Saturday, December 31, 2016

နွစ္သစ္ကူး ေဟာလီးေဒးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ

The Voice Daily, 29,Dec, 2016.

ေဟာလီးေဒး အမ်ဳီးမ်ဳီး

ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ သၾကၤန္ ၁၀ ရက္ကုုိ နွစ္သစ္ကူးေဟာလီးေဒးအျဖစ္သတ္မွတ္ထားသလုုိ ဥေရာပမွာလည္း ခရစ္စမတ္နဲ႔ နွစ္သစ္ကူးကာလအျဖစ္ သတင္းတပတ္ခန္႔ ေဟာလီးေဒးရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခတ္သစ္ျမန္မာ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ဗုုဒၵဘာသာနွစ္သစ္ကူးသၾကၤန္မွာ ေဟာလီးေဒးယူသလုုိ ခရစ္ယန္နွစ္သစ္ကူး ဒီဇင္ဘာမွာ လည္း ေဟာလီးေဒးယူလုုိက္တာပါပဲ။ ဒီလုုိနဲ႔ ဒီဇင္ဘာေဟာလီးေဒးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ၊ နွစ္သစ္ကုုိ ဘယ္လိုုၾကိဳရင္ေကာင္းမလဲဆုုိျပီး ျပင္ဆင္မႈေတြ ရွိလာေနပါတယ္။


တနွစ္လံုုး ပင္ပမ္းထားသမွ် နွစ္သစ္ကူးမွာ - ရက္ေလာက္ ခရီးထြက္ျပီး အနားယူအပန္းေျဖ သင့္တာေပါ့။ လူတုုိင္း ခရီးထြက္ခ်င္တာေပါ့။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီသတင္းတပတ္စာအတြက္ ၀င္ေငြကိစၥကုုိ ဘယ္လုုိေျဖရွင္းမလဲ။ လစာမဲ့လား။ လစာအျပည့္နဲ႔ ေဟာလီးေဒးလား။ ဒီေနရာမွာေတာ့ ျမန္နုုိင္ငံက လစာေပးစနစ္နဲ႔ အေနာက္တုုိင္းလစာေပးစနစ္ သုုိ႔မဟုုတ္ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး Holiday money ေပးတဲ့စနစ္ ကြာသြားမယ္ ထင္ပါတယ္။

ျမန္မာနုုိင္ငံအလုုပ္သမားဥပေဒမွာ Holiday money ေပးတဲ့စနစ္ မရွိေသးဘူးလုုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ဒီနုုိင္ငံေတြ မွာေတာ့ တနွစ္မွာ တလ (သတင္း ပတ္) အလုုပ္သမားတုုိင္း ေဟာလီးေဒးယူခြင့္ရွိပါတယ္။ အဲဒီ ပတ္ ေဟာလီးေဒးသြားေနစဥ္ တနွစ္စာ၀င္ေငြရဲ့ ၁၂ ရာခုုိင္နႈန္း (တနွစ္စာရဲ့ ၁၂ ရာခုုိင္နႈန္းဟာ တလစာပုုံမွန္ ၀င္ေငြ ေလာက္ရွိပါတယ္) ကိုု အလုုပ္ရွင္က အလုုပ္သမားဘဏ္ထဲ ထည့္ေပးရပါတယ္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ေတာ့ ဥေရာပရဲ့ေႏြရာသီ ဇြန္လဆန္းမွာ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး၀င္ျပီး အခြန္ပုုိေငြ ျပန္အမ္းတာကုုိလည္း အဲဒီလမွာပဲ ရေလ့ရွိပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ေႏြရာသီမွာ ဥေရာပသားေတြ မိသားစုုအလုုိက္ ခရီးထြက္ၾကတာကုုိ သတိထားမိၾကမွာ။ ဒါက ေနာ္ေ၀းေတြ အမ်ားစုုခရီးထြက္ေလ့ရွိတဲ့ ေႏြရာသီေဟာလီးေဒးအေၾကာင္း။ အခုုေျပာေနတာက ခရစ္စမတ္နဲ႔ နွစ္သစ္ကူး ေဟာလီးေဒးဆုုိေတာ့ ဒီအခ်ိန္မွာ Holiday money ဘယ္ရေတာ့မလဲ။ ဒါေပမဲ့ ဒီဇင္ဘာလမွာ အခြန္မျဖတ္တဲ့အတြက္ လစာအျပည့္ရပါတယ္။ ပုုံမွန္အားျဖင့္ အခြန္က ၂၅ ကေန ၃၅ ရာ ခုုိင္နႈန္းအထိျဖတ္ေလ့ရွိတာေၾကာင့္ အရင္လေတြက သိန္းပဲရသူေတြဟာ ဒီဇင္ဘာမွာေတာ့ ၁၀ သိန္း အျပည့္ရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။

အဲဒီအပုုိေငြနဲ႔ နွစ္သစ္ကူးမွာ ခရီးထြက္ၾကတယ္။ ဒါမွမဟုုတ္ ေႏြရာသီတုုန္းကရတဲ့ေဟာလီးေဒးေငြကိုု နည္းနည္း ခ်န္ထားျပီး နွစ္သစ္ကူးရတဲ့ေငြနဲ႔ေပါင္းကာ ခရီထြက္တယ္ စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ဳိးရွိပါတယ္။

နွစ္သစ္ကူူးမွာ ဘယ္သြားၾကမလဲ

ဒါက ၾကိဳတင္ျပင္ဆင္ျပီး ခရီးထြက္တဲ့သူေတြကိုုေျပာတာပါ။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေႏြရာသီလည္းထြက္၊ ေဆာင္းရာသီလည္းထြက္ဆုုိေတာ့ ေဟာလီးေဒးမန္းနီး ဘယ္က်န္ေတာ့မလဲ။ ဒီေတာ့ Credit Card (အေၾကြးယူနုုိင္တဲ့ ကတ္ျပား) သုုံးျပီး ခရီးထြက္ၾက။ ေနာက္မွ အရင္းနဲ႔အတုုိးေပါင္းျပီး ျပန္ဆပ္ၾကေပါ့။ ခုုနကေျပာတဲ့ ေဟာလီးေဒးမန္းနီးဆုုိတာက အနည္းဆုုံး နွစ္ဆက္တုုိက္အလုုပ္လုုပ္ျပီးသူ၊ အျမဲတန္း အလုုပ္ရွိသူေတြသာရတဲ့အခြင့္အေရးပါ။ ဒီေတာ့ ပုုံမွန္ လုုပ္မရွိသူနဲ႔ လူငယ္ေတြကေတာ့ အဆင္ေျပ သလုုိ ခရီးထြက္ရမွာေပါ့။


စာဖတ္သူေတြေကာ ဘယ္ကိုုခရီးထြက္ဖုုိ႔ျပင္ထားပါသလဲ။ ေနာ္ေ၀းက ျမန္မာအေတာ္မ်ားမ်ားေတာ့ ဒီဇင္ဘာမွာ ျမန္မာနုုိင္ငံဆီျပန္လည္ၾကပါတယ္။ စာေရးသူကေတာ့ ေႏြရာသီတုုန္းက ျမန္မာနုုိင္ငံဆီ သြားျပီးျဖစ္တာေၾကာင့္ ဒီေဆာင္းမွာ ခရီးေ၀းသြားဖုုိ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိေတာ့ပါ။ ဒီေတာ့ စရိတ္သိတ္မကုုန္တဲ့ နီးနီးနားနား ဥေရာပထဲက ေျမထဲပင္လယ္၀န္းက်င္ရွိ ကြ်န္းေတြကိုုသြားရင္ေကာင္းမလား။ အဲဒီကြ်န္းေတြ ဟာ အခုု ဒီဇင္ဘာမွာေတာင္ အပူခ်ိန္က ၂၀ ဒီဂရီ၀န္းက်င္ရွိတာေၾကာင့္ (ေနာ္ေ၀းမွာက အနႈတ္ ေလာက္ရွိေနပါတယ္) ေနာ္ေ၀းအေတာ္မ်ားမ်ား အဲဒီဖက္ သြားေလ့ရွိပါတယ္။ 

တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေရခဲေတာင္ေတြေပၚတက္၊ Hytte လုုိ႔ေခၚတဲ့ အပန္းေျဖတဲေတြမွာ သြားေန၊ နွင္းေလ်ာစီး၊ ေတာထဲလမ္းေလ်ာက္ရင္း အနားယူၾကပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ေနသာတဲ့ အာရွနဲ႔ အာဖရိကဆီ ခရီးထြက္ေပါ့။ ဘယ္ကုုိ သြားရင္ေကာင္းမလဲဆုုိျပီး စရိတ္သက္သာမဲ့ခရီးစဥ္ေတြကိုုလုုိက္ရွာေတာ့ ကုုိယ့္ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ကုုိက္တာ ဘာမွမေတြ႔မိ။ ေနာက္ဆုုံးေတာ့ ေနာ္ေ၀-ဒိန္းမတ္ ေျပးတဲ့ (ဇိမ္ခံသေဘာၤလုုိ႔ ေခၚနုုိင္ပါတယ္) သေဘာၤၾကီးကိုုပဲ စီးခဲ့ရ ျပန္ေပါ့။ ဒီသေဘာၤကိုု စီးဖူးေနတာ အေခါက္ေပါင္းမ်ာစြာရွိေနျပီျဖစ္ ေပမဲ့ ဒီတေခါက္က်မွ Spa ေခၚ ေရေႏြးစိမ္အ ပန္းေျဖတဲ့အခန္းနဲ႔ Sauna ေခၚ ေခြ်းထုုတ္တဲ့အခန္းထဲ ၀င္မိပါ တယ္။

ေနာ္ေ၀းမွာေနတဲ့ ဆယ္နွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ဒီသေဘာၤကုုိ တနွစ္တေခါက္မကစီးဖူးခဲ့ေပမဲ့ ျမန္မာ အမ်ားစုုရဲ့ ထုုံးစံအတုုိင္း ဂ်ဳတီဖရီးဆုုိင္မွာ အရက္၀ယ္ဖုုိ႔နဲ႔ (ေနာ္ေ၀းမွာ အရက္နဲ႔ေဆးလိပ္က အေတာ္ ေစ်းၾကီးပါတယ္) မိတ္ေဆြေတြ၀ုုိင္းဖြဲ႔ေသာက္ဖုုိ႔ေလာက္သာစိတ္၀င္စားျပီး ေရေႏြးစိမ္အနားယူဖုုိ႔ တခါမွ မစဥ္းစားမိပါ။ spa ေတြ၊ sauna ေတြ သေဘာၤေပၚရွိေနမွန္းေတာင္ မသိပါဘူး။ အခုုတေခါက္က်မွ မိတ္ေဆြတဦးရဲ့ သတင္းေပးမႈေၾကာင့္ ဒါကိုု ၾကိဳတင္လက္မွတ္၀ယ္ျပီး ၀င္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ကသြားခဲ့ဖူးတဲ့ ဖင္လန္ခရီးစဥ္အတြင္း (ေရခဲရဲတုုိက္နွင့္ အာတိတ္စက္၀ုုိင္းဆီခရီးသြားျခင္း ေဆာင္း ပါးထဲကလုုိ) အပူခ်ိန္ ၁၀၀ ဒီဂရီေလာက္ရွိတဲ့ ေဆာင္နာမွာေခြ်းထုုတ္၊ ျပီးရင္ ေရခဲအမွတ္ေအာက္ ၂၀ ေလာက္က်ေနတဲ့ ေရခဲေရအုုိင္ထဲခုုန္ခ်၊ Shock ရုုိက္တဲ့ အရသာကုုိ က်ေနာ္မွတ္မိေနဆဲပါ။ အခုု ဒီသေဘာၤေပၚမွာ အဲဒီလုုိလုုပ္လုုိ႔ရတယ္ဆုုိေတာ့ အုုိေက ေပါ့။ ေခြ်းထုုတ္၊ ေရခဲေရထဲခုုန္ခ်တဲ့အျပင္ ေရေႏြးနဲ႔ နွိပ္ေပးတဲ့စက္ေတာင္ရွိလုုိက္ပါေသးတယ္။ ဒီနွစ္ ခရစ္စမတ္ရာသီမွာ သေဘာၤစီးရတာ သိပ္တန္သြားတယ္ ဆုုိပါေတာ့။

နွစ္သစ္ကုုိ ဘယ္လိုုၾကိဳမလဲ

နွစ္သစ္မွာေတာ့ သေဘာၤထပ္စီးလုုိ႔မျဖစ္ေတာ့။ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိ နွစ္သစ္ကူးည သေဘာၤေစ်းက ေျမထဲ ပင္လယ္က ကြ်န္းေတြဆီသြားတဲ့စရိတ္ထက္ပုုိမ်ားေနလုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီေတာ့ အရင္နွစ္ေတြကလုုပ္ေနၾက အတုုိင္း ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ရက္ ညသန္းေခါင္မတုုိင္ခင္ေလးမွာ အိမ္နီး၀န္းက်င္က ဆီးနွင္းေတြခဲေနတဲ့ ေတာင္ကုုန္းေပၚတက္၊ မီးရႈးမီပန္း ေတြလႊတ္၊ Happy New Year သုုိ႔မဟုုတ္ ေနာ္ေ၀းလုုိ Godt Nytt År လုုိ႔ေအာ္ျပီး နွစ္သစ္ကုုိၾကိဳရမွာေပါ့။


ဒါက က်ေနာ္တိုု႔လုုိ ခရီးေ၀းထြက္ဖုုိ႔ ဘတ္ဂ်က္မရွိသူေတြကုုိေျပာတာပါ။ ေငြပိုုေငြလွ်ံလည္းရွိမယ္။ Romantic လည္း ျဖစ္ခ်င္တယ္ဆုုိတဲ့လူေတြကေတာ့ ဟုုိးေနာ္ေ၀းေျမာက္ပုုိင္း၊ ဖင္လန္ေျမာက္ပုုိင္းက ေရခဲဟုုိတယ္ေတြဆီသြားျပီး ေျမာက္ပုုိင္းေရာင္ခ်ည္ (Northern Light) ကုုိၾကည့္ကာ နွစ္သစ္ကုုိ ၾကိဳေလ့ရွိ တယ္ဆုုိပါတယ္။

စာေရးသူ ထုုိင္းမွာေနစဥ္တုုန္းကေတာ့ နွစ္သစ္ရဲ့ ပထမဆုုံးေန႔ ေနထြက္ခ်ိန္ Sunrise ကုုိ ျမင္ခြင့္ရဖုုိ႔ဆုုိျပီး ထုုိင္း အလယ္ပုုိင္းရွိ သဘာ၀ဥယဥ္ေတာတန္းထဲက ေတာင္ေပၚမွာ တဲထုုိးျပီး ညအိပ္ေစာင့္ဖူးပါတယ္။ ကုုိယ့္လုုိပဲ ရြက္ဖ်င္ တဲငယ္ေတြထုုိးျပီး နွစ္သစ္ကုုိေစာင့္ေနသူ ေထာင္နဲ႔ခ်ီရွိမယ္ထင္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႔ကေတာ့ ပင္လယ္ကမ္းေျခက သဲ ေသာင္ျပင္မွာ ရြက္ဖ်င္တဲထုုိးျပီးေစာင့္ေနတာေတြ႔ရပါတယ္။ အခုုေတာ့ ျမန္မာနုုိင္ငံက လူငယ္ေတြ (လူလတ္ေတြ လည္းပါ ပါတယ္) လည္း ထုုိင္းကလူငယ္ေတြလုုိပဲ ေတာင္ေပၚနဲ႔ ကမ္းေျခေတြဆီသြားျပီး ရြက္ဖ်င္တဲထုုိးကာ နွစ္သစ္ ကုုိၾကိဳဖုုိ႔ျပင္ေနတဲ့ ဓတ္ပုုံေတြကိုု Fcaebook မွာ ျမင္ေနရပါတယ္။

ဒီဇင္ဘာ ၃၁ ညဟာ ခရစ္ယန္ဘာသာ၀င္ေတြအတြက္ နွစ္သစ္ကူးပဲြဆုုိေပမဲ့ အခုုေတာ့ တကမၻာလုုံးရဲ့ နွစ္သစ္ကူးပဲြ ျဖစ္ေနပါျပီ။ ျမန္မာအပါ၀င္ တကမၻာလုုံးနီးပါးမွာ ခရစ္နွစ္နဲ႔ ခရစ္ျပကၡဒိန္ကုုိ ကမၻာ့ျပကဒိန္ အျဖစ္ အသုုံးျပဳၾကေနျပီ မဟုုတ္ပါလား။ မနက္ျဖန္ နွစ္ဆန္းတရက္ေန႔ကုုိ ၂၀၁၇ ခုုနွစ္ ဇန္နာ၀ါရီလ ရက္ေန႔လုုိ႔ေျပာတာကိုုက ခရစ္နွစ္ကိုု က်ေနာ္တိုု႔လက္ခံထားတဲ့သေဘာ၊ grobalization ထဲ က်ေနာ္တုုိ႔ အားလုုံး ေရာက္သြားတဲ့သေဘာပဲ မဟုုတ္ပါလား။ 


ဘယ္လုုိပုုံစံနဲ႔ပဲ နွစ္သစ္ကုုိၾကိဳၾကိဳ၊ အေရးၾကီးတာက Happy New Year! လုုိ႔ ေအာ္ၾကတဲ့အတုုိင္း နွစ္သစ္ မွာ နွစ္ေဟာင္းထက္ပုုိျပီး  Happy ျဖစ္ဖုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ၾကပါတယ္။ အလုုပ္အကုုိင္ အခြင့္အလမ္းအသစ္ေတြ၊ နုုိင္ငံေရးအရ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈေတြ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးျဖစ္စဥ္ေတြ၊ လူ႔အခြင့္အေရးေတြ ပုုိေကာင္းလာဖုုိ႔ေမွ်ာ္လင့္ ရင္း ၂၀၁၇ ကုုိ ၾကိဳဆုုိလုုိက္ရပါတယ္။      

http://thevoicemyanmar.com/travel-log/4894-ntk

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More