Monday, August 25, 2014

တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားကို ထီးခီးႏွင့္ ေမာေတာင္တြင္ ေနရာခ်ထားမည္

|Dawei Watch|ထားဝယ္၊ ဩဂုတ္ ၂၃

ထိုင္းႏိုင္ငံနယ္စပ္ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ခိုလုံလ်က္ရွိေသာ တနသၤာရီတိုင္းအတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ား ျပန္လာလွ်င္ ထီးခီးႏွင့္ ေမာေတာင္နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ေနရာခ်ထားေပးရန္ စီစဥ္လ်က္ရွိေၾကာင္း တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ကရင္တိုင္းရင္းသားေရးရာဝန္ႀကီး ဦးေစာဟာဗီက ေျပာၾကားသည္။

(ျပန္လည္ေနရာခ်ေပးမဲ့စခန္း ၂ ခုထဲက တခုျဖစ္တဲ့ ထန္ဟင္ဒုကၡသည္စခန္း)

တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားသည္ ျပည္တြင္း၌ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားအခ်ိန္တြင္ ေက်း႐ြာမ်ားကို စြန္႔ခြာ၍ ထိုင္းနယ္စပ္ရွိ ထန္မဟင္ႏွင့္ ဘန္ေတာင္ရမ္းဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ခိုလုံကာ ေနထိုင္လ်က္ရွိၿပီး အမ်ားစုသည္ သရက္ေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ေရျဖဴၿမိဳ႕နယ္၊ ပုေလာၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမတၱာၿမိဳ႕နယ္ခြဲတို႔မွ ေဒသခံမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။

စစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ားကို ေနရာခ်ထားေပးရန္အတြက္ ေမာေတာင္ေဒသတြင္ေျမဧက ႏွစ္ရာဝန္းက်င္ကို တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရသို႔ တင္ျပထားၿပီး ထီးခီးေဒသတြင္ ေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ ေျမဧကႏွစ္ရာ ဝန္းက်င္ကိုလည္း လ်ာထားေၾကာင္း ဝန္ႀကီးက ေျပာဆိုသည္။

တနသၤာရီျမစ္တစ္ေလွ်ာက္ရွိေက်း႐ြာမ်ားမွ ေက်း႐ြာတစ္႐ြာလွ်င္ လူဦးေရ ၁၀ဦးစီခန္႔သာ နယ္စပ္ဒုကၡသည္ စခန္းမ်ားမွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ယင္းနယ္စပ္ဒုကၡစခန္းမွ လူဦးေရ  ၁၀ဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းခန္႔သာ တတိယႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ထြက္ခြာသြားခဲ့ၾကသည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေစာဟာဗီက  ေျပာသည္။

အဆိုပါစစ္ေဘးေရွာင္မ်ား မူလေနထိုင္ရာ ေက်း႐ြာမ်ားရွိ ေျမေနရာမ်ားႏွင့္ ေျမလြတ္ေျမ႐ိုင္းမ်ားကို စီးပြာေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက စီမံကိန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ကာ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ေနသည့္အတြက္ ၎တို႔ေနရပ္သို႔ ျပန္ေရာက္ခ်ိန္တြင္ ေနထိုင္လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ ေျမေနရာမရွိျဖစ္ကာ အခက္အခဲႀကဳံေတြ႕ေနရသည္ဟု အဆိုပါေက်း႐ြာမ်ားမွ ေဒသခံမ်ားထံမွ သိရသည္။

“တဖက္ႏိုင္ငံကို အေနအထားတစ္ခုအရ သြားေရာက္ခိုလုံေနရေပမယ့္ သူ႕တို႔ရဲ႕ေျမယာက ျပည္တြင္းမွာပဲရွိေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ မူလရပိုင္ခြင့္ကို စီးပြားေရးကုမၸဏီႀကီးေတြကလည္း နားလည္ရမည္။ အစိုးရေရာ၊ အဖြဲ႕အစည္းေရာ နားလည္ရမည္။ မူလပိုင္ရွင္က သူတို႔ျဖစ္လို႔ သူတို႔ရပိုင္ခြင့္ကို ျငင္းပယ္လို႔မရဘူး။ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အသိအမွတ္ျပဳရမယ္”ဟု  ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအ႐ုံး (ဗဟိုဌာနခ်ဳပ္)မွ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဖဒိုကြယ္ထူဝင္းက ေျပာဆိုသည္။

ဒုကၡသည္မ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္သည့္အခါ ၎တို႔၏ဘ၀လုံၿခဳံမႈႏွင့္ အနာဂတ္အတြက္ အာမခံခ်က္ရွိသည့္အခ်ိန္မွ ျပန္လာၾကမည္ျဖစ္၍ မူလထြက္လာသည့္ ႐ြာကိုျပန္မည္ သို႔မဟုတ္  IDP အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ေနရာတြင္ ဆက္ေနမည္ သို႔မဟုတ္ ေနရာသစ္တစ္ခုခုသို႔ ေျပာင္းမည္စသည္တို႔ကို စုံစမ္းစစ္ေဆးၿပီးမွ ဆုံးျဖတ္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉးခ်ဳပ္က ေျပာဆိုသည္။

“သူတို႔ေတြ ျပန္လာလို႔ရွိရင္ ဟိုဖက္ဒုကၡသည္စခန္းကေန ဒီဖက္ဒုကၡသည္စခန္း မျဖစ္ေစခ်င္ဘူး”ဟု ဖဒိုကြယ္ထူးဝင္းကဆို သည္။

ယင္းစစ္ေဘးေရွာင္သူမ်ား ျပန္ေရာက္လာလွ်င္ ေနထိုင္အစားအေသာက္အတြက္ ကူညီေထာက္ပံ့ရန္ အင္န္ဂ်ီအိုမ်ား၏ အကူအညီျဖင့္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ဟု ဝန္ႀကီး ဦးေစာဟာဗီက ေျပာသည္။

ထန္မဟင္ဒုကၡသည္စခန္းႏွင့္ ဘန္ေတာင္ရမ္း ဒုကၡသည္စခန္းတို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းမွ လူဦးေရ ၅၀၀၀ခန္႔စီ ခိုလႈံလ်က္ရွိသည္ဟု ဝန္ႀကီးက ခန္႔မွန္းသည္။

Dawei Watch

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More