Wednesday, October 26, 2016

ျမန္မာ့ ‘’စံ’’ က ဘာလဲ။

The Voice Daily, 26, Oct, 2016.


ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လမ္းစေပၚမွာ

ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ဆုုိတဲ့စကားကုုိေျပာကတည္းက လက္ရွိအေျခအေနဟာ မွားေနတယ္၊ စံ မမီဘူး၊ ေခတ္မမီဘူး ဒါေၾကာင့္ ဒီထက္ေကာင္းတဲ့၊ ဒီထက္ေခတ္မီတဲ့အေျခေနတခုုဆီေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖုုိ႔လုုိေနျပီလုုိ႔ အဓိပၺယ္ သက္ေရာက္ပါတယ္။ တနည္းအားျဖင့္ေျပာမယ္ဆုုိရင္ေတာ့ ျပင္ဆင္မဲ့လမ္းသစ္ဆီမသြားခင္ လက္ရွိ အေျခအေနဟာ မွားေနတယ္ဆုုိတာကုုိ အရင္၀န္ခံဖုုိ႔လုုိပါလိမ့္မယ္။


နွစ္ ၅၀ ေက်ာ္ေတာင္ မွားခဲ့တာဆုုိေတာ့ ျပင္ဆင္စရာေတြကလည္း ဘယ္နည္းပါ့မလဲ။ အဲဒီလုုိ မနည္းတဲ့ ျပင္ဆင္စရာေတြထဲမွာ နုုိင္ငံေရးသမားေတြဦးစားေပးေျပာဆုုိေလ့ရွိတာကေတာ့ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးပါပဲ။ ဒါေပမဲ့ စာေရးသူကေတာ့ အေပၚထပ္အေဆာက္ဦ ဖြဲ႔စည္းပုုံျပင္တာအျပင္ ေအာက္ေျခက နုုိင္ငံသားတဦးခ်င္း၊ လူတဦးခ်င္းစီရဲ့ စိတ္ဓတ္ေတြ၊ အက်င့္ေတြ၊ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကိုုလည္း တျပိဳင္တည္းျပင္ဖိုု႔လုုိမယ္ ယူဆပါတယ္။ 

နုုိင္ငံေရး ‘’စံ’’ အေၾကာင္း အရင္ေျပာရမယ္ဆုုိရင္ ၂၀၀၈ ဖြဲစည္းပုုံဟာ စံ မမွီပါ။ ဒါေၾကာင့္ စံ မီတဲ့ ဖြဲ႔စည္းပုုံတခုုရလာေအာင္ လြတ္ေတာ္တြင္းကေရာ၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပကပါ ၀ုုိင္းၾကိဳးစားေနၾကတယ္လိုု႔ နားးလည္မိပါတယ္။ ဒါျဖင့္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔ စည္းပုုံမတိုုင္ခင္ရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ၁၉၇၄ ဖြဲ႔စည္းပုုံနဲ႔ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔႔ စည္းပုုံေတြ ကေကာ စံ မီပါရဲ့လား။ ျဗိတိသွ်နယ္ခ်ဲ့ ဆီကေန လြတ္လပ္ေရးအရယူနုုိင္ဖုုိ႔ အခ်ိန္လုုေရးဆဲြခဲ့ရတဲ့ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုုံမွာ အားနဲခ်က္တခ်ဳိ႔ရွိခဲ့ေပမဲ့ တျခားဖြဲ႔ စည္းပုုံ ခုု ထက္ပုုိေကာင္းတာကေတာ့ ေသခ်ာပါတယ္။ 

တနည္းအားျဖင့္ ၁၉၄၇ ဖြဲ႔စည္းပုုံနဲ႔ ၁၉၄၈ လြတ္လပ္ေရးအရယူခဲ့တာဟာ အဲဒီကာလက ျမန္မာ့ ‘’စံ’’ လုုိ႔ဆုုိ နိုုင္ပါတယ္။ ၁၉၄၈ ကေန ၁၉၆၂ အထိ ျမန္မာ့ စံ ကေတာ့ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သား ဒီမုုိကေရစီအစိုုးရေတြ ပါပဲ။ ၁၉၆၂ မွာ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းျပီးတဲ့ေနာက္ ျမန္မာ စံ ဟာ စစ္အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ စစ္အာဏာရွင္နဲ႔ တည့္ေအာင္ေပါင္းေရး ျဖစ္သြားတယ္လိုု႔ ၀န္ခံရပါလိမ့္မယ္။ 

အခုု ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံနဲ႔သြားေနတဲ့ကာလမွာေကာ ျမန္မာ့ စံ ကဘာလဲ။ ၁၉၄၈ နဲ႔ ၁၉၆၂ အၾကားရွိခဲ့ဖူးတဲ့ ေရြးေကာက္ခံအရပ္သားအစိုုးရ အဆင့္ေလာက္ရွိတယ္ေျပာဖိုု႔ေတာင္ မလြယ္ေသးပါ။ (ေတာ္လွန္ေရး ေကာင္စီ၊ မဆလ၊ န၀တ၊ နအဖ၊ ဦးသိန္းစိန္အစိုုးရတုုိ႔ အားလုုံးထက္ လက္ရွိအစိုုးရ ပိုုေကာင္းတာ ေသခ်ာ သည့္တုုိင္) လက္ရွိ အစိုုးရ အဆင့္အတန္းကိုု စစ္တပ္တ၀က္-အရပ္သားတ၀က္ ခြဲတန္းခ်အုုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္လုုိ႔ေျပာရမလား။ နုုိင္ငံေရးေ၀ဖန္သူ တခ်ုုိ႔ကေတာ့ ဒီေန႔ျမန္မာအစိုုးရ ‘’စံ’’ ကုုိ Hybrid regimes (အာဏာရွင္နဲ႔ေပါင္းထားတဲ့ ဒီမုုိကေရစီအစုုိးရလုုိ႔ ဆုုိနုုိင္မယ္ထင္ပါတယ္) လုုိ႔ေျပာၾကပါတယ္။ စာေရးသူ ကေတာ့ ဗုုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေတြ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့ဲ့ စည္းကမ္းျပည့္၀ေသာ ဒီမုုိကေရစီ၊ လမ္းညြန္ဒီမုုိကေရစီ (Guided democracy) သုုိ႔မဟုုတ္ ျမန္မာ့နည္းျမန္မာ့ဟန္ ဒီမုုိကေရစီ (Burmese way to Democracy) လုုိေခၚ ခ်င္ပါတယ္။


ဒါက နုုိင္ငံေရး စံ ပါ။ စီးပြားေရး ‘’စံ’’ ေကာဘယ္လုုိလဲ။ ေစ်းကြက္စီးပြားေရးကိုုလက္ခံထားတယ္ဆုုိေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ခရုုိနီစီးပြားေရး စံ အဆင့္မွာပဲရွိေနပါေသးတယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ခရီုုနီေပါင္းျပီးသိမ္းထားတဲ့ ေျမယာေတြကိုု ျပည္သူေတြဆီ ျပန္ေပးေနျပီဆုုိေပမဲ့ အေတာ္နဲေနပါေသးတယ္။ လူမႈေရးနဲ႔ယဥ္ေက်းမႈ ဖက္မွာလည္း ထူးမျခားနားပါပဲ။ လြတ္လပ္စြာကိုုးကြယ္ခြင့္ကုုိ ဖြဲ႔စည္းပုုံမွာအာမခံထားတဲ့အတြက္ လူမ်ဳိးစုုံ ယဥ္ေက်းမႈ (Multi Culture) ကိုု စံ အျဖစ္လက္ခံထားတယ္လုုိ႔ယူဆရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ လက္ေတြ႔မွာေတာ့ ျမန္မာလူမ်ဳိး၊ ဗုုဒၡဘာသာလုုိ႔ မွတ္ပုုံတင္မွာ ေရးထားသူေတြကုုိသာ ဦးစားေပးေနဆဲျဖစ္ပါတယ္။ မ်ဳိးႏြယ္စုု အခ်င္းခ်င္းၾကား စစ္ပဲြေတြ (Internal conflict) မ်ဳီးနြယ္စုု အခ်င္းခ်င္းၾကား ပတိပကၡေတြ (communal violence) ကုုိ အခုု အစိုုးရသစ္လက္ထက္အထိ အဆုုံးမသတ္နုုိင္ေသးပါ။

ဒီလိုု ဖားတပုုိင္း-ငါးတပုုိင္း ဒီမုုိကေရစီ ‘’စံ’’ ေအာက္မွာ နုုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ့ စံနႈန္းေတြကိုု သတ္မွတ္ဖိုု႔၊ အက်င့္စရုုိက္ေတြကိုုျပဳျပင္ဖိုုုု႔၊ နုုိင္ငံတကာလုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္းေတြကိုုလုုိက္နာေအာင္လုုပ္ဖိုု႔ဆုုိတာ သိပ္ေတာ့ မလြယ္လွပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ မလြယ္ဘူးဆုုိျပီး မလုုပ္ပဲေနရင္ အေျခအေနက ပုုိဆုုိးလာနုုိင္ပါတယ္။ ဒါဟာ အေရးၾကီးပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ လဲဆုုိ ေ၀ဖန္ဆန္းစစ္သူတခ်ုုိ႔က ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံဥပေဒကုုိ ျပင္လုုိက္ရံုုနဲ႔ ျမန္မာနုုိင္ငံရဲ့က်ဆင္းေနတဲ့ အေျခ အေနအားလုုံး ခ်က္ခ်င္းၾကီးေကာင္းလာေတာ့မလုုိလုုိ ေျပာေနၾကလုုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။

စံ မတူ ျမန္မာ

လြန္ခဲ့တဲ့နွစ္ပုုိင္းက အင္ဂ်င္နီယာတဦးေရးတဲ့ စံ မတူ ျမန္မာ့အင္ဂ်င္နီယာေလာကနဲ႔ အေဆာက္ဦေတြ အေၾကာင္း ေဆာင္းပါးတပုုဒ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးပါတယ္။ ျမန္မာနုုိင္ငံက အေဆာက္ဦအေတာ္မ်ားမ်ားဟာ နုုိင္ငံတကာစံခ်ိန္စံညႊန္းေတြနဲ႔ အညီေဆာက္ထားတာမဟုုတ္ပဲ အဆင္ေျပသလုုိေဆာက္ထားတာ ကမ်ားေၾကာင္း၊ အထပ္ အနိမ့္-အျမင့္ေတြ၊ ေလွ ကားထစ္ေတြ၊ တံခါးေဘာင္ေတြ၊ ျပဴတင္းေပါက္ ေဘာင္ေတြဟာလည္း စံသတ္မွတ္ခ်က္မရွိပဲ တအိမ္တမ်ဳိးျဖစ္ေနတယ္လိုု႔ဆုုိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အေဆာက္ဦ စံခ်ိန္စံညႊန္းစစ္ေဆးသူကုုိ လာဘ္ေငြေပးလုုိက္ရင္ အဲဒီလုုိစံမမီတဲ့ အေဆာက္ဦအားလုုံး စံ မီတယ္လိုု႔ ေထာက္ခံစာေရးေပးလုုိက္ပါတယ္။


ဒီလုုိနဲ႔ လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀ အတြင္းေဆာက္ခဲ့တဲ့တုုိက္တာေတြက အရင္ျပိဳက်ပ်က္စီးေနျပီး နွစ္ ၁၀၀ ေက်ာ္ ကိုုလုုိနီေခတ္က ေဆာက္ခဲ့တဲ့ လက္က်န္အေဆာက္ဦေတြက ပုုိမုုိခုုိင္မာ လွပေနတာကိုု ရန္ကုုန္မွာေတြ႔ နုုိင္ပါတယ္။ ဒါက တုုိက္တာအေဆာက္ဦကိစၥ။ လမ္း၊ တံတားဖက္ကိုုေျပာဦးမလား။ ျပီးခဲ့တဲ့ ဦးသိန္းစိ္န္ အစိုုးရလက္ထက္မွာ ေဆာက္ခဲ့တဲ့ ရန္ကုုန္ျမိဳ့လယ္က ကုုန္းေက်ာ္တံတားေတြအားလုုံး စံခ်ိန္မမီလုုိ႔ ျပန္ေဆာက္ရမယ္ဆုုိျပီး ေျပာဆုုိသံေတြ က်ယ္ က်ယ္ေလာင္ေလာင္ၾကားေနရပါတယ္။ တံတားေပၚ အေပ့ါသြားလုုိ႔ တံနားနိမ့္သြားတယ္၊ တံတားက်ဳိးသြားတယ္ဆုုိ တဲ့အထိ ဒီေန႔ ေဆာက္လုုပ္ေရး စံ က ဟာသလုုပ္ခံေနရပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ စစ္အစိုုးရေခတ္ကေဖာက္ခဲ့တဲ့ ေသမင္းတမန္လမ္းသစ္အျဖစ္ နာမည္ၾကီးေနတဲ့ ရန္ကုုန္-ေနျပည္ေတာ္-မႏၱေလး အျမန္လမ္းကိုု အခုုျပန္ျပင္ေနရပါတယ္။ ေမာ္လျမိဳင္က ကမ္းနားလမ္း စံခ်ိန္မမီလိုု႔ မြန္ျပည္နယ္လြတ္ေတာ္မွာဆြးေနြးေနသလုုိ ေမာ္လျမိုုင္-ထား၀ယ္ ကားလမ္းစံခ်ိန္မမီလိုု႔ အင္ဂ်င္နီယာကိုု အေရးယူမယ္ဆုုိျပီး တနသာၤရီတုုိင္း ၀န္ၾကီးခ်ဳပ္က သတိေပးေနတာကိုု သတင္းေတြထဲ ဖတ္ေနရပါတယ္။

ဒါက အမ်ားျမင္သာတဲ့ေနရာတခ်ဳိ႔ကုုိ ဥပမာ ထုုတ္ျပတာပါ။ တကယ္ေတာ့ ေဆာက္လုုပ္ေရးဌာနတင္မက တနုုိင္ငံလုုံးက ေနရာအားလုုံးနီးပါးမွာ ‘’စံ’’ သတ္မွတ္ခ်က္မရွိပါ။ သက္ဆုုိင္ရာ စံခ်ိန္စံညႊန္း သတ္မွတ္သူ၊ တုုိင္းထြာသူကုုိ လာဘ္ေငြေပးနုုိင္ရင္ေပးနုုိင္သေလာက္ စံ ေကာင္းေၾကာင္း ေထာက္ခံခ်က္ရတဲ့အတြက္ ဒီေန႔ ျမန္မာ့ ‘’စံ’’ ဟာ လာဘ္ေငြေပးျခင္း၊ အာဏာရိွသူနဲ႔တည့္ေအာင္ေပါင္းျပီး ဂြင္ရုုိက္ျခင္းလုုိ႔ေျပာရင္ ျငင္းဖုုိ႔ခက္ပါလိမ့္မယ္။ 

စာနဲ႔ေရးျပထားစရာမလိုုတဲ့ စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ား

စံ မမီတဲ့အိမ္ေပၚကဆင္းျပီး ျမိဳ့ထဲလမ္းေလ်ာက္ၾကည့္ဦးမလား။ ပလက္ေဖာင္းမွာ လမ္းေဘးဆုုိင္ေတြ နဲ႔ျပည့္ေနလုုိ႔ ကားလမ္းမေပၚ ဆင္းေလ်ာက္ရပါလိမ့္မယ္။ ပလက္ေဖာင္းဆုုိတာ လမ္းေလ်ာက္တဲ့ေနရာလုုိ႔ နုုိင္ငံတကာမွာ သိထားၾကေပမဲ့ ျမန္မာနုုိင္ငံမွာေတာ့ ေစ်းေရာင္းတဲ့ေနရာျဖစ္ေနပါတယ္။ အလားတူပါပဲ၊ လူကူးမ်ဥ္းၾကားေတြ ရန္ကုုန္ျမိဳ့လယ္မွာရွိေပမဲ့ ဒီတုုိင္းသြားကူူးလုုိ႔မရ၊ ကားတုုိက္ခံရျပီး ေသသြားနုုိင္ပါတယ္။ လူကူမ်ဥ္းက်ားဆုုိကတည္းက လူေတြကိုု ဦးစားေပးရမွာကိုု နုုိင္ငံတကာယဥ္ေမာင္းတုုိင္းသိေပမဲ့ ျမန္မာနုုိင္ငံ ကယဥ္ေမာင္းေတြ မသိၾကပါ။ 


ဒီေတာ့ လူေတြက မ်ဥ္းက်ားမွာကူူးလဲ မထူးတဲ့အတူတူ ကုုူးခ်င္တဲ့ေနရာက ကူးေတာ့တာပါပဲ၊ ကားသမား ေတြကလည္း ရပ္ခ်င္တဲ့ေနရာ ရပ္ေတာ့တာပါပဲ။ ဒီလုုိနဲ႔ ျမန္မာ့ ‘’စံ’’ ဆုုိတာ သတ္သတ္မွတ္မွတ္ဘာမွ မရွိေတာ့ပဲ နားလည္မႈနဲ႔ မီးစင္ၾကည့္က ျဖစ္သြားခဲ့တာ နွစ္ ၅၀ ေလာက္ရွိသြားျပီျဖစ္ပါတယ္။

စာနဲ႔ေရးျပထားတဲ့၊ ဆုုိင္းဘုုတ္ၾကီးေတြေထာင္ျပထားတဲ့၊ မ်ဥ္းက်ားေတြဆြဲထားတဲ့ေနရာမွာေတာင္ စည္း ကမ္း (လုုပ္ထုုံးလုုပ္နည္း) ကုုိမလုုိက္နာဘူးဆုုိရင္ စာနဲ႔ေရးျပထားစရာမလုုိတဲ့စည္းကမ္းေတြဆုုိ လုုိက္နာဖုုိ႔ ပုုိခက္နုုိင္ပါတယ္။ ဥပမာ စာၾကည့္တုုိက္မွာ စကားက်ယ္က်ယ္မေျပာရ၊ လူၾကားမွာ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ၊ လမ္းမေပၚ ကြမ္းေသြးမေထြးရ၊ အမ်ားသူငါတန္းစီတဲ့ေနရာမွာ ျဖတ္မတိုုးရ၊ အမ်ားသုုံး ကားေတြ၊ ရထားေတြ ေပၚမွာ မသန္စြမ္းေတြ၊ သက္ၾကီးရြယ္အုုိေတြ၊ ကေလးသူငယ္ေတြနဲ႔ အျပိဳင္မတုုိးရစသျဖင့္ စာနဲ႔ေရးျပ စရာမလုုိပဲ အလုုိလုုိသိေနရမဲ့ စံ ေတြလည္း အမ်ားၾကီးရွိပါေသးတယ္။

ျမန္မာနုုိင္ငံမွာ ‘’စံ’’ ဘယ္ေလာက္အထိပ်က္ေနသလဲဆုုိရင္ လူနာတင္လာတဲ့ အေရးေပၚေဆးရံုုကား ကိုုေတာင္ သာမန္ခရီးသည္ကား၊ ကိုုယ္ပုုိင္ကားေတြက လမ္းဖယ္မေပးၾကပါဘူး။ ဒါေပမဲ့ ၀န္ၾကီးကားေတြ၊ စစ္တပ္ကားေတြ၊ VIP ကားေတြ၊ ျပိဳင္ကားေတြလာရင္ေတာ့ အားလုုံးက ပ်ာပ်ာသလဲ လမ္းဖယ္ေပးၾက တာေတြ႔မိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္ စံ ေတြ ဒီလုုိပ်က္စီးသြားရတာလဲ။

ဦးစားေပးသင့္တဲ့ကားနဲ႔ပတ္သက္ျပီး တေန႔က Facebook ေပၚမွာ ေမးခြန္းထုုတ္ထားတဲ့ Post တခုုေတြ႔မိ ပါတယ္။ မီးသတ္ကားရယ္၊ ေဆးရံုုအေရးေပၚကားရယ္၊ ရဲကားရယ္၊ ၀န္ၾကီးကားရယ္ စင္း လမ္းေလးဆုုံ မွာေတြ႔တဲ့အခါ ဘယ္ကားကိုုဦးစားေပးရမလဲတဲ့ က်ေနာ္တုုိ႔ျမိဳ့မွာေတာ့ ၀န္ၾကီးကားနဲ႔ ရဲကား (Post ပုုိင္ရွင္က စစ္ကားလုုိ႔ ထည့္မေရးရဲလုုိ႔လားမသိပါ) ကုုိဦးစားေပးေနရဆဲပါလုုိ႔ တေယာက္ကေျဖ ထား တာေတြ႔ရပါတယ္။ 


ျဗမၼာစံုုတရားထြန္းကားေရးအတြက္ ေလာ္စပီကာနဲ႔က်ယ္က်ယ္ေလာင္ေလာင္တရားေဟာေနစဥ္မွာ တကုုိယ္ေကာင္းဆန္မႈေတြက ပုုိပုုိၾကီးမားလာတာေတြ႔ေနရပါတယ္။ ဘယ္သူအဆင္ေျပေျပ မေျပေျပ ကိုုယ္အဆင့္ေျပရင္ျပီးေရာဆုုိတဲ့ တကိုု္ယ္စာဦးစားေပးသူေတြ မ်ားမ်ားလာေနျပီး ပတ္၀န္းက်င္တခုုလုုံး အဆင္ေျပေအာင္လုုပ္သင့္တယ္၊ အနဲဆုုံးေတာ့ ကိုုယ္ေၾကာင့္ ပတ္၀န္းက်င္အေနွာက္ အယွက္မျဖစ္ေအာင္ ၾကိဳးစားမယ္ဆုုိတဲ့သူ တေျဖးေျဖးနည္းလာေနတယ္လိုု႔ ခံစားမိပါတယ္။

ဒီအတြက္ နုုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရး စသျဖင့္ စံခ်ိန္စံညႊန္းေတြကိုု အေသအခ်ာ ပညာေပး ေဆြးေနြးဖိုု႔လုုိေနပါတယ္။ ဒီလုုိပညာေပးတဲ့အခါ ဘာသာတရားေပၚအေျခခံတဲ့ ျဗမၼာစုုံတရား ေဟာေနရံုုနဲ႔မရပါ။ ဘာသာေပါင္းစုုံ၊ လူမ်ဳိးေပါင္းစုုံနဲ႔ အံ့၀င္ဂြင္က်ျဖစ္မဲ့၊ နုုိင္ငံတကာလူ႔အခြင့္အေရးေၾကညာ စာတန္းေပၚ အေျခခံျပီး ပညာေပးဖုုိ႔လုုိပါတယ္။ လူၾကီးေတြကိုု ေဆြးေနြးပဲြေတြနဲ႔ ပညာေပးဖုုိ႔လုုိသလုုိ အနာဂတ္မ်ဳိးဆက္ကေလးငယ္ေတြအတြက္ ေက်ာင္းပညာေရးထဲမွာ လူ႔အခြင့္အေရး စံ ကိုု ထည့္သင္ေပးဖုုိ႔ လုုိပါတယ္။

အနွစ္ျပန္ခ်ဳပ္ရရင္ေတာ့ ဒီေန႔ ျမန္မာနုုိင္ငံရင္ဆုုိင္ေနရတဲ့ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဆုုိတာဟာ ဖြဲ႔စည္းပုုံအေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ေရးတခုုတည္းနဲ႔ မရပါ။ နုုိင္ငံသားတဦးခ်င္းစီရဲ့ ခံယူခ်က္ေတြ၊ စိတ္ဓတ္ေတြ၊ စံ သတ္မွတ္ခ်က္ ေတြပါ ျပဳျပင္ဖုုိ႔ လုုိေနပါတယ္။ ဒီလုုိျပဳျပင္ဖိုု႔အတြက္ ကုုိယ့္ထက္သာတဲ့၊ ကိုုယ့္ေရွ႔မွာေျပးေနတဲ့ နုုိင္ငံေတြက စံ ေတြကိုု နမူနာယူဖိုု႔ လုုိပါလိမ့္မယ္။

ကံ ေကာင္းတာတခုုကေတာ့ လက္ရွိအေျခအေနကေန ပိုုေကာင္းတဲ့အေျခအေနတခုုဆီေရာက္ေအာင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးလုုပ္ဖုုိ႔လုုိတယ္ဆုုိတာကုုိ နုုိင္ငံသားအမ်ားစုုက လက္ခံထားျခင္းပါပဲ။ ဒီအတြက္ ေရြးေကာက္ခံအစိုုးရက လူထုုကိုုဦးေဆာင္ျပီး စံ မီတဲ့နုုိင္ငံျဖစ္ေအာင္ စီမံကိန္းခ်ေဆာင္ရြက္ဖုုိ႔လုုိေနပါတယ္။ နုုိင္ငံသားေတြတဦးခ်င္းစီဖက္လည္း ဒီမုုိကေရစီနုုိင္ငံၾကီးသားပီသစြာ က်င့္ၾကံေနထုုိင္ေရးအတြက္ စနစ္ တက် စတင္ေလ့က်င့္ဖုုိ႔ လုုိေနျပီျဖစ္ပါတယ္။    

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More