Wednesday, November 20, 2013

သတင္းေထာက္သင္တန္းဖြင့္မည္၊ စိတ္၀င္းစားသူမ်ား အျမန္ဆက္သြယ္ပါ။


“သတင္းေထာက္အသစ္မ်ားအတြက္ အေျချပဳသတင္းစာပညာသင္တန္း”

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေန႔စဥ္သတင္းစာမ်ား ႏွင့္ သတင္းဂ်ာနယ္မ်ား အၿပိဳင္အဆိုင္ ထုတ္ေ၀လာၾကျခင္းႏွင့္အတူ သတင္းေထာက္လိုအပ္ခ်က္သည္ လည္း ႀကီးႀကီးမားမား ေပၚေပါက္လာသည္။ လူငယ္သတင္းသမားမ်ားတြင္လည္း သတင္းစာပညာကို ေလ့လာသင္ယူလိုမႈ မ်ားျပားလာသည္ကို ေတြ႔ရသည္။ယင္းလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ ျမန္မာဂ်ာနယ္လစ္ကြန္ရက္ (MJN) သည္ သတင္းစာပညာဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တရပ္ခ်မွတ္ထားရွိသည္ႏွင့္အညီ လူငယ္သတင္းစာဆရာမ်ားအတြက္ သတင္းဆိုတာ ဘာလဲသိရွိၿပီး၊ သတင္းလိုက္ တတ္၊ သတင္းေကာင္းမြန္စြာေရးတတ္ေစမည့္ ၃ရက္တာ အေျချပဳသတင္းစာပညာသင္တန္းတစ္ခု ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ သတင္းေထာက္ အျဖစ္အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳရန္ႀကိဳးစားေနသူမ်ားကို အေထာက္အကူ ျဖစ္ေစရန္လည္း ရည္ရြယ္သည္။

ဖြင့္လွစ္မည့္သင္တန္းသည္ သတင္းေလာကသို႔၀င္ေရာက္ခါစ သတင္းေထာက္အသစ္မ်ားအတြက္ သီအိုရီႏွင့္ လက္ေတြ႔ ပါ၀င္မည့္ အထူးသင္တန္းတစ္ရပ္ျဖစ္ပါသည္။ ပူးတဲြပါေလွ်ာက္လႊာအတိုင္းျဖည့္စြက္ကာ ေအာက္ပါလိပ္စာသို႔ ေလွ်ာက္လႊာမ်ား ေပးပို႔ႏုိင္ပါသည္။

သင္ၾကားမည့္ ဆရာ ဆရာမမ်ား - Internews မွ ေလ့က်င့္သင္တန္းေပးထားေသာ MJN သင္တန္းဆရာမ်ား။

သင္တန္းကာလ - ၂၀၁၃ ဒီဇင္ဘာ ၃၊ ၄၊ ၅ (၃ရက္) ( နံနက္ ၉နာရီမွ ညေန ၅နာရီထိ)။

သင္တန္းေနရာ - အမွတ္(၁၈၁)၊ ၃၆လမ္း(လယ္)၊ ဒုတိယထပ္(ဘယ္)၊ ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕။ ဖုန္း - ၀၉ ၄၄၈၀ ၁၅၃၃၅။

ေလွ်ာက္ထားႏိုင္သူမ်ား - သတင္းေထာက္အေတြ႔အႀကံဳ တစ္ႏွစ္ေအာက္ရွိသူျဖစ္ရမည္။ သင္တန္းၿပီးဆံုးသည္အထိ တက္ေရာက္ႏုိင္သူျဖစ္ရမည္။ ဘတ္ဂ်က္ႏွင့္ ေနရာအခက္အခဲေၾကာင့္ သင္တန္းသားဦးေရ ၁၂ဦးေရြးခ်ယ္ရန္ သတ္မွတ္ထားပါသည္။ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ ေန႔လည္စာ၊ ေကာ္ဖီႏွင့္မုန္႔မ်ား စီစဥ္ထားမည္။ နယ္ေ၀းမွတက္လိုသူမ်ား ေလွ်ာက္ထားပါက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕႔တြင္ မိမိအစီအစဥ္ျဖင့္ ေနထိုင္ႏိုင္သူမ်ားျဖစ္ရမည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္ရက္ - ၂၅၊ ႏုိ၀င္ဘာ၊ ၂၀၁၃။
ေလွ်ာက္လႊာေပးပို႔ရန္ - သင္တန္းတာ၀န္ခံ ျမတ္စုမြန္ myatsummon@gmail.com


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More