Friday, January 13, 2017

ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္နွင့္ UWSA.

8 January 2017 (ဧရာ၀တီ)
By ေမာင္ေမာင္စိုုး

UWSA စစ္ဝတ္စံုျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖေနေသာ ဝ အမ်ိုးသမီးမ်ားကို ယမန္နွစ္ ေအာက္တိုဘာလက ဝ ေဒသတြင္ ေတြ့ရစဉ္ / စိုးေဇယ်ထြန္း / Reuters
UWSP / UWSA

ျမန္မာျပည္ အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း သံလြင္ျမစ္ အေရွ့ဘက္ျခမ္းေဒသအား ဝ နယ္ဟု လူသိမ်ားသည္။ ျမန္မာျပည္ အတြင္းရွိ ထိုေဒသကို ခ်ုပ္ကိုင္ထားသည္မွာ ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးပါတီ (UWSP) နွင့္ အဆိုပါ ပါတီ၏ ေခါင္းေဆာင္မႈ ေအာက္ရွိ ဝ ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ (UWSA) တို့ ျဖစ္သည္။

အဆိုပါအဖြဲ့၏ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားတြင္ အဆိုပါ ပါတီနွင့္ တပ္အမည္အျပင္ “ျမန္မာနိုင္ငံ အထူးေဒသ ၂၊ ‘ဝ’ ျပည္နယ္ ျပည္သူ့အစိုးရ” ဟုလည္း သံုးစြဲေလ့ရွိပါသည္။

၁၉၈၉ ခုနွစ္ ဧျပီလအတြင္ အေရွ့ေျမာက္ ဗကပ CPB အား ပုန္ကန္ျပီးေနာက္ ဝ တို့သည္ UWSP/UWSA နာမည္နွင့္ ခြဲထြက္ ရပ္တည္ခဲ့ျပီး နဝတ အစိုးရနွင့္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုက္သည္။ နဝတ အစိုးရက အထူးေဒသ ၂ အျဖစ္ သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

ယခု ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ ဖြဲ့စည္းပံုအေျခခံ ဥပေဒအရ UWSA ခ်ုပ္ကိုင္ရာ ဝ ေဒသသည္ ဝ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ုပ္တိုင္းထဲတြင္ ပါဝင္သည္။ အဆိုပါတိုင္းတြင္ ၆ ျမို့နယ္ပါဝင္ရာ ဟိုပန္ျမို့နယ္မွအပ က်န္ ၅ ျမို့နယ္ျဖစ္သည့္ မိုင္းေမာျမို့နယ္၊ ပန္ဝိုင္ျမို့နယ္၊ နားဖန္းျမို့နယ္၊ မက္မန္းျမို့နယ္နွင့္ ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ျမို့နယ္အမ်ားစုသည္ UWSA ၏ ထိန္းခ်ုပ္မႈေအာက္တြင္ ရွိသည္။

၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒ အသက္ဝင္လာျပီးေနာက္ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွစ၍ “အထူးေဒသ” ဆိုသည္ တို့ကို သံုးစြဲ အသိအမွတ္ျပုျခင္း မရွိေတာ့ေသာ္လည္း UWSA အေနနွင့္ ဆက္လက္ သံုးစြဲလ်က္ရွိျပီး ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲေရာ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲပါ က်င္းပနိုင္ျခင္း မရွိဘဲ၂၀ဝ၈ ခုနွစ္ အေျခခံဥပေဒ ေအာက္က ကင္းလြတ္ေနေသာ ေဒသျဖစ္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

UWSA နွင့္ NCA

ယခင္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရ လက္ထက္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္ စတင္ခ်ိန္ ၂၀၁၁ ခုနွစ္၌ UWSA သည္ အစိုးနွင့္ ျပည္နယ္အဆင့္ေရာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ပါ  အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလက္မွတ္ ထပ္မံေရးထိုးခဲ့သည္။

တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားနွင့္ တြဲ၍ NCA ကိစၥရပ္မ်ား ေဆြးေနြးရာတြင္ UWSA မပါဝင္ခဲ့ေပ။ ထို့ျပင္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ဖိတ္ေခၚသည့္အခါ UWSA အေန နွင့္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုေျကာင္း ျငင္းပယ္ခဲ့ျပီး NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ နိုင္ငံေရးေဆြးေနြးရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ယေန့တိုင္လည္း ျငင္းပယ္ေနဆဲျဖစ္သည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ NLD အရပ္သားအစိုးရ တက္ျပီးေနာက္ UWSA နွင့္ NDAA တို့အား ေနျပည္ေတာ္သို့ သီးျခား ဖိတ္ေခၚေတြ့ဆံု၍ ゞင္းတို့အား အေလးထားမႈနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုး ပါဝင္ေရး စည္းရံုး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုဟု ျငင္းဆန္ေနဆဲပင္ ျဖစ္သည္။

UWSA ၏သီးျခားရပ္တည္မႈ

တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္တပ္ဖြဲ့မ်ားသည္ ယခင္ “မဒတ” ယခု UNFC အေနျဖင့္ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစုမ်ား ဖြဲ့စည္း၍ စုေပါင္းရပ္ခံရန္ ဖြဲ့စည္းမႈမ်ား ရွိေသာ္လည္း UWSA သည္ ျပီးခဲ့ေသာ အနွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္း ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ゞင္းနွင့္ အေရွ့ေျမာက္ ဗကပတြင္ တဖြဲ့တည္းျဖစ္ခဲ့ေသာ NDAA မိုင္းလားအဖြဲ့နွင့္ပင္ ညီေနာင္ဆက္ဆံေရး ပံုစံသာ ရွိခဲ့ျပီး ခိုင္မာစြာ ဖြဲ့စည္းထားေသာ မဟာမိတ္တပ္ေပါင္းစုပံုစံ မရွိခဲ့ေပ။

ဤသို့ UWSA အေနနွင့္ တေလွ်ာက္လံုး သီးျခားစြာ ရပ္တည္ခဲ့ျခင္းမွာ ゞင္း၏တစံုတရာ ေတာင့္တင္းေသာ အင္အား၊ လူဦးေရ ၆ သိန္းခန့္ရွိေသာ ေဒသကို ထိန္းခ်ုပ္ထားနိုင္သည့္ အေနအထား၊ သီးျခားကဲ့သို့ ျဖစ္ေနေသာ သူတို့၏ ေဒသအေနအထားအျပင္ ၂၀ဝ၉ ကာလအထိ အနွစ္ ၂၀ ခန့္ အစိုးရနွင့္ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္ခဲ့သည့္ အေျကာင္းအခ်က္မ်ားေျကာင့္ဟု ယူဆရသည္။

ゞင္းတို့အေနနွင့္ နဝတအစိုးရ၏ သေဘာတူ အားေပးမႈနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လက္မွတ္ထိုးထားသည့္ ကာလ၌ပင္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ အတြင္း လြယ္လန္းေဒသရွိ ခြန္ဆာ၏  MTA တပ္ဖြဲ့မ်ားအား တိုက္ထုတ္၍ ဝ လူဦးေရ သိန္းခ်ီ၍ အေျခခ်နိုင္သည့္ ၁၇၁ စစ္ေဒသဟု လည္းေကာင္း၊ ဝ ေတာင္ပိုင္းဟု လည္းေကာင္း ေခၚဆိုသည့္ ေဒသတခုပင္ ရရွိခဲ့ေပသည္။ ဤသို့ေသာ အေျခအေနေအာက္တြင္ ဝတို့ သီးျခား ရပ္တည္ေနျခင္းမွာ ထူးဆန္းသည္ဟု မဆိုသာေပ။

ထို့အျပင္ ဝ တို့ ထိန္းခ်ုပ္ထားေသာ ေဒသတို့မွာလည္း ျမန္မာျပည္ အေရွ့ေျမာက္ပိုင္း၊ သံလြင္ျမစ္ အေရွ့ဘက္ကမ္း၌ရွိျပီး ျပည္မရွိ တျခားေဒသမ်ားနွင့္ သီးျခားကဲ့သို့ ျဖစ္ေနျခင္းကလည္း ゞင္းတို့ တသီးတျခား ရပ္တည္ေနနိုင္ျခင္း၏ အေျကာင္းရင္းတခု ျဖစ္ခဲ့သည္။

သို့ရာတြင္ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္ အစိုးရက နယ္ျခားေစာင့္တပ္ BGF ဖြဲ့စည္းရန္ ဖိအားေပးသည္မွစ၍ အစိုးရနွင့္ တင္းမာမႈ စတင္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ ထို့ေနာက္ပိုင္းတြင္း UWSA နွင့္ တျခား လက္နက္ကိုင္ တပ္ဖြဲ့ဆက္ဆံေရးကို ပို၍ ပို၍ ေတြ့ျမင္လာရသည္ဟု ဆိုရပါမည္။ ထို့အတူ အစိုးရ / တပ္မေတာ္နွင့္ UWSA ျကား အဖုအထစ္မ်ားလည္း တစတစ ေပၚလာသည္ကို ေတြ့ရသည္။

အစိုးရ / တပ္မေတာ္နွင့္ UWSA ျကား တင္းမာမႈမ်ား

UWSA နွင့္ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္ BGF ဖြဲ့ရန္ ဖိအားေပး ေတာင္းဆိုသည္မွ အစျပုသည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ BGF ေျပာင္းလဲ ဖြဲ့စည္းရန္ ျငင္းပယ္ခဲ့ေသာ ကိုးကန့္အဖြဲ့အား တပ္အင္အားသံုး၍ ေျဖရွင္းလိုက္ေသာအခါ UWSA တို့ျကီးစြာ သတိထားလာခဲ့ေတာ့သည္။
ထို့ေနာက္ပိုင္းတြင္ UWSA တို့ စစ္အင္အားျပမႈ  စစ္လက္နက္ အင္အားျပမႈမ်ားကို အမ်ား သတိျပုမိေအာင္ ျပုလုပ္လာသည္ကို ေတြ့ရသည္။

စစ္ေရးအရ ထိပ္တိုက္ေတြ့လုနီးပါး အေျခအေနမ်ား ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေတြ့လာရေတာ့သည္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ဇြန္လ ၃ ရက္ေန့တြင္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္ မိုင္းတံုနွင့္ ပံုပါက်င္ ျကားတြင္ သစ္ခုတ္ေနေသာ UWSA တပ္ဖြဲ့ဝင္ ၁၆ ဦးအား တပ္မေတာ္၏ အကူအညီျဖင့္ ရဲနွင့္ သစ္ေတာမွ ဖမ္းဆီးလိုက္ရာမွ တင္းမာမႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည္။ သို့ရာတြင္ ေသနတ္သံ မထြက္ေအာင္ ျကိုးစား ေျဖရွင္းခဲ့ျကသည္။ သို့ေသာ္ အျပန္အလွန္ စစ္အင္အားျပခဲ့ျကသည္။

အဆိုပါကိစၥ ျဖစ္ပြားျပီး မျကာမီပင္ ဒုတိယအျကိမ္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္း၌ ေျမကိစၥ အျငင္းပြားျပီး တပ္မေတာ္ဘက္မွ စရဖ အရာရွိတဦးနွင့္ UWSA တပ္တို့ အျပန္အလွန္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ UWSA မွ ၂ ဦး ဒဏ္ရာ ရရွိျပီး စရဖ အရာရွိလည္း ေသနတ္ ထိမွန္၍ မိုင္းဆတ္ေဆးရံုတြင္ ကြယ္လြန္ခဲ့သည္။ ゞင္းကိစၥအားလည္း ေသနတ္သံ ထပ္မထြက္ေအာင္ ေျဖရွင္းနိုင္ခဲ့သည္။

တတိယအျကိမ္ ျဖစ္ပြားသည္မွာ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာလ ၂၈ ရက္တြင္ UWSA တပ္ဖြဲ့ဝင္အင္အား ၆၀ဝ ခန့္ မိုင္းလား ေဒသတြင္း ဝင္ေရာက္လာျပီး က်ိုင္းတံု တာပင္းဂိတ္ မ်က္နွာခ်င္းဆိုင္ရွိ မိုင္းလားဝင္ေပါက္ လြယ္က်ူဆိုင္း၊ လြယ္ဆမ္ဆံု (ရင္ကြဲေတာင္ တဝိုက္) အား ထိန္းခ်ုပ္လိုက္သည္။ ထိုသို့ ဝင္ေရာက္လာေသာ UWSA တပ္ဖြဲ့မ်ားအား တပ္မေတာ္မွ ဖယ္ရွားရန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း ဖယ္ရွားျခင္းမရွိသျဖင့္ က်ိုင္းတံုမွ မိုင္းလားသြားသည့္ တာပင္းဂိတ္အား ပိတ္ဆို့လိုက္သည္။

တဖက္က ထိုကိစၥနွင့္ ပတ္သက္၍ ညွိနွိုင္းမႈမ်ား ျပုလုပ္ေနေသာ္လည္း UWSA တပ္ဖြဲ့ဝင္တခ်ို့ ဆုတ္ခြာမႈ ရွိေသာ္လည္း အားလံုးဆုတ္ခြာျခင္း မရွိသကဲ့သို့ တာပင္းဂိတ္အားလည္း တပ္မေတာ္မွ ပိတ္ပင္ထားဆဲျဖစ္သည္။ တခ်ိန္တည္းတြင္ တပ္မေတာ္ဘက္က တင့္ကားမ်ား၊ အေျမာက္တပ္မ်ား၊ ေလေျကာင္းပ်ံသန္းမႈမ်ားျဖင့္ စစ္အင္အားျပခဲ့ျပီး UWSA ကလည္း သူတို့ကစ၍ တိုက္မည္ မဟုတ္ေသာ္လည္း အတိုက္ခိုက္ခံရပါက ျပန္လည္ တံု့ျပန္သြားမည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။

UWSA နွင့္ တက္ျကြေသာ မဟာမိတ္ ဆက္ဆံေရးမ်ား

UWSA သည္ တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားနည္းတူ NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ မပါေသာ္လည္း အဆိုပါ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားအား ပန္ဆန္း (ပန္ခမ္း) ဌာနခ်ုပ္တြင္ ဖိတ္ေခၚ၍ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့အစည္းမ်ား ညီလာခံ ၂ ျကိမ္ ျပုလုပ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေမလ ၁ ရက္ေန့မွ ၆ ရက္ ေန့အထိ ပထမအျကိမ္ ျပုလုပ္ခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၁၂ ဖြဲ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။၂၀၁၅ နိုဝင္ဘာလ ၁ ရက္ေန့မွ ၃ ရက္ေန့အထိ ဒုတိယအျကိမ္ က်င္းပခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၁၁ ဖြဲ့ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။
ထိုစဉ္ကတည္းက ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ကိုးကန့္၊ တအန္း၊ ပေလာင္၊ ရခိုင္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ဖိတ္ေခၚျခင္း မျပုရန္ သတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း UWSA က ပယ္ခ်ခဲ့သည္။ ထို့အျပင္ ထိုပန္ဆန္း ညီလာခံက်င္းပစဉ္က ပူးတြဲ ကမကထ ျပုသူမ်ားမွာ UWSA နွင့္ NDAA မိုင္းလားတို့အျပင္ KIA လည္း ပါဝင္သည္ကို ေတြ့ရသည္။

၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ NCA လက္မွတ္ထိုးပြဲတြင္ MNDAA, TNLA, AA အ ဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ ပါဝင္ေရးအား ဦးသိန္းစိန္ အစိုးရက ျငင္းပယ္ျပီးေနာက္ပိုင္း MNDAA နွင့္ TNLA က UNFC မွ နုတ္ထြက္ခြင့္တင္သကဲ့သို့ (UNFC ကမူ တရားဝင္ နုတ္ထြက္ခြင့္ ျပုျခင္းေတာ့ မေတြ့ရေသးေပ) ULA, AA မွာလည္း UNFC အဖြဲ့ဝင္ မျဖစ္ေသးရာ အဆိုပါ အဖြဲ့ ၃ သည္ UWSA နွင့္ပို၍ နီးကပ္လာသည္ကို ေတြ့ရသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ျသဂုတ္လ ၉ ရက္ေန့က ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ အဆိုပါ MNDAA, TNLA, AA အဖြဲ့၃ ဖြဲ့ မိုင္းလား၌ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရာတြင္ UWSA သည္ အဆိုပါ ၃ ဖြဲ့ဘက္မွ ရပ္ခံခဲ့သည္ဟု ျကားသိရသည္။

ထို့အျပင္ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၀ ရက္ ေန့မွစ၍ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့ျဖစ္ေသာ KIA, TNLA, MNDAA, AA တို့နွင့္ ရွမ္းျပည္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ ျပင္းထန္ေသာ စစ္ပြဲေပၚလာေသာအခါ UWSA က သေဘာထား ေျကညာခ်က္ ၂ ေစာင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာ ၂၄ ရက္ေန့နွင့္ ၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၁၂ ရက္ေန့တို့တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ UWSA ၏ ေျကညာခ်က္ ၂ ေစာင္စလံုးတြင္ အဆိုပါ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့ ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရန္ တိုက္တြန္း ရပ္ခံထားျပီး အဆိုပါ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အား အျကမ္းဖက္ အဖြဲ့မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ျခင္းကို ျပင္းျပင္းထန္ထန္ ကန့္ကြက္ထားသည္ကို ေတြ့ရပါသည္။

၂၀၁၆ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၂ ရက္ေန့က တရုတ္ျပည္၏ စီစဉ္ေပးမႈအရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ ေတြ့ဆံုမည့္ အဖြဲ့ ၆ ဖြဲ့တြင္ UWSA လည္း ပါဝင္ခဲ့ျပီး UWSAနွင့္ NDAA သည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္နွင့္ သီးျခားေတြ့ဆံုခဲ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။

ထိုစဉ္က ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေကာ္မရွင္ ေတြ့ဆံုနိုင္ျခင္း မရွိေသာ္လည္း ယခုအခါ ျပန္လည္ ေတြ့ဆံုရန္ စီစဉ္ေနသည္ဆိုသည့္ သတင္းမ်ား ထြက္ေပၚေနသည္။ ထိုသတင္းနွင့္အတူ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အျပင္ UWSA ပါ သက္ေသအျဖစ္ ပါဝင္ခြင့္ရရန္ ေတာင္းဆိုထားသည္ဟု ဆိုေပရာ UWSA အေနနွင့္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ ၄ ဖြဲ့နွင့္ပတ္သက္သည့္ အေရးကိစၥမ်ားတြင္ ေရွ့တလွမ္းတိုး၍ ပါဝင္လာသည္ဟု ဆိုရမည္။

ထို့အျပင္ ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္အဖြဲ့မွ KIA ဥကၠ႒ဌအျဖစ္ တာဝန္ယူေနသည့္ UNFC မွ ဒုဥကၠ႒ဌ နိုင္ဟံသာနွင့္ အဖြဲ့ဝင္မ်ားအားလည္း ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၂ ရက္ေန့က ပန္ဆန္းဌာနခ်ုပ္တြင္ UWSA မွ ေပါက္ယိုခ်မ္းနွင့္ အဓိက ေခါင္းေဆာင္မ်ားက လက္ခံေတြ့ဆံု ေဆြးေနြးခဲ့သည္။

သို့ျဖစ္ရာ နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးသန့္ ရပ္တည္လာခဲ့ေသာ UWSA အေနနွင့္ တျခား တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံလာသည့္အျပင္ ထိုအဖြဲ့မ်ားအတြက္ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္ခံလာသည္မွာ အဘယ္ေျကာင့္ ဆိုသည္ကို စဉ္းစား သံုးသပ္ဖြယ္ရာ ေကာင္းလွေပသည္။

ျဖစ္နိုင္ဖြယ္မ်ား

ပထမ အေျကာင္းအခ်က္မွာ စစ္ေရးအရ ျပင္ဆင္လာျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆရသည္။ ၂၀ဝ၉ ခုနွစ္ ကိုးကန့္ေဒသ စစ္ဆင္ေရး ၂၀၁၁ မွစ၍ KIA နွင့္ SSPP/SSA ေဒသ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ ထိုစစ္ျမားဦးသည္ ဝ ေဒသသို့ ဦးလွည့္လာနိုင္သည္ကို UWSA အေနနွင့္ ဂရုျပုလာမိပံုရသည္။ ထို့အျပင္ ကိုးကန့္ေဒသနွင့္ ဝမ္ဟိုင္း (SSPP ေဒသ) တိုက္ပြဲမ်ားသည္ UWSA ၏ တံခါးေပါက္ကို လာ၍ ေခါက္ေနသည္ မဟုတ္ပါေလာ။

ေနာက္ထပ္ စစ္ေရး အေျခအေနတခုမွာ ပန္ဆန္းဗဟိုျပု ေျမာက္ပိုင္းရွိ ဝ ေဒသနွင့္ ေဟြေအာတြင္ ဌာနခ်ုပ္ထားရွိသည့္ မိုင္းဆတ္ခရိုင္တြင္းရွိ UWSA ၁၇၁ စစ္ေဒသရွိရာ ေတာင္ပိုင္း ဝ ေဒသတို့ျကားတြင္ ဆက္စပ္မေနဘဲ တပ္မေတာ္၏ ျတိဂံတိုင္း စစ္ဌာနခ်ုပ္ ထိန္းခ်ုပ္ထားသည့္ က်ိုင္းတံု၊ မိုင္းယန္း၊ မိုင္းေယာင္း၊ တာခ်ီလိတ္၊ မိုင္းဆတ္ေဒသက ျခားထားေပရာ UWSA အတြက္ စစ္ေရးအရ ျပန္လွန္ထိန္းခ်ုပ္ရန္ အကန့္အသတ္ရွိသည္။

သို့ျဖစ္၍ မဟာမိတ္မ်ား ရွာေဖြအင္အား စုလာသကဲ့သို့ မိုင္းလားေဒသတြင္း၌ ဝင္ေရာက္ တပ္စြဲမႈတို့ ျပုလုပ္လာျခင္း ျဖစ္ပံုရသည္။ ဒုတိယ အေျကာင္းအခ်က္မွ နိုင္ငံေရးနွင့္ သက္ဆိုင္သည္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္ စက္တင္ဘာလ ၄ ရက္ေန့၌ ထုတ္ျပန္ေသာ UWSA ၏ေျကညာခ်က္တြင္ အေမရိကန္၊ ဥေရာပနွင့္ အေနာက္ အုပ္စုမ်ား ေျမာက္ပိုင္းပဋိပကၡတြင္ မပါဝင္ရန္ အတိအလင္းထုတ္ ျပန္ခဲ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။

လက္ရွိ ျမန္မာျပည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ အေနာက္အေျခစိုက္ အဖြဲ့အစည္းမ်ားက ရန္ပံုေငြ အပါအဝင္ အင္တိုက္အားတိုက္ ကူညီေနျကေပရာ အေနာက္အုပ္စု၏ ျသဇာ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားအေပၚ သက္ေရာက္လာမည္ကို လက္သင့္ခံနိုင္ပံုမရေပ။

ျမန္မာ့အေရး ကြ်မ္းက်င္သူ ဘာေတးလ္ လင့္တနာ သံုးသပ္သကဲ့သို့ တရုတ္တို့အေနနွင့္ နယ္စပ္ တည္ျငိမ္ေရးကို လိုလားေသာ္လည္း အေနာက္အုပ္စုျသဇာ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားေပၚသို့ ေရာက္လာမည္ကို လိုလားမည္ မဟုတ္ေပ။ ထို့ေျကာင့္လည္း UWSA သည္ ေျမာက္ပိုင္းရွိ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားနွင့္ ပို၍ နီးနီးကပ္ကပ္ ဆက္ဆံပံုရသည္ဟု သံုးသပ္ျကသည္။

ထို့အျပင္ လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ့နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ UWSA ပါဝင္လာျခင္းသည္ စစ္အင္အား ခ်ိန္ခြင္လွ်ာ ညွိရန္ ျဖစ္နိုင္ေျခ ရွိသည္ဟုလည္း ယူဆဖြယ္ျဖစ္သည္။ လက္ရွိ စစ္ပြဲျဖစ္ပြားေနေသာ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ့နွင့္ ေဆြးေနြးေရးကို UWSA က ေတာင္းဆိုထားသကဲ့သို့ ေျမာက္ပိုင္း ၄ ဖြဲ့ကလည္း ゞင္းတို့နွင့္ ေဆြးေနြးပြဲတြင္ UWSA အား အသိသက္ေသ အျဖစ္ ပါဝင္ေရးကို ေတာင္းဆိုထားသည္။

ထို့အျပင္ ၂၀၁၆ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္ေန့က ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံအား သပိတ္ေမွာက္ ထြက္ခြာခဲ့သည့္ UWSA သည္ ၄ လခန့္အျကာ ၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ၂၀ ရက္ေန့တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ က်င္းပေသာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ရန္ပံုေငြဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးကစျပီး ျပန္လည္ ပါဝင္လာခဲ့သည္ကို ေတြ့ရသည္။ လာမည့္ ကာလမ်ားတြင္လည္း ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ့မ်ား၊ တိက်စြာ ေျပာရလွ်င္ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားနွင့္ ပူးေပါင္းရပ္ခံ၍ ဆက္လက္၍ တက္ျကြစြာပါဝင္ သြားဖြယ္ရွိသည္။

UWSA သည္ တရုတ္နွင့္ နီးနီးကပ္ကပ္ ရွိသည္ဟု ျပည္တြင္းျပည္ပ အကဲခတ္ အားလံုးလိုလိုက သံုးသပ္ထားျကသည္။ လက္ရွိ တရုတ္နယ္စပ္ရွိ ေျမာက္ပိုင္းအဖြဲ့မ်ားနွင့္ လက္တြဲ၍ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္တြင္ တက္ျကြစြာ ပါဝင္လာျခင္းသည္ တရုတ္တို့၏ သေဘာထားနွင့္ဆက္စပ္ ပတ္သက္မႈရွိ၊ မရွိနွင့္ စပ္လ်ဉ္း၍ ယတိျပတ္ေျပာရန္ ခက္ခဲလွေသာ္လည္း UWSA အေနနွင့္ ေရွ့လာမည့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္မ်ားတြင္ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ့မ်ားနွင့္တြဲ၍ တက္ျကြစြာ ပါဝင္လာေတာ့မည္ ဆိုသည္ အခ်က္ကေတာ့ ေသခ်ာသေလာက္ရွိသည္ဟု သံုးသပ္ရေပသည္။

အထက္ပါ နိုင္ငံေရး၊ စစ္ေရး၊ သံတမန္ေရး အေျကာင္းအခ်က္မ်ားက နွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ သီးျခားေနခဲ့ေသာ UWSA အား တျခား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားနွင့္ မဟာမိတ္ျပုရန္ တြန္းထုတ္လိုက္သည္ဟု ဆိုရပါမည္။

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖယ္ဒရယ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာသုေတသီတဦးျဖစ္သည္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More