Wednesday, July 18, 2012

DVB နွစ္ ၂၀- အမွတ္တရ စုစည္းမိသမွ်ပုံရိပ္မ်ား (19-07-2012)

DVB ကုိစတင္ေပၚေပါက္ေစခဲ့သူ နုိဗယ္ျငိမ္းခ်မ္းေရးဆုရွင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုျကည္။
...................................................................................................
ေနာက္ဆုံးရသတင္းတပုဒ္... ၂၆-၀၈-၂၀၁၂။

ဒီဗီြဘီရုပ္သံ ျပည္တြင္းသတေင္းထာက္တဦး တရားစဲြခံရ

Published on August 26, 2012 by ပီေတာအာင္   ·

မကြးျမို့က ဒီမိုကရက္တစ္ျမန္မာ့အသံ ဒီဗီြဘီ ရုပ္သံသတေင္းထာက္ ကိုသူရ သက္တင္ ေခၚ ေကိုေဇာ္ဖနဲ့ သူ့ရဲ့မိေတ္ဆြ ကို၀င္းျမင့္လိႈင္ ေခၚ ကိုလိႈင္လိႈင္တို့ကို  ေမကြးတိုင္း လေက္ထာက္ပေညာရးမႉးက တရားစဲြထားတယ္ဆိုျပီး ရဲစခန္းက ေခၚယူ စေစ္ဆးေမႈတြ ျပုလုပ္ခဲ့ပါတယ္။
မေန့က ပုဒ္မ ၃၅၃ တာ၀န္၀တ0x081တေရားနွာင့္ယွက္မႈနဲ့ တရားစဲြထားရာက ေဒီန့ မနက္ေမွာတာ့ ပုဒ္မ ၄၄၈ ပိုင္နက္ ကူ်းလြန္မႈနဲ့ပါ ေနာက္ထပ္အမႈတခု ထပ္တိုးျပီး တရားစဲြဆိုထားတဲ့ေအျကာင္း ရဲစခန္းက ဆေင့္ခၚအေသိပးခဲ့တာလို့ ေကိုေဇာ္ဖ က ေျပာပါတယ္။ဒီဗီြဘီရုပ္သံ သတေင္းထာက္ ေကိုေဇာ္ဖ နဲ့ သူ့ရဲ့မိေတ္ဆြ ကိုလိႈင္လိႈင္တို ့ဟာ ဂ်ပန္နိုင္ငံ ေဖာေင္ဒးရွင္းတခုက ျမန္ေမာက်ာင္းေသားတြေကိုပးတဲ့ ပညာသင္ဆုနဲ့ ပတ္သက္ျပီး ေမကြးျမို့ တိုင္းပေညာရးမႉးရံုးမွာ ဩဂုတ္ ၂၄ ရေက္န့က ေသြားရာက္ သတင္းေယူမးျမန္းတဲ့ကိစ0x081စနဲ့ ပတ္သက္ျပီး တိုင္းလေက္ထာက္ ပေညာရးမႉးက ၀တ0x081တရား ေနွာင့္ယွက္မႈ၊ ပိုင္နက္ကူ်းလြန္ေမႈတြနဲ ့ရဲစခန္းမွာ တိုင္ခ်က္ဖြင့္ခဲ့တာပါ။

ကိုေဇာ္ဖတို့ကို ေမကြးျမို့ ရဲစခန္းက ေစေနန့ မနက္ ၉ နာရီေကန ေညန ၅ နာေရီလာက္ထိ ေခၚယူစေစ္ေဆးမးျမန္းေမႈတြ ျပုလုပ္ခဲ့ျပီး ေကိုေဇာ္ဖရဲ့ ဗီြဒီယို ကင္မရာနဲ့ သတေင္းထာက္ကေတ္တြ သိမ္းယူသြားခဲ့တယ္လို့ ေကိုေဇာ္ဖက ေျပာ ပါတယ္။၏“စခန္းေကန ေက်နာ့္ကို လွမ္းေအျကာင္းျကားပါတယ္။ လေက္ထာက္ တိုင္းပေညာရးမႉးေကန တရားလိုလုပ္ေျပီးတာ့ ေက်နာ့္တို့ကို ၀တ0x081တေရားနွာင့္ယွက္မႈနဲ့ ေက်နာ္နဲ ့ေက်နာ့္မိေတ္ဆြ ေက်ာင္းသားမိဘ ကိုလိႈင္လိႈင္ကို တရားစဲြပါတယ္။ အခု ရဲစခန္းမွာ သြားေျပီးတာ့ ေက်နာ့္ကိုေယ္ရးေအျကာေင္းတြ၊ ေက်နာ့္ကို အမႈစစ္ေတာပါ့ေနာ္၊ စေစ္ေျကာေရးတြမွာ ေက်နာ့္ကို ၀င္ခိုင္းေျပီးတာ့ ခု  ေက်နာ့္မိေတ္ေဆြတြက အာမေခံပးေျပီးတာ့ ေက်နာ္တို့ ျပန္လာတယ္။

က်နာ့္ ကင္မရာရယ္၊ ေက်နာ့္၀န္ထမ္းကတ္၊ လည္ပင္းမွာစဲြထားတဲ့ ဒီဗီြဘီက ၀န္ထမ္းကတ္၊ မန္မိုရီကတ္ေကလးရယ္ အားလံုးသိမ္းထားလိုက္ပါတယ္။”ေမန့က ေညနပိုင္းမွာ ေကိုေဇာ္ဖတို့နွစ္ဦးကို မိေတ္ဆြနွစ္ဦးရဲ့ အာမခံမႈနဲ့ ရဲစခန္းက  ျပန္လွြေတ္ပးခဲ့ပါတယ္။ ေကိုေဇာ္ဖေကတာ့ ေေရွ့နနဲ့တိုင္ပင္ျပီး အမႈရင္ဆိုင္ဖို ့စီစေဉ္နပါတယ္။

ဒီဗီြဘီသတေင္းထာက္ကို တိုင္ခ်က္ဖြင့္ထားတဲ့ကိစ0x081စနဲ့ ဗီြဒီယိုကင္မရာ သိမ္းထား တဲ့ ကိစ0x081စ ေမကြးအမွတ္ ၁ ရဲစခန္းကို ဆက္သြေယ္မးျမန္းတဲ့အခါမွာ တာ၀န္က် ရဲအရာရိွတဦးက တိုင္ခ်က္ဖြင့္ေထားျကာင္းသာ အတည္ေျပုျပာျကားခဲ့ျပီး ေအသးစိတ္ ေျျဖကားခဲ့ျခင္းမရိွပါဘူး။
..............................................................................................
ေနာက္ဆုံးရသတင္းတပုဒ္....၁၆-၀၈-၂၀၁၂.................................................................................................
 

 DVB ကုိ တာ၀န္ယူေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ မစၥ ဂူလြိဳင္း။ (Havard Kåre Kuløy)DVB ကုိ နုိင္ငံေရးအရ တာ၀န္ခံေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သူ ညြန္ေပါင္းအစိုးရ၀န္ျကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာစိန္၀င္းနဲ့ တုိင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္မ်ား။


DVB ေခတ္ဦးပုိင္း ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္က ေတာတြင္း စတူဒီယုိမ်ား။


  

 


ေအာ္စလုိရံုးခ်ဳပ္က ေခတ္အဆက္ဆက္ပုံရိပ္မ်ား...

 ေလာေလာဆယ္ ရွာေတြသမွ် ပုံေတြကို စုစည္းတင္ျပလုိက္ျခင္္းသာျဖစ္ပါတယ္။
........................................................................................................................


"CRY FREEDOM" ON THE AIR

29.11.98/BANGKOK POST/PERSPECTIVE ON BURMA:
WIN HTEIN

FROM BOMB SITES TO WEBSITES, THE STRUGGLE FOR DEMOCRACY IN BURMA DISCOVERS MODERN COMMUNICATIONS TECHNOLOGY

As the witching hour approaches, the cries of the cicadas are not the only sounds that shatter the silence of the forest on the northern Thai-Burmese border. There is also the- crackling of shortwave radio traffic as Burmese dissidents tune in to foreign broadcasts.

In a hatched hut a group of young Burmese refugees is busy trying to nail a clear frequency of a foreign station broadcasting news about political developments in the country.
"On an important day like this, the airwaves are never clear", says one with disappointment.

This is a family camp of the All Burma Students' Democratic Front (ABSDF). They are trying to tune into the Democratic Voice of Burma, their own radio station, based in Oslo and financed by Norway. Most of the programmes are recorded in their jungle studio shack and powered by a generator.

There are four foreign-based radio stations supporting the Burmese democracy movement and supported by government agencies. Recent additions are DVB, which began in 1992, and Radio Free Asia (RFA) in 1997.
The others are the British Broadcasting Corporation arid Voice of America.
While the BBC and VOA are considered veterans in informing the people of developments in the country, especially after the 1988 popular uprising, the newcomers in the war of the airwaves are said to be most popular with listeners in Burma.

The BBC and its American counterpart broadcasts news on both Burmese and international affairs, while RFA concentrates on the Asian region. DVB, meanwhile, focuses on Burma alone, and has became a favourite.

"There is a fierce war of words raging on the air between the opposition and the Burmese military," says a field reporter for DVB. Deprived of other forms of communication such as television, e-mail, phone or fax, people living in the districts and border areas have only the short-wave radio to rely on for news from the outside world apart from the propaganda from the Burmese military regime on Myanmah A-than (The Voice-of Myanmar).

After a decade of armed warfare, the ABSDF has switched tactics to launching a full-fledged media blitz against the central government via the internet, print and broadcast media.
However, there still exists a formidable number engaged in armed warfare fighting alongside the troops of the Karen National Union.

Students who have traded in their weapons in return for mounting a peaceful political offensive are now disseminating information via the BurmaNet, DVB, RFA and the New Era Journal, a monthly tabloid which publishes in Burmese and English.
One of them is Ko Aung Kyaw, a 32-year-old history maior. Broadcast journalism has always been his dream ever since having listened to Christopher Gunnes, the BBC correspondent, who reported intensively on Burma before, during and after 1988.
However, the life of a broadcast journalist, like those in other forms of media coverage by dissidents, including former government officials, is a tough one because of their illegal existence in Thailand.

There have been frequent arrests of these political activists by the authorities. At times they have to take risks travelling to border areas to gather information, where modern electronic communication does not exist.
Though information in the form of news bulletins, newspapers and magazines, is smuggled into the country from time to time, the risks are enormous and the penalties heavy for both the courier and the recipients.
The usual penalty is seven years in Jail.

This being the case, short-wave radios are now among the most sought after commodities in Burma. According to an advertisement in the Burmese business magazine Sipwaye (Wealth): "A Chinese-made pocket size short-wave radio is a top-seller in Rangoon markets priced at 2,400 kyat (300 baht)."

The military government is said to keep tabs on households tuning into foreign broadcasts, beside jamming these stations when the opportunity rises. Soldiers also have been ordered not to listen to them. However, unlike the print media, it is much more difficult to catch them red-handed.

Not to be outdone by the relentless assault of the young students of 1988 on the regime, the Rangoon government are now also exploiting modern communication technologies to counter the offensive.

Slorc/SPDC now have their own website, and have opened a University of Computer Studies for Upper Myanmar (Burma). And coming to their aid is the government of Singapore and Burma's largest trading partner, not to mention the Japanese, who recently held a meeting called the Myanmar-Japan Bilateral Conference on Information Technology.

Unlike the spontaneous uprising of 1988, the August demonstrations by students in Burma this year to commemorate the event's anniversary are the result of the media campaign by the democracy movement overseas.

This has created a new scenario in the fight for restoration of freedom in Burma-from the sword to the pen. A war of words has begun and it has the regime shaking in its boots. It only understands the language of brute force and intimidation in running a country of 45 million people.

The author is a former field reporter of the Democratic Voice of Burma and one of the students who fled to Thailand after the 1988 uprising.


0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More