိကေရစီကုုိ ကတယ္ယုုံ ၾကည္ပါသလားလုုိ႔သြားေမးရတာကိုုက တခုုခုုလဲြေနသလုုိပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ မေမးလုုိ႔မျဖစ္။ ဘာသာစုုံ၊ လူမ်ဳိးစုုံ၊ ယဥ္ေက်း မႈေပါင္းစုုံ အတူတကြရွင္သန္ေနထုုိင္ေရးဆုုိတာကုုိ မူ အရလက္ခံေပမဲ့ လက္ေတြအရ ေဆာင္ရြက္ဖိုု႔ပ်က္ကြက္ေနသူေတြထဲမွာ အာဏာသိမ္းသူေတြ၊ အာဏာရေန သူေတြတင္မက ဒီမုုိကေရစီအင္အားစုုေတြထဲက လူတခ်ဳိ႔လည္း ပါ၀င္ေနတယ္လုုိ႔ ယူဆရပါတယ္။


အျခားဘာသာ၊ အျခားလူမ်ဳိးေတြကိုု ေ၀ဖန္ပုုတ္ခတ္မႈနဲ႔ အခုုတေလာနာမည္ၾကီးေနတဲ့ ပါတီဥကၠဌ တေယာက္ဆုုိရင္ ဘာသာျခား၊ လူမ်ဳိးျခားေတြကုုိ သတ္ပစ္ရမယ္၊ သတင္းသမားေတြကုုိလည္း ေခါင္းျဖတ္မယ္ဆုုိျပီး အမ်ားျပည္သူေရွ့မွာ ေပၚတင္ျငိမ္းေျခာက္တဲ့အထိ ျဖစ္လာေနပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီမုုိကေရစီကုုိတကယ္ယုုံၾကည္ပါတယ္လုုိ႔ ကမၻာသိေၾကြးေၾကာ္ထားတဲ့ အစိုုးရနဲ႔ အတုုိက္အခံ အမတ္မင္းေတြက အခုုခ်ိန္ထိ ဒီလုုိအမုုန္းတရားေဟာေနသူေတြကိုု ဘာမွ အေရးယူျခင္းမရွိေသးပါ။

အမ်ဳိးဘာသာကာကြယ္ေရးဥပေဒပဲထုုတ္နုုိင္ျပီး ဒီလုုိအမုုန္းတရားေဟာေျပာသူကုုိ အေရးယူနုုိင္တဲ့ ဥပေဒက် လႊတ္ေတာ္မွာ အဆုုိတင္မဲ့သူ မရွိဘူးလား။ ဒီမုုိကေရစီထြန္းကားတဲ့ ဥေရာပနုုိင္ငံေတြမွာေတာ့ အစုုိးရနဲ႔အတုုိက္ခံကုုိ နုုိင္ငံေရးအရ ၾကိဳက္သလုုိေ၀ဖန္၊ ဘယ္သူကမွ အေရးမယူပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာရးခဲြျခားတဲ့ Racism အေၾကာင္းေျပာလုုိ႔၊ ေဟာလုုိ႔ကေတာ့ ရဲက ခ်က္ခ်င္းအဖမ္းခံရျပီ သာမွတ္။

ဆုုိလုုိတာက ဒီမုုိကေရစီကိုုတကယ္ယုုံၾကည္တယ္ဆုုိရင္ အျပန္အလွန္ေလးစားမႈ mutual respect ရွိဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ငါတုုိ႔ကလူမ်ဳိးၾကီး၊ ငါတုုိ႔က ဘာသာၾကီးဆုုိျပီး သြားလုုပ္လုုိ႔မရပါ။ ဒါ လူမ်ဳိးျခား၊ ဘာသာျခားေတြကုုိတင္ေျပာတာ မဟုုတ္။ ဘာသာတူတဲ့တုုိင္းရင္းသားေတြအခ်င္းခ်င္းၾကားမွာလဲ ဗမာလူမ်ားစုုက လူမ်ဳိးၾကီး၀ါဒကုုိ က်င့္သုုံးလုုိ႔ မျဖစ္ပါ။ တုုိင္းရင္းသားညီအကိုုေတြလုုိ႔ ပါးစပ္ကေျပာျပီး လက္ေတြ႔က်ေတာ့ ဗမာလူမ်ားစုုက အကိုုၾကီးေနရာကခ်ည္းအျမဲယူထားျပီး ကယ္တင္ရွင္ပုုံစံ ဖမ္းေနလုုိ႔မရပါ။

အနွစ္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ တပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကေန ပါတီစုုံဒီမုုိကေရစီစနစ္ဆီေျပာင္းတယ္ဆုုိကတည္းက နုုိင္ငံေရး အျမင္တခုုတည္း ေျပာင္းလုုိ႔မရပါ။ ဘာသာေရးေပါင္းစုုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုုံ၊ ယဥ္ေက်းမႈေပါင္းစုုံ အတူတကြရွင္သန္ေနထုုိင္နုုိင္တဲ့၊ ဗဟုု၀ါဒ ရွင္သန္ခြင့္ရတဲ့ အခင္းအက်င္းမ်ဳိးျဖစ္လာေအာင္ လူေတြရဲ့ စဥ္းစားပုုံေတြ၊ တန္းဖုုိးထားမႈေတြ၊ ကုုိယ္ဘာသာ ျခံခတ္ေနခ်င္တဲ့စိတ္ေတြကုုိပါ တပါတည္းေျပာင္း ဖိုု႔လုုိပါတယ္။


အဲဒီလုုိ တစုုံလုုံးအေျပာင္းအလဲကိုုလုုပ္နုုိင္မွသာ ၁၆ ရာစုု ဘုုရားေက်ာင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရး အေတြးအေခၚေတြ ကေန ရုုန္းထြက္နုုိင္ျပီး ဒီေန႔ တုုိးတက္ေနတဲ့ ၂၁ ရာစုု ကမၻာသစ္ကုုိ အမီလုုိက္နုုိင္ဖုုိ႔ ေျခလွမ္းသစ္ေတြ စတင္လွမ္းနုုိင္မွာျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါတယ္။       

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More