Tuesday, July 30, 2013

ၾသဂုတ္လ ၄ ရက္ေန႔မွာ ABSDF လက္မွတ္ထုိးဖြယ္ရွိ

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးပြဲႏွင့္ပတ္သက္ေသာ မကဒတ ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

          ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္တပ္ဦး (မကဒတ) ႏွင့္ ျပည္ေတာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္မွ စတင္၍ အျပန္အလွန္ ေလးစားမွဳျဖင့္ အဆင့္ဆင့္ေသာ အလြတ္သေဘာ ေတြ႕ဆံုညွိႏႈိင္းမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။၎ေဆြးေႏြးမႈမ်ား၏ ရလဒ္အျဖစ္ မကဒတ ဥကၠဌ ရဲေဘာ္သံခဲ ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္  ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီ၊ ဒုတိယ ဥကၠဌ၊ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေအာင္မင္း ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔တို႔အၾကား ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားကိ ကရင္ျပည္နယ္၊  ဘားအံ့ၿမိဳ႕၌ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ (၄) ရက္ေန႕တြင္ က်င္းပမည္ ဖစ္သည္။

 မိမိတို႔အေနျဖင့္ အဆိုပါ ႏွစ္ဖက္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ အမ်ဳိးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ ေရး တို႔ကိုဦးတည္၍ ညွိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲရလာဒ္မ်ားကို တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထု တစ္ရပ္လံုး ထံ  တင္ျပသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

ဗဟိုေကာ္မတီ
ျမန္မာႏိုင္ငံလံုးဆိုင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ား ဒီမိုကရက္တစ္ တပ္ဦး (ေက်ာင္းသားတပ္မေတာ္)

ရက္စြဲ။    ။ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လိုင္ ၃၀ ရက္။

ဆက္သြယ္ရန္။
ရဲေဘာ္ သံခဲ၊ ဖုန္း +၆၆ ၀၈၆ ၁၆၂ ၃၅၈၂
ရဲေဘာ္ မ်ဳိးဝင္း­­၊ ဖုန္း +၆၆ ၀၈၁ ၀၃၅ ၃၄၅၈

0 comments:

Post a Comment

Share

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More