Wednesday, December 3, 2014

Norges system Velferdsstaten

Når jeg hører ordet velferdsstaten tenker jeg på et forsikringssystem.

Noen bøker i Norge sier det norske velferdssamfunnet er kjennetegnet av en høy grad av offentlig ansvar. Staten, fylkeskommunene og kommunene finansierer store deler av velferdsgodene, og de kontrollerer også at innbyggerne følger reglene i systemet. Målet er at alle innbyggerne skal kunne få likeverdig behandling, og at velferdsgodene blir fordelt på en rettferdig måte.
Men det kanskje veldig vanskelig å forstå for folk fra Burma som er udemokratisk og ikke-utviklingsland. De fleste mennesker i Burma forlanger i dag mange rettigheter, men de glemmer plikter bak rettighetene. Som sier ‘’en høy grad av offentlig ansvar”, alle innbyggerne i landet må 100% forstå hva som er sine rettigheter og hva som er sine plikter.
For plikter, alle innbyggerne som har god helse må jobbe og betale skatt til staten og kommunene. Den er veldig høy, fra 25 til 45% av lønnen går til skatt. Innbyggerne betaler også en avgift til staten på alle varer og de fleste tjenester de kjøper. Den vanlige satsen for moms er 25 %.
For rettigheter, alle innbyggerne kan ønske mye hjelp fra staten når de ikke jobber eller har noen spesiell tilstand. For eksempel, innbyggerne kan ønske dagpenger, sosialstøtte, alderspensjon, uføretrygd, garantibehandling på sykehus og mange rettigheter.
En viktig forutsetning for at velferdssamfunnet skal fungere, er tillit. Å ha tillit til noen betyr at vi kan stole på dem. Vi skal kunne stole på at ordningene i velferdssamfunnet fungerer når vi trenger dem. Staten og kommunene skal på sin side kunne stole på at innbyggerne gir riktig informasjon, og at de ikke misbruker velferdsgodene.

Derfor tror jeg Burma ikke er klar for å gå  til en velferdsstat. Først, vi må ha en demokratisk regjering, et godt skattesystem og nok penger eller ressurser. Vi må også sjekke befolkningen. Norge har bare 5 millioner mennesker, men i Burma 50 millioner. Hvis noen ikke forstår 100% om rettighter og plikter, og misbruker vil hele velferdssamfunnet bli ødelagt.

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More