Thursday, December 24, 2015

ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ စိမ္ေခၚမႈမ်ား

The Voice Daily, 30-12-2015.

ေစစပ္ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းန႔ဲ ထြက္ေပါက္ရွာပါ
ေရြးေကာက္ပဲြအလြန္ကာလ ဒီမုုိကေရစီနွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအလားအလာ “Democratisation and Peace in the Post-Election Period’’ လုုိ႔ အမည္ေပးထားတဲ့ ေဆြးေႏြးပဲြတခုု ဒီဇင္ဘာလ ၁၅ ရက္ေန႔က ေနာ္ေ၀းနုုိင္ငံ ေအာ္စ လုုိျမိဳ့မွာက်င္းပခဲ့ပါတယ္။ ေနာ္ေ၀း-ျမန္မာေကာ္မီတီ NBC ကဦးစီးျပီး စာေပဗိမန္ Litteraturhuset မွာက်င္းပတဲ့ ဒီပဲြမွာ အဓိကေဆြးေႏြးသူေတြကေတာ့ ၈၈ အဖြဲ႔မွ ဦးကိုုကုုိၾကီး၊ ကရင့္အမ်ဳိး သားအစည္းအရံုုး KNU မွ ေနာ္စီပုုိး ရာစိန္ (Zipporah Sein) နဲ႔ Sandhi Institute မွ ဦးခုုိင္၀င္း တုုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။ နုုိ၀င္ဘာ ရက္ေန႔ ေရြးေကာက္ပဲြမွာ NLD ပါတီက အျပတ္အသတ္အနုုိင္ရသြားတာဟာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္တ ပုုိင္းအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးကိုု လူေတြကစိတ္ကုုန္ေနျပီ၊ စစ္တပ္လႊမ္းမုုိးမႈအေပၚ “Enough is enough” ျဖစ္သြားျပီဆုုိတဲ့ သေကၤတျဖစ္တယ္လိုု႔ ကုုိကုုိၾကီးကေျပာပါတယ္။ ျပည္ေထာင္စုုလႊတ္ေတာ္မွာ အမတ္ေနရာ ၃၇၈ အထိရသြားတဲ့ NLD ပါတီက အစုုိးရဖြဲ႔ခြင့္ရသြားတဲ့အေၾကာင္း၊ ဒါဟာ အရပ္သားနဲ႔ ယူနီေဖာင္း၀တ္ေတြအၾကား တရား၀င္မႈ အားျပိဳင္ပဲြျဖစ္ျပီး ဒီရလာဒ္အေပၚ စစ္ဖက္ကရုုိးသားစြာ အသိအမွတ္ျပဳဖုုိ႔လုုိေၾကာင္း ေထာက္ျပပါတယ္။

ေလာေလာဆယ္မွာေတာ့ ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းနဲ႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ဖုုိ႔ တဖက္ကၾကိဳးစားေနသလုုိ အျခား တဖက္ကလည္း ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးတဲ့နည္းန႔ဲ ထြက္ေပါက္ရွာဖုုိ႔ၾကိဳးစားေနပုုံရေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ခံ NLD အစိုုးရကိုု အာဏာလႊဲေပးဖုုိ႔ စစ္အုုပ္စုုဖက္က ျပင္ဆင္ေနေပမဲ့ ၂၀၁၆ မတ္လမွာ NLD က အုုပ္ခ်ဳပ္ ေရးအာာဏာကုုိ ေခ်ာေမြ႔ စြာကုုိင္တြယ္ခြင့္ရဖုုိ႔ဆုုိရင္ ဒီနွစ္ဖြဲ႔အၾကား အျပန္အလွန္ညွိနႈိင္းမႈရွိဖုုိ႔လုုိေနဆဲလုုိ႔ ကုုိကုုိၾကီးက ေျပာပါတယ္။

အဓိကညွိနႈိင္းဖုုိ႔လုုိေနတဲ့အခ်က္ေတြကေတာ့ ဒီမုုိကေရစီေဖၚေဆာင္ေရး၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒ ျပင္ဆင္ ေရး၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရးနွင့္ လူမ်ဳိးေရး၊ ဘာသာေရးပဋိပကၡေျပလည္ေစေရး၊ နုုိင္ငံေရးအေျခခံ စီးပြါးေရးကိစၥေတြ ျဖစ္တဲ့ ျမစ္ဆုုံဒဏ္၊ ေျမသိမ္းပုုိက္မႈနဲ႔ မူးယစ္ေဆးကိစၥ၊ ပထ၀ီ နုုိင္ငံေရးကိစၥေတြျဖစ္တယ္လိုု႔ သူကေထာက္ျပပါတယ္။ဒါေပမဲ့ စစ္တပ္ဟာ ၂၀၀၈ ဖဲြ႔စည္းပုုံကိုု အသုုံးခ်ျခင္းနွင့္ ဥပေဒျပင္ပကေန တုုိင္းရင္းသားေတြအေပၚ ထုုိးစစ္ဆင္ျခင္း၊ သုုိ႔မဟုုတ္ ဘာသာေရး၊ လူမ်ဳိးေရး ပဋိပကၡဖန္တီးျခင္း၊ ဗ်ဳရုုိကေရစီယႏၱယားကိုုထိမ္းခ်ဳပ္ျခင္းေတြ လုုပ္ေကာင္းလုုပ္ နုုိင္တဲ့အတြက္ ဒါမ်ဳိးမျဖစ္ေအာင္ ေဆြးေႏြးအေျဖရွာဖိုု႔လုုိတယ္လုုိ႔ သူက တုုိက္တြန္းပါတယ္။

NLD ဖက္ကိုုၾကည့္မယ္ဆုုိရင္ေတာ့ လူထုုလႈပ္ရွားမႈပါတီကေန အာဏာရပါတီအျဖစ္ အသြင္ေျပာင္းရဖုုိ႔ရွိ္ေန ေၾကာင္း၊ ဒါေၾကာင့္ တခ်ိန္က သူနဲ႔တဖက္တည္း ရပ္တည္အားေပးခဲ့တဲ့ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ မီဒီယာေတြကိုု လြတ္လပ္ျပီး အားေကာင္းလာေအာင္လုုပ္ေပးမလား၊ အသြင္မတူေတာ့တဲ့ ဒီအဖြဲ႔ေတြၾကား ဆက္ဆံမႈပုုံစက ဘယ္လုုိျဖစ္လာလမလဲဆုုိတာဟာ စိတ္၀င္စားဖြယ္ျဖစ္လာမယ္လုုိ႔ ဆုုိပါတယ္။

ေရရွည္လုုပ္ငန္းစဥ္ေတြထဲမွာေတာ့ လူမ်ဳိးစုုအေရးနဲ႔ပတ္သက္ျပီး လက္ရွိသြားေနတဲ့ NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥကုုိ အေသအခ်ာကုုိင္တြယ္ဖုုိ႔လုုိေနေၾကာင္း၊ ျပီးေတာ့ တရားဥပေဒစုုိးမုုိးေရး၊ အားလုုံးကိုု စီးပြါးေရးတန္းတူခြင့္ေပးေရး (ခရိုုနီေတြအေပၚ သေဘာထား) ေတြကိုု ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔လုုိေနတယ္လုုိ႔ ကိုုကုုိၾကီးကေျပာပါတယ္။

ဒီအတြက္ သူရဲ့အၾကံျပဳခ်က္ကေတာ့ အမ်ားျပည္သူေတြပါ၀င္ခြင့္ရတဲ့ ေဆြးေႏြးျငင္းခုုန္မႈေတြ မ်ားမ်ားလုုပ္ေပးဖုုိ႔၊ နုုိင္ငံတကာဖက္ကလည္း အစုုိးရအဖြဲ႔အစည္းအရည္ခ်င္းျပည့္လာေအာင္ကူတဲ့အျပင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းေတြ အရည္ အခ်င္းျပည့္လာေအာင္ပါ ကူဖုုိ႔လုုိေၾကာင္း၊ လူသားခ်င္းစာနာတဲ့ အကူအညီအျပင္ က်မ္းမာေရး၊ ပညာေရးနဲ႔ သယ္ယူ ပိုု႔ေဆာင္ေရး (PublicTransport System) အတြက္ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈအကူအညီေတြကုုိပါေပးဖုုိ႔လုုိတယ္လုုိ႔ ကုုိကုုိၾကီးက တုုိက္တြန္းသြားပါတယ္။ 

ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ အားလုုံးပါ၀င္ခြင့္ရွိရမယ္

ဒုုတိယ ေဆြးေႏြးသူ တုုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုုိင္ေတာ္လွန္ေရးအဖြဲ႔မ်ား (EAO) ရဲ့ေခါင္းေဆာင္၊ KNU အဖြဲ႔ရဲ့ ဒုုဥကၠဌ ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္ကေတာ့ NCA တနုုိင္ငံလုုံး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ကိစၥကိုု အားလုုံးပါ၀င္ခြင့္ရေအာင္ အခ်ိန္ယူ ျပင္ဆင္သင့္ေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တုုိက္ဆုုိင္မႈျဖစ္ခ်င္ေတာ့ သူက အဲဒီလုုိ ေျပာေနခ်ိန္ မွာ ေနျပည္ေတာ္မွာေတာ့ လက္မွတ္ထုုိးလုုိက္တဲ့ အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ကေန ‘’နိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈဆုုိင္ရာ မူေဘာင္သေဘာ တူညီခ်က္ကုုိအေခ်ာသတ္ျပီး သမၼတဆီအပ္နွံပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပတဲ့ အခ်ိန္ျဖစ္ေနပါတယ္။


ျပီးေတာ့ ဇန္နာ၀ါရီလ ၁၅ ရက္မတုုိင္ခင္ နုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈေတြ စတင္မယ္။ ဒါဟာ NCA သေဘာတူညီခ်က္ထဲမွာ ပါတဲ့အတုုိင္း ရက္ ၆၀ အတြင္း နုုိင္ငံေရးမူေဘာင္ အျပီးသတ္ေရးဆဲြျပီး ရက္ ၉၀ အတြင္း နုုိင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈစရ မယ္ဆုုိတဲ့ မူအရ လုုပ္တာျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဖြဲ႔ပါပုုဂၢိဳလ္ေတြနဲ႔ ျမန္မာျငိမ္းခ်မ္းေရးစင္တာ MPC တာ၀န္ရွိသူေတြက ေျပာပါတယ္။

ဒါေပမဲ့ NCA ေဆြးေႏြးပဲြေတြမွာ ထဲထဲ၀င္၀င္ပါခဲ့ျပီး လက္မွတ္ေရးထုုိးတဲ့အဖြဲ႔ ဖြဲ႔ထဲက အဓိကအဖြဲ႔တခုုျဖစ္တဲ့ KNU ဒုုဥကၠဌကေတာ့ သတ္မွတ္ခ်ိန္အတုုိင္း ဆက္သြားေရးဆုုိတဲ့ လုုပ္ငန္းစဥ္ထက္ အားလုုံးပါ၀င္ လက္မွတ္ထုုိး ေရးဆုုိတဲ့ အနွစ္သာရက ပုုိအေရးၾကီးတယ္၊ အသြင္သ႑န္ထက္ အနွစ္သာရကိုု ဦးစားေပးဖုုိ႔လုုိတယ္ လုုိ႔ေျပာပါ တယ္။

လက္မွတ္မထုုိးရေသးတဲ့ အဖြဲ႔ေတြကိုု မေစာင့္ပဲ၊ အသစ္တက္လာမဲ့ NLD အစိုုးရကိုု မေစာင့္ပဲ လက္ရွိဦးသိန္းစိန္ အစိုုးရသက္တန္းအတြင္း တက္သုုတ္ရုုိက္ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုုိရင္ ပန္းတုုိင္ဆီမေရာက္ပဲ ရႈတ္ေထြးမႈေတြ ကိုုသာ ပုုိျဖစ္လာေစမွာျဖစ္တယ္လုုိ႔ သတိေပးေျပာဆုုိခဲ့ပါတယ္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ ဒီျငိမ္းခ်မ္းေရးလုုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ အဓိကအကူအညီေပးေနတဲ့ ေနာ္ေ၀းအပါ၀င္ နုုိင္ငံတကာ အလွဴရွင္ေတြကိုုလည္း သူကေ၀ဖန္ခဲ့ပါတယ္။ ျငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္အကူအညီေပးတာကိုု မူအရ ကန္႔ကြက္စရာ မရွိေပမဲ့ နုုိင္ငံတကာအလွဴရွင္ေတြဟာ တကယ့္ကြင္းထဲကအေျခအေနမွန္ေတြကိုု အခ်ိန္ယူ ေလ့လာနားေထာင္ မႈလုုပ္ဖုုိ႔ ပ်က္ကြက္ခဲ့တယ္လိုု႔ေထာက္ျပပါတယ္။

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုုိးျပီးတဲ့ေနာက္ ခ်က္ခ်င္း၀င္လာမဲ့ မ်ားျပားၾကီးမားလွတဲ့ နုုိင္ငံတကာရင္းနွီးျမႈပ္ႏွံမႈေတြအတြက္ EAO ဖက္က အဆင္သင့္မျဖစ္ေသးတဲ့အေၾကာင္း၊ ေနာက္တခါ နုုိင္ငံတကာအဖဲြ႔အစည္းေတြဟာ EAO နဲ႔ ေဒသခံ တုုိင္းရင္းသားေတြဖက္က ဘာေတြလုုိအပ္ေနသလဲ၊ ဘာေတြေဆာင္ရြက္ခ်င္သလဲဆုုိတာကိုု ေမးျမန္းျခင္းမရွိပဲ လွဴရွင္နုုိင္ငံေတြဖက္က ဘာေတြလုုပ္ခ်င္သလဲဆုုိတာကိုုသာ လက္ခံဖုုိ႔ လာေရာက္ေျပာဆုုိတာမ်ဳိး၊ သူတိုု႔လုုပ္ငန္း စဥ္ေတြကိုု တုုိင္းရင္းသားနယ္မွာ အေကာင္အထည္ေဖၚဖုုိ႔ ၀င္လာတာမ်ဳိးေတြသာျဖစ္ေနတယ္လုုိ႔ ေထာက္ျပပါ တယ္။ 

အပစ္ရပ္လက္မွတ္ထုုိးတယ္ဆုုိတာဟာ နုုိင္ငံတကာအကူအညီ၊ နုုိင္ငံတကာရင္းနွီးျမႈပ္နွံမႈ ၀င္လာေစေရးအတြက္ လက္မွတ္ထုုိးတာမ်ဳိးမျဖစ္သင့္ပဲ ေရရွည္နုုိင္ငံေရးျပသာနာ ေျပလည္ေစေရးအတြက္ျဖစ္သင့္တယ္လုုိ႔ သူက ေျပာ ပါတယ္။ 

ဒါေၾကာင့္ လက္ရွိအလ်င္စလုုိသြားေနတဲ့ NCA လုုပ္ငန္းစဥ္ကုုိ ဆုုိင္းငံ့ထားဖုုိ႔၊ လက္မွတ္မထုုိးရေသးတဲ့၊ အထူး သျဖင့္ ရွမ္းျပည္နဲ႔ကခ်င္ျပည္ဖက္မွာျဖစ္ပြါးေနတဲ့ ထုုိးစစ္ေတြကုုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ေပးဖုုိ႔၊ အသစ္တက္လာမဲ့ အစိုုးရ သစ္နဲ႔ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔၊ NLD နဲ႔ EAO ကလုုိလားေနတဲ့အတုုိင္း ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပုုံကုုိ ျပန္လည္ျပင္ဆင္ ေရးလုုပ္ဖုုိ႔၊ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုုကုုိဦးတည္ေရးနဲ႔ ေလာေလာဆယ္မွာ ေဒသဆုုိင္ရာအုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအဖြဲ႔ေတြကိုု အာဏာတုုိးေပးဖုုိ႔ စသျဖင့္ ေနာ္စီဖုုိးရာစိန္က အၾကံျပဳသြားခဲ့ပါတယ္။

လက္ဖက္ရည္ဆုုိင္မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမေနသင့္ပါ

ေနာက္ဆုုံးေဆြးေႏြးသူ Sandhi Governance Institute မွ ဦးခုုိင္၀င္းကေတာ့ လက္ရွိအေျပာင္းအလဲ အေပၚ သာမန္ နုုိင္ငံသားေတြရဲ့အျမင္ကုုိတင္ျပပါတယ္။လဖက္ရည္ဆုုိင္ေတြအားလုုံး မၾကာခင္ ပိတ္ရေတာ့မယ္ဗ်လုုိ႔ တကၠ စီ ဆရာတဦးက သူကုုိေျပာေတာ့ သူအံၾသသြားေၾကာင္း၊ ဘာေၾကာင့္လဲဆုုိျပီးေမးၾကည့္ေတာ့ေဒၚစုု အစိုုးရ တက္လာရင္ က်ေနာ္တုုိ႔အားလုုံး အလုုပ္ေတြအမ်ားၾကီးလုုပ္ရေတာ့မယ္ေလ၊ အခုုလုုိ အခ်ိန္ျဖဳန္းေနလုုိ႔မျဖစ္ ေတာ့ဘူးဆုုိျပီး တကၠစီဆရာကေျပာတယ္လိုု႔ဆုုိပါတယ္။ ဒါဟာ သာမန္နုုိင္ငံသားမ်ားစြာထဲက တဦးရဲ့အျမင္ပါ။ဒီလုုိ လူတုုိင္းအတြက္ အလုုပ္အကိုုင္အသစ္ေတြ ဖန္တီးေပးနုုိင္ဖုုိ႔၊ သာမန္ျပည္သူေတြရဲ့ဘ၀ တုုိးတက္လာေစဖုုိ႔ဆုုိ ရင္ အမ်ဳိးသား (လူမ်ဳိး၊ ဓေလ့၊ ယဥ္ေက်းမႈ) တည္ေဆာက္ေရးနဲ႔ နုုိင္ငံေရးတည္ေဆာက္ေရး (Nation-building and State-building) ခုုစလုုံးကိုု တျပိဳင္တည္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔လုုိတယ္လုုိ႔ ဦးခုုိင္၀င္းက ေျပာပါတယ္။ ဒီလုုိ တည္ ေဆာက္ေရးလုုပ္နုုိင္ဖုုိ႔အတြက္ ပထမ လုုိအပ္တာကေတာ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဒုုတိယက နုုိင္ငံသားေတြအတြက္ Welfare လူမႈဖူလုုံေရးအဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေရးျဖစ္တယ္လုုိ႔ သူက ေထာက္ျပပါတယ္။

ဒီအတြက္ အစိုုးရသစ္လက္ထက္မွာ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုု ဦးစားေပးလုုပ္ဖုုိ႔လုုိေနေၾကာင္း၊ ေရြးေကာက္ခံတရား၀င္မႈဟာ တုုိင္းရင္းသားပဋိပကၡ၊ ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိစၥေတြမွာ မ်ားစြာအေထာက္အကူျဖစ္နုုိင္ေၾကာင္း သူကေျပာပါတယ္။ NLD အစိုုးရသစ္အတြက္ အဓိကစိမ္ေခၚမႈဟာ အရပ္ဖက္-စစ္ဖက္ဆက္ဆံေရးကိုု ဟန္ခ်က္ညီေအာင္လုုပ္ေပးေရးျဖစ္ ေၾကာင္း၊ အဲဒီထဲမွာ စစ္ဖက္က ထိမ္းခ်ဳပ္ထားတဲ့ ျပည္သူ႔၀န္ေဆာင္မႈလုုပ္ငန္း (ျပည္ထဲေရးနဲ႔ ေထြ-အုုပ္ ဌာန) ေတြနဲ႔ စစ္ဖက္ကခ်ဳပ္ကုုိင္ထားတဲ့ နုုိင္ငံပုုိင္စီးပြါးေရး (ဦပုုိင္ကုုပၺဏီအပါ၀င္) ေတြဟာ စိမ္ေခၚမႈျဖစ္ေတြျဖစ္တယ္လုုိ႔ ဦးခုုိင္၀င္းကေျပာပါတယ္။

စီးပြါးေရးက႑ကိုုေျပာတဲ့အခါမွာေတာ့ အေသးစားစီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းေတြကိုု တည္ျငိမ္ေအာင္ဆက္ထိမ္းထားဖုုိ႔၊ အျခားစီးပြါးေရးလုုပ္ငန္းၾကီးေတြ ဖြံ႔ျဖိဳးလာေအာင္လုုပ္ဖုုိ႔၊ သဘာ၀အရင္းအျမစ္ခြဲေ၀ေရးနဲ႔ ရင္းနွီးျမ႔ပ္နွံမႈစာခ်ဳပ္ကုုိ ျပန္ေရးဖုုိ႔၊ ေစ်းကြက္စီးပြါးေရးဆုုိင္ရာမူ၀ါဒေတြကုုိျပန္လည္ျပဳျပင္ဖုုိ႔ကိစၥေတြပါ၀င္ ပါတယ္။ 

သံယံဇာတခဲြေ၀မႈအတြင္း ပါ၀င္ေနတဲ့လက္နက္ကုုိင္အဖြဲ႔ေတြထဲမွာ ျမန္မာစစ္တပ္အျပင္ တုုိင္းရင္းသားအဖြဲ႔ေတြ လည္းပါ၀င္ေနေၾကာင္း မၾကာေသးခင္ကထြက္လာတဲ့ ေက်ာက္စိမ္းအစီရင္ခံစာကုုိ ကုုိးကားျပီး သူကေထာက္ျပ ပါတယ္။ ဒီအတြက္ အဲဒီလက္နက္ကုုိင္ေတြ ေက်လည္ေအာင္ေဆြးေႏြးအေျဖရွာေရးဟာလည္း NLD အတြက္ နုုိင္ငံေရး-စီးပြါးေရး စိမ္ေခၚခ်က္တခုုျဖစ္တယ္လုုိ႔ သူကေျပာပါတယ္။

အနွစ္ျပန္ခ်ဳပ္ရင္ေတာ့ NLD ကိုုေထာက္ခံမဲေပးထားတဲ့ျပည္သူေတြဟာ အစိုုးရသစ္နဲ႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔ အဆင္ သင့္ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ အလားတူ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြကလည္း အစိုုးရသစ္ရဲ့ ေပၚလစီေတြအေပၚ ေ၀ဖန္ခြင့္၊ ျပန္လည္တင္ျပခြင့္ Feedbak ေပးခြင့္ရဖုုိ႔ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈ၊ တာ၀န္ယူမႈေတြ ရွိတဲ့ အစိုုးရသစ္ကေနတဆင့္ လက္ရွိ စစ္ဖက္လြမ္းမုုိးဆဲ အုုပ္ခ်ဳပ္ေရးအေျခေနေတြကိုု တေျဖးေျဖးေျပာင္းလဲ သြားနုုိင္လိမ့္မယ္လိုု႔ ေမွ်ာ္လင့္မိေၾကာင္း၊ နုုိင္ငံတကာဖက္ကလည္း ေရြးေကာက္ခံအစိုုးရသစ္ကုုိ အျပည့္အ၀ ေထာက္ခံမယ္ လုုိ႔ ယုုံၾကည္ေၾကာင္း ဦးခုုိင္၀င္းကေျပာပါတယ္။


ေဆြးေႏြးပြဲအျပီး ေမးခြန္းေမးတဲ့အလွည့္မွာေတာ့ NCA ျငိမ္းခ်မ္းေရး ေရွ႔အလားအလာ၊ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုုၾကည္ရဲ့ အစိုုးရသစ္စြမ္းေဆာင္ရည္နဲ႔ စစ္ဖက္-အရပ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ေရွ႔အလားအလာေတြကိုု အေတာ္ေမးၾကပါတယ္။ ေျဖ ဆိုုသူေတြဖက္ကေတာ့ အစိုုးရသစ္လက္ထဲ အာဏာေရာက္ဖုုိ႔က ေနာက္ထပ္ လနီးပါးလုုိေသးတဲ့အတြက္ အသြင္ ကူးေျပာင္းေရးကာလ ေခ်ာေမြဖုုိ႔လုုိေၾကာင္း၊ ျပီးရင္ အစိုုးရသစ္ကိုု လုုပ္ပုုိင္ခြင့္ေပးဖုုိ႔လုုိေၾကာင္း၊ အဲဒီလုုိေပးျပီး ကာလတခုုေရာက္မွ ေ၀ဖန္ေထာက္ျပသင့္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသြားခဲ့ပါတယ္။          

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More