Monday, June 6, 2016

စစ္နွင့္ ဆင္းရဲျခင္း

The Voice Daily, 06-06-2016.

ဆင္းရဲျခင္းဆိုုတာ ဘာလဲ

ျပည္တြင္းစစ္ (လက္နက္ကုုိင္ ပဋိပကၡ) နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ ‘’စစ္နွင့္ျငိမ္းခ်မ္းေရး’’ ဆုုိျပီး တဲြသုုံးတာကိုု မၾကာခဏၾကားရေလ့ရွိေပမဲ့ ‘’စစ္နွင့္ဆင္းရဲျခင္း’’ ကုုိ တြဲသုုံးတာ မေတြ႔မိသေလာက္ပါပဲ။ တကယ္ေတာ့ စစ္ပဲြနွင့္ဆင္းရဲျခင္းဆုုိတာ တုုိက္ရုုိက္ဆက္စပ္ေနျပိး ျငိမ္းခ်မ္းေရးက စစ္ရဲ့ဆန္႔က်င္ဖက္ ျဖစ္ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုိခ်င္ရင္ စစ္ပဲြေတြရပ္ရမယ္ေပါ့။ ဒါျဖင့္ ဆင္းရဲျခင္းကေကာ စစ္ပဲြေတြရပ္ လုုိက္ရင္ နည္းနည္းသက္သာလာေလ မလား။


စစ္ပဲြရပ္ရံုုနဲ႔ ဆင္းရဲျခင္းသက္သာလာ မလာ အေသအခ်ာမေျပာနုုိင္ေပမဲ့ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ နုုိင္ငံအားလုုံး ဆင္းရဲေနတာကေတာ့ အေသအခ်ာပါပဲ။ အေရွ႔ေတာင္အာရွေဒသမွာ ျမန္မာနုုိင္ငံမွအပ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့နုုိင္ငံ မရွိေတာ့ပါ။ အေရွ႔အလယ္ပုုိင္းနဲ႔ အာဖရိကနုုိင္ငံတခ်ုုိ႔မွာေတာ့ အခုုခ်ိန္အထိ တုုိက္ပဲြေတြျပင္းထန္ေနဆဲ။ ခ်မ္းသာျပီး ဖြံျဖိဳးတုုိးတက္ေနတဲ့ နုုိင္ငံေတြကိုုၾကည့္လုုိက္။ ဒုုတိယ ကမၻာစစ္ေနာက္ပုုိင္းကစျပိး ဘာစစ္ပဲြမွ မရွိေတာ့ပါ။

စစ္ပဲြမရွိေတာ့ စစ္အတြက္ ကုုန္က်စရိတ္မရွိေတာ့ဘူးေပါ့။ မိေအး နွစ္ခါနာဆုုိသလုုိ စစ္ဆုုိတာက နုုိင္ငံေတာ္ ဘတ္ဂ်က္ ဆုုံးရံႈးရံုုတင္မက၊ လူ႔အသက္ေတြလည္းေသေက်၊ အေဆာက္ဦေတြလည္းပ်က္စီး၊ ကုုန္ထုုတ္ လုုပ္မႈလည္းက်ဆင္း၊ သစ္ေတာေတြလည္းျပဳန္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ စသျဖင့္ အားလုုံးထိခုုိက္တဲ့ အတြက္ ေကာင္းတာဆုုိလုုိ႔ ဘာမွ ျပစရာမရွိပါ။

ဆင္းရဲျခင္းလုုိ႔ေျပာတဲ့အခါမွာ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ဆင္းရဲျခင္း၊ စစ္ပဲြေၾကာင့္ ဆင္းရဲျခင္း၊ အစိုုးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈည့ံလုုိ႔ဆင္းရဲျခင္း စသျဖင့္ အမ်ဳိးမ်ုုိးရွိနုုိင္ပါတယ္။ ကုုလသမဂၢကသတ္မွတ္ထားတာကေတာ့ တရက္ကုုိ အေမရိကန္တေဒၚလာခြဲေအာက္သာ၀င္ေငြရွိရင္ ၀င္ေငြနည္းတဲ့ ဆင္းရဲသူအျဖစ္သတ္မွတ္ပါ တယ္။ ဒါက သာမန္ဆင္းရဲျခင္း။ အၾကြင္းမဲ့ဆင္းရဲျခင္းဆုုိတာ ရွိေသးတယ္။ စားစရာ အစာမရွိ၊ ေသာက္စရာ ေရမရွိ၊ ၀တ္စရာ အ၀တ္မရွိ၊ ေနစရာ အမုုိးအကာမရွိ၊ ကုုစရာ ေဆး၀ါးမရွိ၊ ဘာမွကိုုမရွိပဲ ဒုုကၡေရာက္ေန သူေတြကိုု ဆုုိလိုုိတာပါ။

ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ ဒီဆင္းရဲျခင္း မ်ဳိးစလုုံးရွိေနပါတယ္။ ဆင္းရဲရျခင္း ေနာက္ခံအေၾကာင္းရင္းကလည္း မ်ဳိးစလုုံးနဲ႔ ျပည့္စုုံသလုုိ ျဖစ္ေနျပန္ပါတယ္။ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ကုုိေတာ့ ဘယ္သူမွမလြန္ဆန္နုုိင္လုုိ႔ ထားလုုိက္ေတာ့။ က်ေနာ္တုုိ႔လုုပ္နုုိင္တာက လူေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ဆင္းရဲျခင္း၊ တနည္းအားျဖင့္ စစ္ပဲြေတြ ေၾကာင့္ဆင္းရဲျခင္း၊ အစိုုးရစီမံခန္႔ခဲြမႈညံ့လုုိ႔၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားလြန္းလုုိ႔ဆင္းရဲျခင္းကိုုေတာ့ အခုု လူထုုမဲနဲ႔တက္လာတဲ့ အစိုုးရသစ္လက္ထက္မွာ ကုုစားဖုုိ႔ျပင္ဆင္ေနတဲ့ သတင္းေတြၾကားေနရပါတယ္။


ေစ်းကြက္စီးပြားေရးနွင့္ စစ္ကြက္စီးပြားေရး

ပထ၀ီအေနအထား နည္းနည္းေ၀းတဲ့ အေရွ႔အလယ္ပုုိင္းနဲ႔ အာဖရိကဖက္က စစ္ပဲြအေျခအေနကုုိထား လုုိက္ပါ။ နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ျမန္မာနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္မရွိတဲ့ (စစ္တပ္က မၾကာခဏ အာသိမ္းေလ့ရွိသည့္တုုိင္) ထုုိင္းနုုိင္ငံကိုုပဲ ဥပမာထားနႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ပါ။ စစ္ပဲြေတြေၾကာင့္ ျမန္္မာနုုိင္ငံ ဘယ္လိုုက်န္ခဲ့သလဲဆုုိတာ လူတုုိင္းသိနုုိင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ခုုနွစ္ ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအားေကာင္း စဥ္က စခဲ့တဲ့စစ္ပဲြေတြ၊ ၁၉၇၀ ၀န္းက်င္ ျပည္သူ႔ ျပည္ခ်စ္ပါတီေခတ္ စစ္ပဲြေတြကိုုထားလုုိက္ဦး။၁၉၈၈ ေနာက္ပုုိင္း နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္အတြင္းမွာတင္ ထုုိင္းနဲ႔ ျမန္မာ ဘယ္ေလာက္အထိ ကြာထြက္သြားသလဲ။ ဒီေန႔ တပ္မေတာ္မွာ တာ၀န္ယူေနသူေတြ၊ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွာ တာ၀န္ ယူေနသူေတြ ေကာင္းေကာင္းသိပါတယ္။ နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္စစ္ပဲြအတြင္း က်ဆုုံးသြားတဲ့ နွစ္ဖက္စစ္သား၊ ထိခုုိက္ဒဏ္ရာရျပီး မသန္စြမ္းျဖစ္သြားတဲ့ နွစ္ဖက္စစ္သား ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိေနျပီလဲ။ ေပၚတာဆဲြခံရ လုုိ႔ျဖစ္ေစ၊ ၀မ္းစာရွာရင္းမုုိင္းနင္း မိလုုိ႔ျဖစ္ေစ ေသဆုုံး၊ ဒဏ္ရာရတဲ့အရပ္သား ဘယ္ေလာက္ေတာင္ရွိ ေနျပီလဲ။ အခုုလုုိ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြ စဥ္ဆက္မျပတ္ လုုပ္ေနခ်ိန္မွာ ဒီလုုိစာရင္းဇယားေတြျပဳစုု ထုုတ္ျပန္သင့္ပါတယ္။

ဒါက လူသားအရင္းအျမစ္ဆုုံးရံႈးမႈတခုုတည္းသာရွိပါေသးတယ္။ တုုိင္းျပည္ဘ႑ာေငြ၊ တုုိင္းျပည္အရင္း အျမစ္ေတြေကာ နွစ္ ၆၀ ေက်ာ္အတြင္း ဘယ္ေလာက္ဆုုံးရံႈးခဲ့သလဲ။ တပ္မေတာ္ဖက္ကသုုံးတဲ့စာရင္း ေတြေတာ့ စစ္ရံုုးခ်ဳပ္နဲ႔ နုုိင္ငံေတာ္ဘတ္ဂ်က္စာရင္းထဲမွာ ရွိမယ္လုုိ႔ထင္ပါတယ္။ ဒါျဖင့္ အတုုိက္အခံ လက္ကုုိင္အဖြဲ႔ေပါင္းစုုံဖက္က သုုံးတဲ့စရိတ္ေကာ ဘယ္မွာရွာေဖြနုုိင္မလဲ။ ေပ်ာက္က်ားစစ္ကိုုအေျခခံတာ မုုိ႔လုုိ႔ အစိုုးရတပ္လုုိမ်ဳိး စစ္ရံုုးခ်ဳပ္မွာ စာရင္းဇယား သိမ္းထားနုုိင္ဘြယ္မရွိပါ။ 

ဒါေပမဲ့ လက္ကုုိင္အဖြဲ႔မ်ဳိးစုုံထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ နယ္စပ္တေက်ာမွာ သစ္ေတာေတြမရွိေတာ့ပါ။ ခဲမုုိင္း၊ ေက်ာက္မုုိင္း၊ ေရႊမုုိင္းေတြလည္း တူးလုုိ႔ကုုန္သေလာက္ရွိေနပါျပီ။ သူပုုန္တပ္မွာ အစိုုးရတပ္လုုိ နုုိင္ငံေတာ္က ဘတ္ဂ်က္ခ်ေပးတာမရွိေတာ့ ကိုုယ္နယ္ထဲရွိတာကိုုေရာင္းခ်ျပီး လက္နက္မ၀ယ္ရင္ ဘာနဲ႔သြားတုုိက္မလဲ။ သူပုုန္ေတြကိုုလည္း အျပစ္ ေျပာလုုိ႔မျဖစ္ျပန္ဘူး။ သူတုုိ႔ကအမ်ဳိးသားလြတ္ေျမာက္ ေရးအတြက္ တုုိက္ပဲြ၀င္ေနသူေတြ၊ သူ႔နယ္သူ ကာကြယ္ေနသူေတြ၊ ေနျပည္ေတာ္နဲ႔ ရန္ကုုန္ကိုု လာေရာက္ က်ဳးေက်ာ္တုုိက္ခိုုက္ေနသူေတြမဟုုတ္ပါ။

ဒါေပမဲ့ ‘’စစ္ျဖစ္ျပီဆိုုရင္ ပထမ ဆုုံးက်ဆုုံးသူဟာ အမွန္တရားပါပဲ’’ လုုိ႔ အဆုုိရွိတဲ့အတုုိင္း စစ္ပဲြတခုုမွာ ဘယ္သူမွန္ျပီး ဘယ္သူမွားတယ္လုုိ႔ ေျပာဖုုိ႔ခက္ပါတယ္။ ကုုိယ္က သူ႔ကုုိမသတ္ရင္ သူ႔က ကုုိယ့္ကုုိျပတ္ သတ္မွာမုုိ႔ လက္ဦးေအာင္အရင္သတ္ရင္းနဲ႔ အျပန္အလွန္သတ္တဲ့ဇတ္လမ္းက အခုု ၂၁ ရာစုု အလယ္ပုုိင္းေရာက္ခါနီးတဲ့အထိ ျမန္မာ့ ေျမေပၚက မေပ်ာက္နုုိင္ေသးပါ။

ျမန္မာေတြအခ်င္းခ်င္း အဲဒီလုုိသတ္ျဖတ္ေနခ်ိန္မွာ အိမ္နီးခ်င္းထုုိင္းနဲ႔ တရုုတ္ေတြ ဘာလုုပ္ေနသလဲ။ သူပုုန္နယ္က ထြက္လာတဲ့ သစ္ေတြ၊ တျခားသံယံဇာတေတြ (တခ်ဳိ႔ေနရာေတြဆုုိ အစိုုးရတပ္ကလည္း ေရာင္းပါတယ္) နဲ႔ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းခဲ့တယ္လိုု႔ ေ၀ဖန္သူတခ်ဳိ႔ကဆုုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဓိကအခ်က္ကေတာ့ ျပည္တြင္းစစ္မရွိတဲ့ သူတိုု႔နုုိင္ငံေတြမွာ စစ္စရိတ္မကုုန္တဲ့အတြက္ တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရးကုုိ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္ကာလအတြင္း ေကာင္းေကာင္း လုုပ္ျပနုုိင္ခဲ့ပါတယ္။

တည္ေဆာက္ေရးအက်ုုိးဆက္နဲ႔ တုုိက္ခုုိက္ေရးအက်ဳိးဆက္ကုုိ သိခ်င္ရင္ သံလြင္နဲ႔ ေသာင္ရင္းျမစ္ တေက်ာကုုိ သြားၾကည့္ပါ။ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀ ကာလအတြင္း စတင္စုုိက္ခဲ့တဲ့ ကြ်န္းသစ္ေတာေတြ ထုုိင္းဖက္ကမ္းမွာ စိမ္းစိမ္းစိုုစိုု။ ျမန္မာဖက္မွာေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀၀ ေက်ာ္ကတည္းက ရွိခဲ့တဲ့ ကြ်န္းသစ္နဲ႔ တျခားသစ္မာအားလုုံးေျပာင္သြားလုုိ႔ ေတာင္ကတုုံးေတြပဲက်န္တာ ေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။

ဒါက စစ္ေၾကာင့္ ဆုုံးရံႈးခဲ့ရတဲ့ ထုုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က တုုိင္းျပည္ရဲ့ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ေတြပါ။ ကြန္ျမဴနစ္စနစ္နဲ႔ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးဆီခ်ိီတက္ေနတဲ့ တရုုတ္နယ္စပ္ဖက္ကိုု သြားၾကည့္ဦးမလား။ သစ္ေတာနဲ႔ သံယံဇာတေတြ ထုုိင္းဖက္မွာလုုိပဲ ျပဳန္းတီးေနမယ္ဆုုိတာ သံသယရွိစရာမလုုိပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ပုုိထူးတာက စစ္ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဒဏ္ရာအျပင္ မူးယစ္ေဆး၀ါးေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ ဒဏ္ရာကုုိပါ အပုုိဆုု ရလုုိက္ပါေသးတယ္။ ဘိန္းနဲ႔မူးယစ္ေဆးဟာလည္း ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ ထုုတ္ကုုန္တခုုလုုိ႔ဆုုိရင္ ျငင္းမဲ့ သူမရွိဘူးထင္ပါတယ္။

ျပည္တြင္းစစ္ရဲ့ ေနာက္ထပ္ ထုုတ္ကုုန္တခုုကေတာ့ နယ္စပ္တေက်ာမွာ မ်ဳိးဆက္ ခုုစာေလာက္ ဆုုံးရံႈး ခံေနရတဲ့ အင္အားတသိန္းေက်ာ္ရွိ ဒုုကၡသည္ေတြပါပဲ။ ၁၉၈၀ ျပည္လြန္နွစ္ေတြကေန အခုုထိဆိုု နွစ္ ၃၀ ေက်ာ္ေနျပီ။ နည္းအားျဖင့္ ဒီစခန္းမွာေမြးသူေတာင္ အခုု အသက္ ၃၀ ရွိေနျပီျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒုုတိယ မ်ဳိးဆက္ေတာင္ျဖစ္ေနျပီ။ သူတုုိ႔သားသမီးက တတိယ မ်ဳိးဆက္ေပါ့။ (ဒါဟာ ထုုိင္းနယ္စပ္က အေျခ အေနကိုုသာေျပာထားျခင္းျဖစ္ျပီး လြန္ခဲ့ တဲ့ နွစ္တာ အစိုုးရေခတ္မွာ ထပ္ေပၚလာတဲ့ တရုုတ္နယ္စပ္နဲ႔ ကခ်င္၊ ရွမ္းျပည္နယ္ထဲက ဒုုကၡသည္စာရင္း မပါေသးပါ)

ဒါက နယ္စပ္ကအေျခေန။ ထုုိင္းနယ္ေျမထဲအထိ ၀င္ျပီးၾကည့္ဦးမလား။ ျမန္မာအလုုပ္သမား သန္းေက်ာ္အထိ ရွိေနတာေတြ႔ရပါလိမ့္မယ္။ ၈၈ မတုုိင္ခင္က ထုုိင္းမွာအလုုပ္ထြက္လုုပ္သူဆုုိတာ နယ္စပ္ေဒသက ဆင္းရဲသားေတြ ေလာက္သာရွိပါတယ္။ အခုုေတာ့ အဲဒီလုုိမဟုုတ္ေတာ့ ျပည္နယ္-တုုိင္း ၁၄ ခုုစလုုံးရွိ ျမိဳ့နယ္တုုိင္းကေန ကိုုယ္စားလွယ္ေရြးျပီး လြတ္ထားတဲ့အတုုိင္း ထုုိင္းမွာအလုုပ္သြား လုုပ္ေနသူမရွိတဲ့ ျမိဳ့နယ္ဆိုုတာ မရွိေတာ့ပါ။ အဲဒီ အလုုပ္သမားေတြပုုိ႔လုုိက္တဲ့ေငြေၾကးနဲ႔ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ ေက်းလက္ေဒသေတြရဲ့ စီးပြားေရးကိုုလည္ပတ္ေနတယ္လုုိ႔ေတာင္ ေျပာနုုိင္မယ္ထင္ပါတယ္။


ဆင္းရဲျခင္းကိုု ဘယ္လုုိကုုစားမလဲ

ဒီေလာက္ဆုုိရင္ စစ္ပဲြနွင္႔ဆင္းရဲျခင္း တုုိက္ရုုိက္ဆက္စပ္ေနတယ္ဆိုုတာ နွစ္ဖက္ တပ္ဖြဲ႔တာ၀န္ရွိသူေတြ လက္ခံေလာက္ျပီထင္ပါတယ္။ ဒါက နယ္စပ္က ဥပမာေတြပဲရွိပါေသးတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ ၂၀ ကာလ အတြင္း ျပည္တြင္းမွာ ဆုုိးဆိုုး၀ါး၀ါးျဖစ္သြားတဲ့ လယ္ယာေျမသိမ္းမႈေတြ၊ စစ္တပ္နဲ႔ေပါင္းျပီး စီးပြားရွာတဲ့ ခရုုိနီစီးပြါးစနစ္ေပၚလာမႈေတြကုုိေကာ စစ္ပဲြရဲ့အက်ဳိးဆက္လုုိ႔ေျပာရင္ ဘယ္သူျငင္းမလဲ။ စစ္ျဖစ္ေနတဲ့ နုုိင္ငံတုုိင္းမွာ လက္နက္ကုုိင္တပ္ေတြၾသဇာၾကီးတာ သဘာ၀ပါ။ စစ္တုုိင္းမႈးက ျပည္နယ္-တုုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ထက္ ပုုိၾသဇာရွိတာ လူတုုိင္းသိပါတယ္။ ဒီေတာ့ ဗဟုုိေရာ၊ ေဒသဆုုိင္ရာေရာ ရွိသမွ်စစ္အရာရွိ ေတြနဲ႔ေပါင္းျပီး တုုိင္းျပည္ကုုိ စစ္ကြက္ခ်သလုုိ ခြဲတန္းခ် ေ၀စားခဲ့တာ မထူးဆန္းပါဘူး။


ထားလုုိက္ေတာ့။ အခုုေတာ့ ဒါေတြ ျပီးဆုုံးသြားပါျပီ။ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးေခတ္ကေန ဒီမုုိကေရစီ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး ေခတ္ဆီ ခ်ီတက္ေနပါျပီ။ ဒါျဖင့္ ဒီဆင္းရဲျခင္းကိုု ဘယ္လုုိကုုစားမလဲ။ စစ္ပဲြေတြမရပ္ပဲနဲ႔ေတာ့ ဆင္းရဲျခင္းကိုု ကုုစားဖုုိ႔ မျဖစ္နုုိင္ပါ။ စစ္ပဲြကုုိမရပ္ပဲ ဆင္းရဲျခင္းကိုု ကုုစားမယ္ဆုုိရင္ ‘’သမင္းေမြးရင္းက်ားစားရင္းဆုုိတဲ့ စကားပုုံအတုုိင္း ယာဖက္လက္ကထူေထာင္၊ ဘယ္ဖက္လက္က ျပန္ဖ်က္ဆီးနဲ႔ ေရွ႔ကုုိမတက္နုုိင္ပဲ အရင္ အစိုုးရေခတ္ကလုုိပဲ လုုံးခ်ာလည္ ေနပါလိမ့္မယ္။

ဒီလုုိထူေတာင္တဲ့အခါမွာ ျပည္တြင္းအားအျပင္ နုုိင္ငံတကာအကူအညီလည္းလုုိတယ္လုုိ႔ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္ သူေတြက ဆုုိပါတယ္။ ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ့ထူးျခားခ်က္ကေတာ့ တုုိင္းျပည္ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ နုုိင္ငံတကာဖက္က ကူညီေပးတဲ့အျပင္ စစ္ပဲြရပ္ေရး၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြအတြက္ပါ အကူအညီေပး ေနတဲ့အတြက္ တျခားနုုိင္ငံေတြထက္ ပုုိသာသြားနုုိင္တယ္လိုု႔ေတာင္ ဆိုုနုုိင္ပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီေနရာမွာလည္း ‘’သမင္ေမြးရင္း က်ားစားရင္း’’ ကုုိပဲ ဥပမာျပန္ေပးရမယ္ထင္ပါတယ္။ စစ္ပဲြမရပ္ပဲ ဆင္းရဲျခင္းကုုိကုုစားဖုုိ႔မျဖစ္နုုိင္သလုုိ လာဘ္စားမႈ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကိုုမရပ္ပဲလည္း ဆင္းရဲျခင္းကိုု ကုုစားလုုိ႔မျဖစ္နုုိင္ပါ။ ရွည္ရွည္ေ၀းေ၀း မၾကည့္ပါနဲ႔။ ျပီးခဲ့တဲ့အစိုုးရသက္တန္းအတြင္း ျငိမ္းခ်မ္းေရးန႔ဲ တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ နုုိင္ငံတကာက အကူအညီ ဘယ္ေလာက္ေပးခဲ့သလဲ။ အဲဒီအကူအညီေတြ အခုု ဘယ္မွာလဲ။ ၂၀၁၂ ကေန ၂၀၁၅ နွစ္ ကုုန္အထိ စဥ္ဆက္မျပတ္လုုပ္ခဲ့တဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပဲြေတြရဲ့ ရလာဒ္က ဘယ္မွာလဲ။

တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ စစ္ပဲြရပ္တာ၊ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈရပ္တာအျပင္ ေကာင္းမြန္စြာ စီမံခန္႔ခဲြတတ္ဖုုိ႔လည္း လုုိပါေသးတယ္။ ဒီလုုိျဖစ္လာေစဖုုိ႔အတြက္ မ်ဳိးဆက္ ခုုစာေလာက္ ပ်က္စီးေနတဲ့ လူသားအရင္းအျမစ္ေတြကိုု ျပန္လည္ျပဳစုုပ်ဳိးေထာင္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ ဒီအတြက္ စစ္သုုံးစရိတ္ေလ်ာ့ခ်ျပီး ပညာေရးနဲ႔ က်မ္းမာေရးဖက္မွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈတုုိးျမင့္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ စစ္လက္နက္ထုုတ္လုုပ္ေရးအစား လူသုုံးကုုန္ထုုတ္လုုပ္ေရးဖက္မွာ ရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ပုုိလုုပ္ဖုုိ႔လုုိလာပါတယ္။ 


ဒီလုုိ တုုိင္းျပည္တည္ေဆာက္ေရး လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြကုုိ စတင္ေဖၚေဆာင္နုုိင္ဖိုု႔အတြက္ ပထမ ဆုုံးလွမ္းရမ့ဲ ေျခလွမ္းကေတာ့ စစ္ပဲြေတြ အျမန္ဆုုံးရပ္ဆုုိင္းေရးနဲ႔ အက်င့္ပ်က္ခ်စားမႈေတြ ခ်က္ခ်င္းပေပ်ာက္ေအာင္ လုုပ္ေရးပဲ ျဖစ္ပါေၾကာင္း တင္ျပလုုိက္ရပါတယ္။      

1 comments:

Hi Brother, I would like to excerpt and repost it on my Blog. www.gfmmyanmar.com brother - for non-profit purpose.

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More