Wednesday, March 18, 2015

ေတာ္လွန္ေရးသတင္းသမားတဦးရဲ့ ဒုုိင္ယာရီ (၅၁)

ေတာ္လွန္ေရးသမားလား၊ အလုုပ္သမားလား

က်ေနာ္တုုိ႔ရဲ့တင္ျပခ်က္ေတြ အားလုုံးပယ္ခ်ခံတဲ့ ေနာက္ဆုုံးအၾကိမ္ ဘုုတ္အဖြဲ႔န႔႔ဲေတြ႔ဆုုံမႈ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ရက္ေန႔ အျပီးမွာေတာ့ ဘာမွေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မရွိေတာ့ပါ။ ေနာ္ေ၀းအလုုပ္သမား ဥပေဒကိုုလည္းနားမလည္၊ အလုုပ္သမားသမဂၢအဖြဲ႔ထဲလည္း၀င္ မထားဘူးဆုုိေတာ့ အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးေတြကိုု ဘာမွမသိ။ ေရွ႔မွာတင္ျပခဲတ့ဲ့အတုုိင္း ကုုိယ့္ဘာသာ ေတာ္လွန္ေရးသမားဆုုိျပီးခံယူထားေတာ့ အလုုပ္သမားအခြင့္ အေရးထက္ နုုိင္ငံေရးအခြင့္ အေရးကိုုသာ ကုုိယ္က ပုုိတန္ဖုုိးထားေနဆဲ။

(အလုုပ္ထုုတ္မခံရခင္ေတြ႔ရတဲ့ နန္းခမ္းကေယာက္နဲ႔ မခင္နွင္းထက္)

ဒီလုုိနဲ႔ အဲဒီေနာက္ဆုုံးေန႔ၾကားနာပဲြဆီ အသိသက္ေသတဦးစီေခၚလာခြင့္ရွိတယ္ဆုုိလုုိ႔ ABSDF က ရဲေဘာ္ေဟာင္းတဦးလည္းျဖစ္၊ အရင္မာနယ္ပေလာေခတ္က DVB မွာ တာ၀န္ထမ္းခဲ့ဖူးသူလည္းျဖစ္တဲ့ ကိုုထြန္းထြန္းေအာင္ကိုု က်ေနာ္ဖိတ္ေခၚခဲ့ပါတယ္။ တကယ္က အသိသက္ေသေခၚလည္း ဘာမွမထူးပါဘူး။ က်ေနာ့္ကိုု အလုုပ္ထုုတ္လုုိက္ ျပီဆုုိတာကုုိ သူ (သူပါ၀င္ခဲ့ဖူးတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔ေတြအပါ၀င္) သိရံုုမွတပါး ဘာမွထူးျခား မလာပါ။

အလားတူ မခင္နွင္းထက္တုုိ႔၊ နန္းခမ္းကေယာက္တုုိ႔ကလည္း သူတုုိ႔နဲ႔အရင္းနွီးဆုုံး မိတ္ေဆြတဦးစီေခၚ လာျပီး အသိသက္ေသအျဖစ္ တက္လာၾကပါတယ္။ အဲဒီေန႔ေတြက DVB ရံုုးဟာ သတင္းဌာနရံုုးခန္းနဲ႔ မတူပဲ တရားရံုုးတခုုနဲ႔ ပုုိတူေနမလားပါပဲ။ ဒါေပမယ့္ ျမန္မာနုုိင္ငံက နုုိင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြလုုိ က်ေနာ္တုုိ႔ ဟာ ေရွ႔ေနငွားခြင့္ မရလုုိက္ပါ။ ငွားရေကာင္းမွန္းလည္းမသိလုုိက္ပါ။ ေရွ့မွာတင္ျပခဲ့တဲ့အတုုိင္း တရား ဥပေဒေတြ၊ အလုုပ္သမားအခြင့္ အေရးေတြထက္ ေတာ္လွန္ေရးအသိ၊ ေတာ္လွန္ေရးမာန္ကသာ ကဲေနတဲ့ အတြက္ မေက်နပ္တဲ့ခံစားခ်က္က အားလုုံးကိုု လႊမ္းမုုိးေနခဲ့ပါတယ္။

ေဖေဖၚ၀ါရီလ ရက္ေန႔မွာလား၊ က်ေနာ္တုုိ႔ကုုိ အျပီးသတ္ထုုတ္စာေပးတဲ့ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၂ ရက္ေန႔မွာ လားမသိပါ။ ဒီလုုိအလုုပ္ထုုတ္တယ္ဆုုိတာကုုိ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ထုုိးခုုိင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ မေက်နပ္ လုုိ႔ တရားစြဲမယ္ဆုုိရင္ ေနာ္ေ၀းအလုုပ္သမားအခြင့္အေရးမွာပါတဲ့အတုုိင္း၊ အလုုပ္သမားဥပေဒမွာပါ တဲ့အတုုိင္း သတင္း ပတ္အတြင္း တရားစြဲနုုိင္တယ္လုုိ႔ ဘုုတ္အဖြဲ႔ကေျပာပါတယ္။

မွတ္မိသေလာက္ကေတာ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တရားစြဲဖုုိ႔အေရးကိုု က်ေနာ္က စိတ္မ၀င္စား။ DVB ဟာ ေတာ္လွန္ေရးသတင္းဌာနျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီကိစၥကုုိ နုုိင္ငံေရးအရေျဖရွင္းမယ္။ ဒီဆုုံးျဖတ္ခ်က္ တရားမွ်တမႈမရွိဘူးဆုုိတာကိုု အမ်ားျပည္သူဆီထုုတ္ေျပာမယ္ဆုုိျပီး ဘုုတ္အဖြဲ႔၊ အထူးသျဖင့္ ညႊန္မႈး ဦးကုုိ က်ေနာ္ေျပာျပီး အစည္းေ၀းခန္းကေန ထြက္လာခဲ့ပါတယ္။


DVB မွ ေနာက္ဆုုံးေန႔မ်ား

တဖက္မွာ အလုုပ္ထုုတ္ခံရတဲ့ကိစၥနဲ႔ ဒီေလာက္စိတ္ညစ္ေနေပမယ့္လည္း အျခားတဖက္မွာေတာ့ ေန႔စဥ္ သတင္း လုုပ္ငန္းေတြကိုု တက္ၾကြစြာေဆာင္ရြက္ေနဆဲပါ။ အလုုပ္ထုုတ္တဲ့ကိစၥက DVB အတြင္းေရး၊ ေန႔စဥ္သတင္း လုုပ္ငန္းကိစၥက ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ဆုုိျပီး စိတ္ထဲမွာ ခြဲထားပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကုုိယ့္ တဦးခ်င္းနဲ႔ တဖြဲ႔ခ်င္းစီမွာ ဘယ္လုုိပဲျပသာနာရွိေနပါေစ၊ ေတာ္လွန္ေရးတာ၀န္ကိုုေတာ့ မလင့္ဟင္းေစရ။ နွစ္ရွည္လမ်ား ရင္းနွီးလာခဲ့တဲ့ ပရိတ္သတ္ ကိုု ေနာက္ဆုုံးလုုပ္ခြင့္ရတဲ့အခ်ိန္အထိ အလုုပ္အေကြ်းျပဳ ရမယ္ဆုုိတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ အားက်ဳီးမာန္တက္လုုပ္ေနဆဲပါ။

(အလုုပ္ထုုတ္မခံရခင္ ေတြ႔ရတဲ့ စာေရးသူ)

ဒီလုုိလုုပ္ေနတာကိုုၾကည့္ျပီး အလုုပ္ထုုတ္တဲ့သူေတြေတာင္ အံ့ၾသေနသလားမသိပါဘူး။ ‘’ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ ထြက္ၾကမလဲ။ မထြက္ခင္ၾကိဳေျပာေနာ္’’ လုုိ႔ ညြန္မႈးေတြက လာေမးၾကပါတယ္။ ေနာ္ေ၀း အလုုပ္သမားဥပေဒအရဆုုိရင္ အလုုပ္ထုုတ္ခ်ိန္ကေန လအတြင္းကာလမွာ ေစတနာရွိလုုိ႔ဆက္လုုပ္ခ်င္ လည္းရတယ္။ မလုုပ္ပဲထြက္သြားရင္လည္း လစာကုုိ လစာအျပည့္ေပးထားျပီးသားျဖစ္ တယ္လိုု႔ ဆုုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ က်ေနာ္တုုိ႔က လစာကိုု စိတ္မ၀င္စား၊ အလုုပ္၀င္တဲ့ေန႔ကေန အလုုပ္ထုုတ္ခံရတဲ့ေန႔အထိ လစာ ဘယ္ေလာက္၀င္ျပီး အခြန္ဘယ္ေလာက္ျဖတ္သလဲဆုုိတာကိုု တခါမွအေသခ်ာမစစ္ေဆးမိပါ။ လစာ တျပားမွမရတဲ့ နယ္စပ္တာ္လွန္ေရးသမားဘ၀ကေန တက္လာသူဆုုိေတာ့ စားဖုုိ႔၊ ေသာက္ဖိုု႔၊ ေနဖုုိ႔ရရင္ ေတာ္ျပီဆုုိတဲ့သေဘာ။ ေသခ်ာတာကေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ဦးရဲ့လစာဟာ အခြန္ျဖတ္ျပီးသား ခရိုုနာ တေသာင္းေက်ာ္စီသာရွိတဲ့အတြက္ အလုုပ္လက္မဲ့တဦးရဲ့ ေထာက္ပံ့ေၾကးေလာက္သာရွိပါတယ္။

ထားေတာ့။ ဆုုိလုုိတာက လစာကိုုမစဥ္းစားပဲ ပရိတ္သတ္မ်က္နွာကိုုသာၾကည့္ျပီး ေန႔စဥ္တာ၀န္ေတြကိုု ပုုံမွန္အ တုုိင္း ဆက္လုုပ္ေနပါတယ္။ မနက္ နာရီေလာက္မွာရံုုးကိုုလာျပီး သတင္းအစည္းေ၀းလုုပ္။ NLD ရံုုးအပါ၀င္ ျပည္တြင္းက အဆက္အသြယ္ေတြဆီဖုုန္းေခၚ၊ သက္ဆုုိင္သူေတြကိုု ဖုုန္းအင္တာဗ်ဳးလုုပ္။ TV ပရီစန္တာ တာ၀န္က်သူက အေပၚထပ္တက္ျပီး သတင္းဖတ္။ ျပီးရင္ နာရီမွာ ေရဒီယုုိသတင္းလႊင့္။ မနက္ပုုိင္းအတြက္ျပင္ဆင္ေပါ့။

ဒါေပမယ့္ ညႊန္မႈးေတြက ‘’ခင္ဗ်ားတုုိ႔ ဘယ္အခ်ိန္ထြက္မလဲ။ မထြက္ခင္ ၾကိဳေျပာေနာ္’’ ဆုုိျပီး ခါေလာက္ လာေမးတဲ့အခါမွာေတာ့ အေျခေနဟာ ေစတနာရွိသေလာက္ ဆက္လုုပ္ခြင့္ရမဲ့ပုုံမေပၚေတာ့။ ငါတုုိ႔ကုုိ ထြက္ဖုုိ႔လာသတိေပး ေနတာျဖစ္မယ္လိုု႔ သေဘာေပါက္လုုိက္ပါတယ္။ ျပီးေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ေနရာမွာ အစားထုုိးဖုုိ႔ TV ပရီစန္တာအသစ္ ေတြလည္းခန္႔ထားျပီးျဖစ္ပုုံရပါတယ္။ 

ဒီလုုိနဲ႔ လစလုုံး စိတ္ညစ္ခံျပီး သတင္းသမားတာ၀န္ကုုိ ဆက္ထမ္းမယ္ဆုုိတဲ့ စိတ္ဓတ္ကုုိဖ်က္ခ်ျပီး ေဖေဖၚ၀ါလီလ ၂၅ ရက္ေန႔မွာ ေန႔စဥ္သတင္းလုုပ္ငန္းခြင္ကေန လုုံး၀ အနားယူလုုိက္ရပါတယ္။ ၂၀၀၁ ခုုနွစ္ အေစာပုုိင္းကေန ၂၀၁၁ ခုုနွစ္ေဖေဖၚ၀ါရီလအထိ ၁၀ နွစ္လုုံးလုုံး တာ၀န္ထမ္းခဲ့တဲ့ရံုုးခန္းၾကီးကုုိ နႈတ္ဆက္ ခဲြခါြ၊ တာ-တာ လုုပ္ခဲ့ရေပမဲ့ ရင္ထဲမွာေတာ့ ဘာကုုိမေက်နပ္မွန္းမသိ၊ နံရံကုုိ ေျခေတာက္နဲ႔ ကန္ခ်င္စိတ္ ေတြျဖစ္ေနပါတယ္။

တရားစဲြမလား။ ရွင္းခ်က္ထုုတ္တာနဲ႔ပဲ ျပီးသြားမလား

အလုုပ္နားျပီးေနာက္တရက္မွာ အလုုပ္ထုုတ္ခံရတဲ့ က်ေနာ္တုုိ႔ ဦးေတြ႔ဆုုံျပီး DVB ကုုိတရားစြဲမလား။ နုုိင္ငံေရး အရေၾကညာခ်က္ထုုတ္မလားဆုုိျပီး ေဆြးေႏြးၾကပါတယ္။ မခင္နွင္းထက္နဲ႔ နန္းခမ္းကေယာက္ တုုိ႔က စဥ္းစားဦးမယ္လုုိ႔ေျပာတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တဦးတည္းအေနနဲ႔ ေဖေဖၚ၀ါရီလ ၂၈ ရက္ေန႔မွာ ‘’ဒီမုုိကေရစီအေရးလႈပ္ရွားေနသူေတြနဲ႔ DVB ပရိတ္သတ္သုုိ႔ ရွင္းလင္းတင္ျပခ်က္’’ ဆုုိတဲ့ ေၾကညာခ်က္ကုုိ ထုုတ္ျပန္ခဲ့ပါတယ္။ (ေအာက္ပါ Links မွာ ၾကည့္နုုိင္ပါတယ္)(၂၀၁၁ နဲ႔ ၂၀၁၂ မွာအလုုပ္ထုုတ္ခံရတဲ့ DVB ရံုုးခ်ဳပ္မွ သတင္းသမား ၆ ဦး)

တခ်ိ္န္တည္းမွာပဲ DVB ၀ုုိင္းေတာ္သားအားလုုံးဆီကိုုလည္း သီးျခားစာတေစာင္ေရးျပီး အီးေမးလ္နဲ႔ ပိုု႔ေပးလုုိက္ပါ တယ္။ ေနာက္တရက္အၾကာ နာမည္ၾကီး ဘေလာ့ ေဒါက္တာလြဏ္းေဆြဆီမွာ (http://drlunswe.blogspot.no/search/label/ေၾကညာခ်က္?updated-max=2011-08-09T17:21:00%2B06:30&max-results=20&start=40&by-date=false) ဒီေၾကညာခ်က္ပါလာေတာ့ DVB ညႊန္မႈးေတြက အေတာ္စိတ္ဆုုိုုးသြား တယ္လိုု႔ၾကားရပါတယ္။ အတြင္းေရးေတြကိုု ျပင္ပေလာကဆီ ဒီလုုိထုုတ္ေျပာ ခြင့္မရွိဘူး။ ဘာျဖစ္တယ္၊ ညာျဖစ္ တယ္ဆုုိျပီး ရံုုး၀န္ထမ္းေတြကိုုေျပာတယ္လိုု႔ၾကားရေပမဲ့ က်ေနာ့္ကိုုေတာ့ ဘာမွ လာမေျပာေတာ့ပါ။

ဒီေၾကညာခ်က္ကုုိ သတင္းဌာနအားလုုံးဆီပုုိ႔ေပမဲ့ DVB အတြင္းေရးကိစၥဆိုုေတာ့ ဘယ္သတင္းဌာနကမွ သတင္းလုုပ္ခ်င္ပုုံမရပါဘူး။ သတင္းဌာနအသီးသီးရွိ လုုပ္ေဖၚကုုိင္ဖက္ေတြက စိတ္မေကာင္းေၾကာင္း တယ္လီဖုုန္းနဲ႔၊ အြန္လုုိင္းနဲ႔အားေပးၾကေပမဲ့ ဒီအေၾကာင္း စတုုိရီလုုပ္ဖုုိ႔အထိေတာ့ သူတုုိ႔ မစြန္႔စားၾကပါ။ ‘’သတင္းဌာနၾကီးေတြရွိတယ္ဆုုိေပမဲ့ ဒီလုုိေနရာမ်ဳိးၾကေတာ့ က်ေနာ္တုုိ႔ဘေလာ့ေတြသာမရွိရင္ ခင္ဗ်ား ေၾကညာခ်က္ကုုိ လူေတြ ဘယ္သိၾကမလဲ’’ ဆုုိျပီး မဲေဆာက္မွာေတြ႔စဥ္က ျပန္ေျပာျပခဲ့တဲ့ ကုုိလြဏ္းေဆြရဲ့ အသံကိုု ျပန္ၾကားေရာင္ေနမိပါတယ္။

ဟုုတ္ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္က အခုုေခတ္လုုိ Facebook ေတြ ျမန္မာျပည္တြင္းမွာ မတြင္က်ယ္ေသးပါ။ တယ္ လီဖုုန္းေတြကေစ်းၾကီးဆဲ၊ သတင္းဆင္ဆာျဖတ္ဆဲ၊ ဘေလာဂါေတြကိုု ဖမ္းဆီးေနဆဲကာလျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ ကုုိလြဏ္းေဆြဘေလာ့သာမရွိရင္ က်ေနာ္တုုိ႔အလုုပ္ထုုတ္ခံရတာကိုု ဘယ္သူမွသိပ္သိဘြယ္မရွိ။ DVB ညႊန္မႈးေတြဖက္ကေျပာတဲ့အတုုိင္း ပရိသတ္ေတြက ယံုုသြားနုုိင္ပါတယ္။

ဒါက မေက်လည္မႈ၊ တရားမမွ်တမႈေတြကိုု လူသိရွင္ၾကားလုုပ္တဲ့အပုုိင္း။ တကယ္တန္းေျပာမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ဒီ အပုုိင္းက လူသိတာပဲအဖတ္တင္ျပီး ဘာမွအက်ဳိးခံစားခြင့္မရ။ ဒါေပမယ့္ အလုုပ္သမားသမဂၢေတြ၊ လူ႔အခြင့္ေရး ေရွ့ေနေတြနဲ႔ေဆြးေႏြးျပီး DVB ကုုိတရားစြဲမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ နစ္နာေၾကးအမ်ားၾကီးရနုုိင္တယ္။ DVB က က်ေနာ္တုုိ႔ ကုုိအမ်ားၾကီးေလွ်ာ္ေၾကးေပးရမွာျဖစ္တယ္၊ အနည္းဆုုံးအားျဖင့္ လ၊ တနွစ္စာအတြက္ လစာအျပည့္နဲ႔ နစ္နာေၾကးရနုုိင္တယ္လိုု႔ အလုုပ္သမားအခြင့္အေရးအေၾကာင္းနားလည္ တဲ့ ေအာ္စလုုိရွိ ျမန္မာမိတ္ေဆြေတြကအၾကံေပး ၾကပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္တုုိ႔စိတ္ထဲမွာက မျပတ္သား။ မတရား အလုုပ္ထုုတ္ခံရတဲ့အတြက္ ညႊန္မႈးေတြအေပၚ စိတ္နာေပမယ့္လည္း တရားစြဲလုုိက္ရင္ DVB တခုုလုုံး ဒုုကၡေရာက္သြားမလား။ တျခား၀န္ထမ္းေတြ၊ ပရိသတ္ေတြအေပၚမွာ အေနာက္အယွက္ေပးသလုုိျဖစ္သြားမလားဆိုုတဲ့ ေတာ္လွန္ေရးအျမင္က ၀င္လာျပန္ ပါတယ္။ ညႊန္မႈးေတြအေပၚ မေက်နပ္ေပမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးကုုိယ္စားျပဳေပၚလာတဲ့ မီဒီယာတခုု တရားစြဲခံရ တယ္ဆုုိတာမ်ဳိးကိုု မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ ဒီလုုိ ျငင္းခုုန္ရင္းနဲ႔ပဲ တရားစြဲရမဲ့အခ်ိန္ သတင္း ပတ္ကုုန္လြန္သြားခဲ့ ပါတယ္။
................................................................................................

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More