Friday, October 28, 2016

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္ကိုစိန္ေခၚပါတယ္

ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္ကိုစိန္ေခၚပါတယ္
၂၈-၁၀-၂၀၁၆
(မေရးမျဖစ္လို႔၊ မေရးခ်င္ေပမယ့္၊ ေရးျဖစ္တာပါ။ က်ေနာ့္ရဲေဘာ္၊ မိတ္ေဆြ၊
သူငယ္ခ်င္းေတြကေတာ့ အေရးလုပ္တုန္႔ျပန္တာကို အျပစ္ျမင္ေကာင္းျမင္
ပါလိမ့္မယ္။ က်ေနာ္ကေတာ့ နည္းနည္းလဲ စိန္ေခၚခ်င္တာေၾကာင့္ေရးရ
တာပါ။)

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၈)ရက္ေန႔ထုတ္တဲ့ ျမန္မာသံေတာ္ဆင့္
ဂ်ာနယ္မွာ အာဏာရွင္ဦး၀င္းထိန္ႏွင့္အထူးေတြ႕ဆံုျခင္းဆိုတာကို ေဖာ္ျပ
ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီေတြ႕ဆံုေမးျမန္းခန္းမွာ ဦး၀င္းထိန္က က်ေနာ္နဲ႔ပတ္သက္
တဲ့အေၾကာင္းကို ထည့္ေျပာသြားတာေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီေျပာၾကားခ်က္
ေတြနဲ႔ပတ္သက္လို႔ က်ေနာ္ကလည္း နည္းနည္းျပန္ေျပာဖို႔လိုလာပါတယ္။
အဲဒါေၾကာင့္ မေရးမျဖစ္ေရးလိုက္ရတဲ့စာလို႔ပဲေျပာခ်င္ပါတယ္။

၁၉၉၂ ခုႏွစ္တုန္းက ေထာင္ထဲမွာ ကိုယ္ရယ္၊ ရန္မ်ဳိးသိမ္းရယ္ရွိတယ္ဆို
တာမွန္ပါတယ္။ တိတိက်က်ေျပာရရင္ အင္းစိန္ဗဟိုအက်ဥ္းေထာင္မွာပါ။
ဒါေပမယ့္ က်ေနာ္နဲ႔ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)နဲ႔က မရင္းႏွီးပါ
ဘူး။ သူက အထူးတိုက္မွာပါ။ က်ေနာ္က အင္းစိန္ေထာင္(၁)တိုက္မွာပါ။
ပုဒ္မကေတာ့ ႏွစ္ေယာက္စလံုး ၁၀(က)ပါ။ အင္းစိန္ေထာင္ထဲမွာ က်ေနာ္နဲ႔ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)တို႔ တစ္ႀကိမ္ေတာ့ဆံုျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

အဲဒါက ဗမာျပည္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီေပၚလစ္ဗ်ဴရိုအစည္းအေ၀းမွတ္တမ္းဗီဒီ
ယုိအေခြကို အင္းစိန္ေထာင္၊ အထူးတိုက္မွာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေတြ
ကို သီးသန္႔ထုတ္ၿပီး၊ ျပတုန္းကပါ။ စကားေျပာလို႔မရပါဘူး။ လူခ်င္းျမင္
ရုံေတြ႕ရုံပါ။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၉၁ ခုႏွစ္မွာ က်ေနာ္ကို ပုဒ္မ ၅(ည)နဲ႔
တရားစြဲၿပီး၊ ေန႔ခ်င္း (၄)ႏွစ္ ေထာင္ခ်ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ေထာင္မခ်ခင္
က်ေနာ္တို႔ အင္းစိန္ေထာင္(၁)တိုက္မွာရွိတဲ့အခ်ိန္ က်ေနာ္တုိ႔ကို တပ္
မေတာ္ေထာက္လွမ္းေရးက စစ္ေၾကာေရးျပန္လုပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔
ရဲ႕သေဘာထားကို ေမးျမန္းပါတယ္။ ပုဒ္မ ၁၀(က)နဲ႔ထိန္းသိမ္းခံထား
ရတဲ့သူေတြအားလံုးနီးပါးကို စစ္ေၾကာေရးျပန္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္း
က ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)က အထူးတိုက္မွာျဖစ္ပါလိမ့္
မယ္။ က်ေနာ္က (၁)တိုက္မွာပါ။ အဲဒီ စစ္ေၾကာေရးလုပ္ၿပီးမွ အနည္း
ငယ္ကိုျပန္လြတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အမ်ားစုကိုေတာ့ ေထာင္ခ်ခဲ့ပါတယ္။

ေနာက္ ေထာင္ခ်ၿပီးတဲ့ေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွာ အဲဒီတုန္း
က ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုအလုပ္အမႈေဆာင္ေတြ၊ ဗဟိုဦးစီးအဖြဲ႕၀င္ေတြ၊ ဒီခ်ဳပ္ရဲ႕
၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေတြအပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရး
အက်ဥ္းက်သူအေတာ္မ်ားမ်ားကို ေမးခြန္းေတြ ထပ္ေျဖခိုင္းခဲ့ပါတယ္။

အဲဒီတုန္းက ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)အေနနဲ႔ ကိုယ္
ဘယ္လိုေျဖခဲ့တယ္ဆိုတာ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္အသိဆံုးျဖစ္မွာပါ။ က်
ေနာ္ကေတာ့ ကိုယ္ဘယ္လိုေျဖခဲ့တယ္ဆိုတာ အၿမဲတမ္းအမွတ္ရ
ေနပါတယ္။ အဲဒီေနာက္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္ ေမလဆန္းမွာ က်ေနာ့္ကို ျပန္
လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက ဆရာမင္းသိခၤ၊ ၉၀ အမတ္ ဦးဘ
ပြား၊ ေဒၚခင္စန္းလႈိင္အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသား၊ အက်ဥ္းသူ
ဆယ္ေယာက္ေလာက္ကို ျပန္လႊတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီတုန္းက
က်ေနာ္တို႔ကို လာလႊတ္ေပးတဲ့တာ၀န္ခံက တပ္မေတာ္ေထာက္
လွမ္းေရးက ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီးထြန္းခၽြန္ပါ။

သူက ကၽြန္ေတာ့္ကို
စကားလာေျပာတဲ့အခါ၊ က်ေနာ္က ေဆးတကၠသိုလ္ျပန္တက္ခြင့္
ရႏိုင္မလားလို႔ေမးခဲ့ပါတယ္။ သူက ျပန္တက္ခြင့္ရပါလိမ့္မယ္လို႔
ျပန္ေျဖခဲ့တာပါ။ အဲဒါေၾကာင့္ က်ေနာ္ျပန္လြတ္ၿပီးေနာက္ပိုင္း က်
ေနာ္ဟာ တစ္ပိုင္းတစ္စပညာေရးကို ျပန္ဆက္ဖို႔ ႀကိဳးစားခဲ့ရပါ
တယ္။ အျခားေက်ာင္းက အျခားသူေတြ တက္ခြင့္မရတာဘာ
ေၾကာင့္ဆိုတာ မသိႏိုင္ပါ။ က်ေနာ္တို႔ တကၠသိုလ္မွာေတာ့ တက္
ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ က်ေနာ္တစ္ေယာက္တည္းမဟုတ္ပါ။ ေနာက္
စက္မႈတကၠသိုလ္မွာလည္း ေထာင္ကလြတ္လာၿပီးတဲ့ေနာက္
အားလံုး ျပန္တက္ခြင့္ရခဲ့ၾကပါတယ္။

ေနာက္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)ေျပာတဲ့ သူက
ေဒၚစုဆီစာေရးတယ္။ ကၽြန္ေတာ့္ပညာေရးအတြက္ ေနာက္
မိဘကိုေက်းဇူးဆပ္ခ်င္လို႔ ေဆးတကၠသိုလ္တက္ခ်င္လို႔ သက္
ဆိုင္ရာနဲ႔နားလည္မႈယူလိုက္ရတာပါေပါ့။ သူ႔ကို အထင္မမွား
ပါနဲ႔။ ဘာညာဘာညာေပါ့။ အဲဒီစာ ကိုယ့္ကိုေပးေတာ့၊ ကိုယ္
ကတစ္ဆင့္ ေဒၚစုကိုေပးတာ။ အဲဒီစာ ကိုယ္ရယ္၊ ေဒၚစုရယ္
ႏွစ္ေယာက္ပဲ ဖတ္ရတယ္။ ၿပီးေတာ့ မီးရိႈ႕ပစ္လိုက္တယ္။ အဲ
ဒီလိုေကာင္။ လို႔ေျပာပါတယ္။

နည္းနည္းေလးေတာ့ ျပန္ရွင္းရင္း ေျပာျပခ်င္မိပါတယ္။ အဲဒါ
က ကိုယ္ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့အေၾကာင္းနဲ႔လည္းဆက္စပ္ေနလို႔ပါ။
က်ေနာ္နဲ႔ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔ေနာက္ဆံုးေတြ႕ဆံုေဆြး
ေႏြးျငင္းခုန္စကားေျပာျဖစ္ခဲ့တာ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ ဇြန္လပါ။ အဲ
ဒီတုန္းက ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ နဲ႔ ဒီခ်ဳပ္ဗဟိုလူငယ္ပူးတြဲသတင္း
စာရွင္းလင္းပြဲကို ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ေနအိမ္၀င္းထဲက
ျပန္ၾကားေရးတဲမွာလုပ္ခဲ့တာပါ။

အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္ဗိုလ္ႀကီး
ေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)နဲ႔လည္း မသိပါ။ စကားလည္းမ
ေျပာဖူးပါ။ ေဒၚစုနဲ႔က်ေနာ္တုိ႔ေဆြးေႏြးတဲ့အခါမွာလည္း ဘယ္
တုန္းကမွ မပါခဲ့ဘူးပါ။ အဲဒီေနာက္ပိုင္း က်ေနာ္ေဒၚေအာင္ဆန္း
စုၾကည္နဲ႔သီးသန္႔မေတြ႕ျဖစ္တာ ဒီေန႔အထိပါ။ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္
တုန္းက က်ေနာ့္ပံုစံက ပိန္ပိန္ပါးပါး ပါ။

၁၉၉၅ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လမွာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဟာ ေန
အိမ္အက်ယ္ခ်ဳပ္ကေန လြတ္လာခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီအခ်ိန္မွာ
က်ေနာ္က တတိယႏွစ္ျဖစ္ေနပါၿပီ။ က်ေနာ္တို႔ရဲ႕လုပ္ေဖာ္
ကိုင္ဖက္၊ ရဲေဘာ္ရဲဘက္ စက္မႈတကၠသိုလ္က ေက်ာင္းသား
ေတြလည္း ေက်ာင္းျပန္တက္ေနၾကပါၿပီ။ အဲဒီကာလေနာက္
ပိုင္းမွာ က်ေနာ္တို႔ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔အဆက္
အသြယ္ေတြလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလိုလုပ္ခဲ့တာဟာ သခင္
အုန္းျမင့္(အဘဦးအုန္းျမင့္)(ကြယ္လြန္)ကေနတဆင့္ ေဒၚ
ေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို သတင္းေတြ၊ အခ်က္အလက္
ေတြစတာေတြကို ပံ့ပိုးေပးခဲ့ပါတယ္။

သခင္အုန္းျမင့္က
အကူအညီေတာင္းတဲ့အေၾကာင္းအရာေတြကိုလည္း က်
ေနာ္တို႔အေနနဲ႔ အတတ္ႏိုင္ဆံုး လုပ္ေပးခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပ
မယ့္ အဲဒီကာလတုန္းက ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ဆီကို
က်ေနာ့္ပုဂၢိဳလ္ေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာတစ္ေစာင္မွ မေရးခဲ့
ဘူးပါ။ ဒီမိုကေရစီေရးနဲ႔ပတ္သက္တဲ့စာေတြ၊ သတင္း
ေတြ၊ အေထာက္အထားေတြ၊ အခ်က္အလက္ေတြကို
ပဲ သခင္အုန္းျမင့္(အဘဦးအုန္းျမင့္)ကေနတဆင့္ ပို႔
ေပးခဲ့တာပါ။ အဲဒီတုန္းက စစ္ေထာက္လွမ္းေရးအေန
အထားအရ က်ေနာ္ဟာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္နဲ႔
လံုး၀ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမရွိတဲ့အျပင္၊ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္း
ထိန္(ဦး၀င္းထိန္)နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့တာမရွိပါဘူး။

အဲဒီတုန္းက က်ေနာ္အၿမဲေတြ႕ျဖစ္တာက သခင္အုန္း
ျမင့္ပါ။ အဘဦးအုန္းျမင့္က ေဒၚစုၿခံထဲကို တံခါးမရွိ
ဓားမရွိ၀င္ႏိုင္၊ ထြက္ႏိုင္တဲ့အျပင္၊ သခင္အုန္းျမင့္ကို
အျပည့္အ၀ယံုၾကည္တာမို႔ သူတစ္ေယာက္တည္းနဲ႔
ဆက္သြယ္အလုပ္လုပ္ခဲ့တာပါ။ က်ေနာ္ဟာ ဒီခ်ဳပ္
ပါတီ၀င္တစ္ေယာက္လဲမဟုတ္တဲ့အျပင္၊ ေဒၚစုနဲ႔
ေတာင္ ေတြ႕ဖို႔စိတ္မကူးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒါ အဲဒီကာလ
လံုၿခံဳေရးအေနအထားအရပါ။ အဲဒီကာလတုန္းက
ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အေနနဲ႔ ရန္မ်ဳိးသိမ္းဆိုတဲ့
နာမည္ကို သိေကာင္းသိႏိုင္ေပမယ့္၊ လူနဲ႔နာမည္နဲ႔
တြဲသိဖို႔ မလြယ္ေလာက္ပါဘူး။

အဲဒီကာလတုန္းက
က်ေနာ္နဲ႔ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)နဲ႔
အျပင္မွာလံုး၀မေတြ႕ဘူးတာကို က်ေနာ္က ဘယ္
လိုသူ႔ဆီကတဆင့္ ေဒၚစုဆီ စာေပးလို႔ရမလဲ က်
ေနာ္မစဥ္းစားတတ္ပါ။ သူေျပာပံုအရ ေဒၚစုရယ္၊
သူရယ္၊ က်ေနာ္ရယ္ပဲသိတဲ့ ကိစၥႀကီးျဖစ္ေနပါတယ္။
ၿပီးေတာ့ စာကိုေတာင္ မီးရိႈ႕ပစ္လိုက္တယ္လို႔ဆို
ျပန္ပါတယ္။ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကေတာ့
က်ေနာ့္ကိုေတာင္ ေကာင္းေကာင္းမွတ္မိမွာမဟုတ္
ပါဘူး။


ေနာက္ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး၀င္းထိန္)ေျပာ
တဲ့ ကိုယ္နဲ႔ႏွစ္ေယာက္ထဲဆို ဒီေကာင္မေျပာရဲဘူး။
ကြယ္ရာကေနသာ လွမ္းကစ္ေနတာဆိုတာကေတာ့
လြဲေနၿပီထင္ပါတယ္။ က်ေနာ္က မေျပာရဲစရာအေၾကာင္း
မရွိပါဘူး။ တကယ္သာ ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္းထိန္(ဦး
၀င္းထိန္)အေနနဲ႔ သတၱိရွိမယ္ဆိုရင္ က်ေနာ္နဲ႔ႏွစ္ေယာက္
တည္း စကားစစ္ထိုးၾကရေအာင္ပါ။ တျခားအေၾကာင္း
မဟုတ္ပါဘူး။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ရဲ႕လက္ငင္း
အေျခအေနနဲ႔ပတ္သက္လို႔ပါ။

သတၱိတကယ္ရွိတယ္။
ေသြးရဲတယ္ဆိုရင္ ရန္ကုန္မွာ တစ္ပြဲတစ္လမ္းေလာက္
အကဲစမ္းခ်င္ပါတယ္။ အဲဒီစကားစစ္ထိုးပြဲမွာ ေျပာမယ့္၊
ေဆြးေႏြးမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြက ဒီခ်ဳပ္ပါတီရဲ႕
ပိုအားေကာင္းတဲ့ေခါင္းေဆာင္မႈနဲ႔ပိုအားေကာင္းတဲ့
အနာဂတ္အတြက္ေျပာမွာေနာ္။ ႏိုင္ငံေရးသိကၡာရွိရိွ၊
အရည္အေသြးရွိရွိ ေျပာမွာေနာ္။ သတၱိနည္းနည္းျဖစ္
ျဖစ္ရွိရင္ က်ေနာ္ ရန္မ်ဳိးသိမး္က ဗိုလ္ႀကီးေဟာင္း၀င္း
ထိန္(ဦး၀င္းထိန္)ကို စိန္ေခၚပါတယ္လို႔။

အၿပီးသတ္အေနနဲ႔ေျပာျပခ်င္တာက-
က်ေနာ္ဟာ အစိုးရသက္ေသမလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။
က်ေနာ္ဟာ ရဲေဘာ္ရဲဘက္၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္
အခ်င္းခ်င္းအၾကား သစၥာမေဖာက္ခဲ့ဘူးပါ။
က်ေနာ္ဟာ စစ္အစိုးရအဆက္ဆက္ဆီက
ကိုယ္က်ဳိးအတြက္ အခြင့္အေရးမယူခဲ့ဘူးပါ။
ေထာင္ထဲမွာေနခဲ့တုန္းကလဲ ကိုယ္အေနေခ်ာင္
ဖို႔ကိုယ္အဆင္ေျပဖို႔ အာဏာပိုင္နဲ႔မေပါင္းခဲ့ပါ။
ေထာင္ထဲမွာ ကိုယ္အေနေခ်ာင္ဖို႔၊ ကိုယ္အဆင္
ေျပဖို႔ အခ်င္းခ်င္းအၾကား ေဖာက္လြဲေဖာက္ျပန္
မလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။

က်ေနာ္ဟာ ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားေဟာင္းပါဆိုၿပီး၊
ဘာအခြင့္အေရးမွမယူခဲ့ဘူးပါ။
က်ေနာ္ကိုယ္တိုင္ေရာ၊ ေဆြမ်ဳိးသားခ်င္းေတြေရာ
ႏိုင္ငံျခားမွာပညာသင္ခြင့္ရေအာင္မလုပ္ခဲ့ဘူးပါ။
ႏိုင္ငံေရးအက်ဥ္းသားအေနနဲ႔ ဘယ္သူ၊ ဘယ္အဖြဲ႕
အစည္းဆီကမွ ဘာအကူအညီမွမယူခဲ့ဘူးပါ။
ေလးစားလ်က္-
ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း
ရန္ကုန္၊ ျမန္မာ။

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More