Sunday, January 26, 2014

ထား၀ယ္ပါတီအေၾကာင္း တေစ့တေစာင္း...။

အခုတေလာ ထား၀ယ္မွာ လူစိတ္၀င္စားမႈမ်ားေနတဲ့ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီအေၾကာင္း ရထားသမွ် သတင္းတခ်ဳိ႔ကို မွ်ေ၀တင္ျပလုိက္ပါတယ္။


(သတင္းနွင့္ ဓာတ္ပုံမ်ားကုိ Dawei Watch နဲ႔ Tavoyan Voice မွယူထားပါတယ္)
....................................................................................................................

ထား၀ယ္တိုင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အလုပ္အမႈေဆာင္ေရြးမည္
|Dawei Watch| ထား၀ယ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၂၄


တနသၤာရီတုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေနထုိင္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိး အသီးသီး၏
အေရးကုိ လုပ္ေဆာင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့ေသာ
ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ( Dawei Nationalities Party-DNP)၏
အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကို လာမည့္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအတြင္းတြင္
ေရြးခ်ယ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။


ေရႊးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္ကုိ ဖဲြ႕စည္း၍ ပါတီအလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားကုိ
ေရႊးေကာက္တင္ေျမွာက္သြားမည့္အျ

ပင္ တစ္ျပိဳင္နက္ တည္းတြင္ ပါတီအား
ေဒသတြင္းရွိ ဂုဏ္သေရရွိ ျမိဳ႕မိျမိဳ႕ဖ၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားထံ
အပ္ႏွင္းသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ယင္းပါတီ၏ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ပါတီကုိ အားေကာင္းေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ျဖင့္ ေဒသႏၱရအစုိးရျဖစ္လာေရး၊
လူထုပါ၀င္ဦးေဆာင္ေသာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ ျဖစ္လာေရး၊
ေရရွည္ဖြံ႔ျဖိဴးတုိးတက္ေသာ လူမႈစီးပြားပုံစံ ရရွိေရးကုိ
ဦးတည္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ပါတီ၀င္အင္အား တစ္ေထာင္ေက်ာ္ရရွိေအာင္ စုစည္းျပီး နုိင္ငံေရး
စိတ္ပါ၀င္စားသူ၊  နုိင္ငံေရး အစဥ္အလာရွိသူမ်ားကုိ ဖိတ္ေခၚ၍ ပါတီ၏
ရည္ရြယ္ခ်က္နွင့္ မူ၀ါဒမ်ားကုိခ်ျပကာ ေအာက္ေျခပါတီ၀င္မ်ားမွ ေရႊးခ်ယ္ေသာ
ဗဟုိေကာ္မတီႏွင့္ တုိင္း၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်း ေကာ္မတီ မ်ားကုိ ဖြဲ႕စည္းကာ
တာ၀န္အပ္ႏွံသြားမည္ဟု ပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအးမင္းက ေျပာဆုိသည္။

“ခရုိင္ေကာ္မတီကုိ မဖဲြ႕စည္းဘဲ၊ တုိင္း၊ ျမိဳ႕နယ္၊ ရပ္ေက်းအဆင့္ေတြကိုပဲ
ဖဲြ႔စည္းျပီး လာမယ့္ ၂၀၁၅မွာ ေရႊးေကာက္ပဲြ၀င္မယ္”ဟု ဦးေအးမင္းက ဆုိသည္။
ယင္းပါတီမွ ျပည္ေထာင္စု သမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ
တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလုံး တန္းတူရည္တူျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ
ျပည္ေထာင္စု စနစ္ထူေထာင္ေရး၊ တုိင္ရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈသမုိင္း
အေမြအနွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၊ ထိန္းသိမ္းျမွင့္တင္ေရးနွင့္ လူမႈေရးဆုိင္ရာ
တရားမွ်တမႈရွိေရး၊ ေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကုိ
ေဒသခံမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပါ၀င္စီမံခန္႔ခဲြနုိင္ေရး ဟူေသာ
ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ယင္းပါတီမွ သိရသည္။

ပါတီကုိ  ရည္ရြယ္ခ်က္တူသူ ပါတီတည္ေထာင္သူ ၁၉ ဦးမွ
ျပည္ေထာင္စုေရႊးေကာက္ပဲြေကာ္မရွင္သုိ႕ ေလွ်ာက္ထားရာ ယခုနွစ္ ဒီဇင္ ဘာလ ၁၇
ရက္ေန႔တြင္ မွတ္ပုံတင္ခြင္႔ ရရွိခဲ့သည္။
...........................................................................


ထား၀ယ္လူမ်ိဳး စာရင္းေပါက္ေရး လုပ္ေဆာင္မည္

|Dawei Watch| ထား၀ယ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၃

သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခါ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးကုိ စာရင္းေပါက္ထည့္သြင္းႏိုင္ေရး ထား၀ယ္ေဒသ ေလးၿမိဳ႕နယ္မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ အလုပ္မႈေဆာင္ အဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕ ကုိ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္ေန႔က ထား၀ယ္ၿမိဳ႕ ေပ်ာ္ဘြယ္ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ဖြဲ႕စည္းလုိက္ၿပီျဖစ္သည္။

ထား၀ယ္ေဒသအတြင္းရွိ သံဃာေတာ္မ်ားကုိ နယကအျဖစ္တင္ေျမာက္ျပီး ထား၀ယ္ေဒသရွိ အတတ္သိနားလည္သည့္ ပညာရွင္မ်ား လူထုေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ျမိဳ႕နယ္အသီးသီးမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားျဖင့္ ဗဟုိေကာ္မတီမ်ားနွင့္ အလုပ္အမႈေဆာင္အဖဲြ႕တုိ႔ကုိ ဖဲြ႔စည္း လုိက္ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဘုန္းေတာ္ႀကီးေက်ာင္းတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းႏွင့္ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးအေရးေဆြးေႏြးပဲြထံမွ သိရသည္။

ဗဟုိေကာ္မတီနွင့္အလုပ္အမႈေဆာင္မ်ားသည္ ယခုလအတြင္း အစည္းအေ၀းျပန္လည္ ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး ကနဦး ၂၀၁၄ ခုနွစ္ သန္း ေခါင္စာရင္းေကာက္ယူသည့္အခါ လူမ်ဳိးေနရာ၌ ထား၀ယ္လူမ်ဳိးအမည္ကုိ ေဖာ္ျပနုိင္ရန္အတြက္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ကြင္းဆင္း အသိေပးလႈံ႕ေဆာ္သြားမည္ဟု ထား၀ယ္လူမ်ဳိးေဖာ္ေဆာင္ေရးလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္ေနသူ ဦးေအာင္မ်ဳိးက ေျပာဆုိ သည္။

“လုပ္ငန္းေဖာ္ေဆာင္ေရးအတြက္ ေရတုိ ေရရွည္ စီမံခ်က္ခ်မွတ္ လုပ္ေဆာင္သြားမယ္”ဟု ဦးေအာင္မ်ဳိးက ဆုိသည္။

ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာနုိင္ငံေတာ္ ဗဟုိသန္းေခါင္စာရင္းေကာ္မရွင္မွ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္  မတ္လ ၃၀မွ ဧျပီလ ၁၀ ရက္ေန႕အထိ သန္းေခါင္စာရင္း ေကာက္ယူမည္ဟု အသိေပးထားၿပီးျဖစ္ၿပီး အျခား မြန္၊ ရွမ္း စသည့္တုိင္းရင္းသားမ်ားက သန္းေခါင္စာရင္း တြင္ မိမိလူမ်ိဳး စာရင္းေပါက္ေရး စတင္ႀကိဳးပမ္းလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားလည္း ထုိသို႔လုပ္ေဆာင္လာျခင္းျဖစ္သည္

“ထား၀ယ္လူမ်ဳိးေဖာ္ေဆာင္ေရးအပုိင္းက႑မွာ မိမိနဲ႔မဆုိင္သလုိ လုပ္ေဆာင္မေနဘဲ သံဃာေတာ္မ်ား၊ နုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္ ဆုိင္ရာလူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားအားလုံး ပါ၀င္ၾကပါ”ဟု သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ပန္းေတာေက်းရြာ ေပၚေတာ္မူေက်ာင္းတုိက္ဆရာေတာ္ ဦးဥာဏိသာရက တုိက္တြန္း မိန္႕ၾကားသည္။

ထား၀ယ္ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံအတြင္းရွိ ၁၃၅ မ်ိဳးအနက္ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ စာရင္းထည့္သြင္းထားေသာ္လည္း ထား၀ယ္ တုိင္းရင္းသားအမ်ားအျပားမွာ မွတ္ပုံတင္၊ အိမ္ေထာင္စုစာရင္း စသည္တုိ႔တြင္ ဗမာဟုသာ ထည့္သြင္းခံထားရသည္။

ျပည္တြင္းေနထုိင္သည္႔ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးအမည္ ၁၃၅ မ်ဳိးတြင္ မပါ၀င္သည့္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိလည္း ထည့္သြင္းသြားရန္ အစီအစဥ္ရွိၿပီး အမွန္တကယ္လက္ရွိတြင္  မရွိသည့္ လူမ်ဳိးမ်ားကုိလညး္ စာရင္းမွပယ္ဖ်က္ရန္ အစီအစဥ္ရွိေၾကာင္း၊ သန္းေခါင္စာရင္းရလာဒ္အေပၚ မူတည္၍ အေရအတြက္အေျပာင္းအလဲရွိမည္ျဖစ္ျပီး သန္ေခါင္းစာရင္းေကာက္ယူၿပီးသည့္အခါလည္း လူမ်ဳိးစုစာရင္း ျပန္လည္ျပဳစု မည္ျဖစ္ေၾကာင္း လူ၀င္မႈၾကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဦးစီးဌာန
ဒုတိယ၀န္ၾကီး ဦး၀င္းျမင့္ ေျပာဆုိထားသည္။

အဆုိပါ ၂၀၁၄ သန္းခါင္စာရင္း ႏွင့္ ထား၀ယ္လူမ်ဳိးအေရးေဆြးေႏြးပဲြကုိ သံဃာေတာ္မ်ား၊ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ အပါအ၀င္ ႏုိင္ငံေရးပါတီအခ်ဳိ႕မွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္ဆုိင္ရာလူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားနွင္႔ ထား၀ယ္ေဒသခံမ်ား စုစုေပါင္း ၁၅၀ ေက်ာ္တက္ေရာက္ေဆြးေႏြးေျပာဆုိခဲ့သည္။
............................................................................

 
ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါတီ ပါတီ၀င္မ်ား စတင္လက္ခံ 
ဇန္နာ၀ါရီ ၁၆-၂၀၁၄။ Tayoyan Voice

ထား၀ယ္တုိင္းရင္သားမ်ားပါတီသည္ ပါတီ၀င္မ်ား စတင္လက္ခံေနျပီ ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ တာ၀န္ရွိက ထုတ္ျပန္ေျပာၾကားသည္။

ေလွ်ာက္လႊာမ်ားကုိ ပါတီ ရုံးခ်ဳပ္ တည္ရွိရာ အမွတ္ (၂၈၅ ) နိဗၺာန္လမ္း၊ အိုးလုပ္ရပ္၊ထားဝယ္ၿမိဳ႕၊ ေအာင္စာေပ အနီးတြင္ ထုတ္ယူႏုိင္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ပါတီ၀င္မ်ား လက္ခံၿပီးေနာက္ ပါတီကုိ ရပ္မိရပ္ဖ၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားထံ ေဖေဖာ္၀ါရီလတြင္ အပ္ႏွံသြားမည္ျဖစ္ၿပီး ဗဟုိအလုပ္မႈေဆာင္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

..........................................................................................
အမ်ဳိးဆိုတာ ေဖ်ာက္လို႔ မရဘူး အမ်ဳိးကို ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရင္ အမ်ဳိးဖ်က္ေတြပဲလို႔ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားပါတီ ေျပာ

January 16, 2014/ Tayoyan Voice
 
ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေအးမင္းႏွင့္ အင္တာဗ်ဴး

လူထုအသံ။    ။ ပထမဦးဆုံးအေနနဲ႔ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီ ဘယ္လိုစဥ္းစားၿပီးေတာ့ ဖြဲ႔ျဖစ္သလဲ၊ ဖြဲ႔စည္းရျခင္း ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ရွင္းျပေပးပါလား။ ပါတီ၀င္ဘယ္ေလာက္နဲ႔ ဖြဲ႔စည္းခဲ့တာလဲ။ အဖြဲ႔မွာရွိတဲ့ တာ၀န္ရွိတဲ့ သူေတြကို မိတ္ဆက္ေပးပါလား။

ဦးေအးမင္း။    ။ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ခိုင္ခိုင္မာမာရပ္တည္ေပးဖို႔ ပါတီႀကီးတခု လိုအပ္ၿပီဆိုတာ အရင္ကတည္းက စိတ္ကူးရွိေပမယ့္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ျဖစ္ဘူး။ အခုခ်ိန္မွာေတာ့ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးေတြအတြက္ ရပ္တည္လုပ္ေဆာင္ခ်င္တဲ့အတြက္  စိတ္ကူးမိၿပီး လုပ္မယ္ဆိုၿပီး စိတ္ကူးရၿပီး တူညီေသာ တရားမွ်တေသာ အခြင့္အေရး အဆင့္တန္းတို႔ႏွင့္ ကိုယ့္လူမ်ဳိးကိုယ့္ေဒသႏွင့္အတူ ႏိုင္ငံေတာ္၏ ေရရွည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကိုပါ တစ္ဖက္တစ္လမ္းမွ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လိုေသာ ယံုၾကည္ခ်က္ျဖင့္ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီကို စတင္ထူေထာင္ျဖစ္တယ္။ ပါတီကို ၁၉ ဦးနဲ႔ ဖြဲ႔ထားတယ္။ ပါတီမွာ ပထမ ေခါင္းေဆာင္အေနနဲ႔ ဦးေမာင္ေမာင္ေအးနဲ႔ ဒုတိယေခါင္းေဆာင္က ဦးသန္းေဆြ က်န္တာေတြက ေနရာမခြဲထားဘူး။ အားလံုးစည္း႐ုံးေရးလုပ္ေနတယ္။ ပါတီရည္ရြယ္ကေတာ့
(က) ျပည္ေထာင္စုသမၼတ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းရွိ တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ားအားလံုး တန္းတူရည္တူျဖင့္ စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ထူေထာင္ေရး။
(ခ) တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ယဥ္ေက်းမႈ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ား ေဖာ္ထုတ္၊ ထိန္းသိမ္း၊ ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ တရားမွ်တမႈရွိေရး။
(ဂ) ေဒသအတြင္းရွိ သဘာ၀သယံဇာတ အရင္းအျမစ္မ်ားကို ေဒသခံမ်ားအက်ဳိးအတြက္ ပါ၀င္စီမံခန္႔ ခြဲႏိုင္ေရးတို႔ျဖစ္တယ္။

လူထုအသံ။    ။ ေအာက္တိုဘာ ၂၃ ရက္ေန႔က အစုိးရက တရားဝင္ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီဆိုေတာ့ ပထမဦးဆုံး ပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြကို ဦးစားေပးၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ စည္း႐ုံးေရးလုပ္ငန္းေတြကို အရင္ဆံုးလုပ္ေဆာင္ဖို႔ ရွိတယ္။ ပါတီ၀င္ ၁၂၀၀ ျပည့္ေအာင္ စည္း႐ုံးသြားမယ္။

လူထုအသံ။    ။ ထား၀ယ္ေဒသက အျခားတုိင္း၊ ျပည္နယ္ေတြနဲ႔ ႏိႈင္းယွဥ္လုိက္ရင္ ေနရာတုိင္းလုိလုိမွာ ေနာက္က် က်န္ခဲ့ေနတာကို ေတြ႔ေနပါတယ္။ အဲဒါက ဘာေၾကာင့္လဲ။

ဦးေအးမင္း။     ။ ထား၀ယ္လူမ်ိဳးေတြ သမိုင္းအစဥ္အလာမွာ အမ်ဳိးသားေရးအတြက္ပဲ လုပ္ခဲ့ၿပီး လူမ်ဳိးအေရး မလုပ္ခဲ့ဘူး။

လူထုအသံ။     ။ ဒီလုိအေျခအေနေတြကုိ ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါတီအေနနဲ႔ ဘာေတြ ဦးစားေပးလုပ္ဖုိ႔ စီစဥ္ထားပါသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ ဖံြ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ အဓိက လုပ္မယ္။ စီးပြားေရးကိစၥဒါကေတာ့ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီးမွ ေျပာလို႔ရမယ္။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ား ပါတီဆိုတာက ထားဝယ္မွာရွိတဲ့ တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံးကို ကိုယ္စားျပဳတာလား ဒါမွမဟုတ္ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားတခုကိုဘဲ ကိုယ္စားျပဳတာလား။ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး အေသးစိပ္ ရွင္းျပေပးပါလား။

ဦးေအးမင္း။    ။ တနသာၤရီတုိင္းအတြင္းမွာရွိတဲ့ ျပည္သူလူထုအားလံုးကို ကိုယ္စားျပဳတယ္။ လူမ်ဳိးမေရြး ဘာသာမေရြးဘူး။  မိမိဆႏၵအရ ပါခ်င္တယ္ဆိုရင္ ပါ၀င္ခြင့္ျပဳတယ္။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္ဆိုတာ ဗမာလူမ်ဳိးပါပဲ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားဆိုတာ မရွိဘူးလို႔ ေျပာေနၾကတယ္ အဲဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လိုေျပာခ်င္သလဲ။

ဦးေအးမင္း။     ။ ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားဆိုတာ အရင္ကတည္းက ရွိၿပီးသား။ ဗမာဆိုတာက မရွိဘူး။ အရင္က ျမန္မာ(၇) မ်ဳိးမွာ ဗမာ မပါဘူး။ ျမန္မာ၊ ပ်ဴ၊ ကမ္းယံ၊ ေယာ၊ ရခိုင္၊ ေတာင္သူ၊ ထား၀ယ္ ဆိုၿပီးရွိတယ္။ စစ္အစိုးရ တက္လာၿပီးမွ အရင္ကမရွိေသးတဲ့ သူေတြကိုပါ ထည့္ၿပီး (၉) မ်ဳိးျဖည့္လိုက္တယ္။ ရခိုင္ကေတာ့ ဗမထက္ ဦးတယ္ဆိုတာ ျပသႏိုင္တဲ့အတြက္ ရခိုင္ျဖစ္လိုက္ရသြားတယ္။ ထား၀ယ္ေတြလည္း ဗမာထက္ ဦးတယ္ဆိုတာ ျပသဖို႔ လိုေနၿပီ။ အစိုးရက ထား၀ယ္တုိင္းရင္းသားဆိုတာ လက္ခံၿပီးသားကို ထား၀ယ္ေတြက ကိုယ့္ကိုယ္ကို မသိျဖစ္ေနတယ္။ လိုအပ္တဲ့အခါေတာ့ ဗမာ မလိုတဲ့အခါက်ေတာ့ ထား၀ယ္ေတြဆိုၿပီး ေျပာတယ္။ ထား၀ယ္မွာေတာ့ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေတြ မလုပ္ေပးဘူး။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္ေဒသအတြင္းမွာ အမ်ားစုက ထားဝယ္စကားေျပာေပမဲ့ မွတ္ပုံတင္မွာ ၾကည့္ရင္ ဗမာျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားဆိုတာ ဘယ္လိုပုံစံနဲ႔သတ္မွတ္မလဲ။

ဦးေအးမင္း။     ။ ဆရာငယ္ငယ္တုန္းကဆို ျမန္မာ ဗုဒၶနဲ႔ မွတ္ပံုတင္မွာ လုပ္ေပးၿပီး ၁၉၉၀ ႏိုင္ငံသား စိစစ္ေရးလုပ္တဲ့အခါ ဗမာ ဗုဒၶဆိုၿပီး ေျပာင္းထြက္လာတယ္။ ေျပာခြင့္ ျပင္ခြင့္လည္း မရွိဘူး။ အဲဒီတုန္းက ခပ္ေပါ့ေပါ့ပဲေနတယ္။ အဲဒီတုန္းက တတ္တဲ့သိတဲ့ သူေတြလည္း မေျပာေတာ့ ဒီလိုပဲျဖစ္သြားတယ္။

လူထုအသံ။    ။ ပါတီနာမည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ထားဝယ္တုိင္းရင္းပါတီက ထားဝယ္ဟာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးတခုအေနနဲ႔ သီးသန္႔ရွိေနတယ္ဆုိတာ ထင္ရွားပါတယ္။ ဒါေပမယ့္လည္း ထားဝယ္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ကိုယ္က ဗမာပါပဲလုိ ခံယူထားၾကတယ္ ဒါနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္ေျပာခ်င္သလဲ။ ထားဝယ္လူထုကို ဘယ္လုိ စကားပါးခ်င္ပါသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ အမ်ဳိးဆိုတာ ေဖ်ာက္လို႔ မရဘူး။ အမ်ဳိးကို ေပ်ာက္ေအာင္လုပ္ရင္ အမ်ဳိးဖ်က္ေတြပဲ။ ထား၀ယ္ေတြ အေနနဲ႔ ထား၀ယ္လူမ်ဳိးဆိုတာ ရဲရဲေျပာရဲရမယ္။

လူထုအသံ။    ။ တနသၤာရီတုိင္းမွာ လူဦးေရ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ၊ ထားဝယ္လူမ်ဳိးလူဦးေရေရာ ဘယ္ေလာက္ရွိလဲ။ ဘာလူမ်ဳိးေတြ အမ်ားဆုံးေနထုိင္ၾကလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ သန္းေခါင္စားရင္းေကာက္ၿပီးမွ သိႏိုင္မယ္။

လူထုအသံ။    ။ အခုဆိုရင္ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီက တရားဝင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီတခု ျဖစ္သြားၿပီဆိုေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ အစီအစဥ္ရွိလား။ ဘယ္ေနရာေတြမွာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ဖို႔ရွိသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိတယ္။ ၂၀၁၅ မတိုင္ခင္ ၾကားျဖတ္တခု ရွိတယ္။ အဲမွာလည္း ၀င္ၿပိဳင္ဖို႔ ရွိတယ္။ ၀န္ႀကီး ဦးသန္းေဆြေနရာနဲ႔ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးခင္ေဇာ္ေနရာလည္းရွိတယ္။ ေလာင္းလံုဘက္က ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ေဌးေနရာတခုသာ ၀င္ေသးတယ္။

လူထုအသံ။    ။ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မယ္ဆုိရင္ ထားဝယ္လူထုကုိယ္စားျပဳၿပီး ဘာေတြကုိ အဓိကထားၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမလဲ။

ဦးေအးမင္း။     ။ ပါတီဗဟို ေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ဗဟိုေကာ္မတီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္မယ္။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားပါတီႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ထားဝယ္လူထုေတြက ဘယ္လုိသေဘာထားၾကလဲ။ ဘယ္လုိျမင္ၾကလဲ။ သူတုိ႔ရဲ႕ တုံ႔ျပန္မႈက ဘယ္လုိရွိၾကလဲ။

ဦးေအးမင္း။     ။ ေထာက္ခံမႈက အားရတယ္။ စကတည္းက NLD နဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ရွိတယ္။ အခုဆို ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား ထား၀ယ္ပါတီကို ၀င္လာေနလို႔ NLD ကိုေတာင္ အားနာေနတယ္။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္ေဒသမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ စီမံကိန္းေတြ အမ်ားလုပ္ေဆာင္ေနတာေတြ ရွိပါတယ္။ အဲဒီရင္းႏွီးျမွပ္မႈကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေတြလာတာ ေကာင္းတယ္လို႔ ျမင္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ဆယ္စုႏွစ္ထက္ မေက်ာ္ေစဖို႔ လိုတယ္။ ေက်ာက္မီးေသြးလို႔မ်ဳိးေတာ့ လက္မခံဘူး။

လူထုအသံ။    ။ ထားဝယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္း စီမံကိန္းေကာ ေဒသခံလူထုေတြအတြက္ တကယ္အက်ဳိးျပဳႏုိင္မလား။ ဒီစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီအေနနဲ႔ သုံးသပ္ေပးပါလား။

ဦးေအးမင္း။    ။ ထား၀ယ္ေရနက္ဆိပ္ကမ္းနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေဒသခံေတြအတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ေစတယ္။ ဒါေပမယ့္ ေဒသခံ အာဏာပိုင္ေတြ ညစ္ပတ္မႈေၾကာင့္ လူအခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြ ေျမယာသိမး္ဆည္းမႈေတြျဖစ္တယ္။ ေဒသခံကိုေတြ မွန္မွန္ကန္ကန္ မလုပ္ေပးဘူး။

လူထုအသံ။    ။ ေနာက္ၿပီး စီမံကိန္းေတြ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံေတြက လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္ခံရမႈေတြ ရွိေနတယ္လို႔ ၾကားရတယ္ အဲဒါေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္ဖို႔ စီစဥ္ရွိပါသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ အာဏာပိုင္ေတြနဲ ့ ေဒသခံေတြၾကား အဆင္ေျပေအာင္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမယ္။

လူထုအသံ။    ။ လတ္တေလာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ လယ္ေျမသိမ္းဆည္းမႈ ျပႆနာက လယ္သမားေတြနဲ႔ အာဏာပိုင္ေတြ ထိပ္တုိက္ေတြ႔ေနမႈအေပၚ ဘယ္လုိျမင္ပါသလဲ။ ထားဝယ္တုိင္းရင္းသားမ်ားပါတီအေနနဲ႔ ဘယ္လုိ ကူညီေပးႏုိင္မလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ လယ္သမားေတြအတြက္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးမယ္။ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ေဒသခံေတြၾကား အဆင္ေျပေအာင္ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ အစီစဥ္ရွိတယ္။ ႏွစ္ဖက္စလံုးက အဆင္ေျပေအာင္ ေျဖေလ်ာ့ဖို႔ေတာ့ လိုမယ္။

လူထုအသံ။    ။ ေနာက္ထပ္ ဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာ ရွိသလဲ။

ဦးေအးမင္း။    ။ ထား၀ယ္ေဒသက ျပည္္သူေတြ ကိုယ့္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးအတြက္ လမ္းေဖာက္ေပးထားတဲ့အတြက္ ကိုယ္တိုင္စီမံ ခန္႔ခြဲခြင့္ရဖို႔အတြက္ လမ္းမွာ ကိုယ္တိုင္ပါ၀င္လက္တြဲေလွ်ာက္ဖို႔အတြက္ ထား၀ယ္သူ/သားမ်ားကို မွာၾကားလိုတယ္။ 

အခုလုိ အခ်ိန္ေပးၿပီး အင္တာဗ်ဴးလက္ခံေပးတဲ့အတြက္ ထားဝယ္လူထုအသံမွ အထူးပဲ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။
 

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More