Monday, January 2, 2017

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္နွင့္ တုုိင္းရင္းသားအေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရး (၃)

(တုုိုုင္းရင္းသားအေရး သုုံးသပ္သူမ်ား မွတ္တမ္းအျဖစ္လြယ္ကူစြာဖတ္ရႈနုုိင္ရန္ ဧရာ၀တီမဂဇင္းမွ ကူးယူ ေဖၚျပထားျခင္းျဖစ္ပါတယ္)။

26 December 2016 ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၈ ရက္ ရန္ကုန္တြင္ စစ္ဆန့္က်င္ေရး ဆနၵျပစဉ္ / မ်ိုးမင္းစိုး / ဧရာဝတီ

NLD အစိုးရသစ္၏ ျကြေးေျကာ္သံျဖစ္သည္။ NLD အစိုးရသစ္ အေနနွင့္ အမ်ိုးသားရင္ျကားေစ့ေရး ျငိမ္းခ်မ္းေရးကို ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ထုတ္ျပန္ေျကညာခဲ့သည္။ NLD အစိုးရ၏ နိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္အား လူထုအားလံုးက ေထာက္ခံခဲ့သည္။ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားစြာျဖင့္ ျကို ဆိုခဲ့ျကသည္။

တကယ္တမ္း ဆိုရလ်င္ အမ်ိုးသား ျပန္လည္ရင္ျကားေစ့ေရး ဆိုသည္မွာ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု လုပ္ငန္းစဉ္ထက္ ပို၍ ခက္ခဲပါသည္။ မဟာမိတ္ တပ္ေပါင္းစု ဆိုသည္မွာ တည္ရွိေနသည့္ နိုင္ငံေရး အေျခအေနတြင္ မိမိနွင့္ ေယဘုယ် နိုင္ငံေရး ဦးတည္ခ်က္ တူသူမ်ားနွင့္ မဟာမိတ္ဖြဲ့ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အမ်ိုးသား ရင္ျကားေစ့ေရး ဆိုသည္က မတူကြဲျပားေသာ နိုင္ငံေရး အျမင္ ရွိသူ အုပ္စုမ်ားအား စုစည္းျပီး ဘံုသေဘာတူညီခ်က္ တရပ္ ရရွိေအာင္ ျကိုးပမ္းေရး၊ ထိုမွတဆင့္ သင့္ျမတ္သည့္ လူ့အဖြဲ့အစည္း တရပ္တည္ေဆာက္ေရး ျဖစ္ရာ နွိုင္းယွဉ္မႈ အရ ပိုမိုခက္ခဲ ေပသည္။

အမ်ိုးသားသင့္ျမတ္ေရး အရ အျမင္အယူအဆ မတူ၍ ကြဲလြဲေနသည့္ အျပင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡပါ ျဖစ္ပြါးေနသည့္ အုပ္စုမ်ားကို သင့္ျမတ္ေအာင္ လုပ္ရမည္ ျဖစ္ေပရာ လြယ္ကူလွသည္ေတာ့ မဟုတ္ေပ။ NLD အေနနွင့္ အစိုးရတရပ္ ျဖစ္လာျပီ ျဖစ္ေပရာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡကို မလွြဲမေရွာင္သာ ကိုင္တြယ္ရေပေတာ့မည္။ ရင္ျကားေစ့မူ အရ NLD အစိုးရနွင့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား ရင္ျကားေစ့ေရး သက္သက္ မဟုတ္ဘဲ NLD/တပ္မေတာ္/တိုင္းရင္းသား ပါတီ/ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ား သံုးဦးသံုးဖလွယ္ ရင္ျကားေစ့ေရး ျဖစ္ေပရာ ပို၍ရႈတ္ေထြး နက္နဲလာေပ ေတာ့သည္။

NLD နွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး

NLD ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္သည္ ယခင ္ဦးသိန္းစိန္အစိုးရ လုပ္ကိုင္ခဲ့သည္ကို ဆက္ခံခဲ့သည္။ သမၼတေဟာင္း ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္တြင္ တနိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး ဆိုင္ရာ သေဘာတူညီခ်က္ NCA ကို ေရးဆြဲခဲ့ျပီး တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ ၈ ဖြဲ့က ၂၀၁၅ ခုနွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့သည္။ KIA ေခါင္းေဆာင္ေသာ UNFC အဖြဲ့ဝင္ ၇ ဖြဲ့၊ အခ်က္အခ်ို့ ျပင္ဆင္ရန္နွင့္ အားလံုးပါဝင္ေရးကို ေတာင္းဆိုျပီး လက္မွတ္ မထိုးေသးေပ။ ထို့ျပင္ UWSA/NDAA/NSCN(K) တို့က လက္မွတ္ထိုးရန္ မလိုဟုဆိုကာ ျငင္းဆန္ထားျပီး MNDAA/TNLA/AA အဖြဲ့ ၃ ဖြဲ့ကိုေတာ့ NCA လက္မွတ္ထိုးခြင့္ျပုရန္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္ တို့ကျငင္းဆန္ထားသည့္ အေျခအေနတြင္ NLD အစိုးရက ဆက္ခံခဲ့ရသည္။

NLD အစိုးရနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

တကယ္တမ္းဆိုလ်င္ NLD အစိုးရလက္ထက္တြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုလာျပီး ေတြ့ဆံုေဆြးေနြးရာတြင္ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ သေဘာထားကို ေတြ့ရဖြယ္ရွိသည္ ဟု တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့တိုင္း လိုလို ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ထားရွိျပီး NLD အစိုးရ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္အား ေစာင့္ေမွ်ာ္ခဲ့ျကသည္။ သို့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ NRPC ဖြဲ့စည္းျပီးစ အခ်ိန္တြင္ပင္ တပ္မေတာ္က MNDAA/AA/TNLA အဖြဲ့ လက္နက္စြန့္မွသာ လက္ခံနိုင္မည္ဟု ေျကညာခဲ့ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္သည္ ခက္ခဲ၍ သြားေပသည္။

သို့ေသာ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ၂၁ ရာစုပင္လံုညီလာခံကို ျမန္ဆန္စြာ က်င္းပနိုင္ရန္ ျကိုးပမ္းခဲ့ျပီး NCA လက္မွတ္ထိုးေသာ အဖြဲ့မ်ားေရာ လက္မွတ္ မထိုးေသးေသာ အဖြဲ့မ်ားပါ ညီလာခံတက္ေရာက္ေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ရာ အားလံုးအတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား ရွင္သန္ခဲ့သည္။
ကိုးကန့္အပါအဝင္ ၃ ဖြဲ့ ညီလာခံသို့ မတက္ေရာက္နိုင္ ခဲ့ေသာ္လည္း ညွိနွိုင္းမႈ တစံုတရာ ရွိခဲ့၍ ေတာ္ေသးသည္ဟု ဆို၍ ရသည္။ ထို့အျပင္ ညီလာခံအတြင္း ပါတီအသီးသီး အဖြဲ့အသီးသီး အေနနွင့္ မိမိတို့ အျမင္မ်ားကို ပြင့္လင္းလြတ္လပ္စြာ ေျပာခြင့္ရသည့္ အျပင္ လူထုကို ခ်ျပခြင့္ ရသျဖင့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ပိုျမင့္ခဲ့ေသးသည္။

NCA

NLD အစိုးရ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ စတင္ခါစက NCA နွင့္ ပတ္သက္သည့္ သေဘာထားကို ရွင္းလင္းစြာ မေတြ့ေသးေပ။ တပ္မေတာ္အေနနွင့္ေတာ့ NCA နွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းရွင္းလင္းလင္း ရပ္ခံထားေပသည္။

ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံတြင္ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ အဖြဲ့မ်ားေရာ မထိုးသည့္အဖြဲ့မ်ားပါ ပါဝင္ေရး လံုးပမ္းေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အေနနွင့္ NCA လက္မွတ္ မထိုးေသးသည့္ အဖြဲ့မ်ားနွင့္ပတ္သက္၍ မည္သို့ ကိုင္တြယ္သြားမည္ ဆိုသည္မွာ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ျသဂုတ္လ ၃၁ ရက္ေန့ ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစု ပင္လံုညီလာခံ အဖြင့္ေန့တြင္ ေျပာျကားေသာ မိန့္ခြန္းတြင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္နွင့္ ပတ္သက္၍ NCA ထီးရိပ္အတိုင္း သြားမည္ဟု ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က ဆိုခဲ့ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္နွင့္ ပတ္သက္ျပီး တပ္မေတာ္နွင့္ တသေဘာတည္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍လည္း ၂၀၁၆ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့တြင္ ျပု လုပ္သည့္ NCA လက္မွတ္ထိုးသည့္ တနွစ္ျပည့္ အခန္းအနားတြင္ NCA ၁ နွစ္ ျပည့္ေသာ္လည္း ထပ္မံလက္မွတ္ထိုးသူ မရွိ၍ ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းေျကာင္း၊ NCA လက္မွတ္မထိုးဘဲ ျပင္ပတြင္ အခ်ိန္ မျဖုန္းျကဖို့ ျဖစ္ေျကာင္း ေျပာျကားခဲ့သည္ကို ေတြ့ခဲ့ရသည္။

ဤအခ်က္သည္ ၂၀၁၅ ခုနွစ္အတြင္း NCA နွင့္ပတ္သက္၍ သူမ၏ ရပ္တည္ခဲ့ပံုနွင့္ ကြာျခားလာခဲ့သည္ဟု သံုးသပ္ရသည္။  ထိုစဉ္က NCA လက္မွတ္ထိုးရာတြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးကို ရပ္ခံခဲ့ျပီး ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးရာတြင္ တက္ေရာက္ ပါဝင္ခဲ့ျခင္း မရွိေပ။ ထို့ျပင္ ေရြးေကာက္ပြဲ မဲဆြယ္စဉ္ကာလ ၂၀၁၅ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္ေန့က ဆီဆိုင္ျမို့တြင္ ေျပာျကားရာ၌ စစ္မွန္ေသာ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ုပ္ အျမန္ဆံုး ရရန္ လိုေျကာင္း၊ တိုင္းရင္းသား အားလံုး လက္ခံနိုင္တဲ့ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ုပ္မ်ိုး ပါဝင္သင့္တဲ့ နိုင္ငံေရး အင္အားစုမ်ား အစုအဖြဲ့မ်ား အားလံုး လက္ခံေသာ စာခ်ုပ္မ်ိုး လိုအပ္ေျကာင္း၊ ယေန့လက္မွတ္ထိုး ေနာက္ေန့ ပစ္မည္ ဆိုလွ်င္ စစ္မွန္ေသာ စာခ်ုပ္မ်ိုး မဟုတ္ေျကာင္း၊ မိမိတို့ အေနနွင့္ စစ္မွန္ေသာ အပစ္ရပ္စာခ် ုပ္ အျမန္ဆံုး လက္မွတ္ထိုးျခင္းအား သူမတို့ သေဘာတူေျကာင္း၊ သို့ေသာ္ အခ်ိန္ကာလက အေရးျကီးဆံုး မဟုတ္ေျကာင္း စစ္မွန္မႈသာ အေရးျကီးဆံုး ျဖစ္ေျကာင္း၊ သူမ အေနနွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ေျပာလိုေျကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။

သို့ေသာ္ NCA လက္မွတ္ထိုးရန္ ေဆြးေနြးဆဲ အျငင္းပြါးဆဲျဖစ္သည့္ UNFC ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင့္ ၂၀၁၆ ဇူလိုင္လ အတြင္း ရန္ကုန္ျမို့တြင္ ေတြ့ဆံု ရာ၌ သူမတို့ အစိုးရအေနနွင့္ ယခင္အစိုးရ ျပုလုပ္ခဲ့သည္မ်ားကို မလွြဲမေရွာင္သာ ဆက္ခံရေျကာင္း ဆိုခဲ့သည္။ ထိုစဉ္က သူမတို့ အစိုးရအေနနွင့္ NCA ကို ဆက္ခံရလိမ့္မည္ဟု ဆိုလိုခ်င္ပံု ရသည္။ ထို့ျပင္ သူမ၏ လက္ရွိ သေဘာထားမွာ မည္သို့ေသာ ကြဲလြဲမႈ ရွိေသးေနေစကာမူ NCA လက္မွတ္ အရင္ထိုးျပီး စားပြဲဝိုင္းေပၚ ေရာက္မွ ညွိနွို င္းေဆြးေနြးရန္ ရည္ရြယ္ပံုရသည္။ NLD အေနနွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းေျကာင္း ဝင္လိုက္ျခင္းမွာလည္း လူထု အထိခိုက္နည္းေသာ လမ္းေျကာင္းကို ေရြးခ်ယ္လိုက္သည္ဟု သူမ ဆိုေလ့ရွိရာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ့မ်ားကို သူမကဲ့သို့ပင္ ခက္ခဲေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ေစလိုပံု ရပါသည္။

စစ္ပြဲနွင့္ အျကမ္းဖက္အဖြဲ့ဆိုသည့္ ျပႆနာ

ပထမအျကိမ္ ၂၁ ရာစုပင္လံု မက်င္းမီ ကတည္းက ကခ်င္ျပည္နယ္နွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ အတြင္း စစ္ေရးအရ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနရာမွ ညီလာခံေနာက္ပိုင္းတြင္ တစတစ ပို၍ ျပင္းထန္လာသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္း တပ္မေတာ္၏ ထိုးစစ္မ်ား အရွိန္ျမင့္လာသည္ကို ေတြ့ရသည္။ ၂၀၁၆ နိုဝင္ဘာလ ၂၀ ရက္မွစ၍ KIA/MNDAA/TNLA/AA လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့က ေျမာက္ပိုင္း မဟာမိတ္ဟူ၍ ဖြဲ့စည္းကာ ျပန္လည္ စစ္ဆင္ေရးမ်ား ျပုလုပ္ေသာအခါ စစ္အရွိန္က ပိုျမင့္လာသည္။

၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒ အရ အရပ္သားအစိုးရနွင့္ တပ္မေတာ္သည္ လုပ္ပိုင္ခြင့္ အသီးသီး ရယူထားျကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျပည္တြင္းစစ္နွင့္ ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္က လုပ္ပိုင္ခြင့္ အျပည့္အဝ ယူထားေပရာ အရပ္သားအစိုးရ ေက်ာ္လွြားနိုင္ျခင္း မရွိေပ။ ဤအခ်င္းအရာနွင့္ ပတ္သက္၍ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အား မေျကလည္မႈမ်ား ေတြ့ရသည္။ သို့ေသာ္ ဤျပသနာသည္ ဖြဲ့စည္းပံုျပႆနာ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္တြင္ အျပည့္အဝ ဒီမိုကေရစီ မရွိေသးသည္ကို ျပသျခင္းလည္း ျဖစ္သည္။ ျပည္သူလူထုက ေရြးခ်ယ္တင္ျမွောက္ျခင္း ျဖစ္ေသာ္လည္း ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္သည္ အေျခခံဥပေဒ အရ အကန့္အသတ္ ရွိသည္ကို ျပသည္။

သို့ေသာ္ သူမသည္ သူမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိသည္ကိုေတာ့ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုရမည္။ စစ္အရွိန္ ျမင့္လာေသာအခါ လွြတ္ေတာ္တြင္ အဆိုပါ ေျမာက္ပိုင္းမဟာမိတ္ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အား အျကမ္းဖက္ အဖြဲ့မ်ားအျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ ျကံ့ခိုင္ေရး ပါတီက အဆိုတင္သြင္းကာ ကာကြယ္ေရး ဝန္ျကီးနွင့္ တပ္မေတာ္သား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ေထာက္ခံေဆြးေနြး ခဲ့သည္။ သို့ေသာ္ NLD အမတ္အမ်ားစုက ပယ္ခ်လိုက္၍ အဆိုအတည္ မျဖစ္ခဲ့ေပ။ အကယ္၍သာ လွြတ္ေတာ္ကသာ ゞင္းအဆိုကို အတည္ျပု ခဲ့ပါက ထိုအဖြဲ့မ်ားကို ေဆြးေနြးစရာ မလိုေတာ့ဘဲ အျပတ္တိုက္ရန္သာ ရွိေတာ့ေပရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ ပ်က္သြားနိုင္ေပသည္။

သို့ျဖစ္ရာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္အေနနွင့္ အဆံုးအျဖတ္ေပးရေသာ ကာလတြင္ သူမလုပ္ပိုင္ခြင့္ ရွိေသာ ေဘာင္အတြင္းမွ ျပတ္ျပတ္သားသား ရပ္တည္ခဲ့သည္ဟု ဆိုနိုင္သည္။ ထို့ျပင္ ကာကြယ္ေရးဝန္ျကီး၏ သေဘာထားသည္ တပ္မေတာ္သေဘာထားသာ ျဖစ္ျပီး NLD အစိုးရ သေဘာထား မဟုတ္ေျကာင္း ေတြ့ခဲ့ရသည္ ဟု ဆိုရပါမည္။

ထို့ျပင္ တပ္မေတာ္ပိုင္ ျမဝတီသတင္းဌာနမွ ေနာက္ပိုင္းတြင္ အဆိုပါ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အား အျကမ္းဖက္ ေသာင္းက်န္းသူမ်ားဟု ေဖာ္ျပေရးသား ေသာ္လည္း နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ခံရံုးသတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီကမူ ပူးေပါင္း လက္နက္ကိုင္အဖြဲ့ဟုသာ တေလွ်ာက္လံုး ေဖာ္ျပသည္ကို ေတြ့ရသည္။ အစိုးရတရပ္ အေနနွင့္ တည္ျငိမ္ေသာ သေဘာထားကို ေဖာ္ျပနိုင္သည္ ဟုဆိုရပါမည္။

အားလံုးပါဝင္ေရး

သို့ေသာ ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ရပ္ခံခ်က္သည္ ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒ၏ ကန့္ကတ္ခ်က္နွင့္ သူမ၏ အမ်ိုးသား ရင္ျကားေစ့ေရးမူေဘာင္ေအာက္တြင္ ျပည့္စံုလံုေလာက္မႈ ရွိပါသေလာဆိုသည္နွင့္ပတ္သက္၍ အျငင္းပြါးမႈ မ်ားရွိ ပါသည္။   ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ အတြက္ အေျခခံမူမွာ အားလံုးပါဝင္ေရး ျဖစ္သည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ား အားလံုး ပါဝင္ရန္ လိုအပ္ေပသည္။

လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က “ပါဝင္သင့္ပါဝင္ထိုက္ သူမ်ား” ပါဝင္ေရးမူကို သူမ၏ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဉ္ စတင္ကတည္းက ေျကညာထားခဲ့သည္။ ယခု စစ္ေရးတင္းမာမႈမ်ား ျမင့္တက္လာခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္မွ ေျမာက္ပိုင္း အဖြဲ့ ၄ ဖြဲ့အား အျကမ္းဖက္အဖြဲ့မ်ား အျဖစ္ သတ္မွတ္ရန္ တင္ျပလာခ်ိန္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အေနနွင့္ လွြတ္ေတာ္တြင္း ပယ္ခ်ရံုျဖင့္ လံုေလာက္ျပီေလာ၊ သို့တည္းမဟုတ္ ပါဝင္သင့္ ပါဝင္ထိုက္သူမ်ားသည္ မည္သည့္ အဖြဲ့မ်ား ျဖစ္သည္ကို အက်ိုးအေျကာင္း အခ်က္အလက္ျဖင့္ ထုတ္ေဖာ္ ရပ္ခံရန္ လိုအပ္/မလိုအပ္ လွြတ္ေတာ္သို့တင္သြင္း၍ အဆံုးျဖတ္ ခံသင့္/မခံသင့္ စသည္တို့သည္ စဉ္းစားဖြယ္ရာ ျပန္လွန္သံုးသပ္ ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေပသည္။ ဆံုးျဖတ္သင့္/မဆံုးျဖတ္သင့္ ဆိုသည္မွာ ေပၚထြက္လာမည့္ အက်ိုးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္း တြက္ခ်က္ရန္ လိုေပလိမ့္မည္။

လက္ရွိ ေျမာက္ပိုင္း မုန္းကိုး မူဆယ္ေဒသနွင့္ ပတ္သက္၍ စစ္ပြဲသတင္းမ်ားအား နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံရံုး သတင္းထုတ္ျပန္ေရး ေကာ္မတီမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ္လည္း ゞင္းတိုက္ပြဲမတိုင္မီ တပ္မေတာ္၏ စစ္ဆင္ေရးမ်ားနွင့္ ပတ္သက္၍ ေနာက္ပိုင္း ကခ်င္ျပည္တယ္ ဂီဒြန္ေတာင္ေျကာ တိုက္ပြဲမ်ားအား ေဖၚျပမႈ မရွိျခင္းမွာလည္း သို့ေလာသို့ေလာ ေတြးေတာစရာျဖစ္သည္။ တခ်ို့က တိုင္းရင္းသား ေဒသမ်ားအား တပ္မေတာ္က ထိုးစစ္ဆင္ ေနမႈမ်ားကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္က မ်က္ကြယ္ျပုထားသည္ဟု ယူဆျကသည္။ တခ်ို့ကမူ ထိုတိုက္ပြဲမ်ားကို သူမ မေထာက္ခံသျဖင့္ မေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ယူဆျကသည္။

သို့ျဖစ္ရာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဉ္တြင္ သူမ၏ ရပ္ခံခ်က္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားနွင့္ ဘက္စံုက သံုးသပ္ရန္ လိုသကဲ့သို့ အက်ိုးဆက္မ်ားကို ထည့္သြင္း စဉ္းစားရန္ လိုအပ္ေပသည္။

ျငိမ္းခ်မ္းေရး

လက္ရွိ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ျဖစ္စဉ္တြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ ေဆာင္ရြက္ေနသည္မွာ အမ်ိုးသား ရင္ျကားေစ့ေရး ျဖစ္သည္။ ယခင္က အတိုက္အခံျဖစ္ခဲ့ေသာ NLD နွင့္ တပ္မေတာ္ ရင္ျကားေစ့ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို့ ယေန့တိုင္ လက္နက္စြဲကိုင္၍ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ ျဖစ္ေနေသာ တပ္မေတာ္နွင့္ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ့မ်ားျကား ရင္ျကားေစ့ေပးရန္ လိုသည္။ ထိုအတူ NLD နွင့္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားျကား ရင္ျကားေစ့ေပးရန္ လိုအပ္သည္။

အမ်ိုးသား ရင္ျကားေစ့ေရး ဦးစီးေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္နွင့္ NLD အေနနွင့္ ရင္ျကားေစ့ေရးကို ဟန္ခ်က္ညီညီ လုပ္ေဆာင္နိုင္မည္ ဆိုပါက တန္းတူေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ဖက္ဒရယ္သည္ လည္းေကာင္း၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ထိုမွတဆင့္ အေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးသည္ လည္းေကာင္း၊ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေပ လိမ့္မည္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္ အေနနွင့္ တပ္မေတာ္နွင့္ ရင္ျကားေစ့ရန္ လိုအပ္သကဲ့သို့ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား၊ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္မ်ားနွင့္လည္း ရင္ျကားေစ့ရန္ လိုအပ္ေပသည္။ ယခုအထိ တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ထိေတြ့မႈ အားနည္းေနဆဲဟု တိုင္းရင္းသားမ်ားက ယူဆေနျကသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္၏ ရင္ျကားေစ့ေရးသည္ တပ္မေတာ္နွင့္ ရင္ျကားေစ့ေရးက အေလးသာေနျပီး တိုင္းရင္းသားမ်ားနွင့္ ရင္ျကားေစ့ေရးက အားနည္းေနသည္ဟု ေဝဖန္သံုးသပ္မႈမ်ား ရွိေနသည္။ မည္သို့ဆိုေစ ျပီးခဲ့ေသာ အေတြ့အျကံုမ်ား လက္ငင္းျပသနာမ်ားနွင့္ အလားလာမ်ားအား ေမွ်ာ္ျကည့္၍ သံုးသပ္ျကရန္ လိုအပ္ပါ လိမ့္မည္။

(ေမာင္ေမာင္စိုးသည္ ဖယ္ဒရယ္နွင့္ တိုင္းရင္းသားေရးရာသုေတသီတဦးျဖစ္သည္)

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More