Monday, January 25, 2016

တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ ခံစားခ်က္ကုုိ နားလည္ပါ

The Voice Daily, 25-01-2016။

ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေနရာနွင့္ တုုိင္းရင္းသားေတြရဲ့ မေက်နပ္ခ်က္

မၾကာခင္အသစ္တက္လာေတာ့မဲ့ ေရြးေကာက္ပဲြအနုုိင္ရ အမ်ဳိးသားဒီမုုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ NLD ပါတီကေန ရခုုိင္ျပည္ နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အမည္စာရင္းကိုုေၾကညာလုုိက္ျပီးတဲ့ေနာက္ ရခုုိင္ပါတီဖက္က ‘’ခံစားခ်က္မေကာင္းတဲ့’’ မေက်မနပ္ေျပာဆုုိသံေတြ ေပၚထြက္လာပါတယ္။ မၾကာခင္မွာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုုးရအဖြဲ႔ရဲ့ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အမည္ကုုိလည္း အလားတူေၾကညာဘြယ္ရွိေနပါတယ္။ 


အဲဒီျပည္နယ္ နွစ္ခုုမွာ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြက အမ်ားစုုအနုုိင္ရထားလုုိ႔ ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြအျဖစ္ တုုိင္းရင္းသားေတြကုုိပဲ NLD ဖက္ကခန္႔လိမ့္မယ္ဆုုိျပီး အကဲခတ္ေတြက ေမ်ာ္လင့္ထားစဥ္မွာ အခုုလုုိ သတင္းထြက္ေပၚလာတာပါ။ NLD ဖက္ကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒကုုိမျပင္နုုိင္ေသးလုုိ႔ (၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအရ ျပည္နယ္၀န္ ၾကီးခ်ဳပ္ကုုိ သမၼတက တုုိက္ရုုိက္ခန္႔ရတာမုုိ႔) ဒီလုုိလုုပ္လုုိက္ရတာပါဆုုိျပီး ဆင္ေျခေပးတယ္လုုိ႔ဆုုိပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ ဒီကိစၥဟာ ဒီလုုိေျပာလုုိက္ရံုုနဲ႔ျပီးမသြားပါ။ ဒါဟာ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ အစည္းေတြအေပၚ NLD အစိုုးရနဲ႔ NLD ကိုုမဲေပးထားတဲ့လူေတြဖက္က ဘယ္လုုိသေဘာထားသလဲ ဆုုိတာကိုုျပသတဲ့ သေဘာထားညႊန္းကိန္း ျဖစ္သြားနုုိင္တာၾကာင့္ အလြန္သတိထား ကုုိယ္တြယ္ သင့္ပါတယ္။ 

NLD ရဲ့ လုုပ္ရပ္အေပၚ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ထုုတ္တဲ့ ရခုုိင္အမ်ဳိးသားပါတီ (ANP) ကိုု အစြန္းေရာက္တယ္ဆုုိျပီး တခ်ဳိ႔က ေ၀ဖန္ၾကပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ အလားတူ NLD ပါတီ၀င္ ရွမ္းအမတ္တဦးကိုု ျပည္နယ္၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ခန္႔လုုိ႔ SNLD ပါတီက ကန္႔ကြက္ရင္လည္း ရွမ္းေတြ အစြန္းေရာက္တယ္လုုိ႔ ေျပာၾကဦးမွာလား။ ဒါမွမဟုုတ္ ရခုုိင္ဖက္မွာက ရုုိဟင္ဂ်ာ (အစိုုးရအေခၚ ဘဂၤလီ) ျပသာနာရွိေနလုုိ႔ ရခုုိင္အမတ္ကိုု ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္တာ၀န္ မေပးေပမဲ့ ရွမ္းဖက္မွာက်ရင္ ရွမ္းအမတ္ကုုိ ေပးခ်င္ေပးနုုိင္တယ္ဆုုိျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ဆက္ေပးထားတဲ့သေဘာလား။

ေသခ်ာတာတခုုကေတာ့ ဘယ္သူအစြန္း ေရာက္တယ္၊ ဘယ္သူမွားတယ္၊ ဘယ္သူမွန္တယ္ ဆုုိတာမ်ဳိးမေျပာခင္ ဒီလုုိအေရးၾကီးတဲ့ ရာထူးေနရာေတြအတြက္ ေၾကညာခ်က္မထုုတ္ခင္မွာ တနုုိင္ငံလုုံးအနုုိင္ရထားတဲ့ NLD ပါတီနဲ႔ ေနရာတခ်ဳိ႔အနုုိင္ရထားတဲ့ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြၾကား အရင္ဆုုံးေတြ႔ဆုုံေဆြးေႏြး သင့္ပါတယ္။ 

ဒါေပမဲ့ မီဒီယာေတြေပၚမွာ ဖတ္ေနရတဲ့သတင္း အသြားအလာေတြအတုုိင္းဆုုိရင္ေတာ့ NLD ပါတီဟာ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြမတုုိင္ခင္ ညွိနိႈင္းမႈမရွိခဲ့သလုုိ အခုု ေရြးေကာက္ပဲြအျပီး လေက်ာ္ကာလအတြင္းမွာလည္း ညွိနႈိင္းမႈ၊ ေတြ႔ဆုုံးေဆြးေႏြးမႈ မရွိေသးဘူးဆုုိတဲ့သေဘာမ်ဳိး ေတြ႔ေနရဆဲျဖစ္ပါတယ္။ ဘာျဖစ္လုုိ႔လဲ၊ ဒီမုုိက ေရစီဆုုိတာ ေတြဆုုံေဆြးေႏြးေလ ပုုိအက်ဳိးရွိေလ မဟုုတ္ပါလား။

အသံတူေပမဲ့ အဓိပၺယ္မတူတဲ့ ျမန္မာစကားလုုံးေတြကိုု သတိထားပါ

ေရြးေကာက္ပဲြမက်င္းပခင္ လပိုုင္းအလိုုကာလနဲ႔ ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္လပုုိင္းေတြမွာ NLD ပါတီဖက္ ကေျပာတဲ့ စကားလုုံးေတြထဲ တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔လက္တဲြေဆာင္ရြက္မယ္၊ တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု အေရးၾကီးတဲ့ ရာထူးေနရာေတြေပးမယ္ဆုုိတာေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီတုုိင္းရင္းသားဆုုိတာ NLD ပါတီ၀င္ တုုိင္းရင္းသားကိုုေျပာတာလား၊ တုုိင္းရင္းသားပါတီ၀င္ တုုိင္းရင္းသားကုုိေျပာတာလား ဆုုိတာကိုုေတာ့ ဘယ္သူကမွ ေမးခြန္းထုုတ္ဖုုိ႔ သတိမရခဲ့ပါ။ 


တုုိင္းရင္သားလုုိ႔ေျပာကတည္းက NLD ပါတီ၀င္ မဟုုတ္သူ၊ ၾကံ့ခုုိင္ေရးပါတီ၀င္မဟုုတ္သူ၊ ျပည္မအေျခစိုုက္ ပါတီကီးတခုုခုု (ျပည္ေထာင္စုုပါတီလုုိ႔ တခ်ဳိ႔ကေခၚၾကပါတယ္) ရဲ့ပါတီ၀င္မဟုုတ္သူကုုိဆုုိလုုိတာလိုု႔ အလုုိအေလ်ာက္နား လည္ထားလုုိ႔ ဒီလုုိေမးခြန္းမထုုတ္တာလည္းျဖစ္နုုိင္ပါတယ္။ ဒါက တုုိင္းရင္းသားေတြနဲ႔ သူတုုိ႔အေပၚနားလည္သူေတြ၊ သူတုုိ႔နဲ႔လက္တြဲေနထုုိင္ခဲ့ဖူးသူေတြဖက္က အျမင္ကိုုေျပာတာပါ။

ဒါေပမဲ့ တုုိင္းရင္းသားေဒသေတြဆီ မေရာက္ဖူးသူ၊ ျပည္တြင္းစစ္ျဖစ္ေနတဲ့ ေနရာေတြဆီမေရာက္ဖူးသူ၊  ‘’မဟာဗမာ’’ ဆုုိတဲ့စကားလုုံးကိုု မၾကားဖူးသူ၊ ျပည္မရွိလူအမ်ားစုုၾကီးကေတာ့ ‘’တုုိင္းရင္းသားပဲကြာ၊ NLD ပဲ၀င္၀င္၊ ၾကံံ့ခုုိင္ေရးပဲ၀င္၀င္၊ ရွမ္းနဲ႔ ရခုုိင္ပါတီပဲ၀င္၀င္ တုုိင္းရင္းသားဟာ တုုိင္းရင္းသားပဲေပါ့’’ လုုိ႔ ေျပာၾကပါလိမ့္မယ္။ ဒါလည္းမမွားပါဘူး။ ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ အမည္တင္သြင္းခံရသူ ဦးညီပုုကုုိ NLD ပါတီ၀င္ျဖစ္ေနလုုိ႔ ရခုုိင္မဟုုတ္ေတာ့ဘူူးလုုိ႔ မေျပာနုုိင္ပါ။ ဒါေပမဲ့ သူဟာ ရခုုိင္ကိုုကုုိယ္စားျပဳမွာလား၊ NLD ကုုိ ကိုုယ္စားျပဳမွာလားဆုုိတာကုုိေတာ့ ေမးခြန္းထုုတ္သင့္ပါတယ္။

‘’NLD သာ တုုိင္းရင္းသားအေရးကိုု အျပည့္အ၀ေဆာင္ရြက္ေပးမယ္ဆုုိရင္ က်ေနာ္တိုု႔က ဘာလုုိ ပါတီေထာင္ေနဖုုိ႔ လုုိဦးမလဲဗ်ာ’’ ဆုုိတဲ့ SNLD ပါတီ ေခါင္းေဆာင္တဦးရဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ မီဒီယာေဆြးေႏြးပြဲတခုုက မွတ္ခ်က္ကိုုလည္း အားလုုံးသတိရသင့္ပါတယ္။

တခါ သမၼတဦးသိန္းစိန္နဲ႔႔ တပ္ခ်ဳပ္ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္မႈးၾကီးမင္းေအာင္လႈိင္တုုိ႔က ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုုစနစ္ကုုိ လက္ခံတယ္လုုိ႔ေျပာေနပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေသခ်ာေမးခြန္းထုုတ္မယ္ဆုုိရင္ ဦးသိန္းစိန္ေျပာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္နဲ႔ နုုိင္ဟံသာတုုိ႔ UNFC (တုုိင္းရင္းသားမ်ား ဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ) နဲ႔ ခြန္ထြန္ဦးတုုိ႔ရဲ့ UNA (ညီညြတ္ေသာတုုိင္းရင္းသားမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔) က ေျပာေနတဲ့ ဖက္ဒရယ္ အဓိပယ္ျခင္း မတူနုုိင္ပါဘူး။ ဒီလုုိအသံတူေပမဲ့ အဓိပါယ္မတူတဲ့ စကားလုုံးေတြကိုု သေဘာတူခ်က္တခုုခုုလက္မွတ္မေရးထုုိးခင္မွာ တိက်တဲ့ အဓိပယ္ဖြင့္ဆုုိမႈလုုပ္သင့္ပါတယ္။

ဒီမုုိကေရစီအခြင့္အေရးနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး ဘာကြာသလဲ 

ဒီေမးခြန္းအတြက္ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀ ေက်ာ္၊ ေလးလုုံးအေရးေတာ္ပုုံအတြင္း ဒီမုုိကေရစီေတာင္းဆုုိခဲ့တဲ့ ေထာင္နဲ႔ ခ်ီတဲ့ေက်ာင္းသားေတြ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရးအတြက္ လက္နက္ကုုိင္တုုိက္ပဲြ၀င္ေနတဲ့ နယ္စပ္ကအဖြဲ႔ေတြဆီ ေရာက္ကာစ နုုိင္ငံေရးအေျခအေနကုုိ နည္းနည္းတင္ျပခ်င္ပါတယ္။ ဒီမုုိကေရစီအေရးတုုိက္ပဲြ၀င္ဖုုိ႔ထြက္လာတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြထဲမွာ တုုိင္းရင္းသားေပါင္းစုုံပါ၀င္ေပမဲ့ အမ်ားစုုဟာ ျပည္မကေနလာသူေတြဆုုိေတာ့ ‘’ဗမာ’’ လုုိ႔ပဲ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတြနဲ႔ သူတိုု႔ထိမ္းခ်ဳပ္နယ္ေျမတြင္းရွိ ျပည္သူေတြက ျမင္ၾကပါတယ္။ 


အဲဒီအခ်ိန္မွာ သူတိုု႔က လူမ်ားစုု၊ ေက်ာင္းသားေတြက လူနည္းစုု။ သူတိုု႔က လက္နက္နဲ႔အာဏာရိွသူ၊ ေက်ာင္းသားေတြက ဘာမွမရွိေသးတဲ့သူ။ အဲဒီအခ်ိန္မွာၾကံဳရတဲ့ ဗမာနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားေတြၾကား သုုိ႔ မဟုုတ္ ဒီမုုိကေရစီအုုပ္စုုနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအုုပ္စုုၾကား ယုုံၾကည္မႈမရွိတဲ့ျပသာနာဟာ အေတာ္ဆုုိးပါတယ္။ ေက်ာင္းသားအမ်ားစုုက ျပည္မမွာ၊ ဗမာလူမ်ုုိးစုုၾကီးၾကားထဲမွာ ၾကီးျပင္းလာသူေတြဆုုိေတာ့ လူနည္းစုုရဲ့ခံစားခ်က္ကိုု တခါမွမေတြးမိပါ။ အခုု ေတာထဲမွာ ကိုုယ္ကလူနည္းစုုျဖစ္သြားေတာ့မွ လူနဲစုုရဲ့ခံစားကုုိ နည္းနည္း ကိုုယ္ခ်င္းစာမိသလုုိ ျဖစ္လာပါတယ္။

တုုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ဗမာေတြအေပၚ ဒီေလာက္အထိ မယုုံမၾကည္ျဖစ္ေနတယ္ဆုုိတာကိုု အဲဒီေဒသဆီ မေရာက္ဖူးခင္အထိ က်ေနာ္မသိတာ အမွန္ပါ။ က်န္တဲ့ေက်ာင္းသားအမ်ားစုုလည္း ဒီလုုိပဲခံစားရမယ္လုုိ႔ ထင္ပါတယ္။ ‘’မဟာဗမာ’’ ဆုုိတဲ့စကားလုုံးကိုု ၾကားစက ဘယ္လုုိမွ နားမခံနုုိင္။ ေနာက္ပုုိင္းအခ်ိန္ၾကာ လာေတာ့ သူတုုိ႔ရဲ့ ခံစားခ်က္ ကိုုတေျဖးေျဖးနားလည္လာပါတယ္။ 

ဒီလုုိေျပာလုုိက္လုုိ႔ ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ ဗမာအစိုုးရ (တုုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ေခၚတဲ့အသုုံးအနႈန္း) ဖက္က တဖက္ သတ္ဆုုိးျပီး တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတြဖက္က လုုံး၀ ေကာင္းေနတယ္လုုိ႔ မယူဆေစခ်င္ပါ။ လက္နက္ကုုိင္ထားသူအားလုုံးဟာ ဗမာတပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ တုုိင္းရင္းသားတပ္ပဲျဖစ္ျဖစ္ အင္အားေပၚအေျခခံျပီး အာဏာကုုိတလဲြလုုပ္ တဲ့ေနရာမွာေတာ့ သိပ္မကြာလွပါဘူး။ 

ဗမာစစ္တပ္နဲ႔ ဗမာလူမ်ဳိးကိုု ခဲြျခားျမင္နုုိင္ေအာင္ ပညာေပးမႈမလုုပ္ပဲ ဗမာမွန္သမွ်ကိုု မုုန္းေနေအာင္ လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ ေခါင္းေဆာင္တခ်ဳိ႔က သူတိုု႔တပ္ေတြကုုိ ၀ါဒျဖန္႔ထားတဲ့အတြက္ က်ေနာ္တုုိ႔ ေက်ာင္းသားေတြ လူေပ်ာက္စာရင္း၀င္သြားတာ မနည္းလွပါဘူး။

အဲဒီလုုိ ေက်ာင္းသားေတြ ဘ၀နဲ႔ရင္းျပီးရခဲ့တဲ့အေတြ႔အၾကံဳ ေဆာင္ပုုဒ္၊ ေနာက္ပုုိင္း တပ္ေပါင္းစုုေဆာင္ပုုဒ္အထိ ျဖစ္လာတဲ့ နုုိင္ငံေရးဒႆနကေတာ့ ‘’ဒီမုုိကေရစီအေရးနဲ႔ တုုိင္းရင္းသား အေရးကိုု တျပိဳင္တည္းေျဖရွင္းမွရမယ္၊ ဒီနွစ္ခုုဟာ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလိုုတဲြေနတယ္’’ ဆုုိတာပါပဲ။ ဒါ လြန္ခဲ့တဲ့ ၂၇ နွစ္၀န္းက်င္က ေတာ္လွန္ေရးဌာနခ်ဳပ္ မာနယ္ပေလာက အေျခအေနကိုုေျပာေနတာပါ။ အခုုေတာ့ ေက်ာင္းသားအဖြဲ႔ ABSDF အပါ၀င္ တခ်ိန္က မာနယ္ပေလာမွာ ဒီအခြင့္အေရးေတြအတြက္ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္ခဲ့ဖူးတဲ့အဖြဲ႔အားလုုံး အစိုုးရနဲ႔အပစ္ရပ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံေတာင္ တက္ေနၾကပါျပီ။

ဒါေပမဲ့ အဲဒီညီလာခံမွာ ‘’ဒီမုုိကေရစီအေရးနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအေရးကိုု တျပိဳင္တည္းေျဖရွင္းမွရမယ္၊ ဒီနွစ္ခုုဟာ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလိုုတဲြေနတယ္ဆုုိတဲ့ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ဳိး၊ ဆုုံးျဖတ္ခ်က္မ်ဳိးေတာ့ မၾကားမိေသးပါ။ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ABSDF အပါ၀င္ တခါက မာနယ္ပေလာအဖြဲ႔ေတြအားလုုံး အခြင့္အေရးအျပည့္အ၀ ရသြားၾကျပီျဖစ္လုုိ႔လား။ ဒါမွမဟုုတ္ ေတာတြင္းဌာနခ်ဳပ္၊ ကုုိယ့္အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာပဲ ဒီအခြင့္အေရးေတြကုုိ က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္ေျပာရဲျပီး စစ္အစိုုးရခ်ဳပ္ကိုုင္ထားတဲ့ ေနျပည္ေတာ္မွာက် မေျပာရဲေတာ့လုုိ႔လား။ စဥ္းစားစရာပါပဲ။

တုုိင္းရင္းသားေတြ ပါတီေထာင္ဖုုိ႔လုုိေသးလား

ဒါက စစ္အစုုိးရေခတ္၊ စစ္တပုုိင္းအစိုုးရေခတ္မွာမုုိ႔ အေျခအေနကုုိ ၾကည့္ျပီးေျပာေနရတာပါဆုုိျပီး ဆင္ေျခေပးမယ္ဆုုိ ေပးလုုိ႔ရပါေသးတယ္။ ထားလုုိက္ေတာ့ အရင္ကျဖစ္ခဲ့ကိစၥေတြကိုု။ အခုုက မနက္ျဖန္ကိစၥကိုုေျပာေနတာ။ ေဖေဖၚ၀ါရီလ တရက္ေန႔မွာ စတင္ေတာ့မဲ့ လြတ္ေတာ္အသစ္နဲ႔ မတ္လမွာတက္လာေတာ့မဲ့ အစိုုးရအသစ္လက္ထက္မွာေကာ ‘’ဒီမုုိကေရစီအေရးနဲ႔ တုုိင္းရင္းသားအေရးကိုု တျပိဳင္တည္းေျဖရွင္းမွရမယ္၊ ဒီနွစ္ခုုဟာ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလိုု တဲြေနတယ္ဆုုိတဲ့ ေၾကြးေၾကာ္သံ ျပန္ေပၚလာနုုိင္ပါသလား။


ထပ္ရွင္းေအာင္ေျပာရမယ္ဆုုိရင္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ ဒီမုုိကေရစီကိုုေလးစားတဲ့ NLD ပါတီ အနုုိင္ရသြားတာေၾကာင့္ ဒီမုုိကေရစီအခြင့္အေရးေတာ့ တစုုံတရာရလာျပီလုုိ႔ေျပာနုုိင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေခါင္းနဲ႔ပန္းလုုိ ဒြန္တြဲေနပါတယ္ဆုုိတဲ့ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး တစုုံတရာရလာျပီလုုိ႔ ေျပာနုုိင္ပါရဲ့လား။ ဒြန္တြဲေနတဲ့ နွစ္ခုုမွာ တခုုပဲရျပီး တခုုကမရပဲက်န္ေနတာ ဘာေၾကာင့္လဲ။ ဒီနွစ္ခုုဟာ တူသေယာင္ေယာင္နဲ႔ မတူတဲ့အနွစ္သာရေတြရွိေနလုုိ႔လား။

‘’NCA လုုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးရွိေနတာပဲ၊ အဲဒီမွာ တုုိင္းရင္းသားအေရး ဆက္ေဆြးေႏြးၾကေပါ့’’ ဆုုိျပီး အလြယ္ေျပာၾကမယ္ ထင္ပါတယ္။ မျဖစ္သင့္ပါ။ အရင္ စစ္တပိုုင္းအစုုိးရေခတ္က လုုပ္ခဲ့ဖူးတာေတြကုုိ ထားလုုိက္ပါေတာ့။ အခုု ဒီမုုိကေရစီ အစိုုးရေခတ္မွာေတာ့ ဒါေတြကိုု အေသအခ်ာ ကုုိယ္တြယ္ဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု တန္းတူရည္တူ ေဆြးေႏြးဖိုု႔လိုုပါတယ္။ ပင္လုုံစိတ္စတ္ကိုု အေျခခံဖုုိ႔လုုိပါတယ္၊ CRPP (ျပည္သူ႔လြတ္ေတာ္ ကိုု္ယ္စားျပဳေကာ္မီတီ) မူေတြကိုု ျပန္သတိရဖုုိ႔လုုိပါတယ္၊ တုုိင္းရင္းသားေတြကိုု ရာထူးနဲ႔အာဏာ ခြဲေပးဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ 


ဒီလုုိျဖစ္လာေအာင္ ေဆြးေႏြးနုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ တုုိင္းရင္းသားပါတီေတြ၊ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔အစည္းေတြ ဆက္ရွိဖုုိ႔လုုိအပ္ေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ဒိီမုုိကေရစီအခြင့္အေရး တစုုံတရာ လမ္းစျမင္လာရျပီဆုုိေပမဲ့ တုုိင္းရင္းသားအခြင့္အေရး လမ္းစ မေပၚေသးပါ။ ဒါေၾကာင့္ ဒီေန႔အေျခအေနမွာ စစ္ဖက္နဲ႔ အရပ္ဖက္အၾကားနားလည္မႈရွိေရး တည္ေဆာက္မႈအျပင္ ဗမာလူမ်ားစုုပါတီၾကီးေတြနဲ႔ လူနည္းစုုတုုိင္းရင္း သားပါတီေတြ၊ အဖြဲ႔အစည္းေတြၾကား နားလည္မႈရေအာင္ တည္ေဆာက္ေရးကိုုပါ တျပိဳင္တည္းလုုပ္ဖုုိ႔လုုိအပ္ေနပါေၾကာင္း တင္ျပလိုုက္ရပါတယ္။           

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More